Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Go to English Page  Rječnik  Dalje

 Cure  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper

Pojam Opis
CA Certification Authority - Registracijski autoritet, Institucija od povjerenja koja obznanjuje i / ili stavlja van snage digitalne certifikate. Ponekad se spominje kao institucija s bilježničkim ili certifikacijskim ovlastima. Unutar jednog CA područja, svaki uređaj ili servis treba da ima jedan certifikat za svoje vlastite potrebe i certifikat javnog ključa glede autentifikacije prema drugim uređajima u toj domeni. Registracijski autoriteti zaduženi za utvrđivanje identiteta učesnika unutar Hrvatske akademske istraživačke mreže je CARNet.
Cache Brza privremena memorija, mjesto u kojem je neki podatak privremeno pohranjen. Sadrži ga mikroprocesor tvrdi disk i optički uređaju u vidu brze međumemorije kao i većina uređaja koja se bavi spremanjem i obradom podataka. Ne mora biti samo sklopovsko rješenje. Web stranice koje se posjete pohranjuju su u imenik na disku radi ubrzavanja njihovog čitanja prilikom ponovne posjete.
CCITT Comite Consultatif Internationale de Telegraphique et Telephonique - Međunarodna organizacija koja donosi pravila, standarde i preporuke u području telekomunikacija. Njeni počeci rada datiraju još od 1865. godine, sa sjedištem u Ženevi, Švicarska. Nakon 1992. godine postaje tijelo za koordinaciju standarda pod nazivom ITU (International Telecommunication Union). Nakon svake plenarne skupštine objavili bi se setovi preporuka, u vidu seta knjiga specifičnih boja korica Na primjer publikacija nakon skupštine 1980. godine bile su sa ŽUTIM koricama dok je nakon 1984. godine bila CRVENA boja korica i nakon 1988. godine je PLAVA boja korica knjiga.
CD Copmact Disk - Optički medij prvotno namijenjen za 'tiskanje' audio zapisa u 16 bit-nom digitalnom formatu s frekvencijom uzorkovanja 44.1 kHz. na koji se je moglo pohraniti oko 70 minuta glazbenog sadržaja. Za čitanje medija služi infracrvena laserska zraka. Zapisi se postavljaju u jedan spiralni neprekinuti trag koji se čita iznutra prema vani. Standard je kasnije proširen za korištenje u računalu za spremanje podataka te su razvijene verzije medija za jednokratno zapisivanje (CD-R) i višekratno zapisivanje (CD-RW). Glede zapisivanje potrebno je imati snažniju lasersku zraku i tehnologija izrade medija je drugačija. Medij ima promjer 12 cm. Kapacitet diska je 700 MB. Postoje i verzije promjera 8 cm (Mini CD, kapaciteta 210 MB).
Centronics Ime za paralelni međusklop koji se je najviše koristio za priključivanje pisača i skenera na računalo. Ovaj vid komunikacije s periferijama potiskuje sve veća rasprostranjenost USB komunikacijskog sučelja, bržeg i jednostavnijeg od navedenog. Ovaj međusklop je dobio ime po firmi 'Centronics' koja ga je razvila i koji je naknadno IEEE prihvatila kao standard.
CGI Common Gateway Interface - Izvršivi program kao rezultat kompiliranja skripte a služi za stvaranje sučelja koje omogućava brzo pravljenje web stranica tipa osobne stranice, brojač posjeta, forum i slično, a omogućava i popunjavanju formi, okvira za izbor, umetanjem teksta i slično. Web-poslužitelj podatke koje je korisnik unio na web stranici predaje određenom programu koji ih obrađuje i rezultate vraća web-poslužitelju, koji ih ukomponira u web stranicu koja se šalje korisniku. CGI program piše se u nekom od jezičkih procesora kao što su C, C++, PERL, Java, JavaScript i drugi. CGI programi se na web-poslužitelju obično nalaze u [cgi-bin] imeniku.
CGI Computer Generated Image - Pojam koji označava da se računalo koristiti za stvaranje slike ili animacije. Generiranje slika i animacija sve je prisutniji u filmskoj industriji. Vrlo uvjerljiva primjena je u serijalu filmova 'Jurski park'.
Character
set
Standardizirani skup znakova koje u radu koristi računalo a karakterističan je za neko podneblje. Dosadašnja praksa je bila da se koriste 8 bit-ne kodne zamijene, od kojih je prvih 128 znakova prema ASCII standardu a drugih 128 prema potrebama podneblja. Unikod pomalo unificira raznolikosti između pojedinih podneblja, jer obuhvaća više znakova pošto koristi 16 bit-ne ili 32 bit-ne kodne zamijene, ovisno o operativnom sustavu.
Checksum Metoda provjere cjelovitosti podataka. Prije slanja podataka računa se na osnovu obrade niza okteta aritmetičkim operacijama kontrolni zbroj koji se dodaje u zaglavlje paketa podataka prilikom slanja. Po prijemu podataka nanovo se izračunava ovaj zbroj i uspoređuje s upisanom primljenom vrijednosti u zaglavlju paketa glede verifikacije.
ChipSet Čipset - skup integriranih krugova koji kontrolira sustav računala i nadzire njegove mogućnosti. Sve komponente komuniciraju s procesorom preko chipset-a. To je srž svih prijenosa podataka. Čipset koristi DMA upravljač i upravljač sabirnica da organizirata neprekidan protok podataka prema uređajima priključen izravno na matičnu ploču ili njene utore, i osnovni integrirani krug obično je drugi po veličini uz procesor. Leme se na matičnu ploču, i nisu nadogradivi.
Cipher
CipherText
Šifra - Mehanizam (algoritam) za enkripciju i dekripciju podataka u svrhu njihove zaštite od neovlaštenog korištenja. Dakle, ako je riječ o tekstu radi se o nečitljivim podacima koje treba dešifrirati da bi bili uporabljivi.
CISC Complex Instruction Set Computer - Arhitektura procesora koja rabi što je moguće više različitih i kompleksnih naredbi. Naredbe se izvršavaju brzo jer su logički krugovi mikroprocesora složeniji a time je i skuplja izrada. Teže je proizvesti nove generacije mikroprocesora i relativno je mali postotak često uporabljenih naredbi tijekom vremena (ispod 50%). Najpoznatiji proizvodi ove vrste su mikroprocesori serije Intel x86 i Motorola 680xx. Noviji procesori koriste RISC jezgru, koji CISC kod prevode u RISC, te u izvršavanju instrukcija postižu bolje performanse.
Cisco Jedan od najvećih proizvođača aktivne mrežne opreme za umrežavanje velikih entiteta. Kako navedena vrsta mrežne opreme traži stanovita znanja glede konfiguriranja, koja se u školskom sustavu ne dobivaju, osnovali su mrežu akademija (kao CCNA - Cisco Certified Network Associate) na način da po njihovim programima zainteresirani mogu 'otvoriti' akademiju ako poštuju njihove kriterije, a Cisco uzima samo nešto malo novaca za završni ispit. Dakle, zarađuju (i to dobro) osnivači akademija jer skupo naplaćuju školovanje (barem kod nas).
CIX Croatian Internet eXchange - usluga SRCE-a (Sveučilišnog Računskog CEntra) hrvatskim ISP-ovima (davateljima Internet usluga) za razmjenu Internet prometa na nacionalnoj razini. Jedina hrvatska točka za razmjenu internetskog prometa (IXP - Internet Exchange Point). Članice CIX-a samostalno i bilateralno dogovaraju međusobnu razmjenu prometa (peering) i međusobno se 'spajaju' po izrazito liberalnom principu radi smanjenja svojih troškova spajanja prema nadređenim davateljima usluga, a time i svojih korisnicima.
Class Kategorija kojom se odrađuje skup svojstava članova razreda pri objektno orijentiranom programiranju. Pojam se koristi i prilikom dizajna web stranica ako se koristi CSS (Cascading Style Sheets) za oblikovanje stranica.
ClearText Čisti tekst, pojam koji se odnosi na dekriptirani tekst, odnosno na tekst koji nije jedan od produkata u postupku kriptiranja. Još se naziva PLAIN TEXT. Postupka se odnosi i na tekst koji nije oblikovan, na primjer prikazan u HTML formatu stranice. Odnosno, tekst koji je na primjer napisan u NOTEPAD programskoj potpori koji nema nikakve obrade u prikazivanju prema korisniku.
CLI Command Line Interface - Sučelje koje u velikoj mjeri podsjeća na DOS operativni sustav. Kod Windows operativnog sustava preko izbora {Command Prompt} otvara se prozor koji omogućava rad s računalom utipkavanjem komandi. Ako se komandi pridodaju različiti parametri može se ostvariti akcija koja je korisniku najpovoljnija, bilo da je riječ o pregledu sadržaja diska ili formatiranje diskete. Ovaj dio koriste napredniji korisnici. Sličan mehanizam koriste mrežni uređaji koji se u osnovi podešavaju korištenjem komandi mrežnog operativnog sustava koji je u njih ugrađen. Iako postoji mogućnost korištenja grafičkog sučelja, CLI kao mehanizam podešavanja mrežnog uređaja je neprikosnoven. Više..
Client Klijent ili općenitije korisnik. U klijent-poslužitelj mrežnoj arhitekturi, klijent je računalo koje pokreće ili koristi programsku potporu na poslužitelja (Server) na način da preko svog dijela programske potpore daje naloge programskoj potpori poslužitelja što joj je raditi ili preuzima s njega datoteke koje su rezultat rada aplikacija na poslužitelju. U jednostavnijoj verziji klijent će poslužitelj koristiti kao skladište (arhivu) za svoje podatke.
Clock
Cycle
Brzina kojom procesor može izvršavati upute poznat kao vremenski ciklus. Ovaj ciklus izražava se u gigahercima (GHz). 1 GHz jednak je 1 milijardi ciklusa u sekundi. Brži ciklus znači da se više instrukcija CPU može izvršiti u jedinici vremena (sekundi).
Cluster Pojam koji opisuje jedan funkcionalni skup istih elemenata, kao grupa zvijezda u galaksiji. Diskovni sektori objedinjeni u grupu kao najmanju jedinicu za smještaj podataka koju operativni sustav može dohvatiti. Pojam se upotrebljava i za skup međusobno objedinjenih računala koja se prema korisniku predstavljaju kao jedno.
CoDec Skraćenica od COder-DECoder / COmpresor-DECompresor. Ako se pojam odnosi na uređaj onda je to integrirani krug koji u sklopu uređaja (TV kartica na primjer) vrši pretvaranje analognog signal u digitalni i obratno. Ako je u pitanju pretvaranje analognog signala pomoću programske potpore onda je to skup programa koji su u stanju spremiti analogni signal u neki od standardiziranih formata kao mpeg-1, mpeg-2, mp3, divx, xvid i drugi, izvršiti kompresiju sadržaja te iste zapise isporučiti korisniku u prikladnoj formi kao na primjer video prikaz ili audio reprodukcija. Operativni sustavi u osnovi ne dolaze s programskom potporom za sve poznate formate zapisa audio i video signala.
Command Komanda ili naredba, instrukcija, uputa ili nalog računalu ili uređaju za izvršavanje određenog zadaće. Komande mogu biti različitog oblika: posebne, rezervirane odnosno ključne riječi koje određeni program operativnog sustava razumije, funkcijske tipke, opcije u izborniku i drugo. Pravila zadavanja komandi nazivaju se sintaksa. Svaki program odgovara na jedinstven skup naredba i opća tendencija je da programska potpora osim grafičkog sučelja ima i svoj pandana za pokretanje preko odgovarajućih komandi s parametrima koje korisnik može definirati prema svojim potrebama.
Compress Kompresija, sažimanje podataka u mnogo manju datoteku. U osnovi radi se o zapisu koji tumači koliko puta se je slijedno neki znak ponovio. Baze podataka mogu imati jako mnogo praznih mjesta, jer recimo ime i prezime osobe ne sadrži uvijek isti broj znakova a predviđa se upis do 50 znakova za ime i 50 za prezime. Prilikom komprimiranja baza podataka može se ostvariti odnos kompresije i preko 1:20. Današnje baze imaju u sebi već ukomponiran mehanizam sažimanja podataka upravo zbog navedenog. Binarne (izvršive datoteke) ne mogu se komprimirati u tako velikom odnosu.
Connection Veza, spoj - Ostvareni put za izmjenu informacija između računala na temelju prepoznavanja imena računala i domene kojoj pripada, IP adrese ili MAC adrese ili modemska komunikacija ili neki drugi mehanizam. Promatrano s fizički najjednostavnijeg pristupa to je komunikacijskim kabelom ostvarena veza između uređaja.
Cookie Kolačić - Dio programske potpore koji u za to predviđeni imenik snima podatke o korisniku. Sadrži spomenute podatke sve dok to poslužitelj zahtijeva. Na primjer, ako se pretražuje po virtualnim trgovinama, svaki put kada se nešto stavi u košaru, 'cookie' čuva te informaciju sve do odluke za kupnji po čemu poslužitelj zatraži podatak koje se stvari žele kupiti. Osim navedenog mehanizam se koristi i za naknadnu identifikaciju korisnika nakon prve prijave na neki sustav kako bi se daljnja komunikacija odvijala brže.
CPU Central Processing Unit - Centralni procesorski ustroj, ili samo 'procesor' je skup elektroničkih sklopova koji su u stanju izvršiti računalni program. U samim začecima računalne tehnologije, navedeno je bio jedan kompletan uređaj veličine ormara, te se je s vremenom brzina izvršavanja povećavala kako su se uporabljene komponente fizički smanjivale, od tranzistora pa do integriranog kruga. Minijaturizacija komponenti i sve veći broj logičkih sklopova unutar jedne integrirane cjeline ima za rezultat da su svi potrebni elementi CPU u jednom čipu nazvanom 'mikroprocesor'. Prvotni razvoj CPU bio je usmjeren u povećanju radnog takta glede povećanja mogućnosti obrađenih podataka u jedinici vremena, dok je današnji trend ide u pravcu usklađenog rada više CPU jedinki (paralelna obrada) izvedeno u okvirima jednog jedinstvenog kućišta mikroprocesora do usklađenog rada skupa računala.
CR2032 LITHIUM dugmasta BATERIJA za matičnu ploču koja se NE PUNI. Održava pod naponom dio CMOS memorije BIOS-a u koji su upisane osnovne postavke računala; vrijeme, veličina RAM-a, vrsta diska i optičkog uređaja te još podosta drugih parametara. Po isteku roka trajanja računalo se posve bezrazložno 'ruši', često bez upozorenja da je baterija na izmaku, jer se ne mogu zapisati prepoznati uređaji tijekom POST procesa (Power-on Self Test). Baterija ima slijedeće osobine: Chemical System - Li / MnO2, Nominal Voltage - 3 V, Rated Capacity - 235 mAh, Standard Discharge Current - 0.4 mA, Maximum Continuous Discharge Current - 3 mA, Average Weight - 28 g, Temperature Range - [-30 - +70°C], Self Discharge at 23°C < 1% / year, diameter - 20 mm, thickness - 3.2 mm.
CRC Kratica od engleskog naziva 'Cyclical Redudancy Check', koji u suštini predstavlja algoritam za otkrivanje grešaka u skupini podataka. Svakoj skupini podataka dodaje se kontrolni ili CRC podataka koji je rezultat izračuna prema sadržaju u skupini podataka po spomenutom algoritmu. Kada se skupina podataka skupa s pripadnim CRC zapisom pošalje odredištu, u odredištu se vrši ponovni izračun i uspoređuje s poslanim CRC podatkom. Ako se ponovni izračun slaže podatak se smatra valjan. Ovaj mehanizam koriste na primjer diskovi prilikom zapisivanja i čitanja podataka s magnetskih zapisa. Slično navedenom skupini podataka koja se šalje Intenetom pridodaje se FCS, kontrolni broj za skupinu podataka koja se šalje.
Chroma

subsampling
Uzorkovanje signala boje. Metoda uzorkovanja signala boje pri prijenosu signala slike kroz komunikacijski kanal koristeći osobitost čovječjeg oka da je mnogo osjetljivije na varijacije svjetline slike nego na varijacije boje, pa je ova osobitost uzeta da se prenosi manje informacije boja, te time manje podataka. Uz svjetlinu 'Y' prenosi se i 'Cb' i 'Cr' razlika plave i crvene boje tvoreći 'YCbCr' prostor boja koji je manji u odnosu na analogni YUV prostor boja i u osnovi opisuje koliko je uporabljeno od 'RGB' prostora boja. Prostor koji se obuhvaća uzorkovanjem izražava se relacijskim odnosom 'J:a:b' gdje je 'a' i 'b' označavaju udio 'Cb' i Cr' uzoraka u 'J' skupu od osam piksela (dva reda sa četiri piksela u redu). Tako se razlikuju sheme 4:4:4 (sve komponente uzorkuju se istim korakom) do 4:1:1. Obično se koristi odnos 4:2:0, znači dva puta manje uzoraka za 'Cb' i 'Cr' u odnosu na 'Y'.
CRT Cathode Ray Tube - Katodna cijev, dio monitora koji služi za prikaz slike korisniku. Mehanizam pretvaranja analognog signala u sliku zasniva se na 'bombardiranju' čestica fosfora mlazom elektrona po čemu čestice sjaje određenom bojom ovisno o tome kako je čestica pripravljena. Monokromatske katodne cijevi koristile su jedan izvor elektrona (katodu) za generiranja mlaza. Katodne cijevi u boju koriste tri katode, a za razdvajanje odredišta za svaki mlaz ispred fosfornih slojeva montirala se je rupičasta maska.
Cryptography Kriptografija - Metoda za slanje poruka u takvom obliku da ih samo onaj kome su namijenjene može pročitati. Riječ je grčkog podrijetla i mogla bi se doslovno prevesti kao 'tajnopis'. Omogućava dvjema osobama komunikaciju preko nesigurnog komunikacijskog kanala na način da treća osoba koja može nadzirati komunikacijski kanal, ne može razumjeti njihove poruke. Razumljivi tekst transformira se u nerazumljivi koristeći unaprijed dogovoreni ključ postupkom koji se naziva šifriranje, a obrnuti postupak pretvaranja nerazumljivog teksta u razumljivi temeljem istog ključa naziva se dešifriranje. Više..
CSS Cascading Style Sheets - mehanizam oblikovanja izrađenih web-stranica, zasnovan na tome da se svakom HTML (Hyper Text Marcup Language) TAG-u u zasebnoj datoteci objasni na koji način će korisniku prezentirati sadržaje koje okružuje. Dakle, osnovna funkcija CSS-a je dizajn.
Čip Domaći izraz za engleski naziv 'Chip', koji predstavlja složeni skup međusobno povezanih POLUVODIČKIH elektroničkih elemenata u svrhu obavljanja određene zadaće. Prema namijeni mogli bi se općenito podijeliti u skupinu za obradu analognih signala i skupinu za obradu digitalnih podataka. Kod nas je udomaćen i naziv 'integrirani krug'. Prva navedena skupina ima najčešću primjenu u komercijalnim uređajima za reprodukciju glazbe, a druga skupina najčešće se povezuje s računalima. U mjerne svrhe koristiti će se integrirani krugovi sposobni za pretvorbu analognih veličina u binarne podatke i obratno. U računalnoj tehnici elektroničke komponente dizajniraju se i povezuju na način da su u stanju izvršiti računske operacije u binarnom brojevnom sustavu, čuvati podatke potrebne za obradu te ih međusobno razmjenjivati ili neke druge osobite zadaće. To je monolitna poluvodička pločica, obrađena složenim tehnološkim procesima, koja se potom postavlja u kućište i električki povezuje s izvodima na kućištu. Više..
Čvor Mjesto u mreži računala koje je sposobno za prijam ili slanje podataka. To može biti računalo koje se za mreži povezuje modemom ili mrežnom karticom, pisač, terminal, uređaj za fotokopiranje, bežična pristupna točka i neki drugi uređaj koji će prema nekakvim standardiziranim protokolima komunicirati s ostalim uređajima u mreži. Čvorove međusobno povezuju aktivni mrežni uređaji zaduženi upravo za upravljanje komunikacijom, a koji su međusobno i za čvorove povezani pasivnom opremom.

 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda