7.7.1. Google Webmaster Tools, Analytics

 Go to English Page Natrag Zarada na Internetu Dalje


Vlasniku web-sjedišta (site) na raspolaganju su raznovrsni alati za praćenje zbivanja na sjedištu i za podešavanja raznih parametara praćenja u većoj ili manjoj mjeri. No to samo po sebi nije dovoljno da se osigura prihvatljiva nazočnost u svijetu Interneta ako se sjedište ne prijavi na razna sjedišta tipa kataloga (www.hr, T-com webimenik ...) i izravno na tražila (Google, Yahoo, Bing ...) i ponudi kao spojnica važnijim ustanovama ili se s bolje posjećenim sjedištima ne izvrši razmjena oglasa (banner). U tom smislu mogu se definirati tri izvora dolaska do sjedišta (Traffic Sources) koje je postavljeno na poslužitelj:

 • Izravni, pristup (direct traffic)

 • Referentna sjedišta, (referring sites)

 • Rezultati traženja (search engines)
 iStripper

Izravni pristup je u osnovu pristup koji je gledatelj ostvario iz svog preglednika koristeći osobni katalog (bookmark) u kojeg je postavio adresu sjedišta dobivenu na bilo koji način (pretraživanjem, poštom, preko foruma i slično). To su najvjerojatnije gledatelji kojima su se sadržaji sjedišta dopali te ih želi brzo dohvatiti.

Adresa sjedišta na referentna mjesta dolazi prijavom od strane vlasnika sjedišta, kao što je prijava na već spomenute kataloge, ili su to spojnice na drugim sjedištima koje su njihovi korisnici postavili jer su im se sadržaji dopali. U jednom i drugom slučaju utjecaj na postavljanje spojnice je van moći vlasnika web-sjedišta. Da bi ostali učesnici Interneta postavili spojnicu prema vašem sjedištu, sjedište treba da sadrži njima interesantne sadržaje, što je izravno vezano s kvalitetom sadržaja, dizajnom i organizacijom sjedišta.

Kada se web-sjedište (site) prijavi na tražilo, i ako se je vodilo računa o značaju naslova svake pojedine stranice web-sjedišta, opisu stranice, odabiru ključnih riječi i samom sadržaju pojedinih stranica sjedišta, algoritam tražilice vrši indeksiranje pojedinih stranica sjedišta prema prethodno navedenim značajkama, te ih s vremenom uspoređuje s brojem posjeta iz prethodno navedenih izvora i rangira. Ako posjete dolaze s visoko ocjenjenih referentnih sjedišta, značaj stranica vašeg sjedišta raste, a time i položaj na popisu koji se prilikom traženja nudi od strane tražilice.

U duhu sadržaja prethodne stanice o zaradi može se sagledati od kolikog su značaja prijave na kataloge, osobito na strane kataloge u koliko je sjedište napisano na više svjetskih jezika. Dakle, tvrdnja da se do uspjeha dolazi polako i strpljivo, kao je navedeno na prethodnoj stranici, stoji. Na brzinu se ne prave ni mala djeca :-).

Osim statističkih alata koje posjeduje vaš ili vama iznajmljeni poslužitelj, od ogromnog značaja je besplatna usluga Google 'Webmaster Tools' i 'Analytics' koja omogućava vlasniku web-sjedišta (site-a) da nadzire zbivanja glede sadržaja koje je na sjedište postavio. Bez obzira na članstvo nužno je po postavljanju web-sadržaja na poslužitelj, bilo svoj ili od ustanove ili iznajmljen, prijaviti domenu i izvršiti:

 • Prijavu sjedišta korisnika na stranicama tražilice
 • Verifikaciju sjedišta korisnika na stranicama tražilice
 • Kreiranje identifikacijske datoteke sjedišta korisnika za tražilice
  (googleX......X.html, BingSiteAuth.xml ... datoteke)
 • Kreiranje mape datoteka sjedišta korisnika (sitemap.xml datoteka)
 • Definiranje prava dostupa robota tražilicama (robots.txt datoteka)
 • Postavljanje slike-loga sjedišta korisnika (favicon.ico datoteka)
 • Pravila za redirekciju i prava pristupa sadržajima (.htaccess datoteka)
 

Malo sitne samoreklame ne škodi. U korijenski imenik sjedišta treba postaviti datoteku 'favicon.ico' što nije ništa drugo do jedna mala sličica veličine 32x32px kojih se može pronaći obilje na raznim Internet sjedištima, ili je s alatima za tu namjenu izraditi po volji. Ova sličica pojavljuje se ispred naslova bilo koje web-stranice sjedišta u Internet pregledniku posjetitelja.

Verifikacija sjedišta može se obaviti na više načina, u pravilu nekompatibilnim između pojedinih tražilica, ali pošto je Google 'zakon' u posljednje vrijeme, slijede upute koje Google zahtijeva. Jedan od načina verifikacije sjedišta je postavljanje datoteke u korijenski imenik sjedišta koja ima naziv koji Google ponudi u postupku verifikacije i ima naziv tipa 'googleXX....XX.html'. Google koristi i jednostavniju datoteku za verifikaciji za koji je specifično da se njen identifikacijski broj glede verifikacije nalazi i u imenu datoteke i u datoteci i da je HTML format ukinut, tj. u datoteci je samo zapis:

 google-site-verification: googleXX....XX.html

Datoteku 'robots.txt' možete pregledati klikom na ikonu prve stranice ovog sjedišta. Datoteka 'sitemap.xml' standardizirana je od strane svih tražilica, opisuje gdje se nalaze pojedine datoteke sjedišta tipa .html ili nekog drugog i njen osnovni sadržaj je oblika:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <urlset xmlns="https://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
   <loc>https://www.buzdo.com/</loc>
     :
   <loc>https://www.buzdo.com/naziv_datoteke.htm</loc>
     :
   <loc>https://www.buzdo.com/naziv_imenika/</loc>
     :
   <loc>https://www.buzdo.com/naziv_imenika/naziv_datoteke.htm</loc>
     :
  </url>
   :
  <url>
   :
  </url>
 </urlset>

Naziv .xml datoteke je proizvoljan (prva.xml; druga.xml ...). Mapa u prikazanom primjeru opisuje datoteke sjedišta i dovoljna je ako se radi o sjedištu koje je samostalno i nema podimenike ili poddomene. Prema navedenom primjeru može se u definiciji <url>...</url> upisati adresa datoteke koja se nalazi u podimeniku. Bitno je pripaziti da početni imenik i podimenici nemaju oznaku datoteke ako se pristup prema njima ostvaruje s podrazumnom datotekom web-poslužitelja (index.html, default.html ...), jer će tražilice ustanoviti grešku u vidu očitavanja duplog sadržaja. Na opisani način ne može se očitati sitemap.xml koji bi se u taj imenik postavio. Ako se koristi više podimenika nije učinkovito pisati sitemap.xml za podimenik koji je proglašen za poddomenu, te iste datoteke ponoviti u popisu za sitemap.xml u imeniku domene. Za tu svrhu koristi se 'Sitemap Index' koji je prikazan u primjeru nadalje.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <sitemapindex xmlns="https://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
   <loc>https://www.buzdo.com/sitemap.xml</loc>
  </sitemap>
    :    Definicija mape za sadržaje ako 
    :    su sadržaji u pod-imeniku.
  <sitemap>
   <loc>https://www.buzdo.com/blog/sitemap.xml</loc>
  </sitemap>
    :    Definicija mape za sadržaje ako
    :    su sadržaji u pod-domeni.
  <sitemap>
   <loc>https://blog.buzdo.com/sitemap.xml</loc>
  </sitemap>
    :
    :
  <sitemap>
    :
  </sitemap>
 </sitemapindex>

Ova indeksna datoteka ukazuje gdje se nalaze sve potrebne datoteke sitemap.xml cjelokupnog sjedišta i može se uporabiti kao ukaz na podimenike ili na već unaprijed pripremljene poddomene koje opisuju podimenike. Bez obzira koji se način uporabi tražilice će jedno i drugo rješenje u indeksnoj datoteci uporabiti na isti način; pročitati sve popisane sitemap.xml datoteke i kao rezultat prikazati zbroj njihovih sadržaja. Dakle, indeksna datoteka sadrži popis svih .xml datoteka u domeni, ne opisuje nijednu .html ili neku drugu datoteku sadržaja sjedišta, i ona se prijavljuje za analizu, a .xml datoteke podimenika opet zadržavaju svoju funkciju kao samostalni pokazatelj na datoteke sjedišta ako se podimenici proglase za poddomene.

Ime indeksne datoteke u oba opisana primjera je proizvoljno i može se zvati na primjer buzdo_index.xml. Potpuni sadržaj što sve može sadržavati 'sitemap.xml' datoteka, može se naći na adresi https://www.sitemaps.org/, a koja je navedena i u zaglavlju primjera. Naredne slike prikazuju da su tražilici prijavljena dva sjedišta i da nijednom nije izvršeno ukazivanje gdje se nalazi datoteka verifikacije ni datoteka koja opisuje sadržaj sjedišta, te da se navedena verifikacija zahtijeva za bilo kakve daljnje akcije.

 Google Webmaster Tools - sjedišta korisnika
Slika* 7.7.3 Izbornik alata Google Webmaster Tools i uvid u stanje jednog od sjedišta. ( + / - )

Slika 7.7.3b pokazuje da je moguće izvršiti brz uvid u pet segmenata koji se tiču samog sjedišta. Kada se korisnik prijavi na opisani način i zadovolji postupak verifikacije sjedišta i prijave sadržaja, slijedi obrada od strane Google-a, nakon čega se mogu dobiti uvidi u pojedine stavke izbornika. No da bi se njihovi prikazi upotpunili treba vremena jer obrada nekad zahtijeva preko mjesec dana. U ozbiljnom poslu žurba nije faktor. 'Google Analytics' nije sastavni dio 'Google Webmaster Tools', te za dobivanje prikaza koji slijede i ikone 'Analytics' prema slici 7.7.2 treba se prijaviti na ovu uslugu preko Google korisničkog računa izborom {Sve o Google}-{Webmaster Central}-{Analyze your visitors} s Google-ove polazne stranice. Na raspolaganju korisniku web-sjedišta su i njegovi vlastiti statistički alati, koji nemaju takvu moć kao 'Analytics'. Statistički alati sjedišta imaju još jednu važnu zadaću; nadzor mogućnosti pristupa robota tražilice vašem sjedištu. Administrator sjedišta može greškom zabraniti pristup robota tražilice sjedištu i rezultat može biti da u svijetu Interneta sjedište ne postoji. Naime, zbog nepažnje može se dogoditi da se verifikacija i sagledavanje sadržaja sjedišta ne može obaviti. Google neprekidno usavršava svoje servise, te je najnoviji izgled prikazane stranice nešto drugačiji, ali radnje koje treba obaviti su iste i dodatno proširene novim mogućnostima. Ako sve od navedenog protekne ispravno, nakon par dana moguće je dobiti izvještaje kako prikazuje naredni skup slika koje se odnose na jedno sjedište (site) za po volji odabrano razdoblje.

 Google Analytics - Svi računi i sjedišta korisnika
Slika*** 7.7.4 Izbor sjedišta za pregled u alatu Google Analytics i dio mogućih prikaza. ( + / - )

Kako Google neprekidno usavršava svoje proizvode, prikazi se u osnovi ne razlikuju od trenutno važećih, a pored odabranih prikaza na slikama moguće je dobiti i druge informacije. No suština prikaza se ne mijenja. Svako prijavljeno sjedište opisuju grafovi koji u primjeru na slici 7.7.4b prikazuju dio zbivanja na sjedištu kojeg gledate od početka 2007. do početka 2013. godine. Pomoć koju Google nudi za razumijevanje svih sadržaja vrlo je kvalitetna te na ovoj stranici nema potrebe 'prepisivati' učinjeno s njihove strane. No ukratko, izbornik s lijeve strane slike 7.7.4b omogućava uvid u to što posjetitelji najviše gledaju, kakvu programsku potporu koriste, iz kojih država i mreža dolaze i još mnogo toga što uredniku sjedišta omogućava da donese odluku kako sjedište organizirati, što mijenjati ili dodati, u kojoj rezoluciji dizajnirati stranice i slično. Na slici 7.7.4c prikazan je pregled država iz kojih su stranice ovog sjedišta posjećene, a slika 7.7.4d prikazuje trenutno stanje gledanja sjedišta u realnom vremenu.

Bitno je da su prisutne 'kvačice' u stupcu 'status' prema slici 7.7.4a, što znači da je prethodno opisan postupak glede verifikacije sjedišta i prijave njegovih sadržaja ispravno napravljen. Iz odabranih primjera prikazanim na slikama 7.7.4b, 7.7.4c i 7.7.4d vidi se da je raspoloživo cijelo bogatstvo analiza, od broja posjetitelja pa do rezolucije prikaza sadržaja sjedišta na zaslonu njihovog monitora. Mnoštvo sadržaja raspoloživo je za analizu i upute za njihovo razumijevanje vrlo su temeljite.

Unaprijeđena datoteka sitemap.xml osim HTML sadržaja, omogućava i umetanje slikovnih i video sadržaja u popis kako prikazuje naredni primjer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="https://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:image="https://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
<loc>https://www.buzdo.com/</loc> </url>
<url>
<loc>https://www.buzdo.com/naziv_stranice.htm</loc>
<image:image>
<image:loc>https://www.buzdo.com/naziv_slike.webp</image:loc>
</image:image> </url> :
: <url> <image:image>
<image:loc>https://www.buzdo.com/imenik_slika/naziv_slike.webp</image:loc>
</image:image> </url>
:
: <url> <video:video> <video:thumbnail_loc>https://www.buzdo.com/thumb.webp</video:thumbnail_loc> <video:title>Kratki naziv za video.</video:title> <video:description> Opis video sadržaja .... do 2048 znakova. </video:description> <video:content_loc>URL adresa lokacije video sadržaja.</video:content_loc> <video:player_loc> URL koji upućuje na player za određeni video. </video:player_loc> </video:video> :
:
</url>
<url>
:
:
</url>
</urlset>

Novo sučelje 'Google Analytics' zahtijeva i novu generaciju web-preglednika. Kako starije verzije IE ne podržavaju sve nove mogućnosti treba uporabiti preglednik novije generacije, ili nadogradni pretraživački mehanizam IE (engine) s 'Google Chrome Frame', besplatni dodatak za Internet Explorer verzije 6, 7, 8 i 9 na sustavima Windows 7/Vista/XP SP2 ili na novijim verzijama. Neke napredne web-aplikacije koriste 'Google Chrome Frame' kako bi korisniku pružile dodatne značajke i bolje radne karakteristike. Nažalost, Google više ne razvija ovaj dodatak, ali vrijedi i dalje da ga je korisno uporabiti ako ga je negdje na Internetu moguće pronaći.

Najinteresantniji pokazatelj bez obzira na sve ostale je 'Bounce Rate'. On pokazuje u kolikoj mjeri se je gledatelj zadržao na proučavanju sjedišta / stranice prije nego je prešao na narednu stranicu ili sjedište. Iskustvo kaže otprilike slijedeće:

 • BR > 75% - Sjedište / stranica je vrlo loša,
  treba žurno poduzeti izmjene glede sadržaja i dizajna.

 • 50% < BR < 75% - Sjedište / stranica nije loša,
  ali treba uložiti više inovativnosti i truda da bude bolje.

 • 35% < BR < 50% - Sjedište / stranica je jako dobra,
  probati održati ovaj nivo redovitim ažuriranjem sadržaja.

 • BR < 35% - Genijalac na djelu.
 

Dakle, mjeri se postotak otkaza posjeta web sjedištu i / ili pojedinim njegovim stranicama. BR može biti i veći od realnog ako je sjedište namijenjeno malom jezičnom području, jer će korisnici s drugih jezičnih područja odmah napustiti stranice. Iz navedenog je jasno da je dobro isti sadržaj nuditi na više jezika, osobito na engleskom, ako je primarni interes vlasnika sjedišta zarada. Takvo sjedište mora imati odvojene izvorne mape (podimenike) za svaki uporabljeni jezik, koje se prema potrebi mogu pretvoriti u poddomene s odgovarajućim nazivom. Na prvoj stranici višejezičnog sjedišta mora biti razgovijetan i uočljiv izbor jezika. Za svaku polaznu jezičnu mapu izrađuje se njen sitemap.xml. Dobar primjer je sjedište 'www.periodni.com'.

Naravno, bitno je da površina ispod krivulje posjeta neprestano raste. Neće rasti ako se sadržaji redovito ne obnavljaju i sjedište ne dopunjuje novim sadržajima. Navedeni faktor je vrlo kvalitetan pokazatelj uspješnosti sjedišta. Ali kako sve to stići obaviti kad tehnologija grabi tako velikim koracima da jedna glava to vrlo teško može pratiti - kao na primjer moja :-(. Sličnu ponudu opisanoj nudi 'Etarget' s tim imaju korisnike uglavnom iz Europe, ali se po alatima za statistiku ne mogu usporediti s Google-em. Malo drugačiji način oglasa nudi 'Xclaim', za razliku navedenih, funkcionira na principu označavanja ključnih riječi unutar teksta (kontekstualni oglasi) i poruke vezane uz riječ u vidu malog pop-up oglasa. Bilo kako da bilo, u slučaju da se odabere oglašavanje na više načina, treba pažljivo pročitati licenčne uvijete da se ne dođe u 'sukob interesa' i izgubi kod nekog od davatelja usluga već jednom stečeno povjerenje i pravo oglašavanja, koja je kasnije teško vratiti.


 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda