4.1.2. Pregled sadržaja diska, imenika i datoteka

 Go to English Page Natrag MS-DOS OS Dalje

 MyData Knox

Svaki operativni sustav koristi nekakvu datotečnu strukturu za spremanje datoteka (file system) na za to predviđene medije. Datoteke sadrži podatke koji se prema sadržaju u njima grupiraju u skupine tako da svaka skupina - imenik (directory, folder, map) sadrži datoteke sličnih osobitosti (izvršive, sistemske, biblioteke, glazbene, video itd.) bez obzira raspoređuje li ih operativni sustav, programska potpora ili korisnik. Unutar jednog imenika ne moraju biti samo datoteke već i samo njemu pripadni imenici - podimenici (subdirectory). Sve skupa čini jednu hijerarhijsku strukturu koja podsjeća na stablo u kojem su grane imenici a lišće datoteke. Sam vrh naziva se ROOT imenik.

Ovisno o vrsti operativnog sustava imenik može biti jednostavan popis datoteka koji ukazuje koje mu datoteke pripadaju, pa je i on jedna svojevrsna datoteka (Unix, Linux ...), a atributi datoteke su zapisi u sastavu datoteke, ili je pak imenik specijalna datoteka u koju se upisuju podaci o datotekama koji su mu dodijeljeni, kao ime datoteke i njena svojstva (Windows, DOS ...). Bez obzira na uporabljenu koncepciju radi se o hijerarhijskoj strukturi imenika koja omogućava dohvat ili spremanje datoteke u neki od njih prema SPECIFIKACIJI DATOTEKE koju definira operativni sustav kao u primjerima u poglavlju 4.1.1 i 5.1.1.

Osnovne komande operativnog sustava odnose se na kretanje duž stablaste strukture imenika i pregled sadržaja pojedinih. Kretanje od imenika do imenika vrši se komandom CD ili komandom CHDIR (CHANGE DIRECTORY = PROMJENI IMENIK) po sintaksi:

 CD_[disk:][\put\]IMENIK                          (Int)
 CD\
 CD..

Prva komanda omogućava da se na disku DOS postavi u naznačeni imenik, druga komanda omogućava povratak u ROOT - početak stablaste strukture imenika, a treća povratak u nadređeni imenik u odnosu na trenutni. Značenje dodataka je:

 disk:  Uređaj na kojem se želi izraditi imenik, ako se ne 
     navede podrazumijeva se uređaj na kojem se radi.
 \put\  Put (imenici) do imenika u kojem se želi
     izraditi novi imenik.
     Ako se ne navede kreira se novi imenik u imeniku u
     kojem se OS trenutno nalazi.
 IMENIK Ime (naziv) imenika do 8 (osam) znakova,
     kao za datoteku.

U slijedećim primjerima prikazani su nalozi za kretanje kroz stablo diska [C:] prema slici 4.1.2 i imenik KADAR izrađen na disketi [A:], s promptom koji pokazuje mjesto gdje trenutno 'boravi' OS.


Primjeri:

 C:\>CD WINDOWS                    1. odjeljak
 C:\WINDOWS\>CD SYSTEM
 C:\WINDOWS\SYSTEM\>CD..
 C:\WINDOWS\>CD MSAPPS
 C:\> ----------------------
 C:\WINDOWS\MSAPPS\>CD MSINFO             2. odjeljak
 C:\WINDOWS\MSAPPS\MSINFO\>CD..
 C:\WINDOWS\MSAPPS\>CD..
 C:\WINDOWS\>CD..
 C:\> ----------------------
 C:\>CD C:\WINDOWS\MSAPPS\MSINFO            3. odjeljak
 C:\WINDOWS\MSAPPS\MSINFO\>CD\
 C:\> ----------------------
 C:\>CD DOS                      4. odjeljak
 C:\DOS\>A:
 A:\>CD KADAR
 A:\KADAR\>C:
 C:\DOS\>A:
 A:\KADAR\>C:
 C:\DOS\>CD..
 C:\> ----------------------
 C:\>CD A:                       5. odjeljak
 A:\KADAR\ --> odgovor na prethodnu komandu
 C:\> ----------------------
 C:\>F:                        6. odjeljak
 F:\>

Ako se OS nalazi u jednoj grani stabla, ne može se sa CD preći u drugu granu a da se prethodno ne vrati u ROOT ili mjesto gdje se grane sastaju. Drugi odjeljak primjera uz dio prvog prikazuje kako doći do željenog imenika i vratiti se postupno. Treći odjeljak prikazuje brz prijelaz u željeni imenik i natrag. Četvrti odjeljak prikazuje promjenu imenika i uređaja, OS 'pamti' imenik uređaja s kojeg je prešao na drugi uređaj. Peti odjeljak prikazuje uporabu CD bez argumenta kada se pokazuje gdje je na uređaju OS zadnji put djelovao. Šesti odjeljak prikazuje moguću promjenu uređaja u mreži kada se jedan od diskova drugih računala vidi kao [F:].

Kreiranje novog imenika vrši se komandom MD ili komandom MKDIR (MAKE DIRECTORY = NAPRAVI IMENIK) po sintaksi:

 MD_[disk:][\put\]IMENIK                          (Int)

Uklanjanje praznog (bez datoteka) imenika vrši se komandom RD ili komandom RMDIR (REMOVE DIRECTORY = UKLONI IMENIK). Komanda ne može ukloniti imenik koji sadrži datoteke. Sintaksa je:

 RD_[disk:][\put\]IMENIK                          (Int)

Pri kreiranju i brisanju imenika ne javlja se poruka o izvršenoj zadaći. Kontrola se može izvršiti komandom TREE.


Primjeri:

 C:\WINDOWS\MSAPPS\>MD MSDRAW             1. odjeljak
 C:\WINDOWS\MSAPPS\>CD\
 C:\> ----------------------
 C:\>MD C:\WINDOWS\MSAPPS\WORDART           2. odjeljak
 C:\>

Prvi odjeljak prikazuje način izrade imenika iz imenika u kojem se želi izraditi novi imenik, a drugi odjeljak prikazuje način izrade imenika iz ROOT-a. Pri izradi imenika ne javlja se poruka o izvršenoj zadaći. Kontrola po zadanim komandama može se izvršiti komandom TREE.


Primjeri:

 C:\WINDOWS\MSAPPS\>RD MSDRAW
 C:\WINDOWS\MSAPPS\>CD\
 C:\> ----------------------
 C:\>RD C:\WINDOWS\MSAPPS\WORDART
 C:\>

Primjeri prikazuju način brisanja imenika iz imenika i iz ROOT.

Komanda za PREGLED sadržaja diska je DIR (DIRECTORY=IMENIK), uz mnoštvo dodataka od kojih su najvažniji navedeni u sintaksi nadalje.

 DIR_[disk:][\put][/P][/W][/A:H|/A:D][/O:N|/O:E]              (Int)

Dodaci komande DIR su:

 disk:  Uređaj kojemu se pregledava sadržaja.
 put  Imenik koji se želi u uređaju pregledati.
 /P  Omogućava da se pregled zaustavi nakon popunjavanja
   ekrana. Pritisak na bilo koju tipku omogućava
   pregled slijedećeg ekrana.
 /W  Omogućava pregled datoteka složenih po stupcima.
   Ključevi /P i /W smiju se uporabiti istovremeno.
 /A:H  Atribut koji omogućava prikaz skrivenih datoteka.
 /A:D  Atribut koji omogućava samo prikaz imenika.
 /O:N  Omogućava ispis sadržaja složen po imenima datoteka.
 /O:E  Omogućava ispis sadržaja složen po tipu datoteka.

DIR bez dodataka omogućava pregled svih datoteka u imeniku u kojem je DOS trenutno prisutan i ispisuje se naziv datoteka, njihov tip, veličina u B (Byte) i datum i vrijeme kreiranja. Na kraju popisa slijedi podatak koliko je datoteka prikazano i njihova ukupna veličina, te veličina slobodnog prostora na disku. Potom se OS opet javlja sa svojim promptom. Bez obzira da li su u popisu prikazani imenici ili ne ukupni broj na kraju popisa uvijek se odnosi samo na tekući imenik ili imenik koji se pregledava, te taj podatak nije mjerodavan da bi se saznalo ukupno zauzeće diska.

Primjer potpunog prikaza sadržaja jednog imenika je:

 Volume in drive C is BUMA
 Directory of C:\WORK
 .      <DIR>    12-28-94 10:08p
 ..      <DIR>    12-28-94 10:08p
 GRBCRO  BMP   141,558 12-20-94  2:36a
 NC    CFG    2,225 09-01-93 12:00p
 NE    COM   29,992 09-19-87 12:27p
 BRODOVI DBF   83,968 12-20-94  8:10a
 NE    DOC    4,128 04-12-86  4:39a
 NC    EXE    3,358 05-10-93  6:52p
 BUTTRFLY PCX   26,296 10-19-92 12:00p
 MS    PCX    1,461 10-28-93 12:00a
 REALLIST WK1    6,321 09-16-88  2:01p
 93-94-1 WKS   17,634 12-20-94  2:49a
 DISK   WMF    4,132 04-19-94 12:00a
 TISAK  WPS    4,096 12-13-94  6:58p
 TANKER  XLS    7,330 11-26-94 11:50a
    15 file(s)   332,499 bytes
		      113,586,176 bytes free

Primjer III

Uporaba komande DIR s različitim parametrima.

Prikaz imenika DOS u uređaju [C:], gdje su datoteke složene abecedno po imenu u pet stupaca. To su sve prolazne komande i naredbe operativnog sustava MS-DOS 6.2.

  C:\DOS\>DIR /W/O:N ili C:\>DIR C:\DOS /W/O:N

Odgovor računala na jednu od prikazanih komandi je:

 Volume in drive C is BUMA 
 Directory of C:\DOS
 [.]      [..]      ANSI.SYS    APPEND.EXE   ATTRIB.EXE
 AUTOEXEC.UMB  CHKDSK.EXE   CHKLIST.MS   CHKSTATE.SYS  CHOICE.COM
 COMMAND.COM  CONFIG.UMB   COUNTRY.SYS  DBLSPACE.BIN  DBLSPACE.EXE
 DBLSPACE.HLP  DBLSPACE.INF  DBLSPACE.SYS  DBLWIN.HLP   DEBUG.EXE
 DEFAULT.SET  DEFRAG.EXE   DEFRAG.HLP   DELOLDOS.EXE  DELTREE.EXE
 DISKCOMP.COM  DISKCOPY.COM  DISPLAY.SYS  DOSHELP.HLP  DOSKEY.COM
 DRIVER.SYS   EDIT.COM    EDIT.HLP    EGA.CPI    EGA2.CPI
 EMM386.EXE   EXPAND.EXE   FASTHELP.EXE  FASTOPEN.EXE  FC.EXE
 FDISK.EXE   FIND.EXE    FORMAT.COM   GRAPHICS.COM  GRAPHICS.PRO
 HELP.COM    HELP.HLP    HIMEM.SYS   INTERLNK.EXE  INTERSVR.EXE
 KEYB.COM    KEYBOARD.SYS  KEYBRD2.SYS  LABEL.EXE   LOADFIX.COM
 MEM.EXE    MEMMAKER.EXE  MEMMAKER.HLP  MEMMAKER.INF  MEMMAKER.STS
 MODE.COM    MONOUMB.386  MORE.COM    MOVE.EXE    MSAV.EXE
 MSAV.HLP    MSAV.INI    MSAVHELP.OVL  MSAVIRUS.LST  MSBACKDB.OVL
 MSBACKDR.OVL  MSBACKFB.OVL  MSBACKFR.OVL  MSBACKUP.HLP  MSBACKUP.EXE
 MSBACKUP.OVL  MSBACKUP.INI  MSBACKUP.LOG  MSBACKUP.TMP  MSBCONFG.HLP
 MSBCONFG.OVL  MSCDEX.EXE   MSD.COM    MSD.EXE    MSTOOLS.DLL
 NETWORKS.TXT  NLSFUNC.EXE  OS2.TXT    POWER.EXE   PRINT.EXE
 QBASIC.EXE   QBASIC.HLP   RAMDRIVE.SYS  README.TXT   REPLACE.EXE
 RESTORE.EXE  SCANDISK.EXE  SCANDISK.INI  SETVER.EXE   SHARE.EXE
 SIZER.EXE   SMARTDRV.EXE  SMARTMON.EXE  SMARTMON.HLP  SORT.EXE
 SUBST.EXE   SYS.COM    TREE.COM    UNDELETE.EXE  UNFORMAT.COM
 VFINTD.386   VIRSIGS.MS   VSAFE.COM   XCOPY.EXE
   114 file(s)  4,037,112 bytes
          113,954,816 bytes free

Prikaz imenika diska [C:] složenih abecedno po nazivu dobiti će se komandom:

  C:\>DIR /W/A:D/O:N

A odgovor računala je:

 Volume in drive C is BUMA 
 Directory of C:\
 [BAT]     [DOS]     [MOUSE]    [PROGRAMS]   [TEMP]
 [TEMP-IE]   [TOOLS]    [WINDOWS]   [WORK]
    9 file(s)      0 bytes
          97,169,408 bytes free

Prikaz svi skrivenih datoteka u ROOT-u uređaja [C:] složenih abecedno prema tipu datoteke i bez skraćenog ispisa dobije se komandom

  C:\>DIR /A:H/O:E

A odgovor računala je:

 Volume in drive C is BUMA 
 Directory of C:\

 IMAGE  IDX     29 12-30-94 12:58a
 SD    INI    1,602 12-02-94  1:01p
 386SPART PAR  7,962,624 12-30-94  1:14a
 IO    SYS   40,566 09-27-93  6:20a
 MSDOS  SYS   38,138 09-27-93  6:20a
    5 file(s)  8,042,959 bytes
          97,165,312 bytes free

Prikaz svih datoteke tipa .INI u imeniku WINDOWS omogućuje JOKER-WILDCARD (KVISKO) koji znakom ' * ' daje OS na znanje da ime nije od značaja. Znak ' ? ' je joker koji zamjenjuje samo jedno slovo. Glede navedenog komanda je:

  C:\>DIR C:\WINDOWS\*.ini /W/O:N

A odgovor računala je:

 Volume in drive C is BUMA 
 Directory of C:\WINDOWS

 ARTGALRY.INI  CLIPBRD.INI  CLOCK.INI   CONTROL.INI  DOSAPP.INI
 EXCEL4.INI   MOUSE.INI   MPLAYER.INI  MSD.INI    MSDRAW.INI
 MSFNTMAP.INI  MSMAIL.INI   MSTXTCNV.INI  MSWKSWIZ.INI  MSWORKS3.INI
 NCDINFO.INI  NETWATCH.INI  ODBC.INI    ODBCINST.INI  ODBCISAM.INI
 PROGMAN.INI  PROTOCOL.INI  QE.INI     SCHDPLUS.INI  SERIALNO.INI
 SOL.INI    SYSTEM.INI   TTEMBED.INI  WIN.INI    WINCHAT.INI
 WINFILE.INI  WINHELP.INI  WINMETER.INI  WINMINE.INI  WINWORD6.INI
 WINZIP.INI  
   36 file(s)    37,754 bytes
          97,161,216 bytes free

Komanda:

 C:\>DIR C:\WINDOWS\MS?.*

omogućava pregled svih datoteka koje počinju s MS i imaju ime od tri znaka, bili kojeg tipa (tip datoteke nije važan).

Komanda:

 C:\>DIR C:\DOS\M*.EXE

omogućava pregled svih datoteka imenika DOS koje počinju s M i tipa su .EXE.

Pregled sadržaja same datoteke ostvaruje se komandom TYPE (VRSTA). Komanda, za razliku od prethodnih verzija DOS-a ne dozvoljava heksdekadni prikaz datoteka te je ima smisla uporabiti samo za tekstom razumljive datoteke. Sintaksa je:

 TYPE_[disk:][\put\]IME.TIP                        (Int)

ili skraćeno prema dosad navedenom TYPE_#SD. Korisno ju je kod dužih prikaza uporabiti udruženu s komandom MORE da ne bi sadržaj 'protrčao' preko ekrana.

Kontrolirani pregled datoteke ekran po ekran, s uputama kako koristiti MS-DOS dobije se komandom:

 C:\>TYPE_C:\DOS\README.TXT | MORE

ako je zadana iz ROOT-a, ili komandom:

 C:\DOS>TYPE_README.TXT | MORE

ako je zadana iz imenika u kojem se datoteka nalazi. Prekid ispisa komande je već poznata kombinacija <CTRL> + <C>.

Komande koje omogućavaju pregled startne datoteke i datoteke konfiguracije sustava u ROOT-u su:

 C:\>TYPE autoexec.bat
 C:\>TYPE config.sys

Nije potrebito uporabiti MORE, jer su obično kraće od jedne duljine ekrana.

Datoteka binarnog sadržaja (izvršna) ne da se 'čitati' ovom komandom, na primjer:

 C:\>TYPE_C:\DOS\tree.com

Za čitanje izvršivih datoteka koriste se u tu svrhu dizajnirani programski proizvodi.

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda