Natrag

3. ORGANIZACIJA I STRUKTURA DRS

 Go to English Page Početak Dalje


Čovjek preko svojih čula dobiva poruke, a njegov mozak analizirajući im prirodu kreira INSTRUKCIJE kako i što s njima raditi. Slično tome i računalo mora imati fizičke uređaje preko kojih će primati podatke i instrukcije. Na osnovu stečenih životnih znanja čovjek odlučuje kako podatke obraditi, na primjer sortiranje imena i prezimena po abecedi. Računalo takve zadaće obavlja na osnovu odgovarajućeg PROGRAMA (NIZA INSTRUKCIJA) prilagođenog zadaći i o njegovoj kvaliteti ovisi i 'pamet' računala. Po obradi podataka i čovjek i računalo izvješćuju o rezultatu svatko na svoj način; čovjek glasom ili pisanim izvješćem a računalo preko monitora ili pisača.

Glede navedenog slijedi jednostavan prikaz njihovog djelovanja:

 Tijek obrade podataka

Iz života poznata nam je jedna zabavna verzija prethodne slike, klavijatura-pojačalo-zvučnik, podaci iz klavijature obrađuju se u pojačalu uz razne mogućnosti obrade (jeka, eho i drugo) a rezultat se uredno čuje preko zvučnika.

Obrada u računalnim sustavima podrazumijeva upravljanje (control) i pohranu (storage) i može se razmatrati u tehničkoj ili programskoj domeni.

Metode obrade podataka u računalnim sustavima su:

Dakle, digitalni računalni sustav u suštini se sastoji od fizičkih uređaja kojima 'pamet' daje skup instrukcija sadržan u programu.3.1. DEFINICIJA DRS
Digitalno računalo je elektronički uređaj namijenjen za obavljanje različitih računskih i logičkih operacija i samo je jedna od komponenti (sastavnih dijelova) Digitalnog Računalnog Sustava (DRS), koji se sastoji od:

1.) Sustava sklopovlja ----- uređaji (HARDWARE)

2.) Sustava programa ------- programska potpora (SOFTWARE)

3.) Sustava dokumentacije -- pisane upute za instaliranje
               i korištenje uređaja i opreme
               računala te korištenje
               programske potpore (OS)


    4.) Kadrovi -------- osoblje održavanja i
               rukovanje sustavom (LIFEWARE)

    5.) Organizacija --- funkcionalnost svih
               elemenata (ORGWARE)
 

SKLOPOVLJE predstavlja skup elektroničkih komponenti i uređaja povezanih u jedinstvenu cjelinu. To su fizičke jedinice instalacije DRS, koje na prvi pogled obilježava veličina i masa, važni parametri glede transporta ili nošenja. U prostoriju za računalnu tehniku donesu se uredno spakirane u kutijama, tu se raspakiraju i međusobno povežu prema uputama u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Za sklopovlje vrijede klasični zakoni fizike kao ' F=m•a ', te se može nenamjerno uporabiti kao hladno oružje, na primjer ako monitor otkaže tijekom izrade jednog vrlo napetog projekta i u nastupu bijesa baci se kroz prozor te padne na skupinu ljudi, vrlo je vjerojatno da će nekoga ozlijediti (sedma od devet).

PROGRAMSKU POTPORU čine programi koje računalo izvršava. Dolazi kao skup binarnih zapisa pohranjen na nekom od trajnih medija pohrane podataka i 'učitava' se u računalo putem za tu svrhu dizajniranih uređaja, rjeđe kao pisani materijal na osnovu kojeg se utipkavaju sadržaji preko tipkovnice. Dakle, programska potpora nije materijalna, i predstavlja 'PAMET' računalnog sustava. Nekvalitetna programska potpora može prouzročiti više štete nego fizički sklopovi računala.

DOKUMENTACIJA je niz priručnika, uputa ili dokumenata, bilo otiskanih ili što je češće dokumentiranih na CD-u, u svrhu instaliranja, povezivanja, korištenja i održavanja DRS. Već je uvriježeno da korisnik nakon dužeg vremena eksploatacije sustava ima povremeno potrebu nešto doraditi pa se u tome često igra metode pogađanja rješenja umjesto da odmah pročita dokumentaciju. Na kraju kad se izmuči u pogađanju rješenja ipak je pročita. Dakle, dokumentacija se ne čita zadnja, te uvijek vrijedi: najprije konsultirati RTFM (Read The Fucking Manual).

Definiraju se još dva podskupa koja omogućavaju da je DRS uporabljiv i to: KADROVI (LIFEWARE) koji rukuju računalom i izrađuju programsku potporu i ORGANIZACIJA (ORGWARE) svega navedenog. Ova dva podskupa mogu dovesti do situacije da glava ne zna gdje joj je rep ili obratno, što za uporabu DRS nije dobro. Eh, taj ljudski faktor! Pa kad se već ponovo spominju ljudi evo jedne male analogije:

Čovjek je kao savršeni sistem kao računalo-poslužitelj. Nikad se ne gasi bez obzir radio - ne radio :-) Digitalni računalni sustav je skup uređaja i tehnologija, utemeljenih na uporabi i obradi podataka u binarnom brojevnom sustavu, koje ljudi koriste u rješavanju raznolikih zadaća kako bi dobili uporabljive rezultate ili rješenja (Dragina definicija).


 Natrag
 Tražila
 Dalje

Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/datoteka>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 Početak
 KAZALO Informatička abeceda