Početne faze razvoja programske potpore

 Go to English Page  Natrag  Razvoj programske potpore  Dalje


Sagledavajući prethodno navedene faze razvoja programske potpore, prema primjeru o alatima za programiranje, jasno je da su bez obzira na odabir jezičkog procesor prve četiri faze uvijek iste. Razlike su u pisanju programskog koda za pojedine jezičke procesore te se stoga nadalje u primjerima neće prikazivati postupak od pete faze nadalje.

Prve četiri faze razvoja programske potpore (algoritam i dijagram tijeka) za pretvorbu između brojevnih sustava.

1. faza
Izraditi pretvorbu između brojevnih sustava prema načelu:

 B-H-D

2. faza
Pretvorbu izvršiti tako da se binarni broj od najviše 16 bit-a pretvori u heksadekadni i dekadni ekvivalent.

3. faza
a.) Omogućiti upis znamenki B binarnog broja u matricu od 16 elemenata,
      za vrijednost varijable n u granicama { 0 < n < 15 }.

 HEX

b.) Izračunati elemente heksadekadnog broja H prema izrazu:

 HEX iznos

Vrijednost varijable m biti će u granicama { 0 < m < 3 }.
Ako je Hm> 9 neka je tada:

 HEX znamenke

Rezultat je heksadekadni broj:

 HEX broj

c.) Izračunati dekadnu vrijednost broja D prema izrazu:

 Suma

4. faza
Izrada dijagrama tijeka prema kojem će se izvršiti programiranje.

 Tijek  iStripper Affiliate
 iStripper

 Natrag
 Tražila
 Dalje

Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/datoteka>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost

 Početak
 KAZALO  Informatička abeceda