Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Rječnik  DaljePojam Opis
@ Znak od velike važnosti u definiranu e-mail adrese i AAI elektroničkog identiteta (EI) korisnika. Iako imaju sličan oblik (id_korisnika@oznaka_ustanove), nemaju istu zadaću. E-mail oznaka služi isključivo za slanje i primanje elektroničke pošte, dok u AAI sustavu služi za autentifikaciju korisnika (provjera identiteta) i autorizaciju korisnika (prava pristupa resursima, kao pristup bazama podataka, knjižničnoj građi i slično) prilikom pristupa mreži. Sustav elektroničke pošte funkcionalan je gotovo u cijelom svijetu, a AAI sustav u većem dijelu Europe, Japanu, Australiji i još ponekim zemljama. AAI omogućava korisniku akademske mreže da se priključi na Internet sa svojim EI u bilo kojoj zemlji koja ga podržava i pristupi resursima koji su mu prema prirodi posla dozvoljeni.
: Dvotočka - je znak za odvajanje naziva diska i/ili particije diska od ostatka sadržaja u specifikaciji datoteke. U Windows sustavima za naziv i particiju diska koristi se jedno slovo abecede, a u Unix-oidnim sustavima kombinacija slova i brojki kao npr. sda, sda0, sda1, sdb, hda, hdb, ili ime računala itd. Dio je sintakse komandi operativnog sustava.
\ Kosa crta unazad (backslash) - Znak s kojim se u specifikaciji datoteke u nizu mapa (imenika, direktorija, foldera) do naziva datoteke odvajaju nazivi mapa u Windows operativnim sustavima. Dio je sintakse komandi operativnog sustava.
/ Kosa crta (slash) - Znak s kojim se u specifikaciji datoteke u nizu mapa (imenika, direktorija, foldera) do naziva datoteke odvajaju nazivi mapa u Unix operativnim sustavima. Dio sintakse komandi operativnog sustava. U Windows operativnim sustavima ovaj znak služi za dodatno usmjeravanje djelovanja komande. Dio je sintakse komandi operativnog sustava.
//   ili   /// Više kosih crta (slashes) - Grupa znakova koja se uobičajeno zadaje u WEB pregledniku. Tako na primjer ako se umjesto URL adrese upiše '//ime_uređaja' ili '//IP_adresa_uređaja' pristupa se WEB sučelju uređaja ako ga uređaj podržava. Znakovi ' // ' značili bi nešto kao 'Hoću na mrežu!'. Kombinacija 'file:///disk:/put/ime_datoteke.html' (npr. 'file:///C:/BAT/Links/index.htm') znači dohvat WEB-datoteke na disku.
. Točka - Znak koji u Windows operativnim sustavima odvaja ime datoteke od tipa datoteke. Noviji Windows sustavi nužno ga ne koriste, ali tada Windows Explorer (WE) ne zna prepoznati tip datoteka i automatski aktivirati odgovarajući programsku potporu glede njenog pregledavanja. Unix operativni sustavi nužno ne trebaju ovaj znak. Dio je sintakse komandi operativnog sustava.
* Wildcard ili Joker (Džoker) - Znak koji i sintaksi Windows i Unix zamjenjuje niz znakova u imenu mape i/ili datoteke do točke ili iza nje u navođenju tipa datoteke, bilo da je niz znakova sastavljen od jedne ili više riječi. Umjesto praznog znaka (space) dobro je u nazivima mapa i datoteka koristiti znak ' _ '. Zamjenski znak za riječi u specifikaciji datoteke. Dio je sintakse komandi operativnog sustava i treba biti pažljiv prilikom njegove uporabe, osobito prilikom brisanja datoteka.
? Wildcard ili Joker (Džoker) - Znak koji i sintaksi Windows i Unix zamjenjuje samo jedan znak u imenu mape i/ili datoteke do točke ili iza nje u navođenju tipa datoteke, ili u oba sadržaja naziva datoteke (ime + tip). Može se višestruko uporabiti glede zamijene više znakova. Dio je sintakse komandi operativnog sustava i treba biti pažljiv prilikom njegove uporabe, osobito prilikom brisanja datoteka, mada nije toliko opasan kao znak množenja.
# Rešetke (hash) - Znak vrlo raznolike namijene. U nekim programskim jezicima služi za komentar (linije koda koje se ne izvršavaju), kod nekih operativnih sustava predstavlja 'prompt', u strukturi HTML dokumenta služi kao nalog za dolazak na određeno mjesto u stranici, itd.
$ Dolar - Znak vrlo raznolike namijene. Oznaka američke valute, ali isto tako se primjenjuje u programiranju za označavanje tekstualnih varijabli ili kao dio komande operativnog sustava. označava kraj linije u nekim editorima, itd. Najinteresantnija primjena u Windows operativnom sustavu je upis u adresni prostor Windows Explorer-a (WE): \\ime_racunala\C$. Znakovi ' \\ ' tumače se kao zahtjev za rad preko mreže, a ' \C$ ' kao zahtjev za pristup particiji [C:] diska računala u mreži, što znači da se može uporabiti i neko drugo slovo za dohvat druge particije. Ako računalo korisnika i računalo s kojeg se izdaje ovaj nalog imaju isti korisnički račun (ime + zaporka) odmah su dohvatljive SVE mape računala korisnika. U protivnom se otvara dijaloški prozor za upis imena i zaporke. Upisom imena administratora ili imena bilo kojeg korisničkog računa i pripadne zaporke SVE mape particije su raspoložive. Računala moraju imati omogućeno mrežno svojstvo 'File and Printer Sharing', ali ne moraju biti u istoj grupi. Vezano uz pojam 'Administrative share'.

 Natrag
 Tražila
 Go to English Page  Dalje

Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda