BartPE - UVOD

BartPE - Izrada modula programskim alatom

 Pojmovi

 iStripper affiliate  iStripper

 Prema početku  |  1  |  2  |  3  |  Prema kraju

Izrada plugin-a (modula) Boot CD / DVD-a za Windows NT platformu može se pojednostavniti preuzimanjem besplatnih alata s Interneta. Besplatan i jednostavan alat 'PluginCreator' za izradu plugin-ova može se preuzeti ovdje. Daje dobar kostur koji se kasnije ne mora puno prepravljati. Kada se navedena programska potpora instalira i pokrene njen prozor izgleda ovako:

 Naziv dodatne programske potpore
Slika* 3.1 Izrada plugin-a pomoću PluginCreator-a. ( + / - )

Ovo posljednje poglavlje više je 'slikovnica' jer su sadržaji koje ovaj kreator izrađuje opisani su u drugom poglavlju. Prilikom instalacije kreirati će se PluginCreator.ini kojim se definira gdje su plugin-ovi, dodaju grupe (podizbornici) za izbornik 'Programs' i detalji o autoru programa, te još poneke podstavke. Naknadno podešavanje PluginCreator.ini 'na ruke' moguće je.

[Preferences]
PluginPath=E:\Bart-PE\plugin
IncAuthor=1
IncNu2Menu=1
IncXpeMenu=1
IncPopupDone=1
[MenuGroup]
0=Accessories
1=System Tools
2=Programs
3=Books
4=Kill Virus
5=Utilities
6=Security Tools
7=Restore Tools
8=Internet Stuff
 

Prva sekcija parametara [Preferences] traži upis imena imenika-mape-foldera [plugin], a druga sekcija [MenuGroup] traži upis imena koje će se pojaviti u izborniku (ne mora biti isto kao ime plugin-a). Treba paziti da se ovaj popis slaže sa zapisima u datoteci [...BartPE\Programs\Nu2Menu\nu2menu.xml] jer se u protivnom zbirni izbornik neće dobro složiti. Nije nužno upisati web adresu gdje je program na Internetu niti aktivirati prikazivanje forme za upis podataka o autoru programske potpore. Opis će se dodati u .htm datoteku i potpuno je proizvoljan. Program će u nju postavit još neke dodatne podatke kako je prikazano na narednoj slici.

 Plugin Help
Slika 3.2 Help datoteka u HTML formatu.

Ovu datoteku sada se može dopuniti dodatnim informacijama prema potrebi. Bolje napisano nego zaboravljeno. Kako je prije navedeno ova datoteka podrazumno se ne kopira se na CD, ali može se i ona staviti u popis u sekciji [SourceDisksFiles] i odgovarajuće akcije prema njoj.

Uključivanje opcije o unosu podataka o autoru traži da se popuni forma |Information|-||Include Plugin Author|| kako je u primjeru na narednoj slici.

 Autor  
Slika 3.3 Podaci o autoru.  

Druga mapa sa slike 3.1b traži da se unesu svi programi koje su potrebni da bi aplikacija radila. Oni će se prilikom kreacija plugin-a smjestiti u imenik [files]. Iz izbora se vidi da je moguće odabrati kopiranje cijelog stabla imenika, što će malo promijeniti sadržaje u .inf datoteci, koja se uvijek u nekom editor-u može dotjerati.

Moguće je da navedena programska potpora traži sistemske datoteke koje su na disku računala ali ih pebuildr.exe podrazumno ne instalira. Na njih će se ukazati u narednoj prikazanoj mapi i one se podrazumno kopiraju u imenik [sistem32] ili u odredište [i386]. Datoteka VB40032.DLL prikazana na narednoj slici uzeta je kao primjer iako je cpuz.exe za svoj rad ne treba.

 Dodatne sistemske datoteke
Slika* 3.4 Dodavanje datoteka u plugin. ( + / - )

Najvažnija mapa je izbor kako će se program izvršiti. Prikazana je na slici 3.4b u gornjem, glavnom dijelu sadrži odabir .exe datoteka potrebnih da bi po izradi plugin-a isti na CD-u radio. Još se može izabrati da li će se program pokrenuti sa CD-a (nijedna od kvačica ne smije biti uključena) ili će se pokrenuti s ramdisk-a ili pri pokretanju CD-a prilikom boot-a ili jedno i drugo. Treba voditi računa o tome da ako se izabere ramdisk-a aplikacija će biti raspoloživa za rad samo ako se računalo boot-a sa CD-a. Osim navedenog možda će na ramdisk-u trebati još neke datoteke koje se s ovim kreatorom ne mogu definirati. Tada će se morati modificirati datoteka ramdisk_CPU-z.CMD u retku 'xcopy' bilo promjenom parametara ili dodavanjem još jednog retka za kopiranje datoteke.

Ako ima više plugin-ova koji traže aktiviranje prilikom boot-anja CD-a treba im uskladiti brojeve u svim datotekama autorunX_neko-ime.cmd, gdje je 'X' broj od 1-9 prema uputama koje sadrži plugin 'autorun' u svojoj .htm datoteci za pomoć.

Donji dio mape sa slike 3.4b sadrži odabir imena za prečicu te izbor grupe (podizbora u izborniku) u kojoj će se nalaziti naziv-poziv za izvršavanje programa. Također se odabire koje će se sve vrste .xml datoteka kreirati. Najjednostavniji 'Bart' traži samo prvo i dobije se samo izbornik koji sliči na izbornik 'START' operativnog sustava Windows2000. Sve ostalo je šminka i ukazuje na XPE ili UBCD verziju Boot CD-a drugog autora, ali koja se oslanja na BartPE programsku potporu. Svaka šminka znači više podataka na CD-u, što znači dulje učitavanje i manje mjesta za driver-e (osim ako se ne koristi DVD). Moguće je bolje rješenje sadržajno što jednostavniji CD / DVD sa što više pouzdanih driver-a. No stvar ukusa i potreba. Tako je u jednom forumu po ovoj temi jedan sistem-administrator neke velike firme s preko 1000 računala kazao je da je izradio DVD za servisiranje koji sadrži sve moguće upravljačke programe (driver-e) za sve uređaje koje ima, od računala pa do pisača.

Uz ove upute i spojnice prema izvornim sadržajima vjerujem da će zainteresirani čitatelji lako izraditi svoj CD / DVD. Sve je gotovo za par popodneva. Primjer minimalizirane verzije ovako napravljenog CD-a može se izraditi na osnovu pojednostavljene verzije datoteke 'PE Builder v3.1.10a - self-installing package' koju možete preuzeti ovdje, i koja ima već uređeni izbornik prema sadržaju kojeg obuhvaća.


 Cure  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper


SAŽETAK:

'PE Builder' nije Microsoft-ov produkt i ne kreira 'Microsoft Windows Preinstallation Environment (Windows PE). No uporaba ove programske potpore podrazumijeva da je izvorni CD medij koji se koristi licenciran. No kako BartPE, skraćeni naziv za samo-startajući CD / DVD medij generiran pomoći programske potpore PE Builder, ne podliježe licenčnim pravima Microsoft-a ne može se od njih u tom smislu ni tražiti nekakva podrška.

Programska potpora PE Builder (PEBuilder.exe) može se izvoditi na Windows 2000 / XP / 2003 / BartPE baziranim sustavima, a ne može na Windows NT4 / ME / 9X sustavima. Navedena programska potpora ne oslanja se na nikakve DOS alate ili nešto njima slično, već se kreira samo-startajući medij koji može u potpunosti pristupiti NTFS i FAT datotečnom sustavu na nekom disku sa svim pravima pisanja po njemu. Evo nekoliko primjera što omogućava BartPE programska potpora u odnosu na raznolike DOS-orijentirane uratke.

Najbolje od svega je što je BartPE besplatna programska potpora za razliku od Windows PE programske potpore namijenjene OEM proizvođačima (Original Equipment Manufacturer) i ima mogućnost ugradnje neograničenog broja modula (plugin-ova) i sve prema potrebama i željama korisnika koji izrađuje BartPE. Za izradu BartPE medija treba imati ispravno licenciranu programski potporu, te korisnici koji koriste ove upute ili stranice na originalnom sjedištu o tome trebaju voditi računa kako ne bi prekršili zakonske propise. Također se ne smije koristiti više uradaka BartPE nego što korisnik ima dopuštenih licenci. Bez obzira na retke koje čitate treba obvezno proučiti sve sadržaje na NU2 sjedištu, i donirati za uloženi trud ako za to ima mogućnosti.


 Natrag
 Tražila
 Dalje

 Prema početku  |  1  |  2  |  3  |  Prema kraju

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/pojmovi/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 BartPE početak
 BartPE  Informatička abeceda