Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Go to English Page  Rječnik  Dalje

 Cure  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper

Pojam Opis
NAT Network Address Translation - Prevođenje jedne IP adrese iz jedne mreže u drugu IP adresu u drugoj mreži. U dizajnu mreža obično se definiraju VANJSKA i UNUTARNJA mreža. U vanjsku mrežu spadaju uređaji i usluge koji moraju biti dostupni javnosti, kao WEB poslužitelj za prezentaciju ustanove ili e-mail poslužitelj i slični. U unutarnju mrežu spadaju uređaji koje javnost ne mora vidjeti, što omogućava koncepcija rada usmjernika (router-a) koji u osnovi ne propušta promet s PRIVATNIM IP adresama. SVE unutarnje privatne IP adrese se prevode u JEDNU jedinstvenu vanjsku javnu IP adresu, a prevođenje vrši za to namijenjen uređaj koji obično ima i funkcionalnost vatrozida (firewall), ili poslužitelj s dvije mrežne kartice od kojih je jedna vidljiva izvana a druga opslužuje unutarnju privatnu mrežu. Programska potpora uređaja/poslužitelja brine o tome kako će se odvijati promet između vanjske i unutarnje mreže. Na ovaj način svi uređaji u unutarnjoj mreži su SKRIVENI, te zaštićeni od 'napada'.
Negative

feedback
Negativna povratna sprega - Način povezivanja izlaza pojačala ili slijedno povezanih pojačala ili logičkih sklopova, s ulazom u pojačalo na način da je povratni dio signala s izlaza u protu fazi sa signalom na ulazu tako da je ukupni signal na ulazu u pojačalo manji. Posljedica je smanjenje pojačanja signala ali i značajno smanjenje izobličenja signala tijekom postupka pojačavanja. Povratna grana s izlaza prema ulazu u pravilu sadrži samo otporne 'R' elemente kako ne bi došlo do promjene faze signala. Upravo zbog smanjenje izobličenja ovaj mehanizam koristi se prvenstveno kod obrade analognog signala. Kod logičkih sklopova povećava stabilnost rada i bolje razlučivanje '0' i '1' ali uzrokuje sporije promjene stanja.
Netiquette Neslužbena, u velikoj mjeri nepisana pravila, osmišljena zbog toga da Web postane uljudbeno i civilizirano 'društvo'. Ako se neko od korisnika Internet usluga tako ne ponaša ostali korisnici mogu ga prijaviti preko CERT-a (Computer Emergency Response Team), kojeg ima svaki ISP, te neuljudan korisnik može biti i 'kažnjen' na adekvatan način zbog izazvanog incidenta.
Network Dva ili više povezanih računala sposobnih za razmjenu podataka, bez obzira služe li se Internet-om ili ne. Ukratko, računalna mreža. Ako se povezuju samo dva računala nije nužno koristiti aktivnu mrežnu opremu za njihovo povezivanje već je dovoljan poseban kabel dizajniran za tu svrhu ili neki vid bežične komunikacije.
Newsgroup Tematske grupe na kojima korisnici razmjenjuju mišljenja pišući poruke, a mogu se razmjenjivati i datoteke. Postoje na tisuće 'news' grupa, koje nude podatke o različitim temama koristeći Usenet (vidi Usenet). No vrlo često ima i vrlo neodgovornih savjeta te pročitano treba uzimati s dozom pažnje. Za čitanje novosti služi nekakav 'newsreader'. Outlook Express ima implementiranu ovu osobitost.
NFC Near Field Communication - Set radio komunikacijskih standarda za pametne telefone i slične uređaje glede uspostave međusobne komunikacije s dodirom ili na bliskoj udaljenosti do nekoliko centimetara.
NIC Network Interface Card - elektronički uređaj, u vidu umetnute kartice u računalo ili kao sastavni dio matične ploče (pogledati motherboard) kojemu je zadaća povezati računalo s računalnom mrežom žičnim ili bežičnim putem. Navedeno se ne odnosi na modemsku ili ADSL povezanost s mrežom, iako ADSL uređaj za vezu s računalom može koristiti NIC za međusobnu komunikaciju. Pojam znači i Network Information Center - mjesto s organiziranim skupom datoteka (baza podataka) raspoloživih u nekoj mreži; sjedište 'Narodnih novina' na primjer.
Node Bilo koje računalo priključeno na računalnu mrežu. Računalo ili bilo koji dio računalne opreme promatra se kao jedan 'čvor' u mreži i pod navedenim terminom obično se u računalnoj terminologiji ne misli na nekakvu opremu za razdiobu ili objedinjavanje prometa.
Non-ECC Objašnjenje je vezano uz pojam ECC. Vidjeti pod ECC.
NTP Network Time Protocol - Protokol za sinkronizaciju sustava satove na mrežnim uređajima i računalima. NTP je UDP protokol. Važnost sinkronizacije ogleda se i u sigurnosti. Na primjer, ako je kašnjenje bloka podataka od strane korisnika prema poslužitelje veće od 5 sekundi može se smatrati da blok podataka zadržan i modificiran i tek potom proslijeđen poslužitelju, te je kao takav neispravan. Sinkronizaciju vremena može vršiti poslužitelj za kojeg se korisnik spaja ili oba dva koriste javne poslužitelje 'vremena'.
NTSC National Television System Committee - (Never The Same Colour). Američki standard za prijenos TV slike. Više o tome pod pojmom 720×480i/p.

 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda