5.1.5. Ostale komande operativnog sustava

 Go to English Page Natrag Komande Dalje

 MyData Knox

Komande koje slijede ne spadaju u grupu koja se rabi tijekom rada, već se rabe sporadično u specifičnim situacijama, ili daju uvid u stanje koje se gotovo nikad ne mijenja. Stoga su opisane na zasebnoj stranici. No, treba imati na umu da je korisniku raspoloživo još komandi prema sadržajima navedenim u imenicima [/bin], [/sbin] i [/usr/bin], a također se mogu naknadno instalirati 'paketi' dodatnih komandi (utilities), osobite komande, kao ' screen ', komanda za upravljanje ekranskim prikazima koja multipleksira fizički terminal između više procesa, ili pak specifična programska potpora ' mc ' (GNU Midnight Commander) koja nije ništa drugo do vrlo kvalitetan rukovatelj datotekama s TUI sučeljem. Servisi koje poslužitelj može imati, kao elektronička pošta (MAIL), WWW usluge, LDAP i RADIUS servisi i slično naknadno se instaliraju i vrlo često imaju svoje komande za rukovanje s njima. U dodatnu potporu spada i npr. paket 'samba' koji po instalaciji omogućava pristup poslužitelju Windows korisnicima u njima pripadne imenike bez FTP potpore. Možda je u današnje vrijeme za ovu svrhu bolje uporabiti NAS. Za rad s udaljenog mjesta služi SSH programska potpora. Dodatnih komandi i paketa ima mnogo, i mogu se pregledati na nekom od Debian FTP poslužitelja kao npr. kod CARNet-a (ftp://ftp.carnet.hr//debian/pool/main).

Gašenje i ponovno pokretanje računala

Uključivanje i isključivanje računala u nadležnosti je administraciju sustava, a samo fizičko uključivanje je nešto što svaki korisnik zna. No nije dobro da poslužitelj neke ustanove ili firme može svatko uključiti i isključiti prema nahođenju. Stoga poslužitelji moraju biti u zasebnoj prostoriji u koju samo administrator ima pristup. Glede stabilnosti rada poslužitelja obvezno je da je svaki od njih na strujnu mrežu (220 V-) priključen preko UPS-a.

Rad u pozadini i specifične komande

Odnose se na neuobičajene i nesvakodnevne zadaće.

Specijalni karakteri u komandama

Kada se upiše komanda, određeni znakovi imaju posebno značenje za ljusku i prije nego što se započne interpretiranje komande. Puno detaljniji opis može se dobiti iz literature koja obrađuje školjku, ali mora se razumjeti što se događa, ili će se dobiti neočekivani rezultati. Jedno je sigurno, specijalni karakteri ne smiju biti u specifikaciji datoteke, niti opcija komande.

Osobitosti

Pod ovim podnaslovom misli se na komande i radnje koje se povremeno koriste da bi se usmjerili neki poslovi ili dobili podaci o računalu-poslužitelju glede provjere ispravnosti rada ili pak glede upoznavanja administratora s osnovnim svojstvima novog poslužitelja.

Ako korisnik neki od imenika često koristi, te pristup do njega oduzima dosta vremena, dobro je prema tom imeniku izradi simboličku spojnicu iz imenika koji se najčešće koristi, kao što je obično polazni (home) imenik. Debian koristi mnoštvo simboličkih spojnica, kako je u dosadašnjim primjerima prikazano. Izrada simboličke spojnice u željenom imeniku vrši se pomoću komande ' ln ':

ln -s put_do_odredišta_spojnice naziv_spojnice  (osnovna sintaksa)
ln -s /var/www/joomla index.html         (primjer)

drago@voda:~$
su -        (upit za upis zaporke uz prijenos varijabli okruženja)
voda:~#       (radni imenik korisnika 'root')
voda:~# cd /
voda:/#         (korijenski imenik sustava)
voda:/# cd /var/www   (dohvat imenika gdje se pravi spojnica)
voda:/var/www#
voda:/var/www# ln -s /var/www/joomla index.html
voda:/var/www# ls -al
  :
lrwxrwxrwx 1 root root 16 2009-01-31 12:13 index.html -> /var/www/joomla

U navedenom primjeru svi pozivi prema datoteci 'index.html' usmjeravaju se imenik koji je upisan u navedenu datoteku.

Ako se žele pročitati osnovni podaci o poslužitelju, ili provjeriti ima li kakvih promjena prilikom nadogradnje može poslužiti naredni skup komandi:

Za provjeru mrežne komunikacije služe komande ' ping ' i ' tracert ' uz uporabu kao kod Windows operativnih sustava, kako je opisani u poglavlju 7.4.4, s tim da prvu komandu može izvršiti svaki korisnik a drugu komandu samo superuser (root).


 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda