Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Rječnik  DaljePojam Opis
L1
cache
Međumemorija prvog nivoa, mala priručna memorija koja se nalazi u procesorskoj jedinici (CPU) i služi ubrzavanju obrade podataka čija bi se obrada bitno usporila zbog ograničenja brzine sabirnice i izvedena je u brzoj, ali skupoj SRAM tehnologiji. Postoje dvije vrste: instrukcijski i podatkovni cache. Ovisno o proizvođaču i tipu procesorske jedinice L1 može biti fiksno podijeljen na međusobno nezavisni instrukcijski i podatkovni dio ili može biti dinamično dijeljen. Ovaj tip međumemorije koriste diskovni i optički uređaji.
L2, L3
cache
Međumemorija narednih nivoa s osnovnom namjerom da osigura što brži dotok podataka mikroprocesoru. L2 međumemorija obično je u sastavu CPU, a nekad je bila na matičnoj ploči, dok je L3 po kapacitetu još veća i uobičajeno je na matičnoj ploči. Obje vrste su brze memorije SRAM tipa. Nova generacija mikroprocesora ima ugrađenu L3 međumemoriju koja u njegovom sklopovlju djeluje i kao sabirnica.
LAN Local Area Network - pojednostavljeno predstavlja grupu računala u istoj zgradi, povezanih mrežnim kablovima, ako se ne uzimaju u obzir specifičnosti. Lokalna mreža općenito u funkciji neke firme ili ustanove koja će sa svojim poslužiteljima osigurati korisnicima funkcionalnost koju žele.
Layer Sloj, razina. U informatičkoj tehnologiji naziv se koristi kako za opis funkcioniranja mrežnog sustava kako bi se definirao tijek protoka podataka između dva korisnika (OSI model). Naziv se koristi i kod aplikacija za obradu fotografija ili crtanje, kao i kod aplikacija za izradu WEB sadržaja, kada se njegov smisao može shvatiti kao uporaba folija različitih sadržaja, koje se postavljaju jedna preko druge.
LCD Liquid Crystal Displays - mehanizam koji koristi za prikazivanje slike tekuće kristale s kojima se upravlja kontrolnom elektrodom koja ih može razmjestiti na način da je njihov zakret analogan veličini napona na kontrolnoj elektrodi. Dvije rešetkaste polarizirajuće vodljive ploče pod kutom od 90° (prorezi), osiguravaju da samo onaj dio svijetlo koje tekući kristali provode može proći kroz njih kojemu je polarizacija u skladu s položajem proreza. Zakretom kristala ostvaruje se da je veći ili manji dio u skladu položajem proreza, što se čini za svaku boju posebno, a sa zakretom kristala upravlja ANALOGNI signal na kontrolnoj elektrodi.
Leased
line
Zakupljeni vod dostupan je 24 sata dnevno, obično uvijek ima istu IP adresu, bez obzira na vrstu komunikacije. Naplaćuje se prema pravilniku ISP-a ili prema međusobnom ugovoru.
Link Spojnice na web-stranica, definirane kao tekst ili slika. Omogućavaju trenutni skok na sadržaj na koji spojnica ukazuje. Mogu se odnositi na sadržaje stranice koja se gleda, 'pozvati' novu stranicu unutar istog sjedišta ili aktivirati stranicu nekog drugog sjedišta u istom ili novom prozoru. To je u osnovi najvažniji element brzog i učinkovitog pregledavanja web-sadržaja ponuđenih iz polaznog ili bilo kojeg drugog sjedišta.
Login Prijava, Pristup - Kada se korisnik želi spojiti na Internet preko svog računala, prvo se mora prijaviti na modemski ulaz sa svojim korisničkim_imenom koje se brani zaporkom. Kad se je priključio na Internet to ne znači da su mu automatski raspoloživi svi sadržaji. Ozbiljnija, specijalizirana sjedišta traže od korisnika da definira korisničko_ime i zaporku kako oni zahtijevaju ili je mehanizam korištenja sadržaja povezan ovlastima koje korisnik automatski dobiva prema specifičnoj grupi kojoj pripada (profesor, poduzetnik ...).
LoopBack Povratna petlja - U povratnoj petlji poslani signali preusmjeravaju se natrag prema njihovom izvoru iz neke točke duž komunikacijskog puta, a u svrhu testiranja komunikacije. Ovaj test često se koristi za utvrđivanje upotrebljivosti mrežnog sučelja (mrežne kartice).

 Natrag
 Tražila
 Go to English Page  Dalje

Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/datoteka>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda