3.6.4. Mrežna kartica

 Go to English Page Natrag Računalne mreže Dalje

 MyData Knox

Sklop, koji skupa s konektorima i ožičenjem, tvori fizičku izvedbu OSI modela protokola i predstavlja sučelje (interface) između računala i u sklop ugrađenog komunikacijskog sustava, naziva se mrežna kartica (Network Interface Card - NIC). Ono što mrežnu karticu čini kvalitetnom je njen vlastiti procesor koji vodi brigu o načinu povezivanja s mrežnim medijem i komunikaciji. Ako je veći dio ovih fundamentalnih poslova prepušten mikroprocesoru, omogućava se dizajn jeftinije mrežne kartice, što je za računalo korisnika prihvatljivo ali ne i za poslužitelj. Programska potpora, koja vodi računa o protokolima, zajedno s karticom tvori sučelje između računalne i komunikacijske podmreže.

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineering) je utemeljio niz načina na koji mrežne kartice prenose podatke preko medija, najčešće raznih vrsta vodova, prihvaćenih od strane ISO a odnose se na razne računalne platforme.

Poznati su standardi pod oznakom 802.1 do 802.11 pa nadalje koji u suštini definiraju različite topologije i načine prijenosa podataka, uopćeno:

Kartica ima zadaću povezati računala u mrežu iste topologije. Povezivanje mreža različite topologije može se obaviti umetanjem više kartica za različite topologije u poslužitelj od kojih svaka 'opslužuje' svoju topološku granu. Naravno, tada mrežna programska potpora treba da podržava različite mrežne sustave. Mrežni sustav tipa NetWare u svojoj strukturi ima implementiranu potporu u poslužitelju za obavljanje zadaća mosta i usmjerivača te je dovoljno umetnuti raznolike kartice.

PC mrežna kartica konfigurira se najčešće za jedan od tipova U / I sabirnice (ISA, VLB ili PCI) i najčešće podržava ISA ili PCI sabirnicu koje u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve glede mrežne komunikacije. Mreža kartica na pročelju imati će jedan ili više tipova priključaka:

       1.) THIN ETHERNET (tanki) koaksijalni kabel - sabirnička
         topologija uz 'transiver' (primo-predajnik) ugrađen na
         kartici. Koaksijalni kabel se preko BNC-T člana vezuje
         direktno na karticu; ima veću imunost na šum, tipičan za
         sabirničku topologiju. Rješenje je prilično jeftino, ali
         ne trpi loše energetsko uzemljenje. Prekid ili oštećenje
         kabla uzrokuje potpunu nefunkcionalnost cijele mreže.

       2.) TWISTED-PAIR (usukane parice) 8 žilni kabel - zvijezdasta
         topologija s HUB uređajem (prometnim središtem) i RJ45 
         PTT tipom konektora za telefon. Mogu biti oklopljene-STP
         i neoklopljene-UTP; jeftinije su i lakše za instalaciju.
         Sve veću popularnost dobiva ne samo zbog relativno
         jeftinih vodova već i zbog velikog pada cijena aktivnih
         mrežnih uređaja. Pouzdanost mreže je znatno veća u odnosu
         na sabirničku topologiju.

       3.) THICK ETHERNET (debeli) koaksijalni kabel + 'TRANSCEIVER'
         uređaj koji se povezuje s mrežnu karticu pomoću 'transceiver'
         kabela (15 pinski AUI konektor). Rješenje koje se u načelu
         više ne koristi i traži kvalitetno energetsko uzemljenje.
         Prekid ili oštećenje kabla uzrokuje potpunu
         nefunkcionalnost cijele mreže.

Kartica koja sadrži više tipova priključaka uobičajeno se naziva kombinirana (combo) mrežna kartica.

 'Combo' mrežna kartica
Slika* 3.6.17 Pročelje 'Combo' PC NIC / Izvedbe NIC. ( + / - )  

Naravno, nije moguće istovremeno uporabiti više načina priključivanja mrežne kartice na mrežu već samo jedan od njih. U konfiguracijskoj datoteci kartice treba definirati s kojom vrstom priključka će kartica raditi. Kada NIC nema odgovarajući konektor za spajanje s prijenosnim medijem, koristi se AUI (Attachment Unit Interface) konektor koji omogućava spajanje različitih medija uz odgovarajuće transceiver-e (pretvornike). Tranceiver je u osnovi primo-predajnik, a može i vršiti pretvorbu signala jedne prirode u drugu (električki u optički). Kako je primo-predajnik podrazumno je da ima dvosmjernu komunikaciju. Osim navedenog, mrežna kartica može biti istovremeno aktivna (konfigurirana) samo u jednoj mreži bez obzira na protokol koji koristi.

Kartica s višestrukim sučeljem, kao prikazana na prethodnoj slici, obično se naziva 'combo'-kombinirana. Funkciju pretvornika kod 10base2 i 10base-T odrađuje elektronika ukomponirana na tiskanoj ploči mrežne kartice.

Posebnost glede navedenog su:

       4.) FIBER-OPTIC (svjetlovodi) - unutar kabela ima više
         optičkih vlakana jer optovod podržava samo jednosmjernu
         komunikaciju. Daju dobru sigurnost zbog otpornosti na
         vanjske elektromagnetske utjecaje i veliku brzinu
         prijenosa podataka, ali su vrlo skupi. Mrežne kartice ovog
         tipa koriste sustavi za pohranu ogromne količine podataka.

       5.) WIRELESS (bežična komunikacija) - Svakodnevno je sve
         zastupljenija vrsta komunikacije koja omogućava spajanje
         PC računala preko PCI ili PCMCII mrežne kartice.
         Postoje i verzije USB uređaja koji služe kao bežični
         komunikacijski uređaj ili još sadrže pretvarač za
         pretvorbu bežične komunikacije u žičnu komunikaciju.
         Najčešće se koriste kod prijenosnih računala.

Trenutno je najraširenija uporaba RJ45 priključka, odnosna zvjezdasta arhitektura mreže. Naime pad cijena HUB i SWITCH uređaja u potpunosti je istisnuo tanki ethernet kabel u mrežnim konfiguracijama upravo zbog nepouzdanosti sabirničke mrežne topologije. Debeli ethernet kabel koristi se još jedino u starim sustavima ako su u funkciji. Osim toga bolji HUB je u stanju prepoznati koja mrežna kartica ili koji kabel nisu ispravni i automatski taj priključak iskopčati iz sustava. Switch ima dodatne mogućnosti, bolje opisane u poglavlju o Intranet-u.

Svakoj mrežnoj kartici dodjeljuje se jedinstveni sklopovski broj (MAC adresa - Media Access Control) kojeg se određenom komandom OS može očitati kao heksadekadni zapis, na primjer 08:00:20:7b:2b:36 (48 bit-a), ako je računalo uključeno i aktivno na mreži. Posebna međunarodna organizacija dodjeljuje skup brojeva proizvođačima mrežnih kartica, tako da ne postoje dvije kartice na svijetu s istim sklopovskim brojem. Na taj način izbjegavaju se 'nesuglasice' između kartica u mrežnom prometu. Prvih 6 heksadekadnih brojki MAC adrese označava proizvođača, a narednih 6 jedinstveni broj kartice tog proizvođača. Kako ne postoji zakonska obveza o registraciji prodane mrežne kartice taj podatak ne pomaže mnogo u otkrivanju 'zločestih' korisnika mreže. Pošto NIC u radu koristi MAC adresu spada u uređaje 2. sloja OSI modela, naravno uz sklopove 1.sloja. Transceiver (pretvornik) spada u uređaje 1. sloja jer radi samo sa signalima a ne i s adresama.

NIC ima slijedeće funkcijske dijelove:

Sklopovske postavke NIC su:

Po brzini prijenosa podataka u računalu DMM je najbrži način, slijedi I/O port te DMA. Moguća je uporaba i kombinacije navedenih.

Svakoj kartici umetnutoj u slot matične ploče treba dodijeliti slobodni IRQ broj i adresu (npr. IRQ=5, U / I adresa=300H), te premoštenjima odrediti koji će se tip konektora (veze) koristiti, prisutnost BOOT ROM-a za postaje bez OS na disku i slično. Ako se u slot-ove računala umeće više kartica svaka se pojedinačno mora konfigurirati na različite prekide i adrese jer to je u suštini više uređaja. Ova zadaća se pojednostavnjuje uporabom PnP kartica nove generacije koje, u zajednici s BIOS-om novije generacije, OS automatski podešava.

Većina modernih matičnih ploča za računala ima ugrađene UTP mrežne kartice, a kad su u pitanju prijenosna računala (laptop) nerijetko posjeduju modemski priključak (RJ11), UTP priključak (RJ45) te mogućnost bežičnog povezivanja po CSMA / CA tehnologiji prema Wi-Fi 802.11x standardu za veze do približno 100 m i BLUETOOTH tehnologiji (radio veza na 2.4 GHz) za bliske veze do 10 m. Za veće udaljenosti (WAN), preko 10 km, namijenjena je WiMax tehnologija za bežične veze utemeljena na 802.16 standardu koja nije zamjena za Wi-Fi standard kojeg na primjer koristi SOHO okruženje. Dakle, izvedba mrežnih kartica vrlo je različita ovisno o njenoj namjeni, radnom protokolu i sučelju.

U odnosu na blok shemu prikazanu na slici 7.4.9, bežična kartica ima dodatne uređaje koji vrše modulaciju i demodulaciju VF signala s digitalnim signalom prijemnika i predajnika mrežne kartice uz enkripciju sadržaja glede njegove zaštite od čitanja i sigurnosni mehanizam pristupa mreži.


 Cure iStripper iStripper iStripper iStripper iStripper iStripper


SAŽETAK:

Bez sumnje mrežna kartica vrlo je važan komunikaciski uređaj. Ako se pogledaju pažljivo mrežne kartice na slici 3.6.1c može se primjetiti da neke imaju veliki čip ugrađen na štampanoj ploči, kao kartica prikazana na slici 4.6.48d. To znači da imaju vlastiti procesor (prema shemi na slici 7.4.9) koji nadgleda komunikaciju, te koriste vlastiti DMA kanal (Remote DMA - RDMA). U računarstvu, daljinski pristup izravnoj memoriji (RDMA) je izravni pristup memoriji iz memorije jednog računala u drugi, bez učešća njihovih operativnih sustava. To omogućuje veliku propusnost i umrežavanje niske latencije.

RDMA podržava umrežavanje omogućavajući da mrežni adapter prijenos podataka vrši izravno ili iz priručne memorije, eliminirajući potrebu za kopiranje podataka posredstvom programske potpore i međuspreme podataka u operativnom sustavu. Takvi transferi ne zahtijevaju rad od strane procesora, međusprema, ili preklopnika (switch) i transfer podataka se odvija paralelno s drugim radnjama operativnog sustava. Kad program koji obavlja RDMA čita ili piše zahtjev, podaci se isporučuju izravno na mrežu, čime se smanjuje latencija i omogućava brz prijenos poruka.

Dakle, kvalitetna mrežna kartica ima vlastiti prijemnik (RX) i predajnik (TX) prema standardima za TCP / IP komunikacijski skup protokola te moguće još neke dodatne (kao IPX / SPX). Mrežne kartice ugrađene na matičnu ploču uglavnom nemaju navedenu osobitost, i za odvijanje komunikacije koriste se resursima CPU i mogućnostima operativnog sustava.

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda