Mjerni pretvornici - senzori

 Go to English Page  Natrag  A/D Pretvornici  Dalje


Da bi se na ulaz u A/D pretvornik doveo analogni signal koji je posljedica promatranja neke pojave potrebno je izvršiti pretvorbu vrijednosti temperature, pritiska ili nekog drugog fizikalnog ili kemijskog procesa u analogni signal. Takvi pretvornici nazivaju se MJERNI PRETVORNICI ili SENZORI. Dakle, služe za pretvaranje neelektričnih veličina u električne napone.

Mnogo je izvedbi mjernih pretvornika. No svi oni u osnovi sadrže osnovne elektroničke komponente kao što su:

Neke fizikalne veličine ili stanja moguće je izravno izraziti na digitalan način. Na primjer, nadzor zatvorenosti vrata u prostoriju ili paljenje svijetla u vozili pri otvaranju vrata. U tu svrhu može poslužiti i običan prekidač. Takvo što teško je nazvati senzorom (osjetilom).

Dakle senzori će uglavnom davati analogni izlaz. Od njih se u osnovi traži da ne djeluju na svojstva ili ponašanje sredine u kojoj se nalaze. Kod senzora se nastoji na njihovom izlazu dobiti signal proporcionalan fizikalnoj veličini koju mjeri uz minimalni upliv na istu.

Osobitosti o kojima treba voditi računa pri korištenju senzora je točnost, sposobnost približavanja pravoj vrijednosti fizikalne veličine, a koja se ogleda u slijedećim parametrima:

Koji od senzora će se rabiti ovisi o vrsti procesa koji će se pratiti. Prethodno navedeni samo su dio od mogućih koji će se u praksi koristiti. Računa se da danas ima preko 10'000 vrsta senzora koji obrađuju više od 100 različitih parametara. Ne postoji nekakva posebna senzorska tehnologija, nego je svaka vrsta i svaki senzor nešto specifično. Pri vrlo zahtjevnim analizama i istraživanjima neće se koristiti samo navedeni senzori, već će oni biti sastavni dio nekog analizatora koji će svoje rezultate isporučiti računali preko A/D pretvornika. Takvi analizatori obično su vrlo skupi uređaji renomiranih tvrtki i gotovo su nezaobilazni u izučavanju kemijskih procesa.

U procesnoj tehnici vrlo se često potrebna različita mjerenja kao: pH - mjerenje za određivanje kiselosti tekućina, mjerenje vlage ionizacije plina, poroznosti, kontrolu zraka, gdje će se tako složene aparature uporabiti.

Svaki senzor prije uporabe treba kalibrirati. Kalibracija je postupak kada očitavanja napravljenog senzora uspoređuju s rezultatima provjerenog i vrlo preciznog po svrsi srodnog senzora glede ustanovljavanje njegove točnosti. Postupak kalibracije obavlja se različitim metodama i nije tema ovog područja.


Primjer III

Nekakav senzor definitivno je postao sastavni dio većine elektroničkih uređaja koje koristimo. Ne treba sve promatrati kao elektronički uređaj. Moderan automobil ima mnoštvo senzora u motoru i ostalim dijelovima vozila za nadgledanje količine goriva u spremniku, razine ulja u motoru, stanja kočnica, temperature rashladne tekućine, vanjske temperature i još podosta toga. Kada korisnik dođe u servis, serviser kabelom preko posebnog priključka automobilske senzorske izvode priključi s računalom za servisiranje i dobiju se odmah prilično točni podaci o stanju vozila.

No, senzor ugrađen u kućno ili konobarsko pomagalo na narednoj slici nešto je neuobičajeno.

 Senzor pritiska  
Slika 7.1.4 Uporaba senzora pritiska.  

Svaki pritisak prilikom otvaranja pivske ili vinske boce povećava brojčani iznos na pokazivaču za jedan. Korisno za konobare, a i za one koji žele svoje neuobičajene slobodne aktivnosti imati pod kontrolom.
SAŽETAK:

Kako postoji više vrsta sklopovskih struktura u koje se pretvornik može ugraditi, obično PC kompatibilno računalo ili Apple Macintosh prema vrsti operativnog sustava i procesora, odnosno serijski, paralelni, PCMCI ili USB priključak ako se senzor priključuje na računalo preko nekog od standardnih priključaka, treba paziti prilikom nabavke pretvornika u koji sustav se predviđa ugraditi. Naravno uz uređaj se mora dobiti:

Pri odabiru mjernog sustava ekonomično je koristiti višekanalni sustav ako se ima namjeru rabiti ga u različite svrhe istovremeno, kao što je dobro glede cijene odabrati jednokanalni sustav ako će služiti isključivo jednoj zadaću u dužem vremenskom razdoblju.

Napredak tehnologije, osobito u izradi integriranih krugova omogućio je izradu priručnih univerzalnih instrumenata koji imaju ugrađene A/D pretvornike te memoriju u koju mogu pohraniti određeni broj podataka, kao i programsku potporu koja će omogućiti očitavanje memorije i prijenos podataka u računalo. Takvi uređaji sasvim su dostatni za preliminarna mjerenja ili za prikupljanje osnovnih podataka na terenu. Mogu se dobiti već po cijeni od 200 $.

Proizvođači za potrebe stručnjaka imaju vrlo šaroliku ponudu opreme i senzora te se prilikom upuštanja u odabir iste treba imati ispravnu spoznaju o vrijednostima koje se imaju dobiti mjerenjima te analogno tome i izabrati mjernu opremu. Krive prosudbe mogu značiti uzalud utrošena sredstva.


 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO  Informatička abeceda