4.3.4. Umrežavanje računala

 Go to English Page  Natrag  Windows 98  Dalje

 MyData Knox

U Windows 98 operativnom sustavu ikona /Network/ u prozoru /Control Panel/ otvara programsku potporu za podešavanje parametara mreže za umrežavanje računala i podešavanja prava ostalih korisnika mreže na svima raspoložive servise i resurse računala (share), koja se sastoji od tri mape. Kada se od administratora mreže dobiju podaci o imenu računala upisuju se u mapu prikazanu na slici ispod.

 Osnovni parametri sustava
Slika 4.3.12 Zadavanje imena i grupe.

|Workgroup| se određuje prema nazivu grupe računala kojoj se računalo pridružuje radi međusobne razmjene podatak unutar grupe, a naziv grupe opet daje administrator mreže. Opis o računalo nije od značaja glede umrežavanja. Nakon upisa ova dva podatka treba izvršiti 'restart' računala kako bi se navedeni podaci upisali u 'registry'. Naknadna promjena imena ili grupe također traži 'restart' računala. nije dobro u ovom postupku istu radnju odgoditi za kasnije. Nakon 'restarta' računala treba otvoriti mapu /Configuration/ koja podrazumno koristi prve tri od prikazanih stavki. korisno je dodati uslugu |File and printer sharing for Microsoft Networks| radi razmjene podataka i dijeljenja (share) pisača te |Microsoft - IPX/SPX-compatible Protocol| ako je mreži pisač pristupačan samo preko njega.

 Potpora za mrežu
Slika 4.3.13 Adapter, protokoli i servisi.

Od svih parametara ove mape treba podesiti samo TCP / IP postavke. No problem može nastati s mrežnom karticom Promjena mrežne kartice zbog neispravnosti može dovesti do zabune u zapisima registry-a ako se prethodno neispravna nije deinstalirala, jer će ostati zapis da IP adresu već koristi jedna mrežna kartica. Dakle, obvezno prije zamjene neispravne mrežne kartice istu treba deinstalirati i izbrisati njene driver-e, bez obzira radi li se o istom tipu kartice ili ne jer su im sigurno MAC adrese (Media Access Control) različite. Brisanje drivera i uređaja vrši se preko ikone /System/Hardware/. O MAC adresama više u poglavlju o Internetu.

No da bi se pristupilo dijeljenim (share) resursima nije dovoljno samo instalirati servis koji to podržava. Klik na polje |File and print sharing| daje prozor u kojem se odlučuje što će se staviti na raspolaganje ostalim računalima i mreži.

 Raspoloživost podataka u mreži
Slika 4.3.14 Prava na resurse.

Što će se staviti ostalima na raspolaganje ovisi sigurnosnoj politici koja će imati svoje elemente u vatrozidu (firewall), kojeg je vrlo korisno instalirati i definirat u njegovim postavkama tko ima pravo 'vidjeti' ovo računalo u mreži.

Ako firma koristi poslužitelj s Novell programskom potporom treba kroz mapu /Configuration/ dodati postavke koje se tiču ove arhitekture. Novell nudi paletu programske potpore za poslužitelje i svojevremeno je bio neprikosnoven na tržištu, osobito njegova 'Small Business' rješenja.

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO  Informatička abeceda