Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Go to English Page  Rječnik  Dalje

 Cure  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper

Pojam Opis
UART Universal Asynchronous Receiver/Transmiter - elektronički uređaj (sklop) koji oblikuje i nadzire podatke, te predstavlja međuvezu između računala i okoline sa svrhom asinkronog serijskog prijenosa podataka. Sklop pretvara paralelni tok podataka u serijski slijed za uspostavu komunikacije između dva računala. Iz računalnog svijeta to je komunikacija poznata kao RS-232/422/485 linijska komunikacija, na primjer između računala i modema. Računalo ima svoj UART uređaj a modem svoj. Ako se spajaju istovrsni uređaji međusobno (računalo na računalo ili modem na modem) treba umjesto standardnog komunikacijskog kabela koristiti NULL-modem (križani) kabel kojemu je raspored pin-ova na jednoj strani promijenjen kako bi se osiguralo da predajni signal dođe u prijamni dio na odredištu.
UDP User Datagram Protocol - Jedan od glavnih protokola koji se koristi na Internetu. (pogledati TCP / IP). Nema mehanizam za korekciju greške prilikom razmjene podataka.
UEFI Unified Extensible Firmware Interface - je specifikacija koja definira programsko sučelje između operativnog sustava i računalnog sklopovlja. UEFI je u suštini zamjena za Basic Input / Output System (BIOS) programsko sučelje do sada prisutno u svim IBM PC-kompatibilnim osobnim računalima. Originalnu EFI (Extensible Firmware Interface) specifikaciju predložio je Intel, a prihvaćena je od strane većine proizvođača računalne opreme kao UEFI preporuke.
UNICODE Standard za 16 bit-no predstavljanje znakova. Kako je s njim moguće predstaviti 65536 različitih znakova to je iskorišteno tako da su u njemu definirana praktički sva postojeća pisma. Općenito mu je oznaka UTF (Unicode Transformation Format). U Windows platformi nosi oznaku 1250 Latin Extended. Oba koda imaju prvih 128 znakova prema ASCII kodu.
Update Obnoviti, dopuniti, poboljšati, ažurirati dodavanjem novih podataka, odnosno izmjenom ili brisanjem starih podataka; dodavanjem ili brisanjem zapisa, čime se osigurava da datoteka osigurava najnoviju situaciju. Pojam se najviše koristi kada je riječ o besplatnim dogradnjama operativnog sustava ili programske potpore iste verzije u svrhu otklanjanja uočenih grešaka. Proizvođač ponekad za ovaj postupak zahtijeva registraciju ili je provjerava u zapisima korisnikovog računala kako bi spriječio širenje piratskih verzija.
Upgrade Zamjena postojećeg operativnog sustava ili programske potpore novom inačicom koja ima dodatne osobitosti u odnosu na prethodnu. Pojam se ne odnosi na kupovinu nove inačice programske potpore bez kupljene, registrirane prethodne inačice. Na navedeni način registrirani korisnik ostvaruje popust prilikom kupovine nove programske potpore. Naravno, piratske verzije programa ne mogu se registrirati a pogotovo se ne može izvršiti 'upgrade'.
Upload Prebacivanje datoteka s osobnog računala na određeno udaljeno računalo - poslužitelj (suprotno od download - preuzimanja s poslužitelja). Postupak se ne odnosi na komunikacijsku razmjenu podataka u općem smislu. Za tu svrhu koristi se upravo za to dizajnirana programska potpora (FTP manager), na primjer za postavljanje izrađenih web-sadržaja s računala korisnika na poslužitelj kojeg korisnik koristi za njihovo javno objavljivanje na Internetu.
UPnP Universal Plug and Play - UPnP protokol je proširenje PNP ideje na način da se raspon rada proširuje na mrežnu opremu. UPnP uređaji mogu se priključiti preko žičane (ethernet, USB, firewire) ili bežične (Wi-Fi, bluetooth) veze. Dokle god uređaj podržava UPnP, može komunicirati s drugim UPnP uređajem u mreži. Veza se obično ostvaruje pomoću DHCP protokola umrežavanja, koji dodjeljuje svakom pojedinom uređaju u mreži jedinstvenu IP adresu. To omogućuje 'streaming' podataka medijskih datoteka koje se šalju između uređaja. Izvan SOHO okruženja koristi se DNS usluga. UPnP djeluje ispod sloja 6 OSI modela.
URL Uniform Resource Locator - Web adresa određenog resursa na Internetu. Resurs na koji pokazuje URL adresa može biti HTML dokument (web-stranica), slika, ili bilo koja datoteka koja nalazi na određenom web-poslužitelju. URL je jedna od temeljnih inovacija u povijesti Interneta. Sintaksa ove adrese je smišljena kako bi bila generička, proširiva, te u mogućnosti prikazati adresu u bilo kojem setu karaktera (uz uporabu ograničenog seta ASCII karaktera). DNS mehanizam je poveznica između URL si IP adrese.
USB Universal Serial Bus - Standard za povezivanje periferijskih uređaja poput digitalnih fotoaparata, telekomunikacijske opreme ili pisača s računalom, a koji se zasniva na vrlo brzom serijskom prijenosu podataka. Za prijenos se koriste četiri voda; masa, odlazni promet, dolazni promet i napajanje. Dakle, full-duplex komunikacija (masa je zajednički vod za obje komunikacije) a moguće je napajati uređaje manje potrošnje kao memorijski 'stick' ili vanjski 2.5" disk. Standard je sve rašireniji i daljnjim revizijama nudi sve bržu komunikaciju. Gotovo u potpunosti je istisnuo RS 232C i Centronics standarde komunikacije.
Usenet Jedan od najvećih mrežnih računalnih sustava namijenjen razmjeni informacija i podataka s Interneta. Sustav se sastoji od poruka elektroničke pošte i članaka organiziranih po tematskih skupinama.
User name User ID; identifikacija korisnika na mreži (pogledati 'korisnička oznaka').
Uzemljenje

GND
Uzemljenje je sveopće veselje sistem-inženjeru u svakodnevnom poslu. Napojni sustav u osnovi se dizajnira da u građevinski objekt dolazi trofazni (RST0-M, tri faze, nula i masa) ili monofazni (R0-M, faza, nula i masa) napojni sustav. U objektu se montiraju podžbukne ili nadžbukne utičnice koje ovisno o sustavu imaju 5 (pet) ili 3 (tri) kontakta za pripadni im utikač. Svakodnevni računalni uređaji u svom sustavu napajanja imaju predviđen monofazni priključak za sva tri kontakta te se računala spaja s utičnicom sa za to predviđenim kablom. Za sve navedeno postoje standardi. Ali, barem kod nas, 'pametne glave' odlučile su da se umjesto TRI voda (R0-M) mogu koristiti DVA (R0) te da se kontakt uzemljenja u utičnici poveže s kontaktom nule - NULOVANJE, jer u hidrocentrali (ili nekoj drugoj) nula generatora je uzemljena i tako se 'ušpara' na bakru?!? No, jedan mali detalj su zaboravili, elektronički uređaji se ne nuluju nego UZEMLJUJU. To energetičari valjda nisu učili u školi. Više..

 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda