Podešavanje TCP / IP postavki

 Go to English Page Natrag Umrežavanje računala Dalje

 MyData Knox

TCP / IP postavke moguće je definirati na dva načina:

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je servis koji računalu automatski dodjeljuje TCP / IP postavke. Pri tome se ne mijenja postojeće ime računala i grupa. Administrator mora ustanoviti shemu označavanja računala i pripadnosti grupi da ne bi došlo do eventualnih konflikata u prikazu /Network Neighborhood/ i neprepoznavanja susjeda. Ovo je korisna osobina za konfiguriranje prijenosnih računala, koja će prilikom svakog novog priključivanja na mrežu dobiti novu IP adresu iz raspona predviđenog za DHCP uslugu. No pristup dijeljenim resursima malo je otežan jer ne ide izravno preko poznate IP adrese. Imena ovih računala ne nalaze se u DNS tablici poslužitelja.

Statičke adrese upisuju se ručno u računalo na osnovu DNS (Domain Name System) servisa poslužitelja, odnosno na osnovu zapisa u tablici koju administrator mreže ručno konfigurira. Nadalje je prikazan način upisa na osnovu DNS zapisa.

 Mrežne postavke i prava
Slika* 4.3.15 Upis IP adrese i status protokola. ( + / - )

Administrator mreže dodjeljuje za računalo IP adresu i njenu mrežnu masku, te se iz navedenog prikaza može zaključiti da je računalo pripadnik privatne mreže C-klase, o čemu se detaljnije može pročitati u poglavlju o Internetu. Dakle korisnik mrežnih resursa ne može napisati adresu koja mu padne na pamet. Privatna IP adresa znači da je mreža zaštićena vatrozidom. Mapa /Bindings/ daje prikaz koji protokoli se u konfiguraciji koriste i mogu se isključiti nepotrebni.

S ovim podatcima računalo je prepoznatljivo u mreži, ali još uvijek ne zna kuda izaći iz mreže te gdje se nalazi poslužitelj na kojem je upisano u njegov DNS sadržaj i na kojem je korisnički račun korisnika. Naredna slika prikazuje parametre koje treba za ovu svrhu upisati.

 Izlazna (Gateway) IP adresa
Slika* 4.3.16 Upisi 'izlaza' i DNS-a. ( + / - )

Za izlaz iz mreže treba u mapu /Gateway/ upisati IP adresu uređaja koji cjelokupnu mrežu spaja s nadređenom mrežnom opremom. Pritiskom na polje |Add| dodaje se upisana adresa u prikaz |Installed gateways|. Ako postoji još neki mogući izlaz također ga treba dodati u popis. Na sličan način dopisuje se adresa DNS poslužitelja, kojih također može biti više. Na slici prikazan je jedan upisani i jedan koji se ima upisati pritiskom na polje |Add|. Obavezno još treba ispuniti dvije rubrike /Host:/ (ime računala) i /Domain:/ (domena kao 'informatika.buzdo.com', 'krs.hr', 'bug.hr' i slično), naravno na osnovu podataka koje je dao administrator mreže. Iako je u primjerima ovog poglavlja Workgroup=Spalato i Domain=spalato.hr, jedno s drugim nemaju ništa zajedničko. Prvi podataka je za prikaz članova mreže unutar svoje mreže i u /Network Neighborhood/ prikazati će se sve grupe te klik na ikonu grupe prikazati će članove te grupe, a drugi podatak je pripadnost okružju koje daje uslugu pristupa Internetu. Kod Windows XP operativnog sustava opisane postavke upisuje su u jednoj objedinjenoj formi prema slici 4.4.32, kao i formi na slici 4.5.93c za Windows 7 operativni sustav.

Kako provjeriti da je sve dobro upisano i da li radi? Vrlo jednostavno. Odabere se u izborniku {START}-{Programs} ikona MS-DOS Prompt. Kada se otvori DOS prozor i upiše komanda ipconfig /all dobije se kompletan ispis mrežnih postavki. Nije na odmet još jednom napomenuti da dva računala (host-a) u mreži ne smiju imati isto IME ili IP adresu. Kad je samo jedno računalo uključeno ništa se neće primijetiti. Konflikt je neizbježan čim se u mrežu uključi drugo računalo kojemu je IME ili IP adresa isto kao kod već jednog uključenog računala. Na ekranu oba računala 'iskočiti' će vrlo brzo prozor s upozorenjem o konfliktu. Različita domena ili grupa ne razrješava sukob.


Primjer I

Ispis komande ipconfig /all za Windows 98 SE operativni sustav povezan za mrežu preko kabelskog modema.

 c:\WINDOWS>ipconfig /all

 Windows 98 IP Configuration

      Host Name . . . . . . . . . : BuMa
      DNS Servers . . . . . . . . : 192.168.1.4
      217.198.98.5
      Node Type . . . . . . . . . : Broadcast
      NetBIOS Scope ID. . . . . . : 
      IP Routing Enabled. . . . . : No
      WINS Proxy Enabled. . . . . : No
      NetBIOS Resolution Uses DNS : No

 Ethernet adapter :

      Description . . . . . . . . : Intel DC21140 PCI
                     Fast Ethernet Adapter
      Physical Address. . . . . . : 00-69-13-CE-CA-96
      DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes
      IP Address. . . . . . . . . : 217.198.100.115
      Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.254.0
      Default Gateway . . . . . . : 217.198.100.1
      DHCP Server . . . . . . . . : 192.168.1.4
      Primary WINS Server . . . . : 
      Secondary WINS Server . . . : 
      Lease Obtained. . . . . . . : 01 09 06 21:32:26
      Lease Expires . . . . . . . : 01 10 06 09:32:26

 c:\WINDOWS>

Glede navedenog, jasno je da se mrežna kartica može konfigurirati za rad samo u jednoj mreži, odnosno ne može istovremeno biti 'članica' više mreža bez obzira koji protokol se koristi.

Za sličan ispis kod Windows 98 i Windows ME treba koristiti komandu winipcfg. Zlata vrijedi komandna linija. Ima toga još. Čitajte upute i učite. Korisno je. Imate Internet? Google?

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda