7.3.2. Računalna radna pomagala

 Go to English Page  Natrag  Računala i procesi  Dalje

Proizvodni procesi predstavljaju najčešće, ali nipošto jedino područje primjene digitalnog računala. Digitalna računala mogu se koristiti i kao alati ili pomagala u različitim fazama proizvodnog procesa da pomognu ljudima da rade kvalitetnije, brže i produktivnije. Proces proizvodnje nije samo neposredna proizvodnja u kojoj najvažniju ulogu imaju on-line računalni sustavi, već i sve ono što prethodi ili slijedi iza neposredne proizvodnje. Ciklus proizvodnje započinje sa zamisli o nekom proizvodu a završava prodajom i održavanjem.

 Faze
Slika 7.3.5 Različite faze proizvodnog ciklusa.

Nakon što je proizvod zamišljen, kad je određeno kakav bi trebao biti i s kakvim svojstvima, slijedi razvoj i konstrukcija. Ovisno o vrsti proizvoda druga faza može imati svoje podfaze, kao na primjer simuliranje ponašanja, modifikacije, ispravci i slično.

Ako se radi o složenim proizvodima onda razvoj i konstrukcija traže mnogo tehničkog rada, crtanja, analiza i slično. Za takav posao često nema vremena ili jednostavno nema dovoljno tehničkog osoblja da se sve na vrijeme obavi. Zbog toga su razna računalna pomagala veoma važna za ovaj dio posla. Za tu vrstu posla pomagala imaju svoje nazive CAD (Computer Aided Design) i CAE (Computer Aided Engineering). To je osobita programska potpora, u osnovi veoma skupa, koja je dizajnirana upravo za ispomoć u proizvodnom procesu. Vrlo je sofisticirana i često puta usmjerena isključivo u jedno područje na primjer građevinu, strojarstvo i slično.

Nakon razvoja proizvoda treba pripremiti proizvodnju. I za tu fazu postoje razna pomagala, ali nema toliko komercijalnih kao za prethodnu fazu. Razlog je u različitim pristupima pripremi proizvodnje te se programska potpora uglavnom radi po mjeri za proizvodnju koja se planira.

U neposrednoj proizvodnji prevladava on-line uporaba računala, kao i narednoj fazi gdje se ispituje ispravnost, svojstva, ili drugi parametri proizvoda, vrši podešavanje prije nego ga se označi završenim (recimo oznaka 'OK'). To nije potpuni on-line sistem jer se dozvoljava intervencija osoblja na temelju podataka dobivenih od sustava tijekom ispitivanja proizvoda. Da bi intervencije osoblja bile učinkovite u računalo je ugrađen kao pomagač ekspertni sustav, koji obuhvaća sve znanje više stručnjaka o vođenju procesa, te na osnovu primljenih parametara tijekom ispitivanja savjetuje što učiniti u različitim pojedinim situacijama kada svojstva proizvoda nisu prema predviđenima. Moć ovog ekspertnog sustava izravno će utjecati na povećanje kvalitete proizvodnog procesa osobito ako je u pitanju složenija proizvodnja na primjer TV prijemnika ili DRS kao krajnjeg proizvoda.

Ponuda kupcima obuhvaća tehničke i komercijalne aspekte. Radno pomagala koje će se rabiti u ove svrhe od velikog je značaja. Neka je krajnji proizvod PC računalo opće namjene koje sadrži od nekoliko desetaka do nekoliko stotina mogućih različitih komponenti. Slaganje tih komponenti ne može biti proizvoljno. Pomagalo treba da sadrži kompletnu bazu komponenti koje su raspoložive za sklapanje PC računala te podatke o njihovoj međusobnoj usklađenosti i pravila slaganja. Bilo kakva promjena jedne komponente automatski će ponuditi adekvatnu zamjenu za ostale glede usklađenosti. Na taj način moguće je vrlo brzo kupcu ponuditi računalo usklađeno s njegovim željama i mogućnostima. Dakle, računalno pomagalo za prodaju, odnosno ponudu kupcu također je ekspertni sustav je u računalno ugrađeno znanje više stručnjaka koji se bave sastavljanjem pojedinih komponenti u jedinstveno PC računalo. Ovakvo pomagalo od velikog je značaja kad se rabe nestandardni jedinstveni sustavi. Moguće ga je naći kod proizvođača brodova, građevinaca i sličnih struka gdje s raznolikim ponudama u tržišnoj svjetskoj utakmici treba brzo reagirati. Nema vremena da se stručnjaci ponovno sastanu te modificiraju ili dograđuju. Treba reagirati odmah u nekoliko minuta dok je kupac tu.

Servisi i održavanje proizvoda također može biti potpomognut radnim pomagalima. U ovom slučaju slična su kao pomagala u fazi ispitivanja proizvoda. No kako se servis i održavanje često obavlja na terenu za tu svrhu bolje će poslužiti prijenosna računala. Danas ni moć prijenosnih računala nije upitna. Da li će radno pomagalo biti prijenosno računalo ili sustav u kojeg je isto ugrađeno uz još neke dodatne mogućnosti ovisi o njegovoj namijeni, zahtjevima za robusnost ili nečem drugom. Kako obično intervencije na terenu obavlja manje stručno osoblje radno pomagalo mora biti jednostavnije za uporabu i u nekim segmentima pomoći i moćnije u analizama. Ako mu vlastiti resursi nisu dovoljni putem Interneta ili na neki drugi način može se povezati s glavnim računalom za održavanje, postavljenim negdje u servisu ili tvornici, te koristiti njegove usluge.


 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO  Informatička abeceda