Programski kod prema 6.1.4 - trigonometrijske funkcije

 Go to English Page Natrag Programiranje Dalje

 MyData Knox

10 CLS         ' Brisanje ekrana
11 CLEAR        ' Brisanje sadrzaja svih varijabli
12 DEFINT I-K, M-N, Z
14 DEFSNG A-D
15 DEFDBL X-Y
17 CONST CPI = 3.1415927#
20 REM Od ovog broja nadalje pocinje programski kod
30 y = CPI / 6
40 k = 1
45 PRINT "kut°", "sin", "cos", "tan", "cntag"
50 a = SIN(y * k)
60 b = COS(y * k)
70 c = TAN(y * k)
80 d = 1 / c
150 z = 30 * k
200 k = k + 1
250 PRINT z, a, b, c, d
300 IF k < 13 THEN GOTO 50
900 SLEEP
999 END        ' Zavrsetak osnovnog programskog koda
1000 REM Od ovog broja nadalje pocinju pod-programi

Ovaj program nema nikakvih upita za unos već, koristi poznati matematički aparat da se izračunaju i prikažu vrijednosti trigonometrijskih funkcija.

Zašto se za poznate veličine od 90, 180, 270 i 360 stupnjeva ne izračunavaju vrijednosti kao u tablicama? Što bi se dogodili s izvršavanjem linije 80 kada bi varijabla 'k' imala početnu vrijednost 0 a ne 1?

Ima li smisla varijable a, b, c i d deklarirati da budu cjelobrojne?

Proširite program na način da se rezultati prikazuju sa četiri decimale, na primjer s preinakom linije 50 u

a = INT(SIN(y * k) * 1000) / 1000.

Što se je s time u osnovi napravilo?

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda