BartPE - UVOD

BartPE - organizacija Boot-CD / DVD sustava

 Pojmovi

 iStripper affiliate iStripper affiliate

 Prema početku  |  1  |  2  |  3  |  Prema kraju

Kad je sve gotovo opisano prema prvoj stranici ovih sadržaja, uradak po završetku BOOT-a izrađenog CD / DVD-a izgleda otprilike ovako:

 BartPE Desktop
Slika* 2.1 Izgled gotovog uratka nakon Boot-a sa CD / DVD-a.

Klik na botun |Bart| daje izbornik sa sadržajima koji su u CD ukomponirani. Prikazani izbornik u gif-animaciji na slici 2.1 nije u mjerilu prema radnoj površini (desktop) da bi na slici bio jasniji za čitanje. Tekst preko pozadine je besplatna programska potpora za prikazivanje parametara sustava i umrežavanja, naravno plugin kojeg se može podesiti po volji (plugin 'BGInfo'). TCP / IP parametri mogu se u .INF datoteci podesiti kao statički i alternativno dinamički. Tako ovaj CD ima podatke za računalo 'SERVIS-1' iako se je pokrenuo s računala koje ima druge ime i parametre.

Poznata komanda daje ispis:

 X:\i386\System32>ipconfig /all

 Windows IP Configuration

     Host Name . . . . . . . . . . . . : servis-1
     Primary Dns Suffix . . . . . . . :
     Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
     IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
     WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

 Ethernet adapter {6456B651-F9CC-4269-6996-069BA77EA13F}:

     Connection-specific DNS Suffix . :
     Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink 10/100..
     Physical Address. . . . . . . . . : 00-77-31-01-19-53
     Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
     Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
     IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.50.254
     Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
     Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.50.1
     DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.50.1
     DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.50.1

     Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, May 08..
     Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, May 08..

Prije nastavka priče iz prvog dijela evo prikaza varijabli okruženja kada se računalo 'podigne' s Boot CD / DVD-a.

  X:\i386\System32>set
  ALLUSERSPROFILE=B:\Documents and Settings\All Users
  AppData=B:\Documents and Settings\Default User\Application Data
  AutoRun=1
  CommonProgramFiles=%ProgramFiles%\Common Files
  COMPUTERNAME=SERVIS-1
  ComSpec=X:\i386\system32\cmd.exe
  OS=Windows_NT
  Path=B:;X:\i386;X:\i386\System;X:\i386\System32
  PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
  ProfilesDir=B:\Documents and Settings
  ProgramFiles=%ProgramFiles%
  PROMPT=$P$G
  ramdrv=B:
  SystemDrive=X:
  SystemRoot=X:\i386
  temp=B:
  tmp=B:
  USERPROFILE=B:\Documents and Settings\Default User
  windir=X:\i386

Dakle, operativni sustav se nalazi na pogonu [X:], profili i privremeni sadržaji na pogonu [B:], a windows imenik je [windir = X: \ i386].

Svaki plugin (modul) stoji u svom imeniku. Ako ih uzimate s Interneta, zapakirani su u .CAB datoteku i mogu se izravno dodati iz nje izborom ||Add|| sa slike 1.3 iz prvog dijela, ili se raspakirano kopira. Sastav plugin-a s koji će se dalje razmatrati prikazan je u narednom ispisu:

 E:\Bart-PE\plugin\cpu-z>dir
 Volume in drive E is Data
 Volume Serial Number is 3065-C7A9

 Directory of E:\Bart-PE\plugin\cpu-z

 11.05.08 16:26  <DIR>     .
 11.05.08 16:26  <DIR>     ..
 01.01.08 01:01        937 cpu-z.htm
 01.01.08 01:01        614 cpu-z.inf
 01.01.08 01:01        372 cpu-z_nu2menu.xml
 01.01.08 01:01  <DIR>     files
        3 File(s)     1'923 bytes
        3 Dir(s)  2'486'788'096 bytes free

Imenik sadrži .htm datoteku u kojoj je opis što plugin radi i kao ga uporabiti, .inf datoteku u kojoj je IME plugin-a /PEBuilder - sekcija/ koje se vidi u prozoru sa slike 1.3 i status da li će se instalirati (0) ili ne (1) te svi potrebni podaci koje će sadržavati izgrađeni 'registry', i .xml datoteku čiji sadržaj se pri postupku kreiranja CD-a pridoda /append - sekcija/ već osnovnom sadržaju datoteke nu2menu.xml u imeniku [E:\PE\plugin\nu2menu\]. Imenik u kojem je plugin i sam njegov naziv ne moraju biti isti. Ni imenik [files] ne mora postojati niti se tako zvati, jer se sve što se plugin-a tiče nalazi u .inf datoteci, ali svi plugin-ovi s Interneta tako ga nazivaju. Sadržaj imenika [files] za primjer 'CPU-z' programske potpore bio bi:

 E:\Bart-PE\plugin\cpu-z\files>dir
 Volume in drive E is Data
 Volume Serial Number is 3065-C7A9

 Directory of E:\Bart-PE\plugin\cpu-z\files

 01.01.08 01:01  <DIR>     .
 01.01.08 01:01  <DIR>     ..
 01.01.08 01:01     1'404'928 cpuz.exe
 01.01.08 01:01        147 cpuz.ini
 01.01.08 01:01        765 ramdisk_CPU-z.CMD
        2 File(s)   1'405'075 bytes
        2 Dir(s)  2'486'784'000 bytes free

Iz primjera se vidi dodavanje datoteke ramdisk_CPU-z.CMD uz osnovne datoteke programske potpore, što znači da će se program izvršiti s [B:]. U imeniku [files] mogu se još kreirati datoteke kao autorun1_add-file.cmd ili autorun2_ramdisk.cmd. Broj nakon ključne riječi 'autorun' određuje kada će se po redu izvršiti ova komanda prilikom starta CD-a. Naravno i ova mogućnost je plugin koji ima svoj autorun.htm u kojem je opisano kako se to radi. Prvo treba pokrenuti dodavanje datoteka koje nedostaju i njihovu registraciju (recimo neke VB ili .NET datoteke), zatim auto-detekciju USB uređaja, podršku za mrežu i povezivanje na mrežu, ispis parametara na ekranu ili pak složiti prema nekom drugom redoslijedu.

Pa kad već postoji sloboda u nazivu imenika plugin-a, radi preglednosti ja sam ih označavao na slijedeći način:

Primjer .info datoteke za 'CPU-z' programsku potporu je:

; ----------------------------------------
; PE Builder v3 plugin INF file for
; CPU-z
; ----------------------------------------
; Created with PluginCreator

[Version]
Signature="Windows NT"

[PEBuilder]
Name="CPU Information"
Enable=1
Help="CPU-z.htm"

[Append]
nu2menu.xml, CPU-z_nu2menu.xml

[WinntDirectories]
a="Programs\CPU-z",2

[SourceDisksFiles]
; Program Files
"files\cpuz.exe"=a,,1
"files\cpuz.ini"=a,,1
; System Files
"VB40032.DLL"=2
; Created Files
"files\ramdisk_CPU-z.cmd"=a,,1

[SourceDisksFolders]

[Software.AddReg]
; HKLM\SOFTWARE

[SetupReg.AddReg]
; HKLM\SYSTEM

[Default.AddReg]
; HKU\.Default

[Software.DelReg]
; HKLM\SOFTWARE

[Default.DelReg]
; HKU\.Default

[AddLine]

[DelLine]

[SetValue]
; ----------------------------------------

 


 

 

Sekcija [PEBuilder] sadrži podatke o imenu plugin-a (može se po volji promijeniti u bilo što), nazivu datoteke za pomoć (koja se ne mora zvati po imenu programa) te podatak Enable=1 ili Enable=0 što odlučuje da li će se plugin ukomponirati u CD ili neće. Ovaj podatak mijenja se kroz programsku potporu pebilder.exe (slika 1.1 iz prvog dijela) ili izravnim edit-iranjem .inf datoteke.

Sekcije u .info datoteci na koje treba obratiti pažnju su [WinntDirectories], [SourceDisksFiles] i [Software.AddReg]. Prva navedena sekcija određuje gdje će se instalirati aplikacija s 'a=', 'b=' itd, znači može se definirati više odredišta. Druga sekcija upućuje na mjesto gdje se nalaza datoteke u plugin-u, imenik [files] na primjer, i u koje odredište treba da idu kao '=a,,1' ili '=b,,1' ili '=2'. Definirani su identifikacijski brojevi ( ID ) koji određuju odredište prema narednoj tablici. Treća sekcija određuje što treba dodati u 'registry' da bi aplikacija ispravno radila kao mjesto instalacije S/N i slično. Ako je potrebno, mogu se ovi podaci eksportirati iz 'registry'-a računala na kojem je aplikacija instalirana kao .reg datoteka i konvertirati u .inf datoteku (ima besplatnih alata za to) u kojoj će se potom sadržaj pročistiti od 'viška' tipa početne dimenzije prozora, izgled i slično, te kopirati u [Software.AddReg] sekciju.

Umjesto punih imena datoteka i podacima o izvorištu mogu se koristiti zvjezdice (wildcard - *), ili sekcija [SourceDisksFolders].

Najčešći korišteni ID su:

ID Directory ( Imenik ) Remark ( Naznaka )
 1  \ SystemRoot (on CD this is the \ i386)
 2  system32  
 3  system32 \ config  
 4  system32 \ drivers  
 5  System  
17 system32 \ drivers \ etc  
20 Inf  
21 Help  
22 Fonts  
24 msagent \ intl  
52 Msagent  
124 WinSxS  
125 WinSxS \ Manifests  
30000 [root] PE Builder output root

Naveden je samo dio ID-a. Na Internetu se može pronaći popis svih uporabljiv, ali ovo je dovoljno.

Datoteka CPU-z.htm je uputa-pomoć koja se može napisati i dopunjavati po volji i nema bitnog značaja za izradu CD-a. Ne kopira se na CD.

Sekcija [Append] sadrži naziv datoteke tipa .xml čiji sadržaj se pridodaje sadržaju datoteke nu2menu.xml u podimeniku [...BartPE\Programs\Nu2Menu]. Sadržaj datoteke za ovaj primjer je:

 <NU2MENU>
  <MENU ID="Programs">
   <MITEM TYPE="POPUP" MENUID="CPU-z">CPU</MITEM>
  </MENU>
  <MENU ID="CPU-z">
   <MITEM TYPE="ITEM"
     DISABLED="@Not(@FileExists(@GetProgramDrive()\Programs\CPU-z\ramdisk_CPU-z.cmd))"
     CMD="RUN" FUNC="@GetProgramDrive()\Programs\CPU-z\ramdisk_CPU-z.cmd" PARM="1">
     CPU Information
   </MITEM>
  </MENU>
 </NU2MENU>

Preporuka je da se ova datoteka edit-ira i da se doda prazan red na početku i na kraju, kako bi se ostvario razmak i konačna nu2menu.xml datoteka učinila preglednija za ručno uređivanje.

Ovaj kod znači da će se u glavnom izborniku izraditi podizbornik 'Programs' (podrazumno već postoji u nu2menu.xml), u kojem će biti izbor 'CPU-z' koji poziva na izvršavanje cpu.exe iz ramdisk-a preko datoteke ramdisk_CPU-z.CMD u kojoj je sadržaj:

 @echo off
 : -----------------------------------------
 : RAMDISK_CPU-z.CMD - Script to start
 : "cpuz.exe" From BartPE
 : Adapted from adaware.cmd
 : created by Bart Lagerweij.
 : -----------------------------------------
 echo RAMDISK_CPU-z.CMD: Starting...
 setlocal
 if "%temp%" equ "" goto ERR
 if exist "%temp%\cpu-z\cpuz.exe" goto RUN
 echo RAMDISK_CPU-z.CMD: Copying "%-dp0*.*" to "%temp%\cpu-z\"
 xcopy /s "%-dp0*.*" "%temp%\cpu-z\"
 :RUN
 start "" "%temp%\cpu-z\cpuz.exe"
 goto END
 :ERR
 echo.
 echo RAMDISK_CPU-z.CMD: No temp variable set...
 echo RAMDISK_CPU-z.CMD: This plugin needs a ramdisk...
 echo.
 pause
 :END
 endlocal

Ima tu nešto napisano kao u 'DOS-u'. Eh, ta komandna crta. Obje datoteke mogu se naknadno prepravljati. Prepravljati datoteke? Možda bude potrebe jer se plugin-ovi u osnovi izrađuju za to izrađenim besplatnim alatom. Što se može prepraviti a da je od značaja je dio koji u .xml datoteci slijedi po navodu <MENU ID="CPU-z">. Pri prepravkama .xml datoteka treba paziti na velika i mala slova u definiranju ID jer se isto ne tumače. Osnovna prepravka može biti u slijedećem:

<MITEM TYPE="ITEM" DISABLED="@Not(@FileExists(@GetProgramDrive()\Progs\PROGRAM1.EXE))" ..
 
<MITEM TYPE="ITEM" DISABLED="@Not(@FileExists(@GetWinDir()\system32\PROGRAM2.EXE))" ..

Prva će se izvršiti kada se CD pokrene na već 'podignutim' Windows-ima na računalu, što znači da će 'START' botun prekriti botun 'BART' i moguće je koristiti programe sa CD-a ako ne traže ramdisk. Zgodno jer se može koristiti programska potpora na CD-u. Druga će se izvršiti samo kad se računalo boot-a s Bart CD-a. To određuje varijabla okruženja @GetProgramDrive ili @GetWinDir. Varijabla 'WinDir' nema isti sadržaj za Windows-e i Bart-a.

Kada je izrada ISO datoteke gotova 'izvadi' se iz nje nu2menu.xml, presloži po volji i vrati nazad u ISO. A može se vratiti i prije kreiranja ISO datoteke, jer se navedeni zbrojni imenik nalazi u imeniku [BartPE]. Po volji.

Primjeri .inf i .xml datoteke po svom zaglavlju ukazuju da ih je izradio nekakav namjenski alat. No, o izradi plugin-a nadalje.


 Natrag
 Tražila
 Dalje

 Prema početku  |  1  |  2  |  3  |  Prema kraju

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/pojmovi/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 BartPE početak
 BartPE Informatička abeceda