Programski kod prema primjeru 6.1.5 - sortiranje imena

 Go to English Page Natrag Programiranje Dalje

 MyData Knox

10 CLS         ' Brisanje ekrana
11 CLEAR        ' Brisanje sadrzaja svih varijabli
12 DEFINT B, I-K, M-N
13 DEFLNG D-G
16 DEFSTR P-S
20 REM Od ovog broja nadalje pocinje programski kod
30 DIM A$(9): DIM B(9)
40 N = 0
50 REM mjesto povratka po izboru
100 PRINT "Unesi ime u " N; ". polje matrice" : INPUT A$(N)
110 B(N) = LEN(A$(N))
120 N = N + 1
130 IF N <= 9 THEN GOTO 50
200 GOSUB 1100
210 N = 0
  FOR N = 0 TO 9
   PRINT N, A$(N)
   PRINT
  NEXT N
900 SLEEP
999 END        ' Zavrsetak osnovnog programskog koda
1000 REM Od ovog broja nadalje pocinju pod-programi
1100 I = 0: J = 0: N = 9
1200 REM Mjesto povratka po izboru
   IF B(I) < B(J) THEN
    GOTO 1400
   ELSE
    brojveci = B(I): podatak$ = A$(I)
    B(I) = B(J): A$(I) = A$(J)
    B(J) = brojveci: A$(J) = podatak$
   END IF
1400 IF J < N THEN J = J + 1: GOTO 1200
1600 IF I < N THEN I = I + 1: J = I: GOTO 1200
2000 RETURN

U liniji 200 ovog programa nalazi se poziv za sub-program (pod-program). Pod-programi uvijek završavaju s naredbom RETURN, da bi se nastavilo izvršavanje glavno programa od naredne linije nakon poziva pod-programa, u ovo primjeru od linije 210.

Ako ima potrebe u nekom programu izračunavati nekoliko desetaka puta jednu te istu funkciju, ali svaki put s drugom ulaznom varijablom, matematički aparat funkcije dobro je u programu postaviti u pod-program. Zbog čega?

Treba uočiti da nije nužno pisati brojeve pojedinih linija, što se u ovom primjeru vidi iz prikaza FOR-NEXT i IF-THEN-ELSE-END IF programskih struktura. Kako onda izvršiti programski skok po naredbi GOTO? Pročitati u Help stranicama (RTFM)!

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda