Osobine A/D pretvornika

 Go to English Page  Natrag  A/D Pretvornici  Dalje

 MyData Knox

Ako je vrijeme uzorkovanja i pretvorbe kraće A/D pretvornik u cjelini je brži što njegovu konstrukciju čini složenijom a time i skupljom. Postoji još nekoliko izvedbi pretvornika koje će raditi na sličnim načelima, na primjer prema vrijednosti analognog signala mijenjati će kapacitet varicap-diode te će se promjena frekvencije generatora koji je koristi koristiti kao međufaza u pretvorbi. No to su detalji koji se kao krajnji rezultat očituju u točnosti i brzini mjerenja.

U narednom primjeru prikazane tipične karakteristike A/D pretvornika.


Primjer II

Ponuda pretvornika proizvođača 'National Instruments' - USA za različite računalne sabirnice.

PC AT / XT / EISA kompatibilne kartice s A/D pretvornicima
Sabirnica
(BUS)
AT AT AT AT XT/
AT
LPT EISA AT
Analognih
ulaza
8 32 8 8 4 4 4 2
Uzorkovanje
(KHz)
 500  333  100  100 83.33  100 1000 51.25
Razlučivost
(bit-a)
12 12 12 16 12 12 12 16
Mjerni
raspon (V)
+,-10
+,-5
+,-10
+,-5
+,-10
+,-5
+,-10 +,-10 +,-10 +,-5 +,-2.8
Pojačanje
/područja
1÷100
/7
1÷100
/7
1÷100
/7
1÷100
/7
1÷100
/7
1÷100
/7
1 1
Analognih
izlaza
2 2 2 2 2 2 - 2
Razlučivost
(bit-a)
12 12 12 16 12 12 - 16
Digitalnih
I/O kanala
8 8 32 8 24 24 - -
Brojača
2 2 2 3 3 3 - -
WINDOWS
potpora
da da da da da da da da
DOS
potpora
da da da da da da da da
Prikaz
spektra
ne ne ne ne ne ne ne da
Ostala
potpora
da da da da ne ne da da

Svijetlo žuta boja u tablici odnosi se na podatke koji pripadaju opisu analognih ulaza, plava boja odnosi se na analogne izlaze a zelena boja odnosi se na programsku potporu koja pripada uređajima. Oznake kartica nisu navedene jer nisu od značaja za primjer. Navedeni primjeri samo su pokazatelj na koje parametre treba paziti. Izvedba pretvornika s PCI, PCI-E ili USB sučeljem prema računalu samo je u načelu promjena načina komunikacije s računalom i u većini slučajeva radi se o istim ili unaprijeđenim sklopovima pretvornika.

Broj analognih ulaznih kanala odnosi se na diferencijalne ulaze (+,0,-), te je njihov broj dvostruko veći ako se koriste zasebno (+,0 i 0,-). Iz primjera se vidi da se najčešće izrađuju pretvornici 12 bit-ne razlučivosti što daje 4096 diskretnih vrijednosti za uzorkovanje.

Dakle, 16 bit-ni pretvornici višestruko su precizniji od 12 bit-nih. Ako se u postupku mjerenja očekuju vrlo male promjene promatrane vrijednosti analognog signala treba se pri odabiru pretvornika odlučiti na precizniji ili dodati posebno pred-pojačalo analognog signala. Dobro se je pri odabiru odlučiti za komponente istog proizvođača.

Prikazana tablica odnosi se, dakle na standardnu ponudu proizvođača. Kako se pretvornici ne proizvode u ogromnim količinama kao ostale komponente računala cijena im je poprilična (oko 1000 $ pa naviše), osobito ako se daju izraditi prema nekoj osobitoj namjeni.

Sučelje pretvornika raznoliko je od primjera do primjera i obično je detaljno opisano u priručniku koji se uz pretvornik dobije. U pravilu kvalitetniji pretvornici imaju i bolju programsku potporu kao i pripadnu dokumentaciju te prilikom odabira proizvođača treba imati i te čimbenike u vidu.

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO  Informatička abeceda