Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Go to English Page  Rječnik  Dalje

 Cure  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper

Pojam Opis
Sampling

rate
Uzorkovanje, odnosno stopa uzimanja uzorka, ili frekvencija uzorkovanja; određuje broj uzoraka po jedinici vremena (obično sekundi) uzetih iz kontinuiranog signala da bi se dobila diskretna vrijednost signala za svaki pojedini uzorak. Što je frekvencija uzoraka veća, vjerodostojnost pretvaranja u digitalni signal je bolja. CD zapis ima frekvenciju uzorkovanja 44'100 Hz, a DVD-audio koristi 96'000 Hz. Video zapis koristi naziv 'Frame rate'; broj slika u jedinici vremena, što upućuje na vrijednosti 50/60 Hz (PAL/NTSC). Iz navedenog je jasno da je frekvencija uzorkovanja piksela kod računala znatno veća i iznosi oko 13.5 MHz.
SAO Session-at-once - Koristi se kod izrade CD-EXTRA zapisa na medij. Audio dio je snimljen na medij korištenjem DAO moda snimanja. Zatim se sesija zatvara, laser se gasi, a drugi dio s podacima (nova sesija) snimi se korištenjem TAO moda. Ovo se obično koristi kod audio medija koji sadrže video spotove i mogu se koristiti na računalu i muzičkim uređajima. Većina programske potpore i uređaja za snimanje na medij podržava ovakav način snimanja CD-a.
SATA Serial Advanced Technology Attachment - Brzi sinkroni serijski prijenos podataka između računala i uređaja za pohrani podataka kao diskovni i optički uređaji utemeljen na FULL DUPLEX komunikaciji, istovremena dvosmjerna razmjena podataka putem dva nezavisna kanala. Pored navedenog omogućava promjenu uređaja tijekom aktivnog rada računala (hot swapping). Koristi AHCI standard glede mogućnosti korištenja naprednih tehnologija komunikacije (kao NCQ - Native Command Queuing). Upravljača elektronika može emulirati IDE mod rada (ATA kompatibilno) te na taj način omogućiti starijim operativnim sustavima koji nemaju SATA upravljačke programe da koristite uređaje za pohranu podataka. Osobitost emuliranja treba podesiti u BIOS-u računala i gotovo sva računala navedeno podržavaju. Duljina kabla smije iznositi do 100 cm.
Screen

Saver
Čuvar zaslona - Programska potpora u sastavu operativnog sustava, ili naknadno instalirana, koja nakon nekog zadanog vremena (obično 5-10 minuta), na zaslonu monitora, umjesto do tada aktivnog prikaza prikazuje nasumice iscrtane sadržaje. Svrha navedenog je da se spriječi dugotrajno osvjetljavanja pojedinih piksela istom slikom s istim intenzitetom koje se potom manifestira kao silueta neke stalno 'učitane' slike. Naročito su nepogodni sadržaji kao TV logo kanala, koji je nepromjenjiv po veličini, i uvijek na istom mjestu. Na ovo 'tiskanje' slike na zaslon naročito su osjetljivi monitori koji za RGB triodu koriste aktivne fosforne elemente, kao katodna cijev.
SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory - Izvedba RAM memorije koja je sklopovski slična DRAM-u, dakle zahtijeva povremeno osvježavanje sadržaja, ali je organizacija upisa i čitanja podataka i brzina rada usklađena s brzinom rada sabirnice računala i brzinom rada mikroprocesora.
Sensor Senzor - Osjetilni uređaj ili program koji ima zadaću slanja podataka prijamniku (simplex), a ponekad i prijam podataka od njega (duplex) glede upravljanja s njim. U mjernoj i nadzornoj tehnici to su uređaji koji mijenjaju fizička, električka ili neka druga svojstva u skladu s okolišem kojeg nadziru temeljem čeka prijamni sustav odrađuje odgovarajuće akcije. Tako se na primjer može nadzirati uvijanje brodskog trupa, brzina okretanja motora ili promjene temperature, a promjene se mogu prikazivati na ekranu korisnika ili kao nekakva druga signalizacija korisniku, ili će se automatski drugim uređajima poduzimati akcije u skladu s podacima dobivenim od senzora.
Server Računalo koje funkcionira kao poslužitelj. Iako je svako računalo u mreži u većoj ili manjoj mjeri poslužitelje, jer je moguće da se preko njega daju usluge ispisa bližem okolišu, pod poslužiteljem se obično misli na računalo koje okolišu nudi raznolike usluge i koje je sklopovski koncipirano na način da radi neprekidno do kvara, te ima ugrađene redundantne sklopove za ključne funkcije kao napajanje, RAID diskovni sustav, radna memorija s provjerom pariteta podataka i slično. Dakle i u slučaju otkaza nekog od uređaja može nastaviti raditi i očuvati funkcionalnost. Kvaliteta sklopova koji se ugrađuju u poslužitelje stoga je za red veličine veća, a s time naravno i njegova cijena.
Service pack

(SP)
Samoinstalirajući skup zakrpi koji objedinjuje dopune programske potpore tijekom vremena i ukomponiran u osnovnu programsku potporu prvenstveno otklanja sve uočene greške, a nerijetko donosi i neke nove osobitosti koje programski proizvod čine kvalitetnijim. U osnovi SP se može ukomponirati u osnovnu distribuciju proizvoda (postupak nazvan SLIPSTREAMING).
SGI Silicon Graphics, Inc. - Obično se koristi naziv SGI, iako se ponekad koristi naziv 'Silicon Graphics Computer Systems' ili SGCS, proizvođač računalnih rješenja visokih performansi, uključujući i računalno sklopovlje i programsku potporu. Koristili su sustave s mikroprocesorima uglavnom iz firmi Motorola, AMD i Intel, a radne stanice uglavnom su koristile Linux, Windows i MAC OS X operativne sustave. Proizvode grafičke stanice visokih performansi, poslužitelje, super računala i data centre, a poznati su i po tome da njihove proizvode rado koristi filmska industrija. Silicon Graphics i Industrial Light and Magic (Lucasfilm), glasoviti su po specijalnim filmskim efektima, udružili su snage kako bi stvorili vrhunske sofisticirane specijalne efekte; trilogija 'Rat zvijezda', 'Terminator 2', 'Jurski park', 'Ponor' i animacije u raznim crtićima.
SHA-1 Secure Hashing Algorithm 1 - Algoritam koji koristi poruke duljine manje od 264 bit-a i proizvodi 160 bit-nu poruku kao potpis. Veličina poruke od 160 bit-a, u odnosu na 128 bit-a kod MD5, pruža veću sigurnost protiv nasilnog napada na poslužitelje glede neovlaštene uporabe korisničkog računa. SHA-1 je revizija SHA objavljenog u 1994. godine.
SID Security IDentifier - Jedinstveni identifikacijski broj koji se u Windows NT porodici operativnih sustava dodjeljuje svakom RAČUNALU prilikom instalacije operativnog sustava generiranjem slučajnog broja. Isti broj pripada KORISNICIMA u grupi korisnika u mreži i njihovim DATOTEKAMA te se tako određuje njihova jednoznačna identifikacija. SID ima format {S-x-y-ss-llllllllll-llllllllll-lllllllll-rrrr} pri čemu je 'x' broj verzije specifikacije, 'y' broj koji se dodjeljuje glede ovlasti (lokalne, ili neke druge), 'ss' je brojčani sigurnosni identifikator, 'llll...' je brojčana oznaka lokalnog računala i 'rrrr' je broj koji označava Relative ID (=>1000) i opisuje grupu korisnika. Ako dva računala u mreži imaju isti SID, nastao prilikom uporabe programske potpore za izradu i vraćanje slike particije u višestrukim instalacijama na grupi računala iz iste serije, malim programom (NewSID - generator slučajnog SID broja) svakom kloniranom računalo treba promijeniti broj da ne bi došlo do neovlaštenog pristupa podacima s jednog računala na drugo. U registru operativnog sustava mnoštvo zapisa je tipa SID.
Simplex Jednosmjerni promet komunikacijskim kanalom, koji se uglavnom koristi za distribuciju radio-televizijskih sadržaja. Korisnik može samo primati poruke i ne može odgovoriti niti ima mehanizma za korekciju eventualnih grešaka pri prijemu. Slanje govornih ili slikovnih sadržaja putem računalne mreže također koristi protokol koji nema mehanizam za korekciju greške (UDP).
Single point
of failure
Pogledati pod 'One point of failure'.
Smiley Znakovi koji opisuju raspoloženje u tekstualnim porukama (pogledati pod 'emotions').
Socket Par PORT i IP adresa naziva se SOCKET, krajnje spojne točke u komunikaciji između računala korisnika u mreži glede uporabe programske potpore za istu namjenu. U TCP / IP modelu to je dno najgornjeg sloja, a u OSI modelu je u petom sloju.
SOA Start Of Authority - Tip zapisa koji se koristi u DNS (Domain Name System) poslužiteljima. Svaka domena ima SOA zapis kao bazu podataka koji opisuju osnovna svojstva domene i zone u domeni. SOA zapis sadrži ime poslužitelja, serijski broj zone, interval osvježavanja zapisa prema nadređenim poslužiteljima i CNAME podatke (Canonical Name), odnosno imena resursa dodijeljena pojedinim uslugama (servisima) poslužitelja. Sadrži i podatke koji opisuju vezu između IP adrese računala i pridruženog mu imena u domeni.
SoC System on Chip - Integrirani krug (IC) koji sadrži sve komponente računala ili drugih elektroničkih sustava u čipu izrađenom na jednoj podlozi. Vrlo je čest na tržištu mobilne elektronike zbog svoje niske potrošnje energije. Tipična primjena je u području ugradbenih sustava.
Software Pandan za 'Hardware'. Odnosi se na programsku potporu računala bez koje je računalo zaista hrpa željeza i jedino se može uporabiti kao 'hladno oružje' ako se baci s vrha zgrade. Programska potpora proizvod je intelektualnih napora programera koji nastoje računalo učiniti uporabljivim posredstvom operativnog sustava na koji se 'naslanjaju' uporabljivi programski proizvodi kao uređivači teksta, tablični kalkulatori, baze podataka, igre, razni pomoćni programi i ostalo. Programska potpora za PC kompatibilna računala s vremenom je došla ogromna.
SOHO Small Office / Home Office - Uredska ili kućna računalna mreža koja prema Internetu djeluje samostalno ili je geografski istureni dio neke druge mreže s kojim komunicira koristeći se postojećom internet infrastrukturom sa ili bez kriptiranja prometa. Nešto slično kao PAN.
Spam U svijetu informatike odnosi se prvenstveno na neželjene ili primatelju nevažne poruke elektroničke pošte, koje se šalju na više slučajno odabranih adresa korisnika mreže ili na adresu jedne tematske skupine na USENET mreži. Laički rečeno to je 'smeće' i moderni poslužitelji u sastavu opsluživanja slanja i primanja elektroničke pošte imaju mehanizam za uklanjanje iste, odnosno automatski se ne isporučuje korisnicima. Naziv je nastao iz sadržaj skeča o mesnim konzervama iz engleske humoristične serije koju je kreirao Monty Python.
Spoofing Metoda napadajućeg računalnog programa, u kojem napadački program s korisnikom izmijenjene podatke tako da se čini kao da rade normalno i na taj način je zaobiđen sigurnosni mehanizam. Lažira se stvarna adresa i akcije korisnika preusmjeravaju ga na drugu gdje se na primjer 'glumi' web-sučelje stranice njegove banke.
SQL Structured Query Language - programski jezik koji se koristi za rad s relacijskim bazama podataka (RDBMS - Relational DataBase Management System), omogućava korisnicima da definiraju strukturu i organizaciju pohranjenih podataka, provjeru i održavanje integriteta podataka, kontrolu pristupa podacima, te definiranje odnosa između pohranjenih podataka. Glavna funkcija SQL-a je dohvat podataka iz baze od strane korisnika ili korisničkih programa. Korisnik ili korisnički program može ažurirati bazu podataka (dodavanje, brisanje ili mijenjanje podataka). SQL je jezik četvrte generacije računalne programske potpore, koji omogućuje da se kaže računalu što se želi dobiti iz baze podataka bez objašnjavanja računalnom sustavu kako da to uradi.
SRAM Static Random Access Memory - Radna memorija koja koristi logički sklop dizajniran od najmanje četiri tranzistora povezanih kao 'bistabil'. Ne zahtjeva osvježavanje za očuvanje podataka, a zbog povratne sprege između tranzistora znatno se skraćuje vrijeme potrebno za promjenu stanja iz '0' u '1' i obratno. Stoga je brzina upisivanja i čitanja podataka oko tisuću puta manja od DRAM tipa memorije. Zbog navedenog se ovi tipovi memorije koriste u procesoru kao L1 i L2 međusprema, kao i za priručnu memoriju diskovnih i optičkih uređaja. Zbog većeg broja elektroničkih jedinki za obradu podataka u odnosu na dinamičke memorije, znatno je skuplja i po dimenzijama veća te se uobičajeno ne koristi kao glavna radna memorija računala.
SSD Solid-State Disk / Solid-State Drive - Iako nije riječ o disku, naziv se ponekad koristi zbog toga što uređaj obavlja funkcionalnost tvrdog diska, ali se sastoji isključivo od elektroničkih komponenti sličnih radnoj memoriji. Prema računalu 'vidi' se kao tvrdi disk. kako nema pokretnih dijelova ukupna sigurnost od gubljenja podataka drastično raste glede fizičkih stresova uređaja.
SSH Secure Shell - Programska potpora i protokol koji u radu koriste pouzdan transportni sloj, kao što je TCP / IP, i osiguravaju snažnu autentifikaciju i kriptiranje podataka. Programska potpora dijeli se na klijentsku i poslužiteljsku stranu. Mnogi mrežni uređaji podržavaju ovaj način komunikacije koji je glede sigurnosti često ograničen u smislu podržavanja do pet SSH klijenata za simultani pristup preko konzole uređaja.
SSL Secure Socket Layer - Tehnologija kriptiranja u Web okruženju koja se koristi za sigurne transakcije, kao što je prijenos brojeva kreditnih kartica za e-poslovanje, prijenos podataka prilikom administracije udaljenog poslužitelja preko web sučelja i slično. Tako verzija HTTP protokola koja koristi ovu osobitost nosi oznaku HTTPS.
Standard Konkretan primjer specifikacije nekog uređaja ili postupka koji služi za usporedbu svih drugih sličnih uređaja ili postupaka s njom. Primjena standarda preporuča se da se osigura široka primjenjivost i ekonomičnost konkretnih tehničkih rješenja.
Stand-by,

Sleep,
Suspend
Na čekanju - Osobitost utemeljena na Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) specifikaciji, otvorenom standardu kojeg koriste operativni sustavi i uređaji računala glede upravljanja njihovom konfiguracijom i potrošnjom. Ustanovljen je 1996. godine sa svrhom da se nakon nekog zadanog vremena pojedini uređaji ili isključuju ili rade samo s osnovnom funkcionalnošću, dok se ne stvore uvjeti za njihovo potpuno korištenje. Ova osobitost važna je kod prijenosnih računala glede produljenja aktivnog vremena uporabe baterije. Definirano je sedam mogućih stanja sustava | G0(S0) - normalna aktivnost bez ograničavanja | G1 s podstanjima: S1 - CPU i RAM rade ali se ne izvršavaju procesi, S2 - CPU je isključen, S3 - računalo 'spava' i radi samo RAM u čuva sadržaj, S4 - hibernacija kod koje se RAM gasi po prepisivanju njegovog sadržaja na drugo mjesto | G2(S5 ) - gotovo svi uređaji su ugašeni osim onih koji mogu pokrenuti računala kao mrežna kartica, miš ili tipkovnica | G3(S6) - potpuno isključen uređaj glavnim mehaničkim prekidačem.
Streaming Naziv za tehnologiju prijenosa video, audio ili nekih drugih multimedijskih sadržaja putem mreže. U osnovi znači reprodukciju odmah po prijemu signala, odnosno reprodukcija odmah po prijemu prvog IP paketa te tako daljnja reprodukcija na osnovu slijeda paketa kojim pristižu. Jasno je da takva komunikacija zahtijeva relativno brzu i stabilnu vezu. Otuda i nazivi web-radio i web-tv. Zbog obima multimedijskih sadržaja obično se radi o komprimiranim datotekama koje koriste odgovarajući 'codec'.
Switch Preklopnik, uređaj koji djeluje na trećem ili drugom sloju OSI modela. Ako je dizajniran za treći sloj obično se više njih koristi kao jezgra komunikacijskog sustava ustanove za usmjeravanje prometa prema pojedinim entitetima (cjelinama). U tom slučaju definiraju se i redundantni putovi za slučaj ispada bilo kojeg od njih. Na njih se naslanjaju distribucijski preklopnici koji usmjeravaju promet prema krajnjem korisniku. Osobina preklopnika je da može uspostaviti zasebne virtualne putove između dva računala priključena za njega na način da njihov međusobni promet ne remeti druga priključena računala što preteča preklopnika - HUB ne može.
Syntax Sintaksa je dio nauke o jeziku koji izučava načela na osnovu kojih se od riječi formiraju rečenice kao cjelovite jedinice usmene ili pisane komunikacije. Sintaksa još proučava pravilan raspored riječi u rečenici. Tako i u informatičkoj znanosti treba poštovati pravila pisanja komandi operativnog sustava, redove u programskom kodu ili web stranicama. Više..
Šum Neželjeni poremećaj u sustavu koji utječe na kakvoću prijenosa signala kroz komunikacijski kanal. To je signal različite amplitude i frekvencije kojemu se parametri mijenjaju po slučajnom procesu ili periodički. Signal šuma mijenja parametre signala poruke, izobličava ga i može korisni signal izobličiti do mjere da je neprepoznatljiv. Analogni signal jako je osjetljiv na šum, dok je digitalni signal znatno otporniji. Ovisno o vrsti poruke koju prenosi, analogni signal može postati neupotrebljiv već kod izobličenja od 1%, dok se digitalni signal može prepoznati ako je izobličen i preko 50%. Tehnologija integriranih krugova omogućila je učinkovitu pretvorbu analognog signala u digitalni i obratno, što znatno doprinosi otpornosti komunikacijskog sustava ako se za prijenos kroz komunikacijski kanal koristi digitalni signal. Izvori šuma različiti su (toplota, električna pražnjenja i slično), a od najčešće korištenih medija za prijenos signala najotporniji je optički vod, a najosjetljiviji neoklopljeni kabel.

 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda