Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Rječnik  Dalje

 Cure  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper

Pojam Opis
D/A Pretvaranje digitalnog signala u analogni. Pretvarač koji po prijemu slijeda binarnih impulsa vrši izračunavanje koliku vrijednost treba imati analogni signal i po izračunu je postavlja na izlaz. Izračunati vrijednost zadržava do naredne obrade slijeda primljenih binarnih impulsa. Ako slijed impulsa dolazi brže i ako binarni sljedovi sadrže veći broj bit-a a time i veći broj definiranih nivoa, pretvorba je kvalitetnija i rekonstruirani analogni signal bliži je originalu. Koliko nivoa i kojom brzinom vršiti pretvorbu ovisi o namijeni, a što je broj nivoa veći i pretvorba brža uređaj je skuplji. Za CD glazbene zapise koristi brzina uzorkovanja 44.1 kHz, s binarnim sekvencama od 16 bit-a.
Daemon Program koji radi u 'pozadini' izvršavajući zadaće za korisnika. Oni 'spavaju' dok se ne pojavi nešto što treba njihovu pomoć. Najčešće se naziv koristi za Unix/Linux operativne sustave. Kod Windows operativnih sustava programi iste namijene nazivaju se SERVIS. To je servis koji se u osnovi ne poziva tijekom rada računala, veće se pokreće pri njegovom uključivanju i ne zaustavlja se (never-end process). Sve navedeno je lijepo dok se u operativni sustav ne 'ugnijezdi' neki od zloćudnih programa bilo s namjerom da stalno radi štetu ili čeka kao tempirana bomba, a ponaša se na opisani način i prisvoji ime koje ne djeluje zloćudno.
DAO Disc-at-once - Odnosi se na način snimanja CD medija s jednom zaključenom sesijom. Opcija u kojoj snimač ne isključuje laser tijekom snimanja podataka na medij. Finalizira (closed) se sadržaj medija s 'Lead In' i 'Lead Out' zapisom i više ne može na njega ništa dodatno snimiti, bez obzira da li je snimljeno svih 700 MB ili ne. Pogodan je za snimanje dužih neprekinutih audio ili video zapisa kao koncert ili film.
DAT Digital Audio Tape - kaseta s magnetskom trakom koja se čuva u kutijici veličine D × Š  × V = 8 × 6 × 1.5 cm. Podaci na traku spremaju se u osnovi kao zapis u segmentima koji su poredani ukoso jedan do drugoga, slično uzdužno nagnutom plotu ili ukoso izrezane kriške štruce kolača ili kruha. Načelo rada je slično načinu zapisivanja video-signala na VHS traku. Glave za zapisivanje nalaze se na valjku koji rotira a kojemu je os pod kutom u odnosu na traku kako bi se moglo ostvariti zapisivanje 'ukoso'.
Database Baza podataka - organizirana zbirka podataka. Jedna od mogućih definicija baze podataka glasi da je to zbirka zapisa pohranjenih u računalu na sustavni način, takav da joj se računalni program može obratiti prilikom odgovaranja na problem. Svaki se zapis za bolji povratak i razvrstavanje obično prepoznaje kao skup elemenata (činjenica) podataka. Predmeti vraćeni u odgovoru na upitnike postaju informacije koje se mogu koristiti za stvaranje odluka koje bi inače mogle biti mnogo teže ili nemoguće za stvaranje.
Data
Integrity
Integritet podataka - Pretpostavlja točnost prenesenih podataka i u osnovi odnosi se na autentičnost pošiljatelja i odsustva mogućih neovlaštenih 'petljanja' po podacima koji se šalju, bez obzira da li su kriptirani ili ne.
Data
transfer
rate
Brzina prijenosa podataka. Brzina kojom se podaci odašilju ili primaju preko komunikacijskog kanala uz zanemarivanje signalizacije. Ako se radi o duplex komunikaciji nije nužno da se u oba smjera komunikacija odvija istom brzinom. Ovoj pojam nije 'brzina prijenosa signala' koja se izračunava na osnovu vremena trajanja jednog impulsa koji prenosi jedan bit.
Debuging Postupak ispravljanja grešaka u programskom kodu. Pogledati pod 'Bug'. Obično ispravak jedne greško donese pokoju novu i treba jedno razumno razdoblje da bi se 'gotovo sve' greške uklonile. koliko brzo će se to napraviti ovisi o broju programera koji učestvuju u izradi programske potpore, te o povratnoj informaciji korisnika. Program kojeg nitko ne koristi nema grešaka.
Default Podrazumno; početna zadana postavka kao varijabla neke programske potpore, zapis u konfiguraciji operativnog sustava (kao registry) ili zadani zapis u BIOS-u računala, ili pak radnja koja će se odraditi na zadani način. Ako nema nekog drugog izbora ili je zadani izbor nemoguće izvesti, odraditi će se podrazumna zadaća. Moguće ih je definirati i kao zadane postavke-parametre proizvođača bilo sklopovlja ili programske potpore. Ponekad se za isti ovaj pojam koristi riječ 'preset', koja obično označava radnju vračanja na podrazumne parametre. Promjena postavki moguća je po intervenciji korisnika. Izmjena podrazumnih postavki se na primjer u BIOS-u obično koristi za povećanje radnog napona ili radne frekvencije komponenti računala glede postizanja boljih performansi rada računala ili se recimo povećava broj mogućih istovremenih TCP / IP konekcija operativnog sustava i slično.
DDC Display Data Channel - Skup protokola za digitalnu komunikaciju između računalnog monitora i grafičke kartice, koji omogućuju komunikaciju s monitorom računala glede nadzora prikaza slike na zaslonu monitora posredstvom programske potpore grafičke kartice koja je obično dio programski upravljanih mogućnosti uz upravljačke programe (driver), a mogu se podešavati na primjer svjetlina i kontrast. Standard je ustanovila organizacija Video Electronics Standards Association (VESA). DDC skup standarda ima za cilj pružiti 'Plug and Play' (PNP) iskustvo u nadzoru zaslona računalnog monitora.
DES Data Encryption Standard - Algoritam za kriptografski standard razvijen i standardiziran od strane 'National Institute of Standards and Technology' (NIST - SAD). Koristi tajni 56 bit-ni ključ za šifriranje. DES algoritam uključen je u mnoge enkripcije standarde.
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol - Programska potpora poslužitelja koja automatski računalu isporučuje njegovu IP adresu, mrežnu masku i IP adresu gateway-a (izlaz iz mreže) kada računalo prema njemu pošalje takav zahtjev. Ovo eliminira mogućnost ručnog dodjeljivanja adresa, a korisno je i ako sva računala ne pristupaju mreži istovremeno već sporadično te se ne mora uporabiti točan broj IP adresa koliko ima i računala već znatno manji. Ovo je jako interesantno za podešavanje prijenosnika (laptop). Dodijeljena adresa rezervira se za određeno vrijeme pa se potom obnavlja ili oslobađa ovisno o tome jeli računalo ostalo uključeno u mrežu ili ne.
DHTML Dynamic HTML - dinamički HTML, koji se ne može striktno razmatrati kao proširenje HTML standarda (jer to i nije), ali zahtijeva malo drugačije poštivanje sintakse u dizajnu HTML stranica i omogućava male animacije i dinamičke izbornike uz korištenje JavaScript i CSS-a. Svi web-sadržaji preuzimaju se na korisnikovu stranu i na njoj izvršavaju.
DialUp Program za spajanje računala s davateljem Internet usluge preko modemske komunikacije biranjem određenog telefonskog broja. Da bi se komunikacija ostvarila na pristupnoj strani mora postajati poslužitelj koji će sadržavati korisnički račun i zaporku kao bi se mogla nadgledati prava koja korisnik ostvaruje, kao cijena koštanja pristupa po jedinici vremena, najduža dnevna povezanost i slično.
Digest Rezime - Izlazni rezultat HASH funkcije koja pravi sažetak poruke u postupku kreiranja digitalnog potpisa, a koji je uvijek iste veličine bez obzira na veličinu poruke.
Digital

Certificate
Digitalni certifikat - Jedinstveni Kriptografski potpis, digitalni prikaz atributa korisnika, servisa ili uređaja koji je povezan s javnim ključem za utvrđivanje identiteta. Certifikat je jedinstven i dokazuje da ključ nije ugrožen. Certifikat se izdaje i potpisuje od strane pouzdane certifikacijske institucije, gdje se povezuje javni ključ sa njegovim vlasnikom. Certifikati obično uključuje ime vlasnika certifikata, vlasnika javnog ključa, serijski broj certifikata i datum isteka certifikata. Također su mogući dodatni podaci. Certifikatima koji su istekli nije dobro vjerovati.
Digital
Signature
Digitalni potpis - Metoda autentifikacije koji dopušta lako otkrivanje krivotvorina podataka i sprječava odbacivanje ispravnih. Osim toga, korištenje digitalnog potpisa ujedno je verifikacija da je prijenos obavljen netaknut. Obično uključuje i prijenos vremena kao parametra nadzora. Ako je vrijeme između predaje i prijema podataka duže od predviđenog znači moguće je netko podatke zadržao kako bi po njima 'petljao'.
DMZ Akronim od 'DeMilitarized Zone' - dio lokalne mreže (pogledati Intranet) koji se nalazi u zasebnoj privatnoj podmreži u kojoj se preko NAT mehanizma njihove adrese prevode u javni, ali s promet nadzire. Filtriranje Internet prometa osnovno je svojstvo DMZ.
DLNA Digital Living Network Alliance - Neprofitabilna organizacija osnovana od strane Sony-a odgovoran za definiranje smjernica interoperabilnosti tako da omogućiti razmjenu digitalnih medijskih sadržaja između multimedijskih uređaja. Ove smjernice su izgrađena na postojećim javnim standardima i određuje skup ograničenja načina korištenja standarda za postizanje interoperabilnosti i uključuju audio formate i video formate, što znači da su DLNA poslužitelji obično imaju za potporu prekodiranje kako bi pružili korisnu uslugu. DLNA koristi Universal Plug and Play (UPnP) za upravljanje medijima, detekciju uređaja i kontrolu.
DNS Domain Name System - Komunikacija između pojedinih računala u mreži zasniva se na principu razmjene IP adresa. Zapamtiti što se krije iza pojedinih brojki vrlo je neučinkovito. Stoga je osmišljen sustav prepoznavanja preko DOMENA i IMENA računala. Svakoj mreži dodjeljuje se naziv (kao 'buzdo.com'), a računalima u njoj pridjeljuje se neko ime (kao Nada, Razvoj i slično) prema nekakvoj sistematizaciji dodjela imena. Imenu računala s domenom pridjeljuje se njegova IP adresa u DNS tablici a poslužitelj ovim servisom omogućavaju prevođenje istih iz jednog oblika u drugi. Cijeli Internet, koji je također jedna velika mreža, koristi DNS mehanizam.
DOCSIS Data Over Cable Service Interface Specification - Međunarodni telekomunikacijski standard koji omogućava korištenje velike brzine prijenosa podataka do sustava postojeće kabelske TV (CATV). koriste ga mnogi operateri kabelske televizije za pružanje pristupa Internetu preko svoje već postojeće hibridne optičko-koaksijalne (HFC - Hybrid Fiber-Coaxial) infrastrukture.
Domain
name
Ime domene se dodjeljuje prema pravilima koja je ustanovila međunarodna organizacija za dodjelu domena 'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers'. Tako je ustanovljeno nekoliko tipova domena (com, net, edu ...) ali i pojedine države imaju dodijeljene im oznake za domenu (hr, ba, si ...). Ime domene dodjeljuje se korisniku prema njegovoj želji ako nije već zauzeto i odjeljuje se od tipa točkom. Tako se dobije jedinstveni naziv za prepoznavanje korisnika na Internetu bez obzira na IP adresu njegovog poslužitelja. DNS mehanizam brine se da poveže ime domene s IP adresom. Uz domenu može se definirati i ime računala u mreži pa će mu ime na Internetu biti IME_RACUNALA.DOMENA.TIP. Ponekad se umjesto imena računala koristi poddomena dodijeljena nekom imeniku poslužitelja pa će se naziv promijeniti u PODDOMENA.DOMENA.TIP.
DOS Disk Operating System - operativni sustav koji je razvio Microsoft, a slični su mu PC DOS, Free DOS i ostale inačice te vrste. Operativni sustavi ove vrste nemaju grafičko sučelje te se za rad s datotekama koristi komandni interpreter koji zna rastumačiti što raditi kad se napišu određene ključne riječi s pripadnim opcijama. Za komotniji rad koristili su se 'pomoćni alati' koji su zamjenjivali pisanje ključnih riječi od kojih je najpoznatiji 'Norton Commander'.
Download Postupak preuzimanja podatka (datoteka) od strane korisnika s nekog poslužitelja spojenog na Internet i njihovo spremanje na disk korisnika. Korisno je imati programe nazvane 'download manager' ili slično koji su u stanju preuzimati datoteke i u slučaju prekida konekcije nastaviti gdje su stali te prikupljanju svih dijelova spremaju preuzetu datoteku na mjesto koje korisnik odredi.
DPI Dots Per Inch - broj točaka po inču koji se najčešće koristi kao mjerilo kvalitete kod ispisnih uređaja. Kod crno-bijelih pisača označava koliko se pojedinačnih crnih točaka može ispisati na papir duž crte duljine 1" (2.54 cm), a kad se radi o uređajima za ispis u boji odnosi se na broj PIXEL-a po jediničnoj duljini i tada se koristi oznaka PPI - Pixels Per Inch. Što je veći broj točaka/pixel-a po jediničnoj duljini moguće je izraditi gušći prikaz, odnosno kvaliteta prikaza je veća. Dakle, to je opis kvalitete ispisane ili iscrtane slike izražen kao gustoća elemenata slike po jediničnoj duljini. U opisu uređaja ova gustoća navodi se za duljinu i širinu po kvadratu s stranicama veličine 1", dakle može i ne mora biti ista za parove stranice kvadrata (uzdužne i poprečne).
DRAM Dinamic Random Access Memory - Tip memorije koji podatak čuva kao naboj pospremljen u kondenzatoru sa čime se na njemu ostvaruje nekakav potencijal koji se prepoznaje kao '1'. Kako kondenzator s vremenom gubi naboje zbog propusnosti izolatora količina naboja mora se s vremenom dopuniti, i taj se postupak naziva OSVJEŽAVANJE memorije. Na to se gubi dio korisnog vremena a i treba vremena da se kondenzator napuni ili isprazni što ove memorije čini sporima. Prednost im je što za nadzor stanja kondenzatora treba jedan tranzistor što ih čini jeftinima za proizvodnju.
Driver Pogonitelj - pogonski program - upravljački program za uređaj koji se ugrađuje u računalo. Svrha ovog programa je da se preko BIOS-a ostvarenim putovima osigura dodatna funkcionalnost u upravljanje uređajem. Odnosi se na pisače, skenere, uređaje na matičnoj ploči, grafičke kartice i ostale. Grafička kartica glede igara je najdrastičniji primjer kako dobar ili loš upravljački program utječe na rad uređaja bez obzira na njegove mogućnosti. Umjesto lijepog valovitog mora u podmorničkoj simulaciji dobije se nekakva glatka plava površina. Navedeno je još dobro u koliko ne dođe do svađe između upravljačkih programa glede dijeljenja prekida ili memorijskih resursa.
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer - Uređaj koji je ugrađen na strani davatelja usluga prema Internetu (ISP) i omogućava da se s uređajem na strani korisnika komunicira preko fizičkog komunikacijskog kanala digitalnim signalom (DSL) umjesto analognim (MODEM). Kako prijenos digitalnog signala ne okupira propusnost fizičkog kanala kao analogni signal, moguće je slati digitalne signale vremenski razmaknute na način da se svaki vremenski odsječak predstavlja jedan 'logički kanal' te se time povećava ukupna propusna moć fizičkog kanala.
DTE,
DCE
Prema specifikaciji za serijsku komunikaciju (RS-232/422/485) definiraju se DTE ( Data Terminal Equipment) i DCE ( Data Communications Equipment) uređaji. DTE uređaji su krajnji uređaji u mrežnoj strukturi kao računalo, mrežni pisač i slični koji slove kao izvor podataka ili odredište za podatke. DCE su posrednički uređaji, kao modem, koji omogućavaju fizičku povezanost za mrežnu infrastrukturu. AUI priključak mrežne kartice spada u DTE okruženje, a Transceiver s kojim je povezana spada u DCE okruženje.
Duplex Istovremeni dvosmjerni prijenos podataka jednim komunikacijskim kanalom. U isto vrijeme odvija se razmjena podataka u oba smjera. ovaj vid komunikacije moguć je samo u posebnim slučajevima kao što je telefonski razgovor; istovremeno se može govoriti i slušati sugovornika. Komunikacija preko mobitela koristi dva zasebna podkanala unutar jednog kanala.
DVB Digital Video Broadcasting - Skup standarda za digitalno emitiranje televizijskog programa ili drugog oblika digitalnog signala. Konačni rezultat primjene ovih standarda je modulacija amplitude visokofrekventnog signala digitalnim signalom slike QAM postupkom (Quadrature Amplitude Modulation), utemeljenog na istovremenoj primjeni analognog i digitalnog koncepta za prijenos signala poruke komunikacijskim kanalom. Ovisno o području primjene razvijeni su standardi DVB-T, DVB-C i DVB-S koji definiraju prijenos signala prostorom (zemaljska TV), kabelom ili satelitskim vezama. Standardi definiraju razlučivost slike i omjer stranica prikaza za SDTV (kao dosadašnja razlučivost prema PAL i NTSC standardima i omjer slike 4:3) i HDTV (visoka razlučivost 1280×720 px ili 1920×1080 px i omjer slike 16:9). Osnovno za sve standarde je da je sadržaj slike i zvuka koji se prenose digitaliziran. Sustavi za rasprostiranje HDTV u razlučivosti slike 1920×1080 px nose oznaku DVB-T2, DVB-C2 i DVB-S2.
DVD Digital Video Disk; Digital Versatile Disk - Optički medij po fizičkim dimenzijama veličine CD-a s osnovnom namjenom za spremanje filmskih video sadržaja. Podaci se čitaju crvenom lasersko zrakom. Razvijeni su i sustavi za jednokratno zapisivanje podataka (DVD-R i DVD+R) kao i za višekratno zapisivanje podataka (DVD-RW) koji koriste drugačije tehnologije zapisivanja od 'tiskanih' DVD medija. Standard definira dva sloja zapisivanja na obje strane što daje kapacitete 4.7 GB, 8.54 GB, 9.4 GB i 17.08 GB.
DVD-RAM Osobita vrsta optičkih medija za višekratno zapisivanje i brisanje (RW), po osnovnoj funkciji slična disketi kapaciteta 2.32 GB ili 4.7 GB ovisno standardu po kojem su napravljeni. Prva vrijednosti odnosi se na medije smještene u kutiju koja se 'otvara' na način sličan disketi od 3.5", a u drugoj verziji to je medij koji se umeće u uobičajeni optički uređaj. elektronika optički uređaja mora podržavati ovaj tip medija da bi se mogao uporabiti. Prednost mu je što dozvoljava oko 1000 puta više RW operacija u odnosu na klasične DVD-RW medije koji podržavaju oko 1000 operacija pisanja i brisanja.
Džepno
računalo
Računalo malih dimenzija (Pocket PC), koje nema osobitosti prijenosnih računala, ali ima sve osnovne elementa kao i osobno računalo, tipkovnicu, pokazivač i moć spremanja podataka i računanja. Možda ih je bolje opisati kao naprednu nadogradnju kalkulatora. U suštini pruža djelotvornu pomoć na svakoj razini usvajanja matematičkog znanja i oslobađa korisnika od vremenski zahtjevnih radnji običnog računanja ali značajno pospješuje kreativnost. Uz mogućnost bežične komunikacije s poslužiteljem ili osobnim računalom, slanja elektroničke pošte, slušanje mp3 zapisa ili za snimanje govora kao kod diktafona, džepno računalo postaje više nego korisno. Prisjeti li se netko logaritamskih tablica?
Džoker
znakovi
Džoker (joker, wildcard) znakovi od iznimnog su značaja prilikom zadaća traženja datoteka. U Microsoft operativnim sustavima koriste se znakovi ' * ' i ' ? '. Džoker ' * ' zamjenjuje više znakova (*.* - datoteke s bilo kojim imenom i nastavkom, *.txt - tekstualne datoteke, p*.* - datoteke čije ime počinje sa slovom p). Džoker ' ? ' zamjenjuje 1 znak (?ero.txt - datoteke čije prvi znak može biti bilo kakav dok su ostali ero.txt, ???.* - sve datoteke s 3 slova u imenu). Unix također koristi navedene znakove, ali treba pripaziti kada se koriste rekurzivno. Naime, može se zadati komada da briše kroz stablo imenika određenu vrstu datoteka, tmp na primjer, ali ako se pogriješi ....

 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda