.  RGB

Informatička abeceda

 CMY .
 KRAJ  Polazna stranica sjedišta BUZDO  Go to Pages in English language   verzija 5.12.2111a    Profil  KAZALO  DALJE

Predgovor - Uvod - Kazalo

 1.

Informatika - Osnovni pojmovi

 1.1. Pojam informatike

 1.2. Količina informacije

 1.3. Teorija signala

 2.

Osnove DRS (Digitalni Računalni Sustav)

 2.1. Brojevni sustavi

 2.2. Kod i kodiranje

 2.3. Računalna aritmetika

 2.4. Računalna logika

 3.

Organizacija i struktura DRS

 3.1. Definicija DRS

 3.2. Povijesni razvoj

 3.3. Sklopovlje računala

 3.4. Programska potpora

 3.5. PC sustav

 3.6. Računalne mreže

 4.

Microsoft operativni sustavi

 4.1. MS-DOS 6.22

 4.2. MS-Windows 3.11

 4.3. Windows 95, 98

 4.4. Windows XP

 4.5. Windows 7

 4.6. Windows 10

 4.7. Windows 11

 5.

UNIX operativni sustavi

 5.1. Linux - Debian operativni sustav

 5.2. Linux - Ubuntu operativni sustav

 6.

Razvoj programske potpore

 6.1. Faze razvoja programske potpore

 6.2. Programiranje

 7.

Informatika u praksi

 7.1. A/D - D/A pretvornici

 7.2. Mikrokontroler

 7.3. Računala i procesi

 7.4. Internet

 7.5. Intranet

 7.6. SOHO

 7.7. Zarada na Internetu

 7.8. pH metar (pH)

 7.9. C4ISR

7.10. Formula 1 (F1) - trkaći auto

7.11. Električni automobil (BEV)

 8.

Rječnik informatičkih pojmova


     Specifični informatički (IT) pojmovi

 9.

Prilozi - Kodne stranice

10.

Literatura

11.

WEB spojnice

12.

Informatika - Indeks pojmova

 Kazalo
Kazalo
 Rječnik
Rječnik
 Pojmovi
Pojmovi
 Prilozi
Prilozi
 Indeks
Indeks
 Pretraga
Tražila
 
 Let's Encript
.
 Love
.
 MAYDATA-KNOX
.
 PI Network
.
 iStripper  iStripper
.


Prema predhodno prikazanom sadržaju elektronički udžbenik (e-book) 'Informatička abeceda' sadrži dvanaest poglavlja i jedno pod-poglavlje. U popisu još su prikazana osnovna pod-poglavlja svakog od poglavlja, dok je kompletan sadržaj udžbenika prikazan na zasebnoj stranici dohvatljiv s ikonom 'Kazalo', uz koju su još neke osnovne ikone glede bržeg dohvata željenih sadržaja. Osim toga pomična ikona ukomponirana u svaku stranicu, uvijek je u desnom donjem uglu web-stranice, i podjeljena je u dva dijela koji su linkovi na početnu stranicu (home page) i 'Kazalo'. Na svakoj stranici ukomponirana je ikona povečala koja odvodi korisnika na pretraživačku stranicu u kojoj su dvije forme, jedna za pregledavanje cijelog WWW, a druga za lokalnu pretragu sjedišta. Pretraživačka forma na ovoj stranici odnosi se samo na lokalne sadržaje. Uz navedeno svi sadržaji dohvatljivi su iz izbornika na vrhu svake stranice, kojemu se sastav mijenja u ovisnosti o tome koju stranici pregledava čitatelj.

Udžbenik (e-book) 'Informatička abeceda' načinjen je u HTML formatu. Usputno su vršene promijene glede bolje preglednosti sadržaja na pametnim telefonima, te je sve prebačeno na komunikaciju putem SSL (Secure Sockets Layer), odnosno sigurnosni sloj komunikacije u sastavu transportnog protokola, dijela TCP/IP komunikacijskog skupa protokola. Zašto nije neki drugi format? Jednostavno iz razloga što je ovakav koncept najzahvalniji za brze izmjene i / ili proširenja sadržaja udžbenika. Objedinjavanje sadržaja u jedan cjeloviti format, kao PDF udžbenik, omogućilo bi jedinstvenost svih sadržaja i lakši ispis, ali bi datoteka bila prilično velika i ne bi omogućila ono što HTML format može - interaktivnost i brzu dohvatljivost pojedinačnih cjelina. Udžbenik u osnovi sadrži opise informatičkih pojmova i osnovna vodilja ovog udžbenika je INFORMATIKA, znanost koja se bavi proučavanjem informacija i njihove obrade pomoću računala. Pojam, koji je uz računarstvo sve više dio obrazovnih programa. Udžbenik opisuje osnovne pojmove poruke, komunikacije i osobine informacije, osnovnu građu i načela rada elektroničkih računala koja informacije obrađuju te njegovu primjenu u praksi; poruka i informacija, binarni bojevni sustav, binarna aritmetika i logika, strukture podataka, algoritmi, programski jezici, programsko inženjerstvo, arhitektura računala, komunikacija i drugo. Strukovno orijentiran pristup. Ovaj udžbenik po svom sadržaju pripada navedenom području.

Na samom početku, u prvom poglavlju obrazložena su dva najvažnija pojma:

Bez savladavanja prve stavke, drugu stavku uopće nije moguće primjeniti. Veći dio udžbenika odnosi se uz osnovne pojmove koji omogućavaju svladavanje prve stavke i opise koji zadiru i u samo održavanje, a kroz cijeli udžbenik opisuju se različiti načini komunikacije, koje treba poznavati kako bi se uspostavila komunikacija između izvora i odredišta. Druga stavka je mnogo složenija jer zahtijeva poznavanje rada s različitom programskom potporom i dovoljno znanja u vlastitoj struci da se može prepoznati rezultat obrade podataka. Potrebna su mnogo kompleksnija znanja od ovih opisanih u udžbeniku. Dakle, 'Informatička abeceda' ima zadaću da čitatelj u što večoj mjeri postane 'informatički i računalno pismen'.

Kako su sklopovske komponente računala, kao i operativni sustavi koji ih koriste vrlo različiti, veća pažnja posvećena je 'PC računalu' te najviše operativnom sustavu 'Windows' koji se u velikoj mjeri koristi širom svijeta. Prema statističkim pokazateljima 'Windows' operativni sustav je trenutno najrašireniji operativni sustav. Stoga se i prilikom opisa općih pojmova često koriste primjeri iz 'Windows' operativnog sustava. Gledajući današnja filmska ostvarenja koja koriste računalnu animaciju, sigurno je da će se uporabiti močniji sustavi, gotovo namjenski napravljeni i koji u pravilu mnogo koštaju. No, takvi sustavi nisu tema ove elektroničke knjige.

Sva današnja računala koriste binarni brojevni sustav kao osnovu svoga rada. To pak ne znači da ga treba poznavati u tančine i nepotrebno učiti računske operacije s njime. Veća je važnost poznavati programske jezike, ali ima ih toliko da je u jednom ovakvom udžbeniku gotovo nemoguće opisati ih, te je stoga prikazano samo nekoliko primjera u gotovo 'mrtvom' programskom jeziku BASIC, ali koji je još uvijek najprikladniji početnicima za učenje.

Da bi se čitateljima što više približilo korištenje informatičke tehnologije (IT) u sadašnjosti, elektronička knjiga završava poglavljem 'Informatika u praksi', a interesantne posebnosti koje ne pripadaju općim opisima podrobnije su obrađene u grupi stranica pod zajedničkim nazivom 'Specifični IT pojmovi'. Definitivno, neka poglavlja već su po svojem sadržaju zastarjela, jer tehnologija u ovom području vrlo brzo napreduje, ali mogu učinkovito poslužiti kao opći primjer uporabe sklopovlja ili programske potpore, odnosno informatičke tehnologije općenito.


 Informatika - KRAJ
 Tražilice
 Informatika - DALJE

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/index.html>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO  Buzdo