PREDGOVOR

U V O D

 Go to English Page  Početak  Dalje


 INFORMATIKA - Informatička abeceda U današnje vrijeme u svakodnevnom životu sve je prisutnija uporaba pojmova INFORMACIJA i INFORMATIKA, a da često puta nije jasno što ta dva pojma podrazumijevaju. Najkraće, informacija je obavijest, izvještaj ili podatak koji povećava saznanje glede rješavanja postavljene zadaće, a informatika je znanost o iskorištavanju informacija glede upravljanja i donošenja odluka u privredi, znanosti, tehnici, ekonomiji i svim drugim čovjekovim aktivnostima. Informatika sve više postaje uvod u učinkovitost čovjekovog stvaralaštva, i udžbenik 'Informatička abeceda' upravo je u tom smislu osmišljen kao pregled svega onoga što prethodi uporabi informatičkih znanja za uspješnu obradu i korištenje informacija.

Efikasno, jeftino i brzo iskorištavanje informacija, te njihova obrada i usporedba dobivenih rezultata svoj pravi 'bum' doživljava tek nakon intenzivnije primjene digitalne računalne tehnologije, koja korisnicima pruža neograničene mogućnosti. Stoga nije čudno da su se prije pojma INFORMATIKA koristili drugi pojmovi kao automatska obrada podataka (AOP), znanost o kompjutorima, znanost o informacijama i slično, nastali upravo kao rezultat šire primjene računala u svakodnevnom životu.

Računalna tehnologija sve je moćnija, po fizičkom obimu sve manja, jeftinija i time prisutnija većem krugu korisnika, koristi se za igranje, proračune, obradu teksta, grafičke obrade, skladištenje podataka (BAZA podataka), u audio i video tehnici, strojevima (roboti) i svakim danom sve je prisutnija u najrazličitijim vidovima čovjekove djelatnosti.

Bitna osobitost današnjih računala je brzina, točnost, pouzdanost, mogućnost pamćenja (pohrane) velikih količina podataka i lako prilagođavanje za izvršenje raznolikih zadaća. Mada je korisnik zbog otkaza računalnog mezimca sklon izreći silu pogrda na njegov račun, vrlo je malo uređaja koji imaju toliko dugotrajan vremenskom rasponu između dva otkaza tijekom uporabe.

Priprema proizvodnje tj. planiranje, projekti i nacrti, tehnološki postupci, problemi osiguranja sirovina ili poluproizvoda i zaliha te prodaja i trgovačka mreža danas su nezamislivi bez usluga računalne tehnologije. Težište proizvodnje seli iz pogona u prostore s računalima, a trgovačka mreža svoju objedinjenost dobiva kroz jedan novi vid - međusobnu vezu računala preko PTT ili specijalnih vodova u jedinstvenu računalnu mrežu, ne samo na razini poduzeća već i na međudržavnoj razini. Razvoj i napredak društva nezamisliv je bez potpore informatike i informatičke tehnologije.

Računalne mreže od velikog su značaja za transfer znanja jer omogućavaju brz i efikasan pristup u uvid u većinu znanstvenih dostignuća i iskustava iz svih oblasti znanosti i tehnike diljem svijeta. CARNet i slične mreže bilo u svjetskim, državnim, regionalnim ili institucijskim razmjerima zbilja su u svakodnevnom životu na našim prostorima.

Dakle, INFORMATIKA postaje INDUSTRIJA ZNANJA te najvažnija privredna grana, a njeno nezamjenjivo operativno sredstvo je digitalno računalo povezano u RAČUNALNU MREŽU putem telekomunikacijskih sustava. Poznavanje rada računala i za njega dizajniranih informatičkih alata (programska potpora) jedan je od čimbenika pismenosti čovjeka budućnosti.

 Bušena kartica     + / - )

Da je baš sve bilo 'jednostavno' kao danas, nije. Prethodna slika ilustracija je naprednog načina unosa podatka u računalo tijekom 60-tih godina pomoću bušenih kartica. Optičko-elektronički sklopovi pretvarali su rupice u električne impulse koje je računalo dalje rabilo. Tako je postojao uređaj za bušenje kartica, slaganje kartica i očitavanje kartica, te shodno tome i profesionalna zanimanja. Jedno računalo opsluživala je ekipa ljudi, i sve je to 'običnom' čovjeku izgledalo u najmanju ruku čudno. Zamislite situaciju i postupke kada se netko spotakne i ispadne mu par tisuća ovakvih kartica i raspe po podu, pred obračun sutrašnjih plaća?

Imajući u vidu navedeno, ako se uporabe znanost o računalima, znanost o informacijama i kognitivne znanosti (proučavanje relevantnih područja kao psihologija, psihijatrija, filozofija, lingvistika, antropologija, lingvistika, računarstvo, biologija i druga), zajedništvo njihovog interaktivno djelovanje u suštini je informatika, kao što ilustriraju RGB (Red-Green-Blue) krugovi na prethodnoj podslici ' C '. Dakle, predmet bavljenja INFORMATIKE može biti usmjeren na različite načine u različita znanstvena područja ovisno o tome koja od kognitivnih znanosti dominira.


 Kraj
 Tražila
 Dalje

Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/datoteka>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 Početak
 KAZALO  Informatička abeceda