Programski kod prema 6.1.3 - površina likova

 Go to English Page Natrag Programiranje Dalje

 MyData Knox

10 CLS         ' Brisanje ekrana
11 CLEAR        ' Brisanje sadrzaja svih varijabli
14 DEFDBL O
15 DEFSNG P
17 CONST cpi = 3.14592927#
20 REM Od ovog broja nadalje pocinje programski kod
30 INPUT "Unesi radius kruznice" R
40 P1 = R ^ 2 * cpi
50 P2 = 2 * R ^ 2
60 P3 = 2 * R ^ 2 * (SIN(cpi / 3)) ^ 3
70 P4 = (P1 - P2) / 4
80 P5 = (P1 - P3) / 3
140 O1 = 2 * R * cpi
150 O2 = 4 * 2 ^ (1 / 2) * R
160 O3 = 6 * R * SIN(cpi / 3)
210 PRINT "P1=" P1
220 PRINT "P2=" P2
230 PRINT "P3=" P3
240 PRINT "P4=" P4
250 PRINT "P5=" P5
310 PRINT "O1=" O1
320 PRINT "O2=" O2
330 PRINT "O3=" O3
900 SLEEP
999 END        ' Zavrsetak osnovnog programskog koda
1000 REM Od ovog broja nadalje pocinju pod-programi

U liniji 30 traži se unos radijusa kružnice. Što treba napraviti da se ne prihvati unos negativnog broja? Što će se dogoditi ako se umjesto brojke unese neko slovo?

U čemu je razlika između prikaza izračunatih opsega i površina? Koje naredbene linije definiraju navedene prikaze?

Ako se u liniji 17 napiše 17 CONST cpi = 3.14, nestaje oznaka '#'. Zašto?

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda