Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Rječnik  Dalje

 Cure  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper

Pojam Opis
E-mail Elektronička pošta, vrsta komunikacije kod koje se elektronička poruka šalje na udaljenu lokaciju i drugi je korisnik prima preko jedinstvene E-mail adrese. O primanju i slanju poruka brine odgovarajući servis na poslužitelju davatelja Internet usluga. Davatelj usluga zbog sigurnosnih razloga (spam-a) može ograničiti da se poruka ne može poslati istovremeno na više od dva korisnika. Mehanizam slanja poruka omogućava slanje privitaka (attachment), a ova osobitost je pravi raj za razmnožavanje 'crva' i 'virusa'. Stoga se sve e-mail poruke u pravilu provjeravaju na viruse kod davatelja ove usluge.
ECC Error Correcting Code - Logički dizajn memorijskih integriranih krugova koji omogućava detekciju grešaka i njihovo ispravljanje prilikom očitavanja ili zapisivanja podatka u radnoj memoriji računala. U tu svrhu služi dodatni memorijski logički čip koji je na podatak dodavao dodatni bit na način da je ukupan broj bit-a s vrijednosti '1' paran. Dakle, vršila se je dopuna na razini jednog bit-a i tako osiguravala dosta jednostavna provjera ispravnosti zapisanog podatka brojenjem bit-ova i provjerom na parnost. U začecima računalne tehnologije ovo je zbog nestabilnosti radne memorije bilo od velikog značaja, i ovaj mehanizam zadržao se je u uporabi kod poslužiteljskih sustava. Kućna i uredska računala koriste upravljačke sklopove i memorijske module koji ovu osobitost nemaju (non-ECC tip memorijskih modula). 'Chipset' poslužitelja i uredskog/kućnog računala glede navedenog nije isti.
ECDL U Dublinu u Irskoj 1997. godine osnovana je institucija nazvana European Computer Driving Licence Foundation Ltd. (ECDL-F). Projekt je financirala irska vlada, a ECDL-F je trebala ideju podizanja nivoa informatičke pismenosti provesti na europskom planu. Tako je nastao ECDL kao standard. Vrlo brzo ECDL je prihvaćen u nizu zemalja Europe, ali i u zemljama izvan Europe i proširio se kao standard, ali i metoda za usvajanje informatičke pismenosti.
Danas je značenje pojma, pa i termina ECDL (European Comuter Driving Licence), Europska računalna diploma, dakle formalna potvrda o osposobljenosti za korištenje osobnog računala. Znanje i vještine koje ECDL testovi ispituju smatraju se danas osnovnom normom informatičke pismenosti. ECDL je priznat u 137 zemalja svijeta, između ostalih i Hrvatskoj, preveden je na 32 jezika, a test je položilo više od 4.6 milijuna ljudi. Sustav je proširen i u svijet izvan Europe pod nazivom ICDL (International Computer Driving Licence). Više..
Electronic

IDENTITY
Da bi korisnik mogao pristupiti resursima u specifičnoj WAN mreži (kao CARNet) u njegovoj instituciji mora postojati baza podataka - IMENIK u koji su upisani njegovi podaci, među kojima je KORISNIČKA_OZNAKA i ZAPORKA s kojom se oznaka štiti, a koji čine osnovu korisnikovog Elektroničkog_Identiteta. Na osnovu upisanih podataka u bazi poslužitelja korisnik ostvaruje prava da pristupi mreži i koristi se resursima u instituciji ili drugim resursima u WAN-u, na način koji je u bazi definiran za svaki resurs, na primjer može čitati podatke ali ne može ih ažurirati ili uopće ne može pristupiti podacima i slično.
Emotions Znakovi pomoću kojih se izražavaju emocije, nazvani Smiley - smiješko. Koriste u elektroničkoj pošti, forumima i svugdje gdje se odvija pisana komunikacija između ljudi. Nastali su još u doba BBC komunikacijskih sustava i pomoću kombinacija ASCII znakova označavali su na primjer osmijeh :-), tugu :-(, namigivanje ;-) i slično. Sve više su u uporabi i nacrtane 'glave' u obliku kružnice s različitim izrazima 'lica'. U istu svrhu koriste se i kratice kao LOL (Laughing Out Loud - zavaljao od smijeha) i slične.
Emulation Odnosi se na ostvarivanje iste ili bolje uspješnosti u rezultatu rada u odnosu na original. Odnosi se i na simulaciju - imitaciju opreme ili pojava umjetnim sredstvima, kao što su programska potpora i modeliranje. U informatici opisuje imitaciju ponašanja računala ili drugih elektroničkih sustava, uz pomoć programske potpore ili druge vrste elektroničkih uređaja. Općenito, imitacija je uspješnija ako je ostvarena pomoći namjenskih elektroničkih uređaja u odnosu na programska rješenja. Na primjer, pomoću programske potpore može se 'odglumiti' računalo 'Commodore Amiga' na način da programska potpora zna očitati programske uratke za 'Amigu' i ispravno ih interpretirati korisniku na PC računalu. Ako se elektroničkim logičkim krugovima u sastavu nekog uređaja odglumi rad određene programske potpore, simulacija ili izvršavanje neke zadaće znatno je brže; zapisivanje audio ili video sadržaja na disk u MPEG formatu sporije je ako se vrši posredstvom programske potpore u odnosu na elektronička rješenja.
Encryption Šifriranje, odnosno kodiranje poruke u smislu izmjene znakova u tekstu po nekom ključu. Ključ je pojednostavljeno polazno mjesto u slijedu kojeg daje generator slučajnih brojeva i koriste ga davatelj i primatelj poruke. Na taj način neovlaštena osoba ne može doći do stvarnog sadržaja poruke osim ako ne ukrade ključ i izradi isti generator. Što je vrijeme ponavljanja sekvence duže vjerojatnost izrade generatora od strane neovlaštene osobe je manja. vojne institucije koriste generatore kojima se vrijeme ponavljanja generirane sekvence mjeri u godinama.
Ethernet Računalna mreža koja koristi mehanizam detekcije signala na spojnom kabelu (CSMA / CD - Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect) između uređaja kako bi aktivna oprema znala kada se smije poslati naredna količina podataka, odnosno kada na kabelu nema signala i kada je slobodan da se preko njega može poslati novi. U pravom značenju naziv se odnosi na supstancu (koja u stvarnosti ne postoji) za koju se je mislilo da je prisutna u prostoru i potpomaže rasprostiranje elektromagnetskih valova.
Extranet Proširena Intranet mreža (Extended Intranet) na način da se dva geografski udaljena segmenta neke firme međusobno povežu uporabom javne internet mreže, a njihov međusobni promet u pravilu je kriptiran (šifriran). Prema Internetu vide se kao jedan entitet.

 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda