Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Go to English Page  Rječnik  Dalje

 Cure  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper

Pojam Opis
Backbone Okosnica (kičma) računalnog uređaja ili mreže ili računalna mreža na koju se priključuju manje mreže. Osnovna zadaća joj je da osigura veliku protočnost podataka. Ako se protočnost uzme kao glavni čimbenik mrežnog uređaja, preklopnika na primjer, može se govoriti i svojstvima njegove okosnice. Okosnica obično podrazumijeva i osiguranje redundantnih putova između uređaja koji je tvore.
Backup Periodička izrada sigurnosnih, zaštitnih kopija podataka na temelju trenutno zatečenih podataka na originalnom izvoru. U slučaju da se originalni podaci oštete ili izgube, mogu se vratiti podaci s posljednje izvršene kopije. U osnovi ovaj postupak nema veze s arhiviranjem. Kopija se može raditi na način da se svaki put obuhvati cjelokupan sadržaj izvora (full backup), ili se po izradi cjelokupne kopije nadalje vrši samo pohrana izmjena (incremental backup). U načelu backup podrazumijeva uređaj s trakom (pogledati DAT). Prema važnosti sadržaja određuje se vremenski razmak između izrade pojedinih zaštitnih kopija, a u načelu izvodi se noću.
Bandwitdh Raspoloživa propusnost moć komunikacijskog kanala koja se najčešće izražava u 'bps' (bits per second). Ako više korisnika rabi isti kanal propusnost po korisniku pada Dakle, to je količina podataka koja prolazi kroz jedan kanal u bilo kojem trenutku i nije povezana s brzinom rasprostiranja signala. Na primjer svi automobili idu istom brzinom, ali će u isto vrijeme na odredište doći više njih ako je u pitanju više tračna autocesta umjesto jedne putne trake. Tehnika prijenosa pak odlučuje da li je u pitanju osobno auto ili autobus. Raspoloživa propusna moć proporcionalna je širini frekventnog područja koje se za prijenos signala koristi.
Baud
Rate
Mjera s kojom se prikazuje brzina kojom podaci putuju kroz modem, izraženo u 'bps' (bits per second), broju prenesenih bit-a u jedinici vremena. Većina današnjih modema mjeri od 2400 do 56000 bps. Broj bit-a u sekundi je brzina prijenosa signala, što znači da je Baud mjera za brzinu prijenosa signala.
B.B.S. Bulletin Board System - Sustav računalnih oglasnih ploča. Računalo korisnika telefonskim pozivom putem modema spajalo se za udaljeno središnje računalo koje je funkcioniralo kao svratište za 'čavrljanje', igranje i ostavljanje poruka. Internet je u osnovi nasljednik BBS-a. Više..
Beta Nedovršena inačica programa, koja je koncepcijski zaokružena i u kojoj su popravljaju sintaktičke i logičke pogreške pronađene pri ispitivanju 'alpha' verzije. Ova verzija daje se ne testiranje budućim korisnicima s jasnom naznakom da su greške u radu programa moguće te se moli povratna informacija glede uočenog. Ponekad ovu verziju ispituje samo odabrana uža grupa korisnika ili posebni tim za testiranje. Po ovom slijedi 'RC' verzija programske potpore.
Binary Binarna datoteka je izravno predočenje bit-ova pohranjenih u RAM memoriju u računalu bez uvažavanja neke kodne tablice ili standardizirane forme. To su obično datoteke koje su produkt izrade nekakve programske potpore i mogu se izvršiti (.com ili .exe tip datoteka). U FTP komunikaciji između korisnika i poslužitelja, sve datoteke koje poslužitelj ne može prepoznati prenose se kao binarne. Tako se i .ZIP datoteka prenosi kao binarni zapis.
BIOS Basic Input / Output System - Osnovni ulazno / izlazni sustav, program s malim programskim rutinama za upravljanje elektroničkim sklopovima računala, njihovo međusobno povezivanje i sposobnošću pokretanja operativnog sustava. Predstavlja među vezu između sklopovlja i operativnog sustava. Programska potpora BIOS-a nalazi se u ROM memoriji kojoj se sadržaji po potrebi mogu obnoviti. Da bi programska potpora BIOS-a radila njegova elektronika i memorija, mora imati osigurano neprekidno napajanje; nekad akumulator, sada baterija. Ako je loše riješena signalizacija o ispražnjenosti izvora napajanja, prve manifestacije su nepoćudno paljenje računala, potom 'gubljenje' tekućeg datuma i zbrka i radu sklopova.
BIOS
Update

(Upgrade)
Postupak nadogradnje BIOS-a novim osobitostima ili ispravljanje grešaka. Dok se je kao ROM ili PROM nadogradnje nisu bili moguće. EPROM memorija omogućava nadogradnju uz nešto složeniji postupak, a FLASHROM memorija omogućavala je nadogradnju pomoću programske potpore u OS-u, ili pomoću sadržaja na BOOT disketi u DOS modu. UEFI pak omogućava nadogradnju izravno pomoću ugrađene programske rutine. Naravno, po nadogradnji slijedi ponovno pokretanje (restart) sustava.
Bit Akronim od Binary DigIT, najmanja jedinica binarnog zapisa, sadržaj simbolički gledano može bit '0' ili '1', a električki stanje s nižim ili višim naponskim nivoom na ulazu ili izlazu logičkog sklopa u funkciji prijenosa podataka, signalizacije ili nečeg drugog. Kombinacija bit-ova obično se promatra u grupi od njih 8 (byte) a na monitoru korisnika prikazuje kao neki ASCII znak bilo da predstavlja zapise u dokumentu ili predočava heksadekadni sadržaj binarne datoteke. Promatrano u vremenu to je osnovna jedinica za mjerenje brzine prijenosa podataka (bps - bits per second).
Bit Depth Količina koja procjenjuje kvalitetu uzorkovanja signala, te se u multimedijskoj tehnici najčešće koriste 'Color depth' i 'Audio bit depth'. U računalnoj grafici, dubina boja je broj bit-a koji se koristi za opis raspoloživog broja nijansi boja jednog piksela u rasterskoj slici ili video memoriji. Tako se uobičajeno koriste 8 bit-na dubina boje; 256 raspoloživih nijansi boje, High color (16 bit-a), True color (24 bit-a) i Deep color (30/36/48 bit-a). True color obuhvaća 'sRGB' područje raspona boja. Audio kvaliteta koja se najčešće rabi je CD standard (16 bit-a) s dinamičkim rasponom zvuka od 96 dB, a za dinamički raspon od 120 dB potrebno je uporabiti 20 bit-a, dok se u profesionalne svrhe rabi raspon od 24 bit-a (144 dB). Pojam je usko vezan s pojmom 'Bit rate', naime vrijedi jednadžba: Bit rate = (sampling rate) × (bit depth) × (number of channels).
Bit Rate U telekomunikacijama i računalnoj tehnici rabi kao mjera za brzinu prijenosa signala ili njegove obrade najčešće izraženu kao 'bps' (bits per second), odnosno broj bit-a koji se prenese u jedinici vremena; u biti drugi naziv za 'Baud Rate'. Naravno dozvoljena je uporaba SI prefiksa, na primjer 'kbps'. U multimedijskoj tehnici zavisi o dosta faktora od kojih su najvažniji broj bit-a uporabljenih za uzorkovanje i frekvencija uzorkovanja. Kako se prilikom kodiranja multimedijskih sadržaja koristi i neka od metoda kompresije, moguće je u ovisnosti o programskoj potpori zadati raspon koji će se koristiti, najveću ili najmanju vrijednost i slično. Tako se za audio sadržaje koristi raspon od 32 kbps - 320 kbps, a za video sadržaje 16 kbps - 40 Mbps. Najčešće se kao najmanja vrijednost glede kvalitete za 'mp3' audio kodiranje koristi 192 kbps, a za 'MPEG4-AVC' video kodiranje koristi 24 Mbps.
Block Niz bit-ova fiksne duljine. Ne odnosi se na niz od 8 bit-a koji se često naziva oktet (octet), već općenito na neku skupinu bit-a.
Blog Neka vrst dnevnika. Skraćeno od weblog. Publikacija na Internetu (web-u) koja sadrži prvenstveno periodičke članke u obrnutom vremenskom sijedu - najnoviji članci nalaze se na vrhu stranice. Dakle, dnevnici osobnog karaktera koji opisuju svakodnevne aktivnosti autora. dnevnici pojedinih manifestacija, popularnih emisija masovnih medija e-zine časopisi u formi bloga (primjer monitor.hr). Tematski blog-ovi kao filmske kritike, recenzija kompjutorskih programa, pjesnički, politički i sve ostalo što kreator blog-a može zamisliti.
BMP Jednostavan format za spremanje slika (Bit Map) koji je osmislio Microsoft. Format je specifičan po tome što za svaki piksel posebno čuvaju podaci i nema komprimiranja sadržaja niti gubljenja podataka o sadržaju slike. Podržava od jednobojnog prikaza do prikaza s 24 bit-nom dubinom boja. Slika je definirana kao mjesto piksela i matrici redaka i stupaca (dvije dimenzije) a ne kao vektorske koordinate, što ima kao krajnji rezultat veliku datoteku tipa .webp koja sadrži ovakav grafički zapis. Kako se ovaj format koristi za izravan prikaz na zaslonu monitora i koristi dvije dimenzije, naziva se rasterski.
Body U kontekstu elektroničke poste, to je dio pisma koji sadrži najviše tekstualnog sadržaja, dio između zaglavlja i potpisa. U kontekstu kreiranja web stranica to je dio stranice koji će se vidjeti u web pregledniku. U kontekstu dokumenta to je dio koji se u pripremljenom uzorku upisuje između zaglavlja i dna stranice.
Bonjour Skupina tehnologija firme Apple koja uključuje uslugu otkrivanja uređaja, razlučivosti računala i definiranje radne zadaće. Bonjour otktiva uređaje poput pisača, druga računala i usluge koje ti uređaji nude u lokalnoj mreži koristeći multicast Domain Name System (mDNS) servis.
Bookmark Internet Explorer, Firefox i slične web preglednici imaju u programskoj potpori mehanizam da se URL adresa stranice koja se trenutno prikazuje može pohraniti u izbornik u kojem joj se može pridružiti naziv po volji. U statistici se posjetitelju koji poslužitelju pristupaju preko ovog zapisa vide kao izravni dolazak bez usluga pretraživača (direct traffic).
Botnet Neovlašteno preuzimanje kontrole nad korisničkim računalima od strane 'napadača' koristeći se raznim sigurnosnim propustima unutar Internet Explorera, Firefoxa, te PDF preglednika ili neke druge programske potpore, u svrhu instalacije 'napadačeve programske potpore' bez znanja korisnika, kojoj je zadaća da izvještava napadača o resursima na računalu, ili se putem nje koristi računalnim resursima u svrhu slanja spama ili DoS (Denial of Service) napada na neku ustanovu u svrhu zatrpavanja nekog njenog servisa ogromnim prometom kako sustav ne bi mogao odgovoriti na zahtjeve zatražene od usluge-servisa, ili pak za neku drugu zloćudnu aktivnost. Takva skupina zaraženih zombi-računala tvori BOTNET mrežu, o čemu korisnici 'provaljenih' računala najčešće nemaju pojma zahvaljujući svom neznanju. 'Posađeni' zloćudni programi izvršava zadaću kako mu je odredi njegov 'vlasnik'. Najčešće je 'sakriven' kao normalni i poznati regularni servis na zaraženom računalu i ostaje prividno neaktivan (mrtav) sve dok ga 'vlasnik' u željenom momentu ne 'oživi' (zombi) glede izvršavanja neke zadaće. Ogroman mrežni potencijal koji se može iskoristiti za različite namjene, najčešće zloćudne, i koji 'vlasnici' botnet-a iznajmljuju ili prodaju zainteresiranima.
bps / Bps Mjera za brzinu prijenosa podatka izražena u bit-ovi u sekundi ili byte-ovima u sekundi. Mogu se uporabiti i kratice prema SI sustavu mjernih jedinica (kbps, Mbps ...).
Bracket U računalnoj tehnici pojam se najčešće odnosi na limeni nosač za koji se povezuje kartica s utorima, glede njene montaže u računalo. Zbog navedenog potrebno je kvalitetno kućište koje će omogućiti da umetnuta kartica ispravno 'sjedne' u utor matične ploče, a ne da je umetnuta do polovine ili pak 'ispada' iz njega, osobito pri udaljenom kraju u odnosu na pročelje. Zbog toga neki od utora ,osobito za grafičku karticu, imaju na udaljenom kraju zakačku da se dodatno učvrsti umetnuta kartica. U ovisnosti o namjeni kartice broj profiliranih otvora na limenom nosaču različit je, a tamo gdje kartica nije umetnuta limeni nosač je punog profila.
Browser Preglednik web stranica koji omogućava korisniku gledanje sadržaja postavljenih na poslužitelje diljem internet-a koristeći GUI (Graphical User Interface); grafičko sučelje. Moderni preglednici kao Firefox s dodatnim programskim uradcima (plugin-ovima) omogućavaju korisniku obilje mogućnosti kako bi mu olakšali rad u području koje njega interesira. Posebna grupa poslužitelja su pretraživači preko kojih se dolazi do sadržaja koji su na njih prijavljeni (Google ...).
Buffer Međusprema, tip memorije koji radi po principu FIFO (First In-First Out, prvi unutra-prvi van). Oni podaci koji su prvi ušli u tu memoriju, prvi i izlaze iz nje. Način prijama podataka je serijski, kao da se u neku cijev puštaju kuglice. Kuglica koja je prva ušla prva će i izaći. Osim navedenog odvaja električki promet ulazne i izlazne strane jer je u osnovi jednosmjeran. U praksi može funkcionirati i kako veliko priručno 'skladište' na primjer kod pisača. Podaci se šalju u međuspremu tisakača i pisač ispisuje bez zamaranja kojim redoslijedom to treba ispisati; prvo uzeto ide na papir.
Bug Nesuvisla greška u programskom kodu nekog programa. Iako je u osnovi sintaktička ili logička pogreška u programskom kodu od strane programera, nekad je podrazumijevala sasvim drugu stvar. Stara ogromna računala 40' godina izrađena u tehnologiji vakuumskih cijevi bila su toplo i ugodno sklonište za različite vrste buba koje su se šetale unutar računala i znala uzrokovati trenutni kratki spoj koji bi uzrokovao nesuvislu grešku u radu računala. Uklanjanje buba iz računala jedna od čistačica nazvala je 'debuging', te je naziv ostao kao mehanizam ispravljanja grešaka u programskom kodu.
Bulk Gomila - Rješenje pakovanja i isporuke računalne opreme ili programske potpore slično 'Bundle' rješenju glede isporuke sklopovlja računala ili programske potpore, a tim da uz pakovanje ne dolazi nikakva dokumentacija. Upravljačke programe ili nekakve upute za korištenje korisnik mora sam potražiti na Internetu. Vrlo često roba u ovakvim pakiranjima nije prošla nikakvu kontrolu ispravnosti. Najjeftinije ali za korisnika-kupca i najlošije rješenje. Primjer navedenog su prodaja optičkih medija u pakovanjima od više desetaka komada za koje se ne nudi jamstvo na ispravnost jedinki u pakovanju.
Bundle Svežanj - U suštini radi se o skupnom pakovanju istog proizvoda u zajedničku kutiju glede smanjenja volumena i time transportnih troškova. Ovo je pojam koji je više koristi prilikom nabave većih količina istog proizvoda od strane prodavača računalne opreme ili komponenti, ili od strane servisera. Upute, ako ih ima vrlo su šture i obično je jedna koja pripada cijelom pakovanju, a isto vrijedi i za upravljačke programe ili neku drugu programsku potporu. Ako je takva roba raspoloživa u maloprodaji obično je prilično jeftinija od 'Retail' verzije. Ponekad se ovaj naziv koristi za skupnu ponudu za više različitih programskih sadržaja u 'Retail' ponudi.
Bus Sabirnica - Skup vodiča za prijenos električnih signala u računalu a navedena prenosi istovremeno tri vrste signala za prijenos podataka (Data), adresiranje (Address) i nadzorno-upravljačke funkcije (Control). Prijenos može biti paralelan ili serijski. U začecima računalne ere prevladavao je paralelni prijenos podataka pa su se uređaji za matičnu ploču povezivali višežilnim kabelom u obliku trake (flat). Brza serijska komunikacija uz uporabu više koridora (više serijskih prijenosa istovremeno) znatno unapređuje prometnu moć sabirnice. Ovaj skup vodova na matičnoj ploči povezuje ugrađene uređaje i utore za dodatne uređaje. Vodovi se u osnovi dobivaju jetkanjem vodljive površine u postupku izrade matične ploče.
Byte Akronim od 'BinarY TErm', a odnosi se na znak u datoteci koji se odnosi na skupinu bit-a prema nekoj od kodnih tablica. Općenito se danas u informatici pod ovim pojmom podrazumijeva skupina od osam bit-ova. Nekad su različiti operativni sustavi pod ovim pojmom podrazumijevali skupini od šest ili sedma bit-a ali uvijek promatrano prema sadržaju kojeg obuhvaća jedan znak.

 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda