Korisnici i uređaji sustava

 Go to English Page  Natrag  Struktura sustava  Dalje

 MyData Knox

Korisnik kreiran u postupku instalacije pripada grupi administratora sustava. Korisnik 'Administrator' podrazumno nije kreiran i neaktivan je. Ako se korisnik 'Adminstrator' izradi i zada mu se zaporka, prethodno kreirani korisnik po potvrđenom upitu od strane sustava automatski gubi administratorske ovlasti (mijenja se grupa), i ako se želi ponovno zaključati korisnika 'Adminstrator', prethodno nekom drugom korisniku treba omogućiti administratorska prava da se ne bi blokirao pristup sustavu u svojstvu administratora.

Svi kreirani korisnici na sustavu svoje podatke imaju u mapi [Users], koja sadrži slijedeće mape i datoteke:

Svaka od navedenih mapa ima svoje podmape i datoteke koje opisuju svakog od navedenih korisnika. Kako se tu čuvaju svi podaci od korisnika, ako nisu izmješteni van diska s operativnim sustavom, količina podataka u njima može enormno narasti zbog privremenih datoteka Internet Explorer-a, poštanskih sandučića s mnoštvom privitaka, kolačićima i raznim vrstama privremenih datoteka koje s rado skrivaju u podmapi [AppData\Local] koju ima svaki korisnik. Tako će tu ostati mnoštvo beskorisnih zapisa nastalih prilikom instalacije programske potpore ili u radu sa ZIP datotekama, čitanjem PDF dokumenata i sličnim programima koji [Temp] podmapu u mapi [Local] za svašta koriste i po uporabi ništa automatski ne brišu. Higijenu računala, osobito ako ga koristi više korisnika, nije lako provoditi, a još je teže vratiti sustav u ispravno stanje ako se iz nekog razloga ošteti. Ogromna količina podataka koja se tijekom rad skuplja u korisničkim mapama i otežano obnavljanje sustava u slučaju njegovog oštećenja, jedan je od razloga zašto se značajne i najviše korištene mape korisnika premještaju na drugu particiju.

Korisnici sustava prema narednoj slici su:

Prema primjeru na slikama 4.5.31a i 4.5.31b vidi se da je korisnik 'Administrator' podrazumno onemogućen i da nema postavljenu zaporku.

 Korisnici sustava
Slika** 4.5.31 Korisnici sustava i njihove grupe. ( + / - )

Osim prethodno navedenih korisnika mogu se kreirati i 'korisnici' koji nemaju svoje mape, a koji se definiraju u {Start}-{Control Panel}-/Administrative Tools/-/Computer Management/-/Local Users and Groups/-/Users/. To su korisnici koji sutavu pristupaju uglavnom preko mreže. Mape bi se kreirale na osnovu [Default] predložaka kad bi se korisnici izravno prijavili na sustav. Svim se kreiranim korisnicima kroz opciju u /Local Users and Groups/-/Groups/ mogu dodijeliti ovlasti/prava na sustavu postavljajući ih u jedni od grupa koje prikazuje slika 4.5.31c. Uporabom kombinacija tipki <CTRL> + <ALT> + <DEL> u 'Windows Task Manager', u izboru ||Processes||, pojavit će se uz trenutnog KORISNIKA (Drago na primjer) i korisnik SYSTEM, LOCAL SERVICE i NETWORK SERVICE. Tako se točno vidi tko je za koji pokrenuti servis ili proces odgovoran.

Svakom od korisnika može se promijeniti pripadnost grupi izborom |Add...| kako pokazuje slika 4.5.31b. Grupa 'Administrators' ima najveće ovlasti, bolje reći sve ovlasti nad sustavom, dok ostali imaju ograničenja prema funkciji. Moguće je preko postavki sistemske politike odrediti i neki drugi profil korisnika. Prilikom kreiranja korisnika u instalacijskom postupku podrazumno je samo prvi inicijalno kreirani korisnik pripadnik administratorske grupe, ali nema u potpunosti sve administratorske ovlasti kao podrazumno isključeni 'Administrator'. To se ogleda u načinu kojeg koristi UAC mehanizam. Za svaku instalaciju programske potpore koja zadire u sustav UAC pita za dopuštenje običnog administratora (korisnika), dok ovih upita u svojstvu prijave na sustav kao korisnik 'Administrator' nema. Naravno korisnika 'Administrator' treba prethodno omogućiti. Ako korisnik sam sebi ukine administratorska prava više ih ne možete vratiti, osim preko drugog korisnika koji je pripadnik administratorske grupe. Stoga na sustavu treba biti omogućen barem jedan aktivni administrator, kako se ne bi došlo u situaciju da sustav postane nedostupan za bilo kakve promjene.

Brz način kako korisnika ograničiti da nema administratorska prava je L1 akcija na ikonu korisnika u polaznom (glavnom) izborniku, 'Bob Dalton' kao na slici 4.5.2b, i potom se otvara prozor kao na slici 4.5.32a. U ponuđenom prozoru izabere se |Change your account type| i dobije se slika 4.5.32b.

 Obrada korisnika
Slika* 4.5.32 Osobitosti korisnika. ( + / - )

Izbor |Standard| ukida mnoštvo prava za rad na sustavu, promjenu IP adrese ili pojedine vrstu instalacije programske potpore na primjer, i jedino mu prava može promijeniti administrator. Prema primjeru na slici ova izmjena nije moguća jer na sustavu ne postoji još jedan aktivni administrator. Opisani postupak nije jedino što se može na sustavu napraviti. Pedantniji korisnik će se poslužiti dodatni alatima kao što je GPEDIT.MSC, utipkavanjem ove komande u formu tražila glavnog izbornika, po čemu slijedi prikaz kao na slici 4.5.46c. MSC alati su podskup MMC (Microsoft Management Console) programske potpore. Mnoštvo opisa vrlo je slično XP sustavu opisanom na prethodnim stranicama.

Značajna novina je brzi pregled mogućnosti priključenih uređaja. Primjer na narednoj slici prikazuje kako sustav prepoznaje VPC računalo na kojem je instaliran, te nudi izbornik koji omogućava akcije koje su na uređaju moguće.

 Pregled uređaja
Slika* 4.5.33 Osobitosti uređaja. ( + / - )

U dnu prozora automatski se mijenja dodatni opis koju uređaju pripada. Navedeno ima veliki značaj u eri sve većeg broja uređaja koji se za računalo priključuju preko USB sučelja ili preko Bluetooth bežičnog pristupa, što se na navedenoj slici ne vidi jer VPC ne zna prepoznati ove uređaje. Ako uređaja nema u popisu dodaje se izborom /Add a device/, pri čemu slijedi potraga za novim uređajima i zahtjev za instalaciju upravljačkog programa, ako se uređaj pronađe, ili uređaj treba dodati iz ponuđenog popisa. Istina, slika 4.5.33b ne odražava stvarno stanje kod virtualnog računala, jer ono ne može izravno prepoznati USB uređaje i monitor, već pripada instalaciji operativnog sustava na 'pravo' računalo.


 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO  Informatička abeceda