Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Rječnik  DaljePojam Opis
AAA (3A) Triple-A; Authentication (Autentifikacija / Autentikacija - utvrđivanje identiteta), Authorization (Autorizacija - provjera ovlaštenja), and Accounting (Evidentiranje aktivnosti). Prvenstveno se odnosi na načine primjene raznih tehnologija u izgradnji javnih pristupnih telekomunikacijskih mreža. Utvrđivanje identiteta korisnika i nadzor njegovog rada naziva se Autentifikacija (vidjeti pod Access Control).
A/D Pretvaranje analognog signala u digitalni. Pretvarač koji služi da se analogni signal pretvori i digitalni. Pri tome se koristi mehanizam uzorkovanja u vremenu. Odredi se na koliko prepoznatljivih nivoa će se podijeliti amplituda analognog signala. U kratkom vremenu mjeri se amplituda analognog signala i dodjeljuje joj se najbliži definirani nivo, te se do narednog mjerenja vrši pretvaranje odabranog nivoa u binarni slijed impulsa. Što je veći broj raspoloživih nivoa, odabrani nivo nakon mjerenja biti će bliži stvarnoj vrijednosti analognog signala i greška koje se unosi u pretvorbi je manja. Veći broj raspoloživih nivoa zahtijeva da se za definiranje vrijednosti pojedinih nivoa uporabi veći broj bit-a. To znači da se vrijeme do narednog uzimanja uzorka mora produžiti kako bi se stigla izvršiti pretvorba, ili se mehanizam pretvorbe mora izvršiti brže. Veći broj nivoa i brža pretvorba znače skuplji A/D pretvarač. Za CD glazbene zapise koristi brzina uzorkovanja 44.1 kHz, s binarnim sekvencama od 16 bit-a.
A/D/A Objedinjene sklopovske funkcije pretvaranja analognog signala u digitalni i obratno u načelu s istim osnovnim parametrima. Pretvarač koji kao uređaj sadrži sklopove za A/D i D/A pretvorbu. Iako većina profesionalnih uređaja ima obje funkcije, navedeni pojam najčešće se odnosi na pretvornike glazbene kartice računala u kojoj su sve potrebne funkcije objedinjene u jednom integriranom krugu (čipu).
Access
control
Kontrola pristupa. U svijetu Interneta može se razmatrati kao Autentifikacija (identitet korisnika) i Autorizacija (pravo pristupa resursu). Oba pojam ponekad se nazivaju Autentifikacija, mehanizam utvrđivanja identiteta entiteta (čovjeka ili računala) koji želi pristupiti računalnim i informacijskim resursima, te nadzora uporabe tih resursa.
Access
number
Pristupni broj: Telefonski broj kojim korisnik IP usluge ostvaruje vezu sa svojim davatelje usluge pristupa internetu, a odnosi se na modemske komunikacije. Navedeni mehanizam može se iskoristiti u internoj telefonskoj mreži za komunikaciju između dva modema od kojih je jedan postavljen na čekanje a drugi a drugi da poziva.
Access
Point (AP)
Pristupna točka - Ovaj pojam uglavno se koristi u bežičnim komunikacijama. Bežična pristupna točka je čvorište koje povezuje bežične korisnike na LAN ili Internet. AP može biti samostalni uređaj ili sklop u računalu s bežičnim mrežnim adapterom i odgovarajućom programskom potporom. Komunikacija s bežičnim pristupnim točkama odvija se prema IEEE 802.11 standardima.
Access
server
Pristupni poslužitelj koji ima zadaću na osnovu zapisa u nekakvoj bazi podataka omogućiti korisniku fizičku povezanost s internetom. Ovisno o vrsti uređaja koji pristupa mreži (modem, ADSL ...) zavisi i način kako će pristupni poslužitelj odraditi svoju zadaću.
Access
time
Vrijeme pristupa. Vrijeme koje je potrebno da pronađe informaciju i učini je raspoloživom radi obrade. Vrijeme pristupa često se koristi za opis brzine diskovnih uređaja. Vrijeme pristupa diskovnim uređajima. Brzi čvrsti diskovi za osobna računala imaju vrijeme pristupa oko 10 ms. Može se razmatrati i na drugi način; kao vrijeme koje je korisnik utrošio koristeći se Internet uslugama i koje će davatelj pristupa internetu naplatiti.
Account Naziv korisnika koje se ne mora slagati s imenom ili prezimenom korisnika ali je izravno vezano s identitetom korisnika. Niz slovno-brojčanih ASCII znakova, uobičajeno do osam, bez naših grafema, zaštićen zaporkom od 8-12 slovno-brojčanih znakova. Daje se korisniku da preko telefonske mreže pristupa sustavu ili računalnim sustavima unutar mreže kojoj je pristupio.
ACL Access Control List - Mehanizam na uređaju koji specificira kome resursi uređaja dopušteni za pristup ili uređajima u mreži iza tog uređaja. Dakle, mehanizam zaštite koji definira prava pristupa, a njegov invertni oblik definira kome prava nisu dopuštena na uređaj ili na mrežu koju nadzire. Mogu se primjenjivati oba oblika zaštite s tim da treba paziti na prioritet da se ne bi dijelovi dopuštenog isključili ili obratno.
ACPI Advanced Configuration and Power Interface - Standard koji konfiguraciju računalnih uređaja glede upravljanja njihovom potrošnjom. Pogledati pod 'Stand-by'.
Acrobat
Reader
Besplatna programska potpora koja nije u sastavu operativnog sustava ali se instalira glede čitanja dokumenata kreiranih u PDF (Portable Document Format) formatu. Datoteke imaju ekstenziju PDF. Uređivanje datoteka nije moguće, a kreator datoteke može s alatom za uređivanje dokumenta (ovaj dio nije besplatan) zabraniti mogućnost kopiranja slika i slično. U ovom formatu sve je više reklamnih brošura, elektroničkih knjiga i sličnih sadržaja raspoloživih na Internetu.
ActiveX Tehnologija operativnog sustava Windows koja omogućava programskim komponentama međusobnu interakciju bez obzira s kojim programskim jezikom su rađene. Najviše se koristi za izradu interaktivnog web sadržaja, iako se može koristiti i za ostalu programsku potporu. Koristi je na primjer mehanizam instaliranja zakrpi za operativni sustav ili programsku potporu. ActiveX je Microsoft-ov odgovor na Javu.
Actuator Aktuator - Općenito, to su uređaji koji pretvaraju električke ili neke duge ulazne veličine u pripadne im mehaničke izlaze. Upravljački mehanizam nosačima glave HDD uređaja i koračni motor FDD uređaja koji pomiče mehanizam s magnetskom glavom spada u aktuatore. Relej je najjednostavniji aktuator. Svima poznati elektromagnetski aktuator je zvučnik. U istu grupu uređaja spada i pneumatska bušilica koja promjene stanja fluida (zraka) koristi za mehaničko okretanje glave bušilice. To su izvršni uređaji koji djeluju na neki proces.
Administrative

share
Raspoloživost resursa - Pojam s kojim Microsoft definirana automatski dohvat diskovnih resursa u mreži na slijedeća dva načina: slovo + $, na primjer ' C$ ' (samo ugrađeni lokalni diskovi računala, ali ne i prijenosni uređaji kao što su CD / DVD diskovi, USB flash diskovi i slično); admin$, koji omogućava pristup prema zapisu u varijabli okruženja %systemroot%, što je obično [C:\Windows] ili [C:\WinNT]. Primjer pogledati pod: ' $ '. Znak ' $ ' dodan na kraju u zajedničkom nazivu znači da je navedeno skrivena opcija. Za održavanje računala u mreži, u kojoj je administratorska zaporka u ovlasti sistem-inženjera, navedeno znači mnogo lakše održavanje računala korisnika 'na daljinu'.
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Loop - Standard za brži prijenos podataka telefonskom linijom (bakrene žice) od modemskog prijenosa; razvijen od strane telefonskih kompanija u svrhu prijenosa signala slike kao konkurencija kabelskoj televiziji. U pojedinim verzijama standarda omogućene su brzinu prijenosa preko 20 Mbps. Asimetričnost se ogleda u tome što je za uobičajenog korisnika dolazni promet višestruko veći od odlaznog te je tome prilagođen broj 'podkanala' za odlazni i dolazni promet. Vrijedi Shannon-ov teorem: Što je pristupno mjesto ADSL komunikacije udaljenije od korisnika moguća ostvariva brzina prijenosa podataka je manja.
Advanced
Dynamic
Execution
Dio Intel-ovog Pentium mikroprocesora koji sadrži algoritam s poboljšanim predviđanjem grananja glede ubrzavanja tijeka rada procesora i pomaže u prevladavanju zastoja kod duljih kanala za obradu podataka (pipline). Omogućava procesoru da korisiti 126 instrukcija tijekom rada i obrađuje do 48 zadaća i 24 pohrane podataka. Netočno grananje reducira se za otprilike 33% u usporedbi s predhodnim arhitekturama.
AHCI Advanced Host Controller Interface - Naprednoj specifikaciji komunikacije sa SATA uređajima koja se u BIOS-u se može uključiti ili isključiti. Omogućava napredne mogućnosti rada s diskovnim uređajima kao što su NCQ (Native Command Queuing) i Hot Plug pri aktiviranju računala. Glede navedenog mora ih podržati upravljački program operativnog sustava, što noviji operativni sustavi imaju ukomponirano u instalacijsku proceduru (Windows Vista, Windows 7, novije verzije Linux-a ...) ili se kod starijeg operativnog sustava učitava SATA upravljački program preko umetnute diskete u samom početku instalacije (Windows XP i akcija <F6> za omogućavanje navedenog ). DOS i Windows XP možete instalirati i bez SATA upravljačkog programa ako se isključi SATA-AHCI mod u BIOS-u.
AI Artificial Intelligence - Umjetna inteligencija, sposobnost računala da na osnovu primljenih podataka samostalno donosi odluke i uči. osim u znanstvenom području koristi se u računalnim igrama, od dizajna računalnih protivnika koji će se ponašati gotovo istinski poput ljudskih protivnika do dizajna logičkog mehanizma (game engine) za obavljanje zadaća što realističnije.
Algorithm Niz dobro definiranih i slijednih pravila za rješavanje nekog problema. U životu česte su situacije koje zahtijevaju poštivanje zadanog niza pravila, jer se samo na taj način dolazi do očekivanog kraja ili rezultata. Nezaobilazna je primjena algoritama u računalstvu osobito u domeni programiranja. U drugim područjima algoritam se može primijeniti na primjer u opisu postupaka instalacije operativnog sustava na računalo i tada ga se obično naziva 'To-Do' lista.
Alias Pseudonim, alternativno korisničko_ime ili oznaka koje nije vezano za osobu a koje u osnovi prosljeđuje poruku svim korisnicima koji su odabranom pseudonimu pridruženi, bez obzira bio to jedan korisnik ili više od jednog. Na isti način može se računalu u mreži dodijeliti drugo ime.
Alpha Početna verzija programa koji se tijekom testiranja dorađuje i ispravljaju se uočene greške i dodaju nove mogućnosti. U suštini to je verzija programa koja zasigurno ima mnoštvo nesuvislih sintaktičkih i logičkih grešaka (bug) i nedorađenih programski rutina i predstavlja okvirnu koncepciju konačnog proizvoda. Po ovoj slijed jedna ili više 'beta' verzija programske potpore.
AMD Poznati proizvođač procesora, grafičkih kartica i drugih specijaliziranih računalnih čipova. Nastala temeljem zakona protiv monopola na tržištu po kojem je Intel svoje patente morao ustupiti minimalno još jednom proizvođaču. Uglavnom su preživljavali radeći kopije Intel-ovih procesora (što su pokušali i još poneki). Preokret je nastao kada je dizajnerski tim 'Alpha' procesora (po rasprodaji firme DEC) stvorio 'Athlon' procesor koji prvi put izjednačuje računalne snage procesora AMD-a i Intel-a. 'Alpha' arhitektura bila je svojevremeno najnaprednija koncepcija u izradi mikroprocesora. Tako je Intel dobio savršenu konkurenciju.
Anonymus
FTP
Poslužitelj koji je konfiguriran tako da njegove sadržaje preko FTP-a (File Transport Protocol) može preuzeti bilo koji korisnik. Kod spajanja na poslužitelj, korisnik upisuje svoju e-mail adresu na mjesto lozinke, a sistem koji podržava ovakvu uslugu dodjeljuje KORISNICKO_IME 'anonymous'.
API Application Programming Interface - Skup procedura, metoda i funkcija (rutina) koje kao dijelovi programske potpore izvršavaju specifične zadaće, struktura podataka, klasa u objektnom programiranju i protokola omogućenih u sastavu biblioteka operativnog sustava ili kao odgovarajući servis operativnog sustava, kao potpora u izradi programske potpore. Rezultat programske potpore je na primjer jedan običan 'prozor'. API može biti neovisan od vrste jezičkog procesora (kao C) ili namjenski napisan za jedan sustav (mobiteli). Glede razvoja programske potpore API je obično besplatno raspoloživ i dobro dokumentiran. Operativni sustav opće namijene bez široke lepeze programske potpore nema budućnosti.
APIC Advanced Programmable Interrupt Controller - Programibilni upravljač prekida koji omogućava korištenje složenije i naprednije sheme prioriteta za upravljanje s IRQ prekidima. Sastoji se od Local APIC i I/O APIC, od kojih prvi navedeni upravlja svim prekidima prema procesoru dok drugi usmjerava prekide periferija. Osnovno je ukupno povećanje raspoloživog broja prekida na 254.
APIPA Automatic Private IP Addressing - Ova mogućnost definirana je od strane 'Internet Assigned Numbers Authority' (IANA). Ovu osobitost koriste recimo Microsoft operativni sustavi, a omogućava da računalo korisnika dobije DHCP podatke kada je DHCP poslužitelj van funkcije. Ovaj mehanizam osigurava računalu IP adresu u privatnoj ' B ' klasi u rasponu od 169.254.0.1 - 169.254.255.254, s mrežnom maskom 255.255.0.0. Računalo provjerava jedinstvenost dodijeljene mu IP adrese putem ARP usluge. Omogućava da se dva računala, odnosno njihove mrežne kartice, izravno povežu ukrštenim (crossover) kabelom i međusobno komuniciraju, ili da se mala skupina računala poveže pomoću preklopnika i komunicira u samostalnoj mreži bez pristupa Internetu. U suštini osigurava se komunikacija računala kroz mrežne uređaje dok je DHCP poslužitelj izvan funkcije.
Apple
Computer
Apple Computer, Inc. je američka računalna tvrtka u Kaliforniji koja je vrlo značajna sa svojim doprinosom u nezaustavljivom širenju primjene osobnih i kućnih računala s računalima Apple I i Apple II, te kasnije s Macintosh obitelji računala. Tvrtka je poznata i po mnogim inovacijama na polju softvera i hardvera, a najviše su poznati po tome što su im sklopovske komponente Macintosh računala bile vrlo usklađene i kvalitetne te što je programska potpora besprijekorno radila i imala veće mogućnosti glede grafičke obrade i pripreme za tisak od uobičajenih PC računala te ih u velikoj koriste izdavačke i tiskarske kuće.
Archive Arhiva - Velika datoteka, najčešće komprimirana (sažeta), koja sadrži vise manjih datoteka u sebi. Uobičajeni format komprimiranih datoteka su RAR, ZIP, TAR, ARJ, LZH, 7z. Posljednji navedeni format sve je popularniji prilikom preuzimanja programske potpore, osobiti za upravljačke programe (drivere) pošto se odlikuje velikim stupnjem kompresije i besplatan je. Arhiva nije zaštitna kopija (backup). Gotovo svi programski alati za arhiviranje imaju mogućnost izrade samo-raspakirajućih datoteka što se uglavnom i koristi.
ARM Objedinjeni naziv za procesore RISC arhitekture, koju je patentirala i dizajnirala britanska firma 'Acorn Computers Ltd' još 80' godina, sada poznata kao korporacija 'ARM holdings', a bavi se isključivo dizajnom procesora prema potrebi naručitelja, naravno uz naplatu licence, no ne proizvodi ih.
ARPA Advanced Research Projects Agency - Američka vladina organizacija zadužena za stvaranje eksperimentalnih mreža koja je najavila početak Interneta. Mreža koju je napravila ARPA 1969. godine napravljena je mreža 'ARPAnet' s osnovnom funkcijom prijenosa podataka između vladinih laboratorija. Više se ne koristi. Agencija sad koristi akronim DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency).
Artifact Izobličenja u digitalnom signalu, bilo video ili audio signala, poznata kao artefakt. Manifestira se na primjer kao niz nasumice razbacanih pravokutnih prikaza različite boje i veličine i prikazu slike.
Artificial
Intelligence

(AI)
Umjetna inteligencija (UI) je naziv koji se pridaje svakom neživom sustavu koji pokazuje sposobnost snalaženja u novim situacijama (inteligencija). Još uvijek nije proizvedena umjetna inteligencija koja bi se približila čovjekovoj i svjesno razumijevala i rješavala probleme. Mogućnost izrade svjesne umjetne inteligencije je za sada predmet filozofskih rasprava. No u praksi ima elemenata primjene ovih načela, na primjer usporedba slika koje koristi optički miš snimajući podlogu kako bi se odredio smjer kretanja pokazivača.
ASCII American Standard Code for Information Interchange - Američki kodni standard za razmjenu informacija. Obično se odnosi na sustav kodiranja koji pridružuje brojčane vrijednosti karakterima - znakovima, kao što su slova, brojke, punktuacija, i drugi simboli. Osnovni ASCII kod zasnovan je na 7 bit-ova po karakteru, za ukupno 128 karaktera. Prvih 32 karaktera su 'bez mogućnosti ispisa' (promjena linije pisanja, pomak položaja, itd..), odnosno to su komande za upravljanje ispisom. Prošireni ASCII sadrži dodatnih 128 karaktera, proširenjem na 8 bit-a, koji variraju u sadržaju zbog različitih vrsta računala ili zbog primjene u lokalne svrhe u pojedinim podnebljima.
ASP Active Server Pages - server-side tehnologija, Microsoft-ov skriptni jezik koji se koristi na strani poslužitelja kako bi se prema zahtjevima korisnika generirala takva web-stranica kavu korisnik očekuje. To je u suštini isporučeni HTML kod s pripadnim mu podacima i sadržajima koji se generira prema zahtjevu i niti jednom se ne mora ponoviti. U slučaju kopiranja koda na disk od strane korisnika nije mu od koristi. Pandan ovoj tehnologiji su JSP i PHP namijenjeni drugim platformama. Web-sadržaji kreiraju se na poslužitelju i korisnike preuzima gotove stranice.
ASPI Advanced SCSI Programming Interface - Standard koji se odnosi na SCSI i/ili ATAPI-IDE uređaje koji je ustanovila firma 'Adaptec' kako bi se uspostavila komunikacija između upravljačkog uređaja (uobičajeno neke kartice) i navedenih tipova uređaja spojenih za njega.
AT
command
set
Skup ključnih riječi koje počinju s AT (ATention Code), a kojima je zadaća da konfiguriraju modem da radi prema željama korisnika. Standard je osmislila firma 'Hayes', a vremenom je opće prihvaćen i proširivan kako su se modemske komunikacije razvijale. Modem je sve manje u uporabi zbog nedovoljne brzine prijenosa za podatke kao video sadržaji, te zbog sve pristupačnije (novčano) i sve više raširene ADSL koncepcije.
ATA Advanced Technology Attachment - Računalna sabirnička tehnologija dizajnirana za prijenos podataka između računala i tvrdog diska ili optičkih uređaja. Ime joj je zamijenjeno u PATA kada je ustanovljen SATA (Serial ATA - Serial Advanced Technology Attachment) standard za prijenos podataka u svrhu lakšeg razlikovanja pojedinih tehnologija. PATA se temelji na paralelnom prijenosu podataka preko višežilnog (40/80 vodova) spojnog kabla dok SATA koristi brzu serijsku komunikaciju. Kako je izvorna tehnologije (PATA) koristila IDE (Integrated Drive Electronics) sučelje, ponekad se koristi i ovaj naziv. PATA kabel smije imati duljinu od najviše 46 cm i upravljačka elektronika uobičajeno podržava dva uređaja po jednom kablu - kanalu od kojih se jedan proglašava kao glavni (master) a drugi kao potčinjeni (slave) pomoću fizičkih premosnika (jumper). Uobičajeno se koriste dva kanala (primarni i sekundarni), ali se broj kanala može dodatnim uređajima povećati.
ATM Asynchronus Transfer Mode - asinkroni, neusklađeni prijenos, neistodobno otpremanje, način prijenosa podataka pri kojem se male grupe bit-ova prenose u nepravilnim i nepredvidivim vremenskim razmacima. ATM je napravljen zbog prijenosa glasa, videa i drugih multimedijalnih podataka koji zahtijevaju kratke proboje visokog kvantiteta podataka, mogu podnijeti male gubitke, ali se moraju prenijeti u realnom vremenu. Nekad je tvorio jezgru CARNet mreže.
Attachment Dodatak. Pojam koji se prvenstveno odnosi na pridodavanje datoteke tijelu e-mail poruke i u pravili nije čisti neobrađeni tekst, dakle obrađeni dokumenti (word, excel …), grafički, zvučni i slični zapisi. Zbog sve većeg zla koje takvi prilozi sadrže (virusi, crvi i ostalo), sistem inženjeri osim filtriranja i odbacivanja zaraženih sadržaja rado zabranjuju prijenos ovakvih dodataka i uglavnom dopuštaju prijenos samo komprimiranih (npr. ZIP) datoteka.
AVI Standard kompresije vodio sadržaja razvijen od strane Microsoft-a. Video sadržaji na Web-u najčešće su dostupni u AVI i QuickTime formatu, ali i u formatima kao WMV koji omogućavaju zaštiti gledanja sadržaja na način da se preko ponuđenog ActiveX 'dodatka' omogući gledanje uz naplatu bilo preko učlanjivanja ili plaćanja zaporke koja se proslijedi e-poštom. Standard se bazira na povremenom prijenosu cijele slike i slanja izmjena u odnosu na prethodnu sliku do naredne pune slike.

 Natrag
 Tražila
 Go to English Page  Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda