Konfiguriranje PC mreža

 Natrag PC mreža Dalje

 MyData Knox

Svako računalo treba operativni sustav, pa tako i računalo u mreži. Zbog specifičnih mrežnih zahtijeva OS mreže realizira se kao dopuna OS računala ili kao osobit sustav smješten na poslužitelju, a sve u svrhu dijeljenja mrežnih resursa i uporabe usluga (servisa). Usluge kao što su slanje elektroničke pošte, razmjena poruka, pisana ili govorna interaktivna komunikacija, dohvat lokalnih ili vanjskih web-poslužitelja, razmjena datoteka ili neke specifične usluge (servisi) koje korisnicima mreže trebaju, omogućiti će lokalni poslužitelji u mreži ili vanjski poslužitelji na kojima će se definirati koje mreže ili korisnici u nekoj mreži smiju koristiti njihove resurse.

Osobitosti poslužitelja mrežnog operativnog podsustava su višezadaćnost, pozadinsko upisivanje podataka tijekom čitanja s diskova, dupliciranje zapisa o FAT i imenicima glede veće pouzdanosti, kontrola procesa transakcija (radnji glede upisa u baze podataka na diskove poslužitelja), elektronička pošta (izmjena poruka i datoteka), dijeljenje resursa mreže, sprječavanje kolizije pri pristupu podacima te učinkovitost.

Glede zaštite upisanih podataka na poslužitelju se koriste dupli i dupleksirani diskovi (RAID). Dupli diskovi rade na načelu kopiranja i ogledanja diskovnih sadržaja i ako dođe do greške u čitanju podataka primarnog zapisa (npr. zbog oštećenja diska) OS mreže ogleda se na kopirane sadržaje i poslužuje ispravne podatke. Moćniji OS osim načela ogledanja koriste dupleksirane diskove, tj. datoteke se zapisuju kao dupli zapis na dva odvojena diska. Ako je jedan disk i datoteka zauzet obradom dostupan je drugi s istovjetnim podacima. Takav pristup je složeniji i skuplji ali povećava sigurnost i brzinu pristupa podacima. Naravno, svaka transakcija s podacima mora se istovremeno pratiti na oba diska o čemu brine mrežni OS. OS neće dozvoliti transakciju ako dođe do greške tijekom transakcije i očuvati će sadržaj datoteka pred transakciju. Upravo učinkovitost navedene transakcije glede zaštite podataka u velikoj mjeri određuje kvalitetu mrežnog OS.

Navedeno su osnovna načela sigurnosti očuvanja podataka. RAID (Redundant Array of Independent Disks) tehnologija opisana u prethodnim poglavljima, sve je prisutnija u dizajnu mrežnih poslužitelja i noviji operativni sustavi, kao Windows XP ili Windows 7, podržavaju podosta elemenata mrežne komunikacije, sigurnosti i potpore RAID sustavu. Iako su Windows operativni sustavi po sučelju na prvi pogled slični kod radnih postaja i poslužitelja, velika je razlika u osobinama operativnih sustava predviđenih za radne postaje korisnika (osobna računala) u odnosu na istu porodicu operativnih sustava za poslužitelje, korisnik-poslužitelj koncepcija. Velika je razlika i u dizajnu sklopovlja za osobna računala i poslužitelje. Poslužitelj u načelu mora raditi godinama, bez prekida, te se na njegov sklopovski dizajn polaže puno više pažnje. Razlika je primjetljiva već prilikom prvotnog kontakta s uređajima, nošenja zapakirane opreme - poslužitelji su višestruko veći i teži.

Vezu između radne postaje i poslužitelja omogućava mrežni komunikacijski podsustav koji upravlja sklopovskim resursima mreže (npr. kartice) i protokom podataka kroz mrežu prema zadanim protokolima. Isto tako brine se za prijem i odašiljanje podataka van mreže. Dakle, omogućena je integracija različitih platformi bilo kroz izmjenu podataka ili uporabu programskih alata koji se čuvaju na poslužitelju, ali pripadaju jednoj vrsti OS i ujedno koriste zajedničke-podijeljene (SHARE) mrežne resurse.

Proširivanje mreže i povezivanje raznolikih mreža van poslužitelja omogućava se u tu svrhu posebno dizajniranim uređajima kao:

 • PONAVLJAČ (Repeater)
  u suštini nastavlja granu iste topologije,
  više djeluje kao pojačalo i regenerator signala
  na 2. razini OSI modela.

 • PREMOSNIK (Bridge)
  povezuje sustave na 3. razini i povezuje mreže
  iste ili različite topologije.

 • USMJERIVAČ (Router)
  omogućava prijenos podataka između mreža
  i djeluje na 4. razini protokola, tj. prilagođava
  podatke za prijenos iz jednog sustava u drugi.
 iStripper

Dakle, sastavni dio mrežnog OS je 'router' potpora, bilo vanjska (slika 3.6.10-A) kada se usmjeravanjem na vanjski 'router' obavlja i nadzire ova zadaća, ili interna (slika 3.6.10-B) kada se na poslužitelj preko različito konfiguriranih mrežnih kartica i programske potpore povežu raznolike mrežne topologije.

 Router u mreži
Slika 3.6.10 Shema povezivanja raznolikih podmreža za poslužitelj.

Usmjerivač se može postaviti i iza poslužitelja (server-a) kao izlazni uređaj lokalne mreže. U suštini zadaća usmjerivača je da na temelju analize dospjelih podataka (odredišne adrese) odabere najpogodniji pravac kojim će proslijediti podatke. Obično u svom algoritmu rada ima mogućnost da ako ustanovi da ne može uspostaviti komunikaciju uobičajenim putom, recimo zbog neke neispravnosti, pokuša uspostaviti komunikaciju preko nekog drugog zaobilaznog puta. Pored navedenog može se konfigurirati da ograniči pojedine neželjene vrste prometa.

Kvalitetno usklađivanje pojedinih vrsta protokola od velikog je značaja za stabilnost rada uvezanih raznolikih podmreža. U lokalnoj mreži česti je korisno dati mogućnost da računala i dodatni uređaji mogu razmjenjivati podatke s više vrsta protokola. Na primjer za Internet će se koristiti TCP / IP, a za dohvat poslužitelja ispisa u lokalnoj mreži koristiti će se NetBEUI ili IPX / SPX koji su nešto jednostavniji i brži u lokalnom radu.

Programska potpora za povezivanje postaje uspostavlja usklađenost (korelaciju) između komandi OS postaje i komandi OS poslužitelja kako bi se komande OS postaje interpretirale poslužitelju na isti način. OS postaje se u tom smislu upotpunjuje. Zbog toga korisnik može izravno pristupiti mreži koristeći komande i mrežne korisničke programe prilagođene tipu OS postaje. Glede navedenog, mrežni OS sadrži potporu za različite platforme kako bi se radne postaje s različitim vlastitim OS mogle mrežno povezati.

Svaka mreža mora imati barem jedna poslužitelj. Moguće ih je za istu namjenu ili za raznolike namjene integrirati više u mrežu i 'uvezati' njihov međusobni rad. Mrežna koncepcija utemeljena na više poslužitelja (na primjer jedan radi, a drugi mu je vjerna kopija) iz osnova mijenja stabilnost mrežnog sustava.

 Osnovni poslužiteljski koncepti  
Slika 3.6.11 Koncept mreže s jednim ili više poslužitelja.  

Ako je mrežni sustav utemeljen na radu samo jednog poslužitelja, koji je ujedno i nositelj mreže, njegovom neispravnošću prestaju funkcionirati svi korisnici priključeni za njega. Mreža i poslužitelj su na istoj razini. Uloga i položaj nadglednika-administratora mreže i korisnika nisu u prikazanim rješenjima isti.

Ako mrežni sustav počiva na više poslužitelja, mreža predstavlja po hijerarhiji višu razinu od skupa poslužitelja. Mreža je utemeljena na više 'stupova' te pucanje jednog neće prouzročiti rušenje cijelog sustava, što je očigledan doprinos stabilnosti sustavu. Korisnikova razina je nad razinom poslužitelja, što ga čini potpuno neovisnim o stanju pojedinih elemenata sustava, odnosno 'ispad' jednog od poslužitelja neće utjecati na rad korisnika. Korisnik sadržaje koristi na razini mreže a ne na razini poslužitelja - NDS sustav (Network Directory Service). NDS predstavlja globalnu bazu podataka koja sadrži informacije o cjelokupnom mrežnom sustavu. Naravno, uz poslužitelja datoteka kreirati će se i poslužitelj ispisa koji će voditi brigu o tiskovnim resursima. Sustav za praćenje transakcija - TTS (Transaction Tracking System), neće dopustiti da se realizira nekakav nedovršeni postupak kao upis ili prijenos u bazi podataka prekinut zbog kvara radne postaje, te time osigurava neprekidnu cjelovitost i ispravnost podataka.

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda