Primjer VII

 Go to English Page Natrag Programiranje Dalje

Napiši algoritam i dijagram tijeka za program s kojim se izračunava apsolutna vrijednost cijelog broja. Uputa: Apsolutna vrijednost je udaljenost cijelog broja od nule. (|-3|=3, |3|= 3, |0|=0).

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši A
ako je A < 0
 onda APS = (-1) × A
 inače APS = A
ispiši APS
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:  
 Tijek 7

CLS
CLEAR
INPUT "Upisi vrijednost za A:" A
 IF A < 0 THEN
  APS = (-1) * A
 ELSE
  APS = A
 END IF
PRINT "Apsolutno od A je:" APS
END
 iStripper
 iStripper


Primjer VIII

Napiši algoritam i dijagram tijeka za program koji će ispisivati svaki prirodni broj u rasponu između zadanih brojeva A i B. Pretpostavite da su A i B zadani tako da je A+1<B (treba ispisati barem jedan broj).

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši A, B
X = A + 1
ispiši X
X = X + 1
 ako je X < B
 onda vrati se na naredbu ispiši X
inače idi na kraj
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:  
 Tijek 8

10 CLS
20 CLEAR
30 INPUT "Upisi A,B, uz A < B" a, b
40 x = a + 1
  REM Pocetna vrijednost za x je 0
  DO
   PRINT "Vrijednost za X je:" x
   x = x + 1
   REM x se uvecava za 1
  LOOP WHILE x < b
  REM Upotrebom 'LOOP UNTIL' se
  REM po prvom zadovoljenom
  REM uvjetu izlazi iz petlje
50 END
 iStripper
 iStripper affiliate


 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda