Informatički rječnik

CLI komande IOS - Mrežne klase i podmrežavanje

 Go to English Page Pojmovi Prema početku   |   1   |   2   |   3   |   Prema kraju

Konfiguriranje računalne mreže znači da se vrši konfiguriranje aktivne mrežne opreme koja se u mreži koristi prema dizajniranoj i prihvaćenoj shemi. Nekad se je za navedeno koristio serijski priključka RS 232c na računalu povezan s posebnim priključkom na mrežnom uređaju. Mogu se koristiti i drugačije vrste konektora, ali je kabel za povezivanje mrežnog uređaja i računala strogo namjenski i isporučuje se uz mrežni uređaj. Preko 'Terminal' ('Hyper Terminal' kod Windows XP OS) programske potpore računala pristupa se aktivnom mrežnom uređaju te zadavanjem komandi sadržanih u operativnom sustavu mrežnog uređaja vrši se njegovo konfiguriranje. Kad se mrežnom uređaju dodijeli adresa koja je u skladu s osmišljenom mrežnom shemom firme-ustanove, može se preko web sučelja, koristeći grafički prikaz GUI (Graphic User Interface), pristupiti konfiguriranju mrežnog uređaja, ali ne u punoj mjeri kao kroz komandnu liniju - CLI (Command Line Interface). CLI je primarni način konfiguriranja uređaja.

 Cisco Tako firma Cisco u svojim mrežnim uređajima koristi IOS (Internetwork Operating System) koji omogućava konfiguriranje mrežnog uređaja na oba navedena načina. Naredni tekst je mali priručnik koji pokazuje kako treba sagledati TCP / IP u odnosu na OSI model koncepcije mreže, korisne komande koje Windows OS sadrži za brzi pregled postavljenih parametara računala i kontrolu komunikacije kroz mrežu, popis klasa računala, pomoćne tablice za uspješno podmrežavanje (subnetting) mreže, te komande za konfiguriranje Cisco usmjernika (router) i preklopnika (switch). Komande omogućavaju da se mrežnom uređaju definira od imena administratora i njegove zaporke do konfiguriranja komunikacijskih protokola i raznih mehanizama sigurnosti.

===================================================================================
 TCP / IP suite of protocols according to layers of the OSI model
===================================================================================
    OSI         TCP / IP           Protocols     PDU
---------------- ------------------------------- ------------------------- --------
7. Application  Application           Telnet, FTP, SMTP 
6. Presentation                  ASCII, GIF , JPEG    D A T A
5. Session                    Socket Interface(HD,FD) Data
4. TRANSPORT   TRANSPORT (Host2Host/End2End)  TCP, UDP         SEGMENT
3. Network    Internet            IP            PACKET
2. Data Link   Network Access (Host2Net)
  LLC (802.2)                  SAP, SNAP
  MAC (802.3)                              FRAME
1. Physical Bits
===================================================================================

===================================================================================
 Classes of of computer networks and subnetting
===================================================================================
 Commands in the Command Prompt window of PC
---------------------------------------------
 ipconfig /all
 arp -a
 netstat -n
 ping     (network layer - 3)
 tracert
 telnet  (application layer - 7)

===================================================================================
 Network classes - computer addresses (public and private)
-------------------------------------------------------------------------
 Network addressing with IPv4 (32 bits)

 Class  1   8   16   24   32
     |......|.......|.......|.......|
     .   .    .    .    .
  A   |0.Net.|.........hosts.........|
  B   |10...Network..|.....hosts.....|---- publice networks
  C   |110........Network....|.hosts.|
     .               .
  D   |1110....Multicast address.....|
  E   |1111.........Reserved.........|
-------------------------------------------------------------------------
             CIDR      Leading bits
            notation     (HOBits) 
  A    1-126.h.h.h  IP/8        0
  B   128-191.N.h.h  IP/16        10
  C   192-223.N.N.h  IP/24        110
 -----------------------------
  D   224-239.n.n.n  IP/32        1110       (Multicast) 
  E   240-255.n.n.n  IP/32        1111       (Reserved)
-------------------------------------------------------------------------
 Network 127 is reserved for the loopback (127.0.0.1) and testing
-------------------------------------------------------------------------
     224.0.0. 5 = OSPF DR i BDR              (Hello-LSA)
     224.0.0. 6 = OSPF ostali
     224.0.0. 9 = RIPv2
     224.0.0.10 = EIGRP   (Dual-Hello), SR (routing and top table)
                   , FS (top.table)
                   , table of neighbor
-------------------------------------------------------------------------
  A   10. 0.0.0 - 10.255.255.255 |
  B   172. 16.0.0 - 172. 31.255.255 |---- private networks
  C   192.168.0.0 - 192.168.255.255 |
-----------------------------------------------------------------------------------

An example of networking computers and computing devices in a private class C
is shown in Chapter 7.4.5, at Figure 7.4.16.

   The most commonly used ports (number and purpose)
|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Port | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 53 | 69 | 80 | 119 | 110 | 161 | 443 | 531 |
|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Purp.|FTP-D|FTP | SSH|T-net| SMTP| %DNS|*TFTP| HTTP| NNTP| POP3|*SNMP|HTTPS| CHAT|
|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 *UDP %UDP+TCP
===================================================================================

   Decade-hexadecimal-binary numbers
|-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|D| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|H| F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|B|1111|1110|1101|1100|1011|1010|1001|1000|0111|0110|0101|0100|0011|0010|0001|0000|
|-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

   Decade-hexadecimal-binary numbers with leading zeros
|-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 16384|8192|4096|2048|1024| 512| 256| 128| 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|H|4000|2000|1000| 800| 400| 200| 100| 80 | 40 | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |0100|0010|0001|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|B|0000|0000|0000|1000|0100|0010|0001|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|1000|0100|0010|0001|0000|
|-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

   Subnetting B-class (128-191.N.h.h IP/16)
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
|Format| /17 | /18 | /19| /20| /21| /22| /23| /24| | /25| /26| /27| /28| /29| /30|
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
| Net | 128 | 192 | 224| 240| 248| 252| 254| 255| | 255| 255| 255| 255| 255| 255|
| MASK |  0 |  0 |  0|  0|  0|  0|  0|  0| | 128| 192| 224| 240| 248| 252|
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
|Net-b |  1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|Host-b| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  2 |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
|   | 1000| 1100|1110|1111|1111|1111|1111|1111| |1111|1111|1111|1111|1111| 1111|
|Binary| 0000| 0000|0000|0000|1000|1100|1110|1111| |1111|1111|1111|1111|1111| 1111|
|   | 0000| 0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000| |1000|1100|1110|1111|1111| 1111|
|   | 0000| 0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000| |0000|0000|0000|0000|1000| 1100|
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
|Range | 128|  64| 32| 16|  8|  4|  2|  1| | 128| 64| 32| 16|  8|  4|
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
|T-sub |  *2|  4|  8| 16| 32| 64| 128| 256| | 512|1024|2048|4096|8192|16384|
|U-SUB |  * |  2|  6| 14| 30| 62| 126| 254| | 510|1022|2046|4094|8190|16382|
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
|T-host|32768|16384|8192|4096|2048|1024| 512| 256| | 128| 64| 32| 16|  8|  4|
|U-HOST|32766|16382|8190|4094|2046|1022| 510| 254| | 126| 62| 30| 14|  6|  2|
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
 * If by IOS router supported zero subnets can be used specified
-----------------------------------------------------------------------------------

Example of subnetting private class B
is shown in the Chapter 4.4.4.

----------------------------------------------------------------------------------

   Subnetting B-class (192-223.N.N.h IP/24)
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | Format       | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 |   |   |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | Net Mask      | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | Bits borrowed - NB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 | Bits for host - HB | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |          | 1000| 1100| 1110| 1111| 1111| 1111| 1111| 1111|
 | Binary       | 0000| 0000| 0000| 0000| 1000| 1100| 1110| 1111|
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | Range       | 128 | 64 | 32 | 16 |  8 |  4 |  2 |  1 |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | Total subnets   | *2 |  4 |  8 | 16 | 32 | 64 |  NB   |
 | Usable SUBNETS   | * |  2 |  6 | 14 | 30 | 62 |  2 - 2  |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
 | Total hosts    |*128 | 64 | 32 | 16 |  8 |  4 |  HB   |
 | Usable HOSTS    | 126 | 62 | 30 | 14 |  6 |  2 |  2 - 2  |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
 | IP-IP hosts RANGE | *1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |      |
 | for first SUBNET  |*126 | 62 | 30 | 14 |  6 |  2 |      |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
 * If by IOS router supported zero subnets can be used specified

   Subnetting B-class /27 (3 bits borrowed)
 |-----|---------------|-----------|----------|
 | Broj|  Subnet ID  | IP-Brojevi| Boadcast | Addresses with zero "0"
 |Mreže|  (NET-MASK) | HOSTOVA  |  ID  | are reserved for the
 |-----|---------------|-----------|----------| NETWORK (bits of host part)
 | 0 |x.x.x.(000) 0 |  1 - 30 |x.x.x. 31 | 
 | 1 |x.x.x.(001) 32 | 33 - 62 |x.x.x. 63 | Addresses with one "1"
 | 2 |x.x.x.(010) 64 | 65 - 94 |x.x.x. 95 | are reserved for
 | 3 |x.x.x.(011) 96 | 97 - 126 |x.x.x.127 | BROADCAST of NETWORK
 | 4 |x.x.x.(100)128 | 129 - 158 |x.x.x.159 | (bits of host part)
 | 5 |x.x.x.(101)160 | 161 - 190 |x.x.x.191 |
 | 6 |x.x.x.(110)192 | 193 - 222 |x.x.x.223 |
 | 7 |x.x.x.(111)224 | 225 - 254 |x.x.x.255 |
 |-----|---------------|-----------|----------|
 'Subnet' mask of subnet /27 is: 255.255.255.224 (x.x.x.11100000)

 Sub-subnetting C-klasa /27 at /30 for serial links
 |-----|---------|-------|----------|---------|
 | Pod |Sub-Subn.| IP  |Sub-Subnet|  IP  | 
 |Mreža|  ID  |LINKOVA|  ID  | LINKOVA |
 |-----|---------|-------|----------|---------| Addresses with zero "......00"
 | 0 |x.x.x.32 | 33-34 |x.x.x.192 | 193-194 | are reserved for the SUB-NET
 | 1 |x.x.x.36 | 37-38 |x.x.x.196 | 197-198 | (bits of host part)
 | 2 |x.x.x.40 | 41-42 |x.x.x.200 | 201-202 |
 | 3 |x.x.x.44 | 45-46 |x.x.x.204 | 205-206 | Addresses with one "......11"
 | 4 |x.x.x.48 | 49-50 |x.x.x.208 | 209-210 | are reserved for
 | 5 |x.x.x.52 | 53-54 |x.x.x.212 | 213-214 | BROADCAST for SUB-NET
 | 6 |x.x.x.56 | 57-58 |x.x.x.216 | 217-218 | (bits of host part)
 | 7 |x.x.x.60 | 61-62 |x.x.x.220 | 221-222 |
 |-----|---------|-------|----------|---------|
 'Subnet' mask of sub-subnet /30 is: 255.255.255.252 (x.x.x.11111100)
----------------------------------------------------------------------------------

Example of subnetting private class C
is shown in the Chapter 4.5.5.

----------------------------------------------------------------------------------
 Different tables of subnetting only for 'Usable SUBNETS' i 'Usable HOSTS'

   Subnetting B-class (128-191.N.h.h IP/16)
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 |Format|OF Bits|  Subnet Mask  | Subnets | Hosts | Range |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /17 |  *1 | 255.255.128. 0 |   *2 | 32766 | 128 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /18 |  2 | 255.255.192. 0 |   2 | 16382 |  64 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /19 |  3 | 255.255.224. 0 |   6 | 8190 |  32 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /20 |  4 | 255.255.240. 0 |   14 | 4094 |  16 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /21 |  5 | 255.255.248. 0 |   30 | 2046 |  8 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /22 |  6 | 255.255.252. 0 |   62 | 1022 |  4 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /23 |  7 | 255.255.254. 0 |  126 |  510 |  2 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /24 |  8 | 255.255.255. 0 |  254 |  254 |  1 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /25 |  9 | 255.255.255.128 |  510 | 126 | 128 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /26 |  10 | 255.255.255.192 |  1022 |  62 |  64 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /27 |  11 | 255.255.255.224 |  2046 |  30 |  32 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /28 |  12 | 255.255.255.240 |  4094 |  14 |  16 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /29 |  13 | 255.255.255.248 |  8190 |  6 |  8 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /30 |  14 | 255.255.255.252 | 16382 |  2 |  4 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 * If by IOS router supported zero subnets can be used specified

   Subnetting C-class (192-223.N.N.h IP/24)
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 |Format|OF Bits|  Subnet Mask  | Subnets | Hosts | Range |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /25 |  *1 | 255.255.255.128 |  *2  | 126 | 128 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /26 |  2 | 255.255.255.192 |   2  |  62 |  64 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /27 |  3 | 255.255.255.224 |   6  |  30 |  32 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /28 |  4 | 255.255.255.240 |  13  |  14 |  16 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /29 |  5 | 255.255.255.248 |  30  |  6 |  8 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /30 |  6 | 255.255.255.252 |  62  |  2 |  4 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 * If by IOS router supported zero subnets can be used specified
==================================================================================

Sljedeća stranica odnosi se na konfiguraciju usmjernika (router).

 Prema početku   |   1   |   2   |   3   |   Prema kraju

 Natrag
 Tražila
 Dalje

Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/pojmovi/datoteka>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana.  |  Odgovornost

 Pojmovi
 Pojmovi Informatička abeceda