Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Rječnik  DaljePojam Opis
Magnetic
disk
Magnetski disk svoje djelovanje temelji na fizičkim osnovama magnetskog polja. Pri upisu podataka na njih koriste se svojstva magnetskih tvari koje pod utjecajem magnetskog polja postaju magnetizirane. Ima više vrsta uređaja koji za spremanje podataka koriste navedeni mehanizam, ali jedino se još tvrdi disk naširoko koristi (pogledati FDD; HDD). Negativna svojstva su osjetljivost na prljavštinu, elektromagnetska polja i fizičke stresove.
Mailing
list
Slično kao 'alias', ali ovlasti su drugačije. Popis adresa osoba kojima se poruke šalju elektroničkom poštom te sustav za automatsku distribuciju poruka elektroničke pošte. Ovlasti omogućavaju da se ostvari dobar nadzor za kontrolu dospjele ili odaslane pošte. Servis se može konfigurirati tako da se prispjela elektronička pošta može distribuirati članovima liste samo ako ju je poslao netko od članova liste, a može se i zapriječiti distribucija sve dok moderator liste ne pregleda sadržaj, ili se pak automatski odbaci svaka poruka koja nije prispjela od nekog člana liste i slično. Vrlo dobar mehanizam za zaprečivanje nepoželjne pošte članovima liste kao na primjer distribucija spam-a.
Mail
server
Računalo i programska potpora koja dozvoljava razvrstavanje i dobivanje poruka elektroničke pošte. Pošto je to računalo koje opslužuje korisnike, radi se o poslužitelju. glede učinkovitosti rada u sadašnjim vremenima ova usluga mora biti povezana sa sustavom za otklanjane virusa i spam-a ili jednostavno ignoriranjem poruka s malicioznim sadržajem. U manjim firmama poslužitelje osim navedene namjene služi kao web-poslužitelje i za sve ostale usluge koje su korisnicima potrebne.
Malware Opći naziv za sve oblike malicioznog koda; virusi, crvi, trojanci ...
MBR Master Boot Record - Posebna vrsta BOOT sektora na uređajima za pohranu podataka kao što su tvrdi diskovi ili prijenosni diskovi i uređaji koji se koriste u PC-kompatibilnim sustavima i šire.
MD5 Message Digest 5 - Jednosmjerna HASH funkcija koja od poruke stvara 128 bit-ni sažetak. MD5 i SHA algoritam su varijacije MD4 algoritma i namijenjeni su za jačanje sigurnosti u odnosu na MD4 algoritam. Pomoću MD5 provjerava se integritet i ovlaštenja u komunikaciji.
Media
player
Programska potpora ili uređaj koji služi za reprodukciju multimedijskih sadržaja; filmskih uradaka, slika, prezentacija, glazbenih sadržaja i sličnog. Zbog velikog broja različitih formata zapisa koji se koriste za navedene sadržaje moraju imati ugrađene odgovarajuće dekodere (codec) unutar programske potpore, operativnog sustava, ili elektroničkih logičkih sklopova. O kvaliteti dekodera ovisi i kvaliteta reprodukcije.
Memory Memorije kod računala su spremišta koja se koriste za trenutačnu pohranu rezultata kao i za pohranu programa. Pod ovim pojmom obično se misli se na radnu memoriju računala (RAM), koja je obično locirana u neposrednoj blizini procesora (CPU). Za dugotrajniju pohranu podataka koriste se masovna spremišta podataka kao FDD, HDD i optički mediji.
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions - Format kreiran da uključuje slike, zvukove, animacije i druge vrste dokumenata unutar poruka elektroničke pošte.
Mirror
site
Pomoćna FTP sjedišta koje sadrži potpuno iste datoteke kao i originalno sjedište. Sadržaji se povremeno automatski usklađuju s originalnim sadržajem, a ako se za preuzimanje datoteka koristi programska potpora za automatsko prikupljanje dijelova za više sjedišta i sastavljanje datoteke od njih sve do potpunog preuzimanja (FTP manager) brzina preuzimanja podataka može se znatno ubrzati ako pojedinačna sjedišta sporo isporučuju zatraženo.
MHL Mobile High-Definition Link - Standard za mobilne audio/video sučelje koje omogućuje korisnicima povezivanje mobitela, tableta i drugih prijenosnih elektroničkih uređaja na HD televizor (HDTV) i audio prijemnik. Trenutni standard podržava ultra visoku razlučivost (UHD - 4K) i visoku razlučivost (HD) za video, i 7.1 surround za zvuk uključujući TrueHD i DTS-HD.
Modem MOdulator-DEModulator - Prijenos digitalnih podataka preko analogne telefonske linije na način da se '0' i '1' zamjene s analognim sinusnim signalom različite frekvencije (frekventna modulacija) unutar govornog spektra kojeg prenose PTT uređaji (300-3400 Hz). Prijenos je half-duplex tipa jer se isti komunikacijski kanal (jedna telefonska parica) koristi izmjenično za oba smjera. Brzina prijenosa signala uglavnom je ista kod svih standarda prijenosa, ali je razlika u tome što napredniji standardi koriste sažimanje podataka poslanih od računala prije postupka modulacije te se u prijemu po demodulaciji vrši raspakiranje sažetog sadržaja prije nego se u digitalnoj formi isporuče odredišnom računalu. Ovakav prijenos je jako spor i ova tehnologija sve se manje koristi jer više ne zadovoljava potrebe prosječnog korisnika.
Moore's
Law
Moore-ov zakon - iskustveno predviđanje koje je 1965. godine izrekao Gordon Moore, suosnivač Intel-a 1968. godine, po kojem će se svakih 18 mjeseci udvostručiti broj tranzistora i integriranih krugova u procesorima, te da će se za 10 godina sve izrađivati na jednom wafer-u. S godinama pokazalo se da je njegovo predviđanje bilo točno.
Motherboard Matična ploča računala je višeslojna tiskana ploča koja sadrži osnovne elemente koji su potrebni da bi se osigurala osnovna funkcionalnost računala. Pored BIOS-a koji služi da pojedine sklopove računala funkcionalno objedini, na njoj je skup čipova (chipset) koji osigurava radnu funkcionalnost svih sklopova predviđenih da se na računalo priključe ili u njega ugrade. Koncept matične ploče omogućava da se računalna moć računala 'projektira' prema želji korisnika od izbora mikroprocesora, raspoložive radne memorije, kapacitete tvrdog diska i drugo.
MPEG Motion Picture Experts Group - Format kompresije video zapisa korišten za video zapise. Ekstenzije za ovu vrstu datoteka su .mpg ili .mpeg. DVD filmski zapisi koriste ovaj format zapisivanja podataka.
MySQL MySQL je sustav za upravljanje relacijskom bazom podataka (RDBMS) koji radi na poslužitelju koji pruža multi-korisnički pristup bazi podataka. MySQL je službeno 'My SQL', ali je često 'Micey Quell' ili 'My Sequel'. Ime mu je osmislio originalni razvojni programer Michael Widenius prema imenu svoje kćeri My. SQL znači 'Structured Query Language', programski jezik koji koristi upite za zatražiti podatke iz baze podataka. U zajednici s PHP (Hypertext Preprocessor) čini nezamjenjivu osnovu za razvoj web-aplikacija kao alati otvorenog koda, za Linux-u platformu na primjer.

 Natrag
 Tražila
 Go to English Page  Dalje

Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/datoteka>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda