Primjer IX

 Go to English Page Natrag Programiranje Dalje

Napiši algoritam i dijagram tijeka za zbrajanje prvih N prirodnih brojeva.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
X=0
ZBROJ = 0
upiši N
X = X + 1
ZBROJ = ZBROJ + X
 ako je X < N
 onda vrati se na naredbu X = X + 1
ispiši ZBROJ
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:  
 Tijek 9

---------------------------------------
10 CLS
20 CLEAR
30 X = 0: Zbroj = 0
40 INPUT "Upisi granicu zbrajanja" N
  DO
   X = X + 1
   Zbroj = Zbroj + X
  LOOP WHILE X < N
  REM Upotrebom 'LOOP UNTIL' se
  REM po prvom zadovoljenom
  REM uvjetu izlazi iz petlje
50 PRINT "Zbroj je:" Zbroj
60 END
---------------------------------------
10 CLS
20 CLEAR
30 x = 0: Zbroj = 0
40 INPUT "Upisi granicu zbrajanja" N
  FOR i = 1 TO N STEP 1
   x = x + 1
   Zbroj = Zbroj + x
  NEXT i
50 PRINT "Zbroj je:" Zbroj
60 END
---------------------------------------
 iStripper affiliate
 iStripper


Primjer X

Napiši algoritam i dijagram tijeka koji učitava N cijelih brojeva. Izračunati zbroj svih pozitivnih i zbroj svih negativnih brojeva.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši N
broj = 0
pozitivni = 0
negativni = 0
upiši x
ako je x > 0
 onda pozitivni = pozitivni + x
 inače negativni = negativni + x
broj = broj + 1
ako je broj < N 
 onda vrati se na naredbu: upiši x
ispiši pozitivni, negativni
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:  
 Tijek 10

10 CLS
20 CLEAR
30 broj = 0
40 pozitivni = 0
50 negativni = 0
60 INPUT "Upisi granicu zbrajanja" N
  DO
   INPUT "Upisi jedan broj:" X
    IF X > 0 THEN
     pozitivni = pozitivni + X
    ELSE
     negativni = negativni + X
    END IF
   broj = broj + 1
  LOOP WHILE X < N
  REM Upotrebom 'LOOP UNTIL' se
  REM po prvom zadovoljenom
  REM uvjetu izlazi iz petlje
70 PRINT "Zbroj pozitivnih:" pozitivni
80 PRINT "Zbroj negetivnih:" negativni
90 END
 BFG
 iStripper affiliate


 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda