Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Go to English Page  Rječnik  Dalje

 Cure  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper

Pojam Opis
Tag Etiketa, oznaka: U HTML rječniku, radi se o načinu označavanja teksta (pogledati 'HTML') glede oblikovanja teksta.
TAO Track-at-once - Odnosi se na način snimanja CD medija s više sesija. Opcija u kojoj snimač isključuje laser tijekom snimanja podataka na medij i koristi se kod snimanja audio CD-a uz pauzu između pjesama (u pravilu oko 2 sekunde). Laser se isključuje nakon snimanja svake staze. Ako se snimaju računalni podaci na medij moguće je snimanje više sesija, kada se želi kasnije dodatno snimiti nove podatke, pri čemu se zapis ne finalizira (open). Prilikom snimanja nove sesije kreira se novi 'Lead In' i 'Lead Out'. Ovaj mod pogodan je za snimanje računalnih podataka - datoteka, ili izradu vlastitih audio kompilacija. Ovaj mod ima mogućnost da se medij po snimanju finalizira (closed) - nema dodatnog dopisivanja podataka.
TCP Transmission Control Protocol - Jedan od glavnih protokola koji se koristi na Internetu. (pogledati TCP / IP). Ima mehanizam za korekciju greške prilikom razmjene podataka, odnosno zahtijeva se ponovno slanje podataka u koliko se ustanovi da su primljeni podaci neispravni.
TCP / IP TCP / IP je uobičajena oznaka skupine protokola nastala prema akronimima od dva najvažnija protokola iz te skupine: TCP (Transmission Control Protocol) i IP (Internet Protocol). TCP / IP omogućuje komunikaciju između raznih međusobno povezanih mreža i najrasprostranjeniji je protokol na lokalnim mrežama a temeljni je protokol na kojem se zasniva i globalna svjetska mreža - Internet. Više..
Telnet Terminalni emulacijski program koji dozvoljava autoriziranom korisniku pristup drugom računalu na Internetu i njegovu uporabu, kao da je taj korisnik lokalno prijavljen, dok je u stvarnosti udaljen možda tisuće kilometara. Još uvijek se koristi za konfiguriranje aktivnih mrežnih uređaja. Modernije inačice ove programske potpore podržavaju kriptirani promet.
Temp Imenik koji služi kao mjesto odakle će krenuti SETUP samo-raspakirajuće datoteke, ili odlagalište svih datoteka koju je programska potpora koristila prilikom instalacije ili rada. Dobro koncipirana programska potpora obrisati će kreirane sadržaje koji joj nisu potrebni. No većina programskih produkata ostaviti će i ovom imeniku mnoštvo nekorisnih sadržaja, koji mogu s vremenom vrlo lako zapuniti disk. Stoga je korisno ovaj imenik povremeno isprazniti 'ručno' ili pomoću neke skripte koja će se automatski povremeno aktivirati.
Terminal Dio hardware-a (obično tipkovnica i monitora) koji dozvoljava da naredbe budu upućene na neko glavo računalo (mainframe), a koji u osnovi bez usluga glavnog računala nekoristan. Koncepcija koja je odavno otišla u povijest, ali se mehanizmom emulacije s programskom potporom dizajniranom za istu namijeni, može takvom računalu s osobnog računala pristupiti kao da se je pristupilo s terminalom.
TFTP Trivial File Transfer Protocol - Jednostavan FTP (File Transfer Protocol) koji u radu koristi UDP protokol glede razmjene podataka. Najčešće se koristi unutar same lokalne mreže kao protokol s kojim komuniciraju mrežnu uređaji s odgovarajućim TFTP poslužiteljem glede obavljanja radni kao što je nadogradnja operativnog sustava i drugo. Služi za prijenos malih količina podataka. Mrežni uređaji koji nemaju vlastitu trajnu memoriju koriste ga za prepisivanje operativnog sustava s poslužitelja u svoju radnu memoriju u postupku uključivanja uređaja.
Third Party Doslovno prevedeno značilo bi 'treća strana', što se višestruko može protumačiti, ali u informatici ovaj pojam odnosi se na specijaliziranu programsku potporu nezavisnog proizvođača koju je moguće instalirati na neki operativni sustav i koja zamjenjuje programsku potporu proizvođača operativnog sustava izrađenu za istu svrhu. Obično programska potpora proizvođača ima rudimentna svojstva, koja naprednijeg korisnika ne mogu zadovoljiti. Programska potpora nezavisnih proizvođača obično je sveobuhvatnija i kvalitetnija, te zbog toga i često komplicirana za korištenje, a može biti besplatna ili komercijalna. Primjer je programska potpora za sažimanje datoteka, potpora za snimanje na optičke medije, razni programi za reprodukciju multimedijski sadržaja i slično. Primjer je potpora za ZIP sadržaje u Windows OS i WinZIP programska potpora nezavisnog proizvođača. Na omogućavanju korištenja programske potpore nezavisnih proizvođača vrlo često se inzistira kako bi se spriječio monopol operativnog sustava u svim programskim područjima.
Thread Nit - Dio programske potpore koja se može izvoditi neovisno o drugim aspektima programa. Pojam se može odnositi i na način obrade instrukcija, nezavisna istovremena obrada više njih.
Throughput Propusnost koju korisnik može ostvariti koristeći komunikacijski kanal (pogledati 'bandwith').
To-Do list Popis zadataka; vidjeti pod algoritam - Slijedni opis postupaka koji se trebaju izvršiti da bi se odradila neka cjelovita zadaća. Općenito se može koristiti i u planiranju aktivnosti osobe, grupe ili cijele firme. Može biti najobičnija tablica s tri stupca; u prvom broj retka, u drugom opis radnje koja se ima napraviti; u trećem oznaka izvršenog ili neizvršenog postupka po opisu, na primjer tablica koja slijedno po točkama opisuje postupak instalacije operativnog sustava na računalo. Jako je korisno jer ako se iz nekog razloga postupak prekine, točno se zna odakle se mora nastaviti.
Transceiver Primopredajnik - Uređaj koji ima zadatak da izvrši konverziju jedne vrste signala u drugi u oba smjera komunikacije (full duplex). Najčešće se radi o uređajima koji pretvaraju električni signal u optički o obratno, a tu razlikuju se uređaji koji koriste SM i MM optički kabel. U novijim izvedbama mrežnih uređaja dominiraju SFP (Small Formfactor Plugable) moduli koji se lako umeću u odgovarajući utor uređaja. Moguća je pretvorba serijske komunikacije u paralelnu i obratno. Osim namjene primopredajnika, nekad nazvanog i konverter, bitna osobitost je i njegova propusna moć (bit-a / sek). Treba voditi računa da su primopredajnici istog tipa i po mogućnosti istog proizvođača prema konektorima uređaja koje povezuju.
Transistor Tranzistor - Elektronički element koji je napravljen od poluvodiča, i osnovni je tvorni element u mnogih elektroničkih sklopova, kao i osnovna tvorna jedinica elektroničkih računala. Više njih smještenih na istu podlogu te međusobno povezanih posebnim tehnološkim postupcima tvore logičke krugove koji su u stanju izvršiti matematičko-logičke operacije. Takva skupina, smještena u prikladno kućište naziva se integrirani krug.
Trojan
horse
Trojanski konj - Virus koji se ne širi, nego je stavljen umjesto normalnog programa, s odstranjenim podprogramima za zaštitu od neovlaštenog kopiranja; destruktivni program napisan s namjerom razbijanja sigurnosnog sustava računala; obično je maskiran tako da se korisniku prikazuje kao program za arhiviranje, igra ili sl., trojanski konj može ostaviti posljedice zbog kojih njegov autor može podlijegati sudskom postupku.
TUI Text User Interface - Korisničko sučelje koje koristi cijeli zaslon monitora za rad, na kojemu je programska potpora prikazana kao slikovni prikaz ali od ASCII znakova. Aktivira se iz CLI (Command Line Interface) sučelja i uglavnom ga koristi naprednije urađena programska potpora. Na temelju prikazane 'slike' koriste se tipkovničke kratice kako bi se pokrenula nekakva akcija kojoj se rezultat također prikazuje u vidu oblikovanog ASCII prikaza. Promjer iz UNIX okruženja je 'Midnight Commander' koji se pokreće komandnom linijom iz konzole ili terminala.
TWAIN Nije neka službeno skraćenica. Više o tome uz WIM pojam.
TX; RX Kratice za odašiljanje i primanje, respektivno.

 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda