4.2. WINDOWS 3.11 grafičko sučelje

 Go to English Page Natrag Windows OS Dalje


WINDOWS (PROZORI), grafičko sučelje (GUI - Graphics User Interface), sve je popularnije u PC svijetu. Korisnik komunicira s računalom preko ikona (malih sličica) svrstanih u grupe zaokružene prozorima. Prozori nisu novijeg datuma, ali cijena sklopovskih resursa za učinkovitu uporabu ovakve vrste okruženja tek je odnedavno pala i time približila windows-e prosječnom korisniku.

Windows okruženje je dosta zahtjevno okruženje, jer se sve odvija preko grafičkih prikaza; traži dobre grafičke kartice s ubrzivačem crtanja grafičkih elemenata ili grafičkim procesorom i vlastitom VIDEO memorijom, te monitore visoke razlučivosti, posebne brze sabirnice između radne memorije, procesora i diska u svrhu što brže razmjene podataka (slike) kao VESA i PCI, veće resurse radne memorije i diska, ali je svakodnevni rad ugodniji.

Windows okruženje do verzije 3.11 oslanja se na MS-DOS jezgru operativnog sustava i NetBEUI kao osnovni mrežni protokol, te stoga ne predstavlja samostalni operativni sustava i po osobinama mora se uskladiti s MS-DOS-om.

Novije inačice WINDOWS operativnog sustava predstavljaju samostalne operativne sustave i nemaju ograničenja koja nameće MS-DOS a to su:

Kodna tablica koju WINDOWS-i koriste ne odgovara znakovima tablice MS-DOS, tako da nema grafičkih znakova DOS-a, a potpora našim znakovima opet ima nama svojstvene znakove na drugačijim kodnim mjestima od MS-DOS 852 (Kod Windows-a koristi se njihova kodna tablica 1250). Danas je kod nas i kao kod DOS-a najčešće u uporabi američka kodna tablica s prepravljenim zagradama u naše fontove i izrađeno je mnoštvo OUTLINE (vektorskih) fontova na taj način. Novina su WINDOWS-i u verziji 3.11 EE koji imaju potporu MS-DOS kodnoj tablici 852 te se jednostavnim aktiviranjem ikone DOS prozora prebacuje raspored tipki na kodnu tablici 852 i obratno.

Osobitost WINDOWS-a da sve vidi kao sliku omogućava da se slova definiraju matematičkim funkcijama i da se promjenom parametara njihova veličina i debljina može po volji mijenjati (skalabilni fontovi, kao TTF - True Type Fonts). Nadalje, pošto su u pitanju grafički prikazi, pažljivom izradom programa može se postići da izgled ekrana odgovara budućem prikazu na papiru tzv. WYSIWYG (ukratko, što vidiš to i dobiješ). DOS to može ako aplikacija omogućava emulaciju (simuliranje) grafike.

Najvažnije pomagalo u WINDOWS okruženju je MIŠ (MOUSE). Glede brže komunikacije s alatima uveden je dodatni izbornik, uz glavni (BAR) i padajući (POP) izbornik, nazvan izbornik alata (TOOLBAR) predstavljen malim ikonama ispod glavnog izbornika i koji u suštini predstavlja prečice (SHORTCUTS), a korisnik ga sam prema potrebi može dopuniti.

Okruženju WINDOWS, po instaliranju na disk, omogućava se stalan pristup u istoimeni imenik (komanda PATH), te se WINDOWS okruženje aktivira jednostavnim nalogom:

        C:\>WIN (pokreće se datoteka [C:\WINDOWS\WIN.COM])

Nakon kratkog reklamnog uvoda, dok se ne učita sve potrebito s diska, prikaže se osnovni prozor pod nazivom PROGRAM MANAGER (programski upravitelj) - PM. On je radni prostor WINDOWS-a i njegovim zatvaranjem IZLAZI se iz WINDOWS okruženja.

 Program Manager - Rukovanje prozorom
Slika 4.2.1 Izgled prozora pod nazivom PROGRAM MANAGER.

Svaki prozor ima svoj naziv (široka tamna crta u vrhu prozora) ispod kojeg je glavni izbornik prozora. U lijevom gornjem uglu je kontrolna ikona (Control-menu box). Mišem s L1 po njoj prikazuje se KONTROLNI IZBORNIK prozora sa zadaćama:

 RESTORE  Postavljanje veličine prozora na početnu vrijednost.
 MOVE  Premještanje prozora pomoću strelica tipkovnice.
 SIZE  Promjena veličine prozora pomoću strelica tipkovnice.
 MINIMIZE  Skrivanje prozora, smanjenje prozora uz prikaz 
      njegove ikone u dnu ekrana (ikonizacija prozora).
 MAXIMIZE  Povećanje prozora preko cjelokupnog ekrana.
 CLOSE  Zatvaranje prozora, zatvaranje PROGRAM MANAGER-a
     znači izlaz iz WINDOWS okruženja.
 NEXT  Izbor ikone slijedeće programske grupe. Kod PROGRAM
    MANAGER-a na ovo mjesto javlja se pojam.
 SWITCH TO...  Otvara dodatni prozor s popisom otvorenih prozora-
        aktivnih aplikacija (TASK LIST - popis zadaća ) i
        omogućava izbor prozora za rad
        ili rukovanje s njima.

Ako se na kontrolnu ikonu mišem primjeni akcija L2, odmah se aktivira izbor CLOSE i otvara se prozor u kojem je upit za potvrdu izlaska iz WINDOWS okruženja.

Sve ikone unutar prozora PROGRAM MANAGER-a imaju isti oblik (mali prozor s ikonama) i predstavljaju programsku GRUPU (imenici + datoteke) prema nazivu ispod nje.

U gornjem desnom uglu prozora su dvije ikone s oznakom strelice. Ikona sa strelicom prema gore uvećava prozor na najveću moguću vrijednost (izbor maximize u kontrolnom izborniku). Ikona sa strelicom prema dole skriva prozor u vidu ikone na dnu ekrana izvan prozora program manager-a (ikonizacija prozora - izbor minimize u kontrolnom izborniku).

Ako se pokazivač miša postavi točno na jednu od stranica okvira ili na sam vrh kuta okvira pokazati će se jedna od dvosmjernih strelica prikazanih na slici 4.2.1. Akcijom L3 razvlači se prozor na veličinu koja se želi postaviti (izbor size u kontrolnom izborniku).

Naziv ikone programske grupe ili aplikacije unutar nje, ujedno je naziv prozora koji će se otvoriti ako se po ikoni djeluje sa:


 Maksimalno uvećavanje prozora
Slika 4.2.2 Povećanje prozora programske grupe unutar prozora PM.

Pri najvećem uvećanju prozora programske grupe, potpuno se pokrije prozor program manager-a i umjesto oznake smanjenja i uvećanja prozora programske grupe, prikaže se znak s dvije strelice a akcija L1 po njemu vraća veličinu prozora na početnu vrijednost (izbor restore u kontrolnom izborniku prozora). Naziv uvećanog prozora prikazuje se tada u uglatim zagradama uz naziv prozora kome uvećani prozor pripada. Tada su kontrolne ikone prozora jedna ispod druge i crtica ( - ) u ikoni glavnog prozora je nešto veća.

Nazivi glavnog izbornika i dalje pripadaju prozoru program manager-a.

Nazivima glavnog imenika Program Manager-a pripadaju slijedeće akcije:

 1.) FILE (datoteka)

    NEW... - Kreiranje nove programske grupe (ikone) i 
        dodjela pripadnih imenika i aplikacija.
    OPEN - Otvaranje prozora programske grupe
       kojoj je naziv zatamnjen (odabran).
    MOVE... - Premještanje ikone iz jedne programske grupe
         u drugu. Programska grupa ne da se premještati
         (nema kuda). Datoteke koje pripadaju ikone ne
         premještaju se, ostaju imeniku u kojem su bile.
    COPY... - Kopiranje ikone aplikacije iz jedne 
         programske grupe u drugu. Programska grupa
         ne da se kopirati. Datoteke pripadne
         ikoni se ne kopiraju.
    PROPERTIES... - Omogućava izmjenu naziva programske grupe
            i izmjenu naziva datoteke programske grupe
            ako je ikona programske grupe ili datoteke
            odabrana (zatamnjena s L1).
    RUN...- Izbor izvršene datoteke (.COM ili .EXE) koja
        se želi pokrenuti preko dodatnog prozora za
        pronalaženje željene datoteke.
    EXIT WINDOWS... - Izlaz iz Windows okruženja po potvrdnom 
             odgovoru (OK) koji će se u upitu u malom
             prozoru po sredini ekrana pojaviti.


 2.) OPTIONS (dodatni izbor - opcije)

   Akcija L1 po nazivu opcije mijenja njeno postojeće stanje,
   aktivnu pretvara u neaktivnu i obratno.
   Pokazatelj aktivnosti je kvačica s lijeve strane naziva.

    AUTO ARRANGE - Uključivanje ili isključivanje automatskog 
           slaganja ikona unutar prozora programske
           grupe bez obzira na promjenu položaja i
           veličine prozora grupe.
    MINIMIZE ON USE - Pretvara prozor Program Manager-a u ikonu
             (ikonizira) svaki put kad se pokrene bilo
             koja aplikacija unutar neke programske grupe.
    SAVE ON EXIT - Postavljeni parametri tijekom korištenja 
           Windows okruženja pohranjuju se pri izlazu,
           dakle pamti se novo stanje upisom novih
           podataka u sadržaj .INI datoteke.


 3.) WINDOW (prozor)

    CASCADE - Slaže otvorene prozore u kaskadu prozora iste 
         veličine, tako da su im svi naslovi (nazivi)
         vidljivi.
    TILE - Slaže otvorene prozore unutar prozora Program 
       manager-a jedan do drugoga tako da svakom prozoru
       grupe dodjeli isti dio prostora prozora PM.
    ARRANGE ICONS - Slaže razbacane ikone unutar aktivnog prozora
            (prozor zatamnjenog naziva odabran s L1).
    POPIS PROGRAMSKIH GRUPA - Numerirani popis svih programskih 
                 grupa. L1 po odabranom nazivu otvara
                 prozor odabrane programske grupe.


 4.) HELP (pomoć)

    CONTENTS - Sadržaj dodatnih objašnjenja.
    SEARCH FOR HELP ON ... - Upis i traženje pojma za pomoć.
    HOW TO USE HELP - Uputa kako koristiti programsku potporu 
             pomoći.
    WINDOWS TUTORIAL - Kratki tečaj korištenja Windows-a.
    ABOUT PROGRAM MANAGER ... - Informacije o autoru programske 
                  potpore i licenciranom korisniku
                  programske potpore WINDOWS.
 

Za razliku od prozora programske grupe, prozor aplikacije može se uvećati preko cijelog ekrana monitora.

U svakom prozoru programske grupe nalaze se ikone koje prema izgledu sličice asociraju kojoj vrsti aplikacije pripadaju. Aktiviranje aplikacije je s L2 po njenoj ikoni (L1 po ikoni aplikacije ima samo učinak tamnjenja naziva ikone) i pojavljuje se prozor aplikacije koji se može uvećati i do veličine ekrana. Ikonizacija prozora aplikacije omogućava da se i taj prozor prikaže u dnu ekrana van prozora program manager-a. Tada se može i zatvoriti prozor programske grupe kojemu aplikacija pripada, glede smanjenja zauzeća radne memorije.

 Pretraživanje prozora
Slika 4.2.3 Elementi pretraživanja prozora.

Na slici 4.2.2 lijevo nalazi se zadebljana crta sa strelicama s oba njena kraja, prikazana na dnu prozora i desnoj strani prozora, što na primjer desna strana iste slike nema. To su elementi pretraživanja prozora kada sve njegove ikone ne stanu u odabranu mu veličinu. Elementi pretraživanja prostora prozora prikazani su na slici 4.2.3.

Ikona aplikacije može se pomoću L3 premjestiti na drugo mjesto unutar prozora programske grupe, ili u drugi prozor druge programske grupe. No to ne znači da je aplikacija premještena. Fizičko premještanje aplikacija, odnosno njezinih datoteka, može se obaviti samo iz FILE MANAGER-a (upravitelj datotekama, u programskoj grupi main). Ikona se ne može premjestiti izvan prozora. Položaj ikone izvan prozora nastaje samo kad je aplikacija aktivna i njezin prozor potpuno umanjen, odnosno pretvoren u ikonu (iconifi). Ikona programske grupe ne može se premjestiti van prozora programske grupe.

Ako se tijekom rada korisnik služi s više prozora, prijelaz s prozora na prozor obavlja se kombinacijom tipki:

<ALT> + <TAB>

Držanjem tipke <ALT> i pritiskanjem tipke <TAB> izmjenjuje se na sredini ekrana mali prozor s nazivima otvorenih prozora svaki put kad se ponovo pritisne tipka <TAB>. Kad se pojavi naziv sa željenim prozorom i otpuste tipke, u prvi plan odmah se postavlja izabrani prozor i naravno, postaje aktivan.

Pregled otvorenih prozora, odnosno aktivnih aplikacija (zadaća), ustanovljava se aktiviranjem prozora TASK LIST preko kombinacije tipki:

<CTRL> + <ESC>

 Upravljanje zadaćama iStripper
Slika 4.2.4 Pregled aktivnih prozora.  

U popisu TASK LIST ne prikazuju se imena otvorenih prozora programskih grupa već samo imena aktivnih aplikacija. Izborom s L2 po nazivu programske grupe, prozor odabrane grupe ili aplikacije postavlja se u prvi plan. Task list se može dobiti akcijom L2 u prazan prostor izvan Program manager-a, dakle izvan okvira prozora.

Osnovne programske grupe, svrstane po značaju, u sastavu windows okruženju su:

Ako se u prozor STARTUP postavi neka od programskih ikona iz drugih prozora, prilikom aktiviranja Windows okruženja, po uspostavi prozora program manager-a, aktiviraju se programi kojima je ikona postavljena u navedeni prozor.

Programska grupa MAIN sadrži sve programe potrebne za kontrolu rada Windows okruženja, rukovanje imenicima i datotekama, korištenje pisača i drugih priključenih uređaja (miš, CD i drugo). U sebi sadrži dodatni prozor CONTROL PANEL u kojem su izdvojeni programi kontrole i podešavanja sustava.

Prozor ACCESSORIES sadrži kratke programe (jednostavne programske alate) kao ispomoć korisniku u radu.

Programska grupa NETWORK sadrži potporu mrežnom radu koja nije u sastavu uobičajene programske potpore u Windows-ima.

APPLICATIONS programska grupa sadrži aplikacije koje Windows okruženje podržava, iako svaka značajnija programska grupa kreira svoj prozor.

GAMES sadrži nekoliko jednostavnih igara glede zabave.


 Natrag
 Tražila
 Dalje

Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/datoteka>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 Početak
 KAZALO Informatička abeceda