Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Go to English Page  Rječnik  Dalje

 Cure  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper

Pojam Opis
FAQ Frequently Asked Questions - Često postavljana pitanja, lista najčešće postavljanih pitanja i odgovora na njih a pokriva neku temu koja se tiče sadržaja objavljenih na web-u bilo da se radi o općim temama ili je izravno vezano za neki proizvod. Na primjer kako neki senzor priključiti na računalo i na koje se sve probleme može naići. Lista se može proširiti forumom tako da se mogu pogledati i iskustva mnoštva korisnika.
Favorites Pogledati pod 'Bookmark'.
FCS Frame Check Sequence - pojam koji se koristi u komunikaciji između umreženih računalnih uređaja, predstavlja izračun prema matematičkoj formuli koja daje numerički vrijednosni temelj na osnovu kojeg se cijeni kod prijama postojanje bilo kakvih pogrešaka u prijenosu podataka. Dakle, skupini binarnih podataka pridodaje se brojčani zapis koji se dobije na osnovu izračuna s brojevima koju predstavljaju podatke u skupini koju treba predati. Prilikom prijama vrši se ponovni izračun na osnovu primljenih podataka i uspoređuje s FCS zapisom. Ako je brojčani iznos isti smatra se da su podaci primljeni ispravni, a u protivnom će se zatražiti njihovo ponovljeno slanje. Ovo je kontrola ispravnosti komunikacije i ponavljanje u slučaju pogreške.
FDDI Fiber Distributed Data Interface - Prijenos podataka preko kabela s optičkim vlaknima. Za duplex komunikaciju potrebna su dva vlakna. Optički kabel obično se radi da ima više vlakana, dok se kabeli s jednim vlaknom koriste samo za povezivanje uređaja s prespojnim panelom (patch panel). Za prijenos se koriste jednomodna (SM) i multimodna (MM) optička vlakna, što ovisi o udaljenosti između uređaja koji se žele povezati a ni izvor svijetla za prijenos i nije iste prirode; SM koristi jednu lasersku svjetlosnu zraku koja se ubacuje u svjetlovod a MM led-diodu koja u svjetlovod ubacuje više svjetlosnih zraka. Sa SM se ostvaruje znatno veća komunikacijska udaljenost od MM tehnologije.
Filename Ime datoteke. Nije baš bez značaja. Tako na primjer DOS ne dozvoljava ime duže od 8 znakova i smiju se uporabiti samo slova i brojke. Windows operativni sustavi dozvoljavaju i uporabu lokalnih grafema ali na način da se osnovnom imenu od osam znakova pridružuje dugačko ime (DOCUME-1 = Documents and Settings). Ogromna zbrka može nastati ako se u imenu datoteke u prvih osam znakova nalaze velika slova 'Č' i 'Ž'. datoteka se može spremiti ali s njom se poslije ne može NIŠTA. Preporuka je da se koriste slova i brojke prvih 128 znakova ASCII koda, a umjesto razmaka koristiti znak'_'.
Filename
extension
Oznaka tipa datoteke. Obično su to tri ili četiri slova koja slijede nakon imena datoteke i odvaja se od imena s 'TOČKOM'. U uporabi je na stotine tipova datoteka i novi se svakodnevno osmišljavaju kako neka firma razvija programsku potporu. Na primjer .txt (tekstualna datoteka), .doc (Word-ov dokument), .webp (BitMap format slike) i drugi. Menadžer datoteka (kao Windows explorer) koriste ekstenzije da bi znao koju programsku potpori pozvati da bi se korisniku prikazao sadržaj datoteke po 'kliku' na njeno ime. Ovu tehniku rado koriste zločeste osobe na način da malicioznom programu promjene tip, a po prijemu pošte operativni sustav ustanovi 'grešku' i popravi je pokrećući adekvatnu programsku potporu i problemi su prisutni. Ova tehnika zaraze računala prisutna je i kod postupka preuzimanja datoteka.
Firewall Vatrozid - Osigurava tvrtkinu ili organizacijsku unutrašnju mrežu od neovlaštenih vanjskih pristupa (najčešće Internet 'hackera', zlonamjernih korisnika Interneta). Svi operativni sustavi nemaju implementiran vatrozid ili ako ga imaju često je samo s osnovnim funkcijama. Najvažnije za svakog od njih je da za svaku instaliranu programsku potporu upita korisnika želi li za nju propustiti dolazni i odlazni promet ili oba. Ako su uz to može podesiti port-ove u toliko bolje. Daljnja nadogradnja funkcionalnosti vatrozida bila bi da zabrani sav dolazni promet iz nepoćudnih IP adresa.
Floppy
Disk
Drive

(FDD)
Savitljiva plastična okrugla ploča (disk) premazana magnetizirajućim materijalom (na jednom ili oba sloja) u izvedbama veličine 5.25" i 3.5", a bilo je i većih. Magnetske glave klizile su po površini te su usmjeravanjem magnetskih domena zapisivale ili očitavale podatke. Zbog izravnog kontakta s površinom 'diskete' brzina vrtnje je mala, a zbog nepreciznog upravljanja glavama, kapacitet medija je mali. u uporabi su još 3.5" diskete sa zapisivanjem s obje strane kapacitete 1.44 MB ili 2.88 MB. Za sinkronizaciju početka zapisa disketa od 5.25" ima rupicu kroz koju prolazi svjetlosna zraka, a disketa od 3.5" ima specifično sjedište koje ne dopušta klizanje i stoga u odnosu na senzor na rotoru elektromotora uvijek ima isti položaj.
Forum Uz ovaj informatički rječnik, nepresušni su izvor saznanja, osobito ako je u pitanju problem uz ugradnju nekakvog problematičnog sklopovlja i njegovih upravljačkih programa. Forumi firmi (Microsoft, Intel ...) vrlo su poželjni za ovakva pretraživanja, ali oprez, treba li je vjerovati svemu što se nađe na Internetu :-).
Frame Okvir, način grupiranja signalnih i podatkovnih bit-ova u prvom sloju OSI modela koji se kao slijed bit-ova šalju prvom pristupnom mrežnom uređaju, koji će na temelju podataka u njemu znati što s tim okvirom raditi i kome i na koji način ga proslijediti. U HTML-u 'frame' predstavlja način kako prikaz dokumenata podijeliti na zasebne cjeline od kojih svaka slijedi svoje pripadne dokumente.
Freeware Programska potpora (Software) bilo koje vrste, koju je dozvoljeno, uz dozvolu autora, besplatno dijeliti, ali često uz određene uvjete (na primjer, programska potpora se ne smije preinačiti, i drugo). Najbolje je prije nego se s programom išta poduzme pročitati licenčna prava, bili s web-a ili iz sadržaja preuzetih datoteka - EULA (End User License Agreement). Navedeni dokument treba zaista pažljivo pročitati, jer se može dogoditi da programska potpora odbije raditi nakon 30 dana po instalaciji, što ne krši pravilo da je prvih mjesec dana bila besplatna.
FTP File Transfer Protocol - jedan od osnovnih načina na koji se datoteke prenose preko Interneta. FTP sjedište je mjesto (imenik - mapa - direktorij) na poslužitelju koje daje neka firma ili organizacija, kao spremište za sve vrste datoteka koje korisnici mogu prema potrebi preuzeti. Navedenim mehanizmom uz prethodnu instalaciju malog programa vrši se i sporadična nadogradnja operativnog sustava. Preuzimanje datoteka 'ručno' vrši se u za tu svrhu izrađenom programskom potporom. Pristup sjedištu može i ne mora tražiti autorizaciju od strane korisnika.
Full
duplex
Dvosmjerni prijenos podataka na način da se za svaki smjer koristi jedan zasebni komunikacijski kanal koji radi po SIMPLEX načelima. Ovaj način komunikacije koristi se kod računalnih komunikacija preko UTP kablova i kod optičkih vodova što znači da za UTP komunikaciju trebaju najmanje dvije žične parice a za optičku komunikaciju najmanje dvije optičke niti.

 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda