4.1.3. Kopiranje, premještanje i brisanje

 Go to English Page Natrag MS-DOS OS Dalje

 MyData Knox

Naredne komande odnose se na rad s datotekama i imenicima u smislu njihovog premještanja, promjene imena i brisanja, bez zadiranja u promjene sadržaja datoteka, Najjednostavnija radnja, bez velikih posljedica za datoteku, je uporabom komande REN ili RENAME (PROMJENA IMENA). Sintaksa komande za promjenu imena datoteke i njenog tipa je:

 REN_[disk:][\put\]staroIME.TIP_novoIME.TIP                (Int)

Tip datoteke ne smije se proizvoljno mijenjati jer .COM datoteka se neće izvršiti ako se promjeni tip. Works neće odmah prepoznati svoju kreaciju ako nije .WPS i slično. Dakle, s promjenom tipa datoteke treba biti obazriv. Datoteka neće postati izvršna samo radi toga što joj je tip promijenjen u .COM.

Naziv imenika ne može se mijenjati komandom RENAME.


Primjeri:

 RENAME C:\DOS\README.TXT READ.UPT
 RENAME C:\DOS\READ.UPT README.TXT

Prva komanda mijenja staro ime datoteke README.TXT u novo ime READ.UPT. Druga komanda mijenja staro ime READ.UPT u novo README.TXT.

KOPIRANJE podrazumijeva datoteku u cijelosti prepisati na drugo mjesto. Naravno. pod istim imenom ne može se kopirati na isto mjesto (isti imenik). Stoga komanda za kopiranje datoteka predviđa i promjenu imena u ovakvom slučaju ili ako se želi datoteka kopirati na neko drugo mjesta pod drugim imenom. Dakle, ujedno s kopiranjem omogućena je i promjena imena. Sintaksa komande COPY (KOPIRAJ) za kopiranje datoteka je:

 COPY_stara#SD_nova#SD_[/V]                        (Int)
   ======== ============
    Izvor  Odredište

Zna se, #SD - specifikacija datoteke podrazumijeva uređaj, put, ime i tip.

Pojedini elementi komande znače slijedeće:

 Izvor  Mjesto i naziv datoteke KOJA se
     želi kopirati.
 Odredište  Mjesto i novi naziv datoteke u mjestu GDJE
       se datoteka želi kopirati.
       Ako se datoteka kopira u istom imeniku mora
       joj se u odredišnoj specifikaciji dati novo
       ime. Ako se datoteka kopira u neki drugi
       imenik, može se kopirati pod istim imenom i
       ne mora se navoditi ime u specifikaciji
       odredišta ako ga se ne želi mijenjati.
 /V  Prekidač koji omogućava uspoređivanje kopirane i
   izvorne datoteke glede kontrole ispravnosti
   kopiranja. Postupak kopiranja tada je nešto duži.

Komandom MOVE (POMAKNI) premješta se datoteka iz izvorišta u odredište. U odredištu se može naznačiti novo ime datoteke te se ujedno vrši i promjena imena. MOVE u biti znači kopiranje i brisanje na izvorištu. Sintaksa je gotovo ista kao za kopiranje:

 MOVE_stara#SD_nova#SD                           (Ext)
   ======== =========
   Izvor  Odredište

Nema prekidača za kontrolu ispravnosti premještenog sadržaja. Komanda MOVE omogućava i promjenu imena imenika i to tako da se zadaje novi naziv imenika u odredištu, a put do imenika mora biti isti u izvoru i odredištu. Sintaksa je:

 MOVE_disk:\put\staroimeIMENIKA_disk:\put\novoimeIMENIKA
   ========================= ========================
       Izvor           Odredište

Ako je komanda COPY ili MOVE pogrešno zadana OS će odgovoriti da je kopirano 0 (nula) datoteka. U protivnom po kopiranju slijedi izvješće o broju kopiranih datoteka.

Komande COPY i MOVE dozvoljavaju uporabu JOKER-a pri kopiranju ili premještanju datoteka. Kako se tada kopira ili premješta cijela grupa datoteka u odredištu se tada ne smije definirati ime i tip datoteke (ne može se grupa datoteka pretvoriti u jednu!).

S promjenom naziva imenika treba biti oprezan, pogotovo ako je to naziv neke važne programske grupe, jer se često ime imenika upisuje u PATH u AUTOEXEC.BAT ili u neku inicijalizacijsku ili konfiguracijsku datoteku, pa u slučaju promjene naziva može doći do toga da se parametri grupe ne mogu postaviti ili će programska potpora prijavljivati greške tijekom rada.


Primjeri:

 C:\> ----------------------
 C:\>COPY C:\DOS\TREE.COM A:\IM1           1. odjeljak
 C:\DOS\>COPY TREE.COM A:\IM1
 C:\> ----------------------
 A:\>COPY C:\WINDOWS\SYSTEM\VER.DLL A:\IM2\ANTE.DLL 2. odjeljak
 C:\WINDOWS\SYSTEM\>COPY VER.DLL A:\IM2\STIPE.DLL
 C:\> ----------------------
 C:\>
 C:\> ----------------------
 C:\>MOVE A:\IM2\STIPE.DLL A:\IM3\STIPAN.DLL     3. odjeljak
 C:\>MOVE A:\IM2\ANTE.DLL A:\IM3
 C:\> ----------------------
 A:\IM3\>COPY *.DLL A:\IM2              4. odjeljak
 C:\> ----------------------
 C:\>MOVE A:\IM4 A:\IM5               5. odjeljak
 C:\> ----------------------
 iStripper

U prvom odjeljku kopira se datoteka TREE.COM iz imenika DOS uređaja [C:] na disketu u imenik IM1, jedanput iz ROOT-a, a drugi put iz imenika DOS. U drugom slučaju ne treba navoditi cijelu specifikaciju izvora jer je OS u imeniku DOS (po čemu se to vidi?).

U drugom odjeljku kopira se datoteka VER.DLL iz podimenika [SYSTEM] imenika [WINDOWS] na disketu u imenik IM2 uz promjenu imena; prvi put iz ROOT-a a drugi put iz samog imenika SYSTEM.

Treći odjeljak premješta datoteke iz jednog imenika u drugi, prvi put s promjenom imena a drugi put bez promjene imena.

Četvrti odjeljak kopira sve datoteke tipa .DLL iz IM3 u IM2 na uređaju [A:].

Peti odjeljak mijenja ime imenika IM4 u IM5 na uređaju [A:] a s pogona [C:].

Kopiranje imenika izvršava se komandom XCOPY (EXTENDED COPY = PROŠIRENO KOPIRANJE) po sintaksi:

                                      (Ext)

XCOPY_disk:\put\stariIMENIK_disk:\put\noviIMENIK_[/S[/E]][/V]
   ===================== =================================
      Izvor         Odredište

Put do imenika u izvoru i odredištu mora biti isti. Prikazani prekidači služe za:

 /S  Omogućava kopiranje svih punih podimenika.
 /E  Uz /S omogućava kopiranje i praznih podimenika.
   Ne može se zadati samostalno već zajedno sa /S.
 /V  Kontrola ispravnosti kopiranja.

Primjeri:

 C:\>XCOPY A:\IM5 A:\IM4 /S/E/V

Kopira imenik IM5 na uređaju [A:] u imenik IM4 u istom uređaju zajedno sa svim njegovim punim i praznim podimenicima i uz kontrolu kopiranja.

Najjednostavnija komanda grupe BRISANJA je CLS (CLEAR SCREEN = BRIŠI EKRAN), briše ekran i postavlja prompt i kursor u vrh ekrana.

Sintaksa je:

 CLS                                    (Int)

Brisanje datoteka obavlja se komandom DEL ili ERASE (BRIŠI). Sintaksa je:

 DEL_[disk:][\put\]IME.TIP_[/P]                      (Int)

Treba dva puta promisliti prije nego se uporabi, stoga je korisno dodati i prekidač ' /P ' koji traži potvrdu brisanja za svako brisanje. Opasnost je tim veća jer se dozvoljava uporaba JOKER-a, dakle mogućnost brisanja grupe datoteka.

Brisanje imenika obavlja se komandom DELTREE (BRIŠI STABLO). Sintaksa je:

 DELTREE_[disk:][\put\]IMENIK                       (Ext)

Vrlo opasna komanda koja briše cijelo stablo i nema više povratka. Pažljivo je treba upotrebljavati. Za svaku sigurnost komanda ima ugrađen upit za potvrdu brisanja.


Primjeri:

 C:\DOS\>ERA README.TXT
 C:\>ERA C:\DOS\README.TXT /P
 C:\> ----------------------
 C:\>DELTREE C:\WINDOWS

Prva komanda briše datoteku iz imenika u kojem je datoteka. Druga komanda radi to isto ali iz ROOT-a uređaja. Treća komanda briše imenik WINDOWS. Ne koristiti je jer neće više biti prozora.

Novije verzije OS imaju mogućnost vraćanja izbrisanih datoteka komandom UNDELETE (VRAĆANJE OBRISANOG). Moguće je vratiti samo datoteke preko kojih nisu upisani novi sadržaji. Zato komandu treba uporabiti odmah nakon greškom izvršenog brisanja. Sintaksa je najjednostavnije:

 UNDELETE_[#SD]                              (Ext)
 UNDELETE_/LIST
 UNDELETE_/ALL

Prekidači i dodaci komandi služe za:

 #SD  Specifikacija datoteke, ako se ne navede UNDELETE
    pokušava vratiti sve obrisane datoteke i traži
    potvrdu za vraćanje podataka ako je datoteka
    neoštećena uz upis prvog slova imena datoteke.
 /LIST  Daje pregled (bez vraćanja) obrisanih 
     neoštećenih datoteka u imenik gdje je OS.
 /ALL  Vraća sve obrisane neoštećene datoteke u imeniku
    gdje je OS i OS sam određuje prvo slovo datoteke.

Primjeri:

 C:\DOS\>UNDELETE README.TXT
 C:\>UNDELETE C:\DOS\README.TXT
 C:\> ----------------------
 C:\>UNDELETE C:\WINDOWS /LIST
 C:\> ----------------------
 C:\WINDOWS\>UNDELETE /ALL

Prva i druga komanda vraćaju datoteku README.TXT u imeniku DOS, prva iz njenog imenika a druga iz ROOT-a. Treća komanda iz ROOT-a pregledava neoštećene izbrisane datoteke u imeniku WINDOWS, a četvrta iz tog imenika automatski vraća neoštećene datoteke.

Ne može se vratiti datoteka koja je bila u izbrisanom imeniku iako se isti izradi ponovo.

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda