Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Go to English Page  Rječnik  Dalje

 Cure  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper

Pojam Opis
Hacker Osoba koja je vješta u programiranju, osobito u strojnom jeziku i koja potanko poznaje sve tajne računalnog sustava. Nerijetko svoja znanja koriste i u neprofesionalne svrhe, odnosno za pisanje malicioznog koda kojemu je svrha napraviti nekakvu štetu. Koristi se i naziv 'Cracker' koji se odnosi na osobe koji preinakom koda programske potpore nekog proizvođača 'zaobilaze' autorizaciju i registraciju (izvrtanjem odredišnih adresa nekog IF-THEN-ELSE ispitivanja na primjer).
HAL Hardware Abstraction Layer - Apstraktni sloj sklopovlja, realiziran kao programska potpora u svrhu veze između fizičkog sklopovlja računala i operativnog sustava koji se na tom računalu koristi. Njegova funkcija je da se 'sakrije' razlika u sklopovlju od jezgre operativnog sustava (kernel), tako da način rada i sastav jezgre u većini slučajeva ne treba mijenjati za rad na sustavu ako se vrši izmjena sklopovlja računala. HAL se u osnovi može promatrati kao upravljački program matične ploče koji omogućava izvršavanje instrukcija u komunikaciji sa sklopovljem računala. U praksi to znači da neće trebati vršiti reinstalaciju operativnog sustava prilikom zamjene grafičke kartice, već samo instalirati njene upravljačke programe. No prilikom zamjene matične ploče treba nanovo instalirati operativni sustav jer su je njeni upravljački programi sastavni dio jezgre koja se kreira upravo tijekom postupka njegove instalacije. Operativni sustavi tipa Windows NT imaju HAL u sastavu jezgre, što omogućava korištenje različitih sklopovskih sustava po pitanju I/O arhitekture. Na primjer, SGI Intel x86 radne stanice nisu IBM PC kompatibilna računala, ali zbog HAL, Windows NT operativni sustavi mogu se na njih instalirati.
Half
Duplex
Dvosmjerna komunikacija koja koristi JEDAN komunikacijski kanal ali naizmjenično. Prvo se odvija komunikacija u jednom smjeru, po dogovoru se prekida i nastavlja u drugom smjeru. Modemska komunikacija tipičan je primjer ovakve vrste veze. Negdašnji radi uređaji imali su botun s kojeg su se na antenu spajali predajni ili prijamni dio preko prikladno smještenog preklopnika uz botun. Učesnici komunikacije usmeno su se dogovarali kad će koji prestati govoriti i slušati. Over:-)
Hand
shaking
Način međusobnog rada dvaju povezanih uređaja pri kojem se razmjena podataka vrši postupkom upita i odgovora. Upit je signal koji se šalje uređaju da se sazna njegov status, a odgovor je signal koji uređaj šalje kako bi opisao svoj status, na primjer 'spreman za prihvat podataka'. Dakle, signalizacija koja nadzire stanje uređaja i koja dozvoljava otpremu ili prijam podataka, ali po drugim vodovima predviđenim za slanje podataka. Dakle, u skupini vodova za komunikaciju postoji više vodova s različitom svrhom. Ovaj postupak može se obavljati i preko jednog voda s tim da se izmjenično razmjenjuju poruke o stanju uređaja i samo slanje podataka. Modemska komunikacija koristi ovaj mehanizam za razmjenu podataka između modema i RS 232 sučelja računala.
Hard
Disk
Drive

(HDD)
Čvrsta okrugla ploča (disk) s magnetizirajućim svojstvima namijenjena pohrani podataka. Može sadržavati više ploča koji okreće elektromotor, a smještene su u hermetičko kućište u kojem je pročišćen zrak. Metalne ploče unutar krutog diska su presvučene tankim slojem magnetizirajuće tvari a magnetske glave koje klize tik iznad ploča upravljaju smjerom magnetskih domena i tako pohranjuju ili očitavaju podatke. Udaljenost glava od ploče je manja od veličine molekule dima, te je jasno zašto je sav mehanizam zatvorenom kućištu s pročišćenim zrakom.
Hardware Sklopovlje računalne opreme, fizički dijelovi računalnih uređaja, općenito željezarija, što u suštini i jeste ako se svi uređaji odgovarajućom programskom potporom (software) ne objedine u učinkovito pomagalo današnjem čovjeku.
Hash Sažetak - Jednosmjerna proces koji pretvara ulazni sadržaj bilo koje veličine na izlaz kao poruku kontrolnog zbroja fiksne veličinu, zove se rezime-sažetak poruke (message digest), ili samo sažetak. Ovaj proces nije reverzibilan, a to nije moguće stvoriti izmjene u poruci ili izmijeniti podatke sažetka a da promjene ostanu usklađene. jedna vrsta zaštite koja se koristi za digitalni potpis u PGP mehanizmu kriptiranja.
HFC Hybrid Fibre-Coaxial - Vrsta infrastrukture od optičkih i koaksijalnih vodova koja se koristi za pružanje TV usluga, telefonskih usluga i usluge širokopojasnog pristupa internetu iskorištavanjem visoke propusnosti HFC mreže ili RFoG (Radio Frequency over Glass) mreže koji donosi prednosti uporabe pasivne optičke topologije. Velike brzine prijenosa podataka (preko 100 Mb/s) i stabilnost postižu se preko HFC mreže prema DOCSIS 3.0 standardu.
Hit Posjet, pristup - Zahtjev upućen računalu web-poslužitelju (server) od strane korisnika Interneta preko web preglednika da se isporuči web-stranica na odabranoj adresi. Popularnost pojedinih sjedišta na Internetu mjeri se brojem hit-ova, posjeta nekom poslužitelju. Za analizu sjedišta postoje učinkoviti statistički alati, od kojih je za poslužitelje jako popularan Awstats i Webalizer, a jako dobar alat za praćenje skupine sjedišta je Google Analytics.
Hoax Lažno upozorenje na recimo nove, 'jako opasne' viruse, crve, trojanske konje ili druge oblike zlonamjernog koda u kojima se korisnika uručuje da poduzme određene radnje koristeći se njegovom naivnošću i neznanjem. Poruka na primjer završava savjetom 'Formatirajte disk ...' ili 'Preuzmite program za čišćenje računala na adresi ...' i slično. Vrlo uvjerljive i stručno napisane poruke. To su dakle nekakvi savjeti, pozivi za pomoć, lanci sreće, peticije i drugo srodno navedenom.
Home
page
Početna stranica web-sjedišta. Na World Wide Web-u, ovo predstavlja glavnu i početnu stranicu web prostora neke tvrtke, organizacije, sveučilišta, fizičke osobe i slično, s koje se prema narednim stranicama odlazi na druge stranice istog web prostora ili spojnice vode prema nekim drugim poslužiteljima. Početna stranica obično ima jedan od naziva index.html, index.htm, default.html ili home.html, ovisno o tome kako je konfiguriran web-poslužitelj. Ako se koristi neka od poslužiteljskih web-tehnologija (kao php i srodne) onda će početna stanica biti index.php i slično.
Home
theater
Kućno kino je sustav za audio-vizuelnu zabavu kojim se postiže kućni ugođaj sličan kao u javnom kinu. Video sustav odnosi se prvenstveno na reprodukciju TV, DVD ili BR (blu-ray) sadržaja. Reprodukcija se vrši putem nekog projektora ili češće s plazma uređajima za reprodukciju slike. Audio više kanalni sustav preferira korištenje više zvučnika raspoređeni uokrug u sobi na način da se stvori ugođaj prostornosti (surround sound). U tu svrhu koriste se 5.1 ili 7.1 zvučni sustavi, dakle sustavi s 5 ili 7 zvučnika raspoređenih uokrug te jedan zvučnih za reprodukciju vrlo niskih frekvencija. Uz udobno sjedenje postiže se ugodan kino osjećaj. Takve sobe obično imaju dobru zvučnu izolaciju da se ne ometaju susjedi i ujedno uravnotežiti rasprostiranje zvuka u sobi.
Host Glavno (mainframe) računalo gledano u kontekstu računalne mreže s terminalima u negdašnjim arhitekturama, ili naziv za korisnikovo računalo s modernim operativnim sustavom sa svom pripadnom programskom potporom koja podrazumijeva mogućnost spajanja na Internet. U drugom slučaju glavna računala Interneta su poslužitelji raznolike namijene (web, pristupni i drugo).
Hotspot Vruće mjesto - To je javno mjesto, kao što su zračne luke, trgovački centar ili konferencijski centar u kojima je lako dostupna bežična mreža, obično 802.11b ili 802.11a IEEE standard komunikacije. Opis 'vruće' odnosi se na vrlo veliku osjetljivost glede sigurnosti prilikom pristupa Internetu.
HTML HyperText Marcup Language - jezik dizajniran za izradu web-stranica. Osnovni dijelovi za prikaz sadržaja web-sranice su ključne riječi uokvirene znakovima nejednakosti kao <TABLE>...</TABLE> nazvane TAG-ovi (Touch and Go). Za oblikovanje sadržaja stranica služi CSS (Cascading Style Sheets). Najinteresantniji 'tag' je HYPERLINK (spojnica) prema narednim dokumentima unutar istog sjedišta ili prema nekom drugom sjedištu.
HTTP HyperText Transfer Protocol - Protokol za prijenos HTML dokumenata koji se koristi na Internetu. Odrednice su potanko opisane u nekom RFC dokumentu. Sigurnosna verzija ovog protokola zasnovana na kriptiranju prometa je HTTPS.
Hyperlink Spojnica na web-stranici koja omogućava da se klikom na nju prikaže nova stranica na koju ona vodi u istom ili novom prozoru. Za spojnicu se može proglasiti i tekst i slika. Spojnice se mogu koristiti za automatsko preuzimanje datoteka, zvučnih i video zapisa. Koristi se i naziv Hypertext.

 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda