6.2.4. Algoritam, dijagram tijeka i programski kod

 Go to English Page  Natrag  Programiranje  Dalje

U narednim primjerima prikazano je deset jednostavnih zadataka koji predstavljaju izradu dijagrama tijeka i programskog koda u QBASIC-u prema zadanom algoritmu. Za izradu dijagrama tijeka korišteni su grafički oblici prikazani na slici 3.4.6. Dijagram tijeka razrađuje logiku algoritma koji opisuje zadaću programske potpore, i u osnovi to su nacrtani putovi (tijek) i uvjeti po kojima se može odvijati program, odnosno grafički prikaz uzročno-posljedičnih veza u programu izrađen pomoću već spomenutih grafičkih oblika.


Primjer I

Napiši algoritam i dijagram tijeka za računanje razlike, umnoška i količnika dva zadana broja.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši A, B
C = A - B
D = A × B
E = A / B
ispiši C, D, E
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:  
 Tijek 1

CLS
CLEAR
INPUT a, b
c = a - b
d = a * b
e = a / b
PRINT c, d, e
END
 iStripper affiliate


Primjer II

Napiši algoritam i dijagram tijeka za računanje opsega i površine kvadrata, ako je zadana duljina stranice kvadrata.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši A
OPSEG = 4 × A
POVRŠINA = A × A
ispiši OPSEG, POVRŠINA
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:  
 Tijek 2

CLS
CLEAR
INPUT a
Opseg = 4 * a
Povrsina = a * a
PRINT Opseg, Povrsina
END
 iStripper affiliate


Primjer III

Napiši algoritam i dijagram tijeka za računanje prosjeka 4 zadana broja.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši A,B,C,D
PROSJEK = (A + B + C + D) / 4
ispiši PROSJEK
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:  
 Tijek 3

CLS
CLEAR
INPUT a, b, c, d
Prosjek = (a + b + c + d) / 4
PRINT Prosjek
END
 iStripper


 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO  Informatička abeceda