5.1.4 Osnovne komande operativnog sustava

 Go to English Page Natrag Linux Dalje

 MyData Knox

Prema već navedenom, korisniku koji ima korisnički račun omogućava se prijava na sustav. Ako koristi konzolu ili terminal-emulator za administraciju sustava, putem ponuđene mu radne školjke (shell) - KOMANDNOG INTERPRETERA, podrazumno BASH, omogućava mu se da zadaje komande sustavu. Općenito komanda je PROCES koji se ima izvršiti i koji naloge za izvršavanje prima preko ulaza i daje rezultat na jedan od izlaza, prema narednoj slici.

 Proces 0 - standardni ulaz

1 - standardni izlaz

2 - standardna greška
Slika 5.1.9 Proces i njegovi osnovni ulazno / izlazne osobitosti.

Uobičajeni standardni ulaz je tipkovnica, odnosno upisana ključna riječ s opcijama i argumentima. Po pritisku tipke <Enter> školjka omogućava procesu da preuzme nalog, izvrši njegovu obradu i ako je sve proteklo očekivano rezultat proces prosljeđuje na standardni izlaz, a ako nije prosljeđuje ga na standardnu grešku. Temeljem ovakvog poimanja djelovanja procesa lako se može zaključiti da jedan od izlaza može biti ulaz u drugi proces te izlaz iz njega ulaz u naredni - ULANČAVANJE.

Bilo kako bilo, komandi ima mnogo, više ili manje složenih i s više ili manje opcija. Svega toga ima prilično i neophodno je neprekidno konsultirati stranice pomoći ili literaturu. Izvršavanje neke komande je proces, koji kad dođe na red za odrađivanje, očekuje prihvat podataka na ulazu (stdin) - read operacija, bilo od tipkovnice ili sadržaja neke datoteke ili izlaza iz nekog drugog procesa, a kao rezultat ima ispravno obrađene podatke na izlazu (stdout) - write operacija, ili poruku o grešci ako je obrada neispravna ili prekinuta (stderr) - error poruka. Sve aktivnosti procesa bilježe se u pripadnim mu datotekama za praćenje rada, tzv. LOG datoteke, [/var/log] imenik.

Tijekom rada korisnik ima potrebu da 'očisti' prikaz kako bi pregledno pročitao rezultat naredne komande. U tu svrhu služi mu komanda ' clear '. Komande koje su dosad prikazane, kao i sadržaji imenika u kojima se nalaze, najosnovniji su dio operativnog sustava, dobivene prilikom instalacije operativnog sustava preko mreže ali bez ikakve dodatne programske potpore koju prikazuje slika 5.5c.

Sve komande nisu raspoložive korisnicima. Ako se žele izvršiti neke osobite radnje, osobito izmjena konfiguracijskih datoteka u imeniku [/etc] ili sama nadogradnja sustava, korisnik mora imati ovlasti supervizora koji se prepoznaje po korisničkom imenu ' root '. Osim iz konzole, ne postoji drugi način da se izravno uporabi korisničko ime ' root '. Ovlasti administrator sustava mogu se preko terminala ostvariti komandom ' su ' kako slijedi:

  drago@voda:~$    (korisnik 'drago' pozicioniran u svom radnom imeniku)
  drago@voda:~$ su - (komanda za stjecanje statusa SUPERVISOR (root);
             slijedi upit za upis zaporke za 'root' korisnika uz
             prijenos varijabli okruženja)
  voda:~#       (radni imenik 'root' korisnika)
  voda:~# cd /
  voda:/#       (korijenski imenik sustava)

Administratorske ovlasti mogu se ograničiti samo na ciljanu skupini korisnika, pa ako je sustav koji se koristi pod strogim nadzorom, omogućava se ' root ' korisnik samo iz konzole. Način dobivanja ' root ' ovlasti prikazan je i na slici 5.1.2a. Nadalje slijedi kratki opis najvažnijih komandi sustava, koje se nalaze u imenicima [/bin], [/sbin] i [/usr/bin]. Za učinkovitu uporabu komandi uvijek prije toga treba pročitati upute koje ih opširno opisuju, osobito što se tiče mnoštva opcija. Osnovna sintaksa komandi opisana je u specifičnim informatičkim pojmovima i u poglavlju 5.1.1.

Temeljne komande

Podosta ih je u primjerima dosad uporabljeno, ali evo pregleda najvažnijih komandi, odnosno njihovih ključnih riječi (KR). Nadalje su prikazane komande za pregled uputa za ključne riječi i najosnovnije komande datotečnog sustava.

Upravljanje datotečnim sustavom

Datotečni sustav Linux-a bazira se na jedinstvenom izvornom mjestu (korijenu), koji se jednostavno označava s ' / ', na koje se nadovezuju sve datoteke te imenici s pripadnim im imenicima i datotekama i tako hijerarhijski nadalje prema FSSTND strukturi. Osnovna osobitost ovog koncepta je da se za bilo koji imenik u strukturi može 'zakačiti' nova struktura ustanovljena po istom principu. Komande za rad s datotečnim sustavom su:

Datoteka

Komande koje slijede odnose se na datoteke, bilo da se odnose na fizičke uređaje, izvršne programe (binarne) i imenike, kao i tekstualne datoteke. Komande služe za njihovo pronalaženje i pregledavanje. Svrha je dobiti uporabljiv pregled mada se prilikom njihove pogrešne uporabe može u najgorem slučaju učiniti da je sve što je na ekranu nečitko.

Upravljanje prikazom

Kada se na zaslonu tijekom rada prikaže 'smeće', ili se pritiskom na tipku sa strelicom dobiju nekakvi nevažni karakteri, tada za spas mogu poslužiti komande u ovom dijelu.

Komprimirane datoteke

Da bi se uštedio prostor na tvrdom disku, mnogo datoteka koje se koriste su komprimirane. Programi kao 'gzip' ili 'compress' znatno im smanjuju veličini, često više od tri puta. U eri diskova s velikim kapacitetom navedeno nje više od značaja, ali je ostalo kao pravilo. Komprimiranih datoteka ne može se izravno pročitati, već se najprije dekomprimira. Poneka programska potpora, kao ' GNU Midnight Commander ' - ' mc ', ima integriran mehanizam za dekomprimiranje datoteke u privremenu datoteku u imenik [/tmp] i očitavanje njenog sadržaja.

Arhiviranje (backup)

Redovite sigurnosne kopije obvezne su, osobito ako je poslužitelj samostalan i ne replicira se s drugim u mreži, kako bi bili u mogućnosti oporaviti sustav i podataka u slučaju katastrofe. Kako bi dobili potpuni pristup svim datotekama koje treba arhivirati, postupak izrade sigurnosne kopije mora obaviti superuser. Naredni programi (komande) koriste se za izradu sigurnosnih kopija različitih vrsta:

Nadzor nad zbivanjima

Zbivanja su niz događaja između prijave na računalni sustav i odjave iz računalnog sustava. Mora se znati da se po prijavi korisnika za stjecanje administratorskih prava, može napraviti velika šteta na sustavu samo pogrešnim utipkavanjem obične komande. Osobito ako komanda ima rekurzivna svojstva.

Korisnici i računalo

Komande koje se odnose na identitet korisnika i identitet računala su:

Opisane komande nisu sve koje se nalaze u imenicima [/bin], [/sbin] i [/usr/bin], ali spadaju u najvažnije za uspješno konfiguriranje računala, nadzor njegovog rada i rješavanje radnih problema. Osim toga prikazan je samo osnovni dio, bez ostalih mnogobrojnih opcija koje se mogu pridružiti svakoj komandi.


 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda