4.3.3. Control Panel

 Go to English Page  Natrag  Windows 98  Dalje


Control Panel (nadzorno mjesto) i dalje ostaje mjesto gdje se sustav konfigurira. Osim osnovnih sadržaja koji su prikazani na narednoj slici, instalacijom dodatne programske potpore i sklopovlja povećati će se broj ikona, odnosno podešavanja u odnosu na izvorne postavke. Veći dio konfiguracije podesiti će se prilikom instalacije Windows OS, ali ima potrebe ponešto i naknadno podesiti, osobito što se tiče umrežavanja računala.

 Konfiguracijski prozor
Slika 4.3.10 Konfiguracijski prozor Windows-a.

Koncepcija instalacije novog sklopovlja poprilično je pojednostavljena upravo zahvaljujući PnP (Plug aNd Play - umetni i radi) osobitostima matičnih ploča i operativnog sustava. Tijekom instalacije operativni sustav pita driver za uređaj kojega ne prepoznaje, odnosno ne može ga naći na instalacijskom CD-u. Tada na upit treba staviti disketu ili CD s driver-om i ukazati gdje je driver. U protivnom driver se neće instalirati i u /System/Hardware/ popisu uređaja pojavit će se upitnici ili uskličnici. Naknadno se mogu dodati kroz opciju /Add New Hardware/. Slični ulogu ima izbor /Add/Remove programs/; omogućava instalaciju ili uklanjanje dijelova Windows 9X programske potpore ili neke druge programske potpore, kao Microsoft Office, Corel Draw i drugo.

Ostale ikone u ovom prozoru imaju zadaću postavljanja parametara uređaja baš prema slikama kako je nacrtano. Interesantan je izbor 'Printers' gdje je moguće instalirati više pisača i odrediti jednog kao podrazumnog, a što je najvažnije ovdje se mogu nalaziti prečice prema pisačima drugih računala u mreži ili pisačima koji imaju ugrađenu potporu za rad u mreži kao samostalni mrežni uređaji. Izbor ikone /System/ između ostalog omogućava promjena driver-a uređaja kroz mapu /Device Manager/ te promjena veličine i mjesta prividne memorije (pagefile) na disku preko mape /Performance/.

No u mrežnom okruženju najvažnije je ispravno podešavanje /Network/ postavki. Kako je Windows 98 zamišljen prvenstveno za kućnu uporabu, prilikom instalacije sustava, ako se drugačije ne odredi, sve postavke usmjerene su na jednog korisnika i bilo tko da radi na računali imati će te postavke. Tako se recimo Outlook Express može podesiti u izboru /Tools/Accounts/ više elektroničkih adresa. Specifični imenici korisnika kao [Cookies], [Desktop], [Favorites], [Start Menu], [Temporary Internet Files] i drugi sadržaji nalaze se u imeniku [Windows] i zajednički su za svih. Ako više korisnika koristi računalo bolje je izvršiti akciju kako prikazuje naredna slika.

 Konfiguriranje za više korisnika
Slika 4.3.11 Konfiguracija za više korisnika.

Dakle, aktiviranjem ikone /Passwords/ moguće je promijeniti postavke da svaki korisnik ima odvojene prethodno nabrojane sadržaje u imenik [Windows/Profiles/Ime_korisnika-1] te analogno tome [Windows/Profiles/Ime_korisnika-2] za drugog korisnika i nadalje. Korisnici imaju odvojene profile. Ime_korisnika se sad ne mora slagati s imenom računala niti se to u umrežavanju preporučuje. Umreženo računalo prijavljuje se poslužitelju u kojem je tablica s imenom_računala s pripadno IP adresom, te korisnik može koristiti resurse poslužitelja ako na njemu ima otvoren korisnički račun. I programska potpora Outlook Express imati će tako odvojene podatke za svakog korisnika na odgovarajućem mjestu u imeniku [Windows/Profiles/Ime_korisnika-X]. Dakle, odvojeni profili korisnika su vrlo značajna mogućnost. Glede imena računala i IP adrese računala treba kontaktirati administratora mreže da se ne bi dogodilo da dva uređaja na mreži imaju isto ime ili istu IP adresu, jer će doći do konflikta između računala i drugog mrežnog uređaja (isto računala na primjer) do mjere da ni jedan uređaj koji je u konfliktu neće moći raditi u mrežnom okruženju.


 Natrag
 Tražila
 Dalje

Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/datoteka>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 Početak
 KAZALO  Informatička abeceda