Programski kod prema 6.1.2 - linearna jednadžba

 Go to English Page Natrag Programiranje Dalje

 MyData Knox

10 CLS         ' Brisanje ekrana
11 CLEAR        ' Brisanje sadrzaja svih varijabli
14 DEFDBL A-F, P-Z
20 REM Od ovog broja nadalje pocinje programski kod
30 INPUT "Unesi vrijednost za a" a
40 INPUT "Unesi vrijednost za b" b
50 INPUT "Unesi vrijednost za c" c
60 INPUT "Unesi vrijednost za d" d
70 INPUT "Unesi vrijednost za e" e
80 INPUT "Unesi vrijednost za f" f
90 p = a - d: q = b - a
100 IF p = 0 AND q = 0 THEN PRINT "Nema rjesenja!": GOTO 900
200 y = (c * d - a * f) / (a * e - b * d)
300 x = (c * e - b * f) / (a * e - b * d)
400 PRINT "x=" x, "y=" y
900 SLEEP
999 END        ' Zavrsetak osnovnog programskog koda
1000 REM Od ovog broja nadalje pocinju pod-programi

Naredba INPUT mogla se je umjesto 6 linija 30 - 80 upisati samo s jednom. Kako?

Promijeniti DEFDBL A-F, P-Z u DEFSNG A-F, P-Z te u DEFINT A-F, P-Z. Analizirati način prikazivanja rezultata za svaku od promjena.

Umjesto SLEEP korisnije je uporabiti strukturu koja pita da li se želi nadalje koristiti program ili ne, koja je povezana s pritiskom na jednu tipku. Koje naredbe za to treba koristiti?

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda