Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Go to English Page  Rječnik  Dalje

 Cure  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper

Pojam Opis
IANA Internet Assigned Numbers Authority - međunarodna organizacija odgovorna za globalnu koordinaciju vršnih DNS sjedišta, IP adresne sheme za IPv4 i IPv6 verzije protokola, te ostale Internet protokole koji se koriste. To je jedna od najstarijih institucija kojoj su začeci djelovanja u 1970. godini. Danas djeluje u okviru neprofitabilne organizacije ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, formirane 1998. godine, koja promovira i razvija politiku jedinstvenog ponašanja i označavanja pripadnosti na Internetu.
IBM International Business Machines - kompanija ustanovljena još iz doba mehaničkih pisaćih mašina. Ulaskom u svijet računala korištenjem naprednih tehnologija vrlo brzo su prerasli u vodeću svjetski računalnu silu koja je u osnovi zacrtavala standarde. Zbog plavo-bijelo obojanih uređaja dobili su nadimak 'Veliki Plavi'. Veliku popularnost dobili su s računalom IBM PC (IBM Personal Computer) i definirali standardno osobno računalo. Zbog svoje otvorene arhitekture pokrenula se je cijela industrija PC kompatibilnih računala, koja su zbog svoje dostupnosti jedna od najraširenijih računalnih arhitektura uopće.
Icon Mala sličica, obično veličine 32x32px, simbol na zaslonu monitora računala u GUI okruženju koji omogućuje slikovno komuniciranje između korisnika i uređaja na način da se klikom na ikonu aktivira neka programska potpora, otvori izbornik i drugo.
ICQ Derivat izraza 'I Seek You' - Internet servis za razmjenu poruka i izravnu komunikaciju pisanjem (chat), slanje datoteka i igranje igara uživo (online) i koji omogućava da se vide trenutno aktivni korisnici. Neka vrsta 'pričaonice'.
IEEE
802.xx
Skupina standarda koja opisuje različite načine žične i bežične komunikacije, izdanih od 'Institute of Electrical and Electronic Engineers'. 'xx' je brojčana oznaka kojoj se pridodaje slovna, kao 802.11g, kako bi se naznačile razlike u proširivanju mogućnosti standarda iako su sve verzije zasnovane na istom protokolu.
ILM Industrial Light & Magic - George Lucas je svojevremeno za snimanje serijala filmova 'Zvjezdani ratovi' ustanovio kompaniju za ostvarivanje specijalnih vizualnih efekata prvenstveno primjenom računalne tehnologije (pogledati pod CGI).
Intel Američka tvrtka koja je dizajnirala prvi mikroprocesor za PC računala, i u tom segmentu većinom vremena je neprikosnovena. Također proizvode popratni skup čipova (chip-set) za matične ploče, koji su se u pojedinim verzijama pokazali vrlo stabilni. Za većinu predloženih tehnologija nisu tražili licenčna prava te im praktički svi novi uradci budu vrlo brzo prihvaćeni na tržištu.
Intelli
Power
Fino podešavanje i ravnoteža rada za brzinu vrtnje HDD, što de odnosi na brzini prijenosa i algoritam spremanja podataka u međumemoriju (cache) i omogućava značajne uštede energije i solidnu izvedbu. Intellipower se koristi za pri brzini vrtnje ploča diska od 5400 okretaja u minuti ili 5900 okretaja u minuti.
Interface Sučelje, međusklop - Elektronički sklop kojim se premošćuje neusklađenost komunikacije između uređaja (logička ili fizička). Može se odnositi na sklopovlje kada je detaljno opisana funkcija elektroničkih uređaja, propusna moć, prijenos podataka i signalizacija, izgled konektora između uređaja i njegove fizičke dimenzije i ostali parametri bitni za komunikaciju i uređaje koji se povezuju. Ako se odnosu na programsku potporu onda je riječ o načinu ostvarivanje komunikacije između programske potpore i korisnika bilo preko grafičkog sučelja ili na neki drugi način. Općenito, nekakvo granično usklađivanje.
Internet Ako se promatra kao fizička skupina uređaja to je skup svih međusobno povezanih mreža na svijetu, često samo pod nazivom 'net', ili temeljitije 'inetrnetwork', i u anglosaksonskoj literaturi naziv se tada piše s prvim malim slovom. Ako se promatra kao niz usluga koje se nude posredstvom mrežne infrastrukture, u anglosaksonskoj literaturi piše se prvim velikim slovom.
Intranet Naziv koji se koristi da bi se lokalna mreža neke firme rastumačila kao zasebni segment. No to podrazumijeva još par 'sitnica'; kriptirani promet prema suradnicima, vatrozid za odbijanje nepoželjnih gostiju, demilitariziranu zonu, i slično. Gledano s navedenog aspekta podrazumno je da su korisnici skriveni iza NAT-a, no ne mora biti pravilo. Zbog sve češće zlouporabe računalnih resursa intranet je sve više dio privatne mreže a sve manje javne.
IP Internet Protocol - Glavni protokol koji se koristi na Internetu (pogledati TCP / IP).
IP
Address
Jedinstvena četvero-brojčana dekadna adresa koja se dodjeljuje svakoj domeni na Internetu. U osnovi to je adresa koju IP protokol koristi nakon inicijalne uspostave veze između korisnika i ne mogu u mreži biti dva korisnika s istim IP adresom. Kako broj korisnika svakim danom sve više raste broj dostatnih javnih IP adresa sve je manji, te se pribjegava NAT mehanizmu kod kojeg se iza jedne javne adrese 'krije' cjelokupna privatna mreža bilo koje privatne klase. Sav promet izvan mreže vidi se javno kao promet samo s jedne izlazne adrese uređaja koji implementira NAT.
IPSec Komunikacijski standard (otvoreni) koji osigurava povjerljivost podataka, integritet podataka i ovjeru podataka između sudionika u komunikaciji. IPSec osigurava ove sigurnosne usluge na IP sloju, koristi rukovatelja pregovaračkim protokolom i algoritam na temelju lokalnih politika, te generira ključeve enkripcije i autentifikacije. Može se zaštititi jedan ili više tokova podataka između para uređaja koji komuniciraju.
IPv4 Trenutno najraširenija verzija je IP verzija 4, ili kraće IPv4 (pogledati TCP / IP).
IPv6 IP protokol verzija 6, ili kraće IPv6 je relativno nova verzija IP protokola koja će najvjerojatnije postati slijedeća standardna verzija komunikacijskog protokola u najvećoj računalnoj mreži danas - internetu (pogledati TCP / IP).
IRC Internet Relay Chat - rasprostranjena programa potpora za razgovor u realnom vremenu, koji omogućuje korisnicima pisano komuniciranje s drugim ljudima sirom svijeta. Slično ICQ, ali nema elemenata ostavljanja poruka i preuzimanja datoteka.
ISA Industry Standard Architecture - jedan od standarda sabirnica u računalu. Na njemu se je temeljila sabirnica IBM PC računala i njemu kompatibilnih u vrijeme pojave prvih osobnih računala (pogledati BUS). Kako je u osnovi predstavljao paralelni prijenos podataka za povezivanje uređaja koristio se je višežilni kabel nalik vrpci (flat). Standard je zadovoljavao u vremenu kad elektronika računala nije mogla obraditi brze serijske prijenose kao što je trenutno USB standard.
ISDN Integrated Services Digital Network - digitalna mreža s integriranim uslugama koja dozvoljava nešto brži protok podataka u odnosu na modemsku komunikaciju. Dozvoljava istovremen prijenos glasa, datoteka i video informacija. Za komunikaciju se koristi standardna PTT linija i koristi se razdjelnik za odvajanje standardnog telefonskog prometa u koji je ukomponiran 'Internet' promet. ADSL ovaj vid komunikacije u potpunosti je potisnuo.
ISO International Organization for Standardization - međunarodna organizacija za standarde ustanovljena 1947. godine sa sjedištem u Ženevi, Švicarska. Osnovna joj je zadaća donošenje međunarodnih standarda za naučne i tehničke djelatnosti i usluge, odnosno različite industrijske grane. Objedinjuje oko 140 država posredstvom lokalnih sjedišta. U osnovi ne donosi standarde nego preporuke. Tako je na primjer ustanovila OSI (Open Systems Interconnection) referentni model koji opisuje sustav mrežnog povezivanja. Katkad se preklapa s djelatnošću CCITT (Comite Consultatif Internationale de Telegraphique et Telephonique) organizacije, pa se za istu ili sličnu stvar koriste dva naziva. ISO nije akronim nego naziv koji potiče od starogrčke riječi 'iso' što znači jednako. 1987. godine organizacija je uvela standard ISO 9000 kojim propisuje norme kvalitete za proizvode, procese i upravljanje. Na navedenom standardu temelje se naredne 9xxx inačice standarda.
ISO TIP datoteke - Format datoteke definiran ISO standardima, koja se izrađuje na osnovu sadržaja CD / DVD medija s programskim alatima kreiranim upravo za tu svrhu. Vrlo često se naziva 'slika diska' (disk image). Programski alati izrađeni za rad s ovim tipom datoteka imaju vrlo raznolike mogućnosti, od uređivanja sadržaja datoteke pa do njenog izvršavanja na virtualnom optičkom uređaju kreiranom programskom potporom upravo za tu svrhu. Sve ovisi o svrsi kreirane programske potpore, na primjer, u virtualno računalo može se pomoću .ISO datoteke instalirati operativni sustava kojeg .ISO datoteka sadrži.
ISP Internet Service Provider - tvrtke ili organizacije, kao na primjer Iskon, T-Com i druge, koje omogućavaju pristup Internetu pravnim ili fizičkim osoba, naravno uz naplatu. Prije odluke kome se prikloniti dobro je pročitati komentare na 'news' grupama ili forumima. Treba izabrati onoga koji se pridržava onoga što nudi i ima kvalitetnu podršku. Obvezno treba čitati opaske s malim slovima, koje najčešće skrivaju ono što je nepovoljno.
ITU-T International Telecommunications Union Telecommunication Standardization Sector - odjel UN-a zadužen za telekomunikacijske standarde, ustrojen na temeljima negdašnjeg CCITT.
IXP Internet Exchange Point - točka za razmjenu internetskog prometa. Pogledati CIX.

 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda