Potpuna instalacija Windows 7

 Go to English Page  Natrag  Windows 7  Dalje

 iStripper affiliate  iStripper

U završnom dijelu instalacije, tijekom izvršavanja pet faza prikazanih na slici 4.5.9 i višekratnog ponovnog pokretanja računala slijedi kompletiranje instalacijskih datoteka i aktiviranje potrebnih servisa (peta faza), još jedno ponovljeno pokretanje računala kao završno pokretanje operativnog sustava glede njegove prve uporabe te stoga treba upisati korisničko ime i ime računala. Ime i prezime korisnika može se naknadno dopisati u polje za opis korisnika. Kao što je već navedeno korisnik 'Administrator' podrazumno nije dozvoljen, odnosno onemogućen je, te se tijekom instalacije ne traži upis zaporke koja mu pripada kako je uobičajeno u instalaciji Windows XP operativnog sustava. Zahtijeva se upis ||Use Name|| i ||Computer name|| samo za jednog korisnika prikazuje slika 4.5.10a.

 Unos imena korisnika i računala
Slika** 4.5.10 Definiranje korisnika, vremenske zone i tipa umreženosti. ( + / - )

Po upisu korisničkog imena i imena računala, naredna akcija koja se od korisnika zahtijeva je upis zaporke i ključne riječi koja omogućava upis nove zaporke ako se ista zaboravi. Slijedi forma za upis serijskog broja proizvoda - ključa (Product key), te treba uključiti oznaku za aktiviranje proizvoda po prvoj prijavi na Internet. Serijski broj ove verzije pripada besplatnoj preuzetoj .ISO datoteci i dobije se po prijavi i popuni osobnih podataka i njihove verifikacije glede autorizacije preuzimanja. Potom treba izabrati jednu od tri grupe postavki konfiguriranja sustava, na primjer |Use Recommended Settings| kao najjednostavniju, nakon čega slijedi upit za odabir vremenske zone (slika 4.5.10b) i izbor načina pristupa mreži (slika 4.5.10c). Treba pažljivo pročitati što pojedine vrste mrežne pripadnosti omogućavaju, jer su opisi jako slični. Za pripadnost internoj kućnoj mreži treba izbrati |Home network| prema slici 4.5.10c.

Korisnik se računalu ne identificira po korisničkom imenu već po broju koji se korisniku dodjeljuje (ID korisnika) i kojeg korisnik ne vidi. Prilikom kreiranja korisnika vrši se izrada pripadne mu mape i kopiranje pripadnih mu datoteka na osnovu pripravljenih obrazaca. Datotekama se dodjeljuje spomenuti ID. Ako se korisnik izbriše nakon instalacije pripadne mu datoteke automatski se ne brišu već samo njegov ID i naziv u bazi korisnika. Zaostale datoteke po brisanju korisnika treba 'ručno' izbrisati. Ako se potom nanovo kreira korisnik s istim imenom, stvara se potpuno novi korisnik koji ima drugačiji ID i kreira se grupa datoteka koja pripada novom korisnika tako da se na sustavu nalaze dvije grupe imenika s različitim ID kojima polazni imenici nemaju isti naziv iako oba započinju istim imenom korisnika. ID je važan glede dodjela prava na datoteke, tako da se onemogućava čitanje podataka koji korisniku ne pripadaju.

Nakon izbora vrste mreže instalacija operativnog sustava se završava. Pri tome se rezolucija prikaza na ekranu automatski prilagođava mogućnostima grafičke kartice ali za ovu priliku promijenjena je na 800×600 kako bi slike bile prihvatljive za ovo sjedište.

Uvid u 'Device manager' prikazuje koji su se uređaji instalirali. Na slici 4.5.11 izdvojeni su pregledi uređaja koji su karakteristični za VPC.

 Uređaji VPC    Instalacija VPC dodataka
Slika 4.5.11 Uređaji VPC računala.   Slika 4.5.12 Instalacija VPC datoteka.

VPC vidi sve fizičke uređaje računala i kojem se nalazi, ali još uvijek ne zna kao pristupiti fizičkom disku niti u potpunosti prepoznaje sve uređaje; ne prepoznaje sva svojstva emulirane grafičke kartice ni emulirani glazbeni uređaj. Za tu svrhu služi datoteka 'VMAdditions.iso' koja se nalazi u mapi u kojoj je instalirana VPC programska potpora. Treba osloboditi instalacijsku .ISO datoteka i 'zakačiti' navedenu, malo pričekati dok se sadržaj navedene datoteke ne aktivira i zatraži potvrdu za instaliranje dodataka u sustav (slika 4.5.12) koji omogućavaju da se u VPC instalira programska potpora koja omogućava da se odabrana mapa na fizičkom disku vidi kao mrežni 'mapirani' disk u VPC računalu. Nakon instalacije ovog dodatka VPC se automatski nanovo pokreće (Reset) pri čemu oslobađa prikačenu 'VMAdditions.iso' datoteku i slijedi uvodni ekran kao na narednoj slici.

 Pokretanje Windows 7
Slika* 4.5.13 Inicijalni logo Windows 7 prilikom uključivanja računala. ( + / - )

Nakon rotirajućih 'zvjezdica' pojavljuje se logo 'Windows' operativnih sustava, i slijedi ponovna prijava na sustav s definiranim korisničkim_imenom i zahtjevom za upis zaporke, koja vjerojatno nije zaboravljena :-). Nakon uspješne prijave korisno je 'osloboditi' .ISO datoteku s dodacima. Kratka napomena glede pokazivača miša. Akcija L1 u prozoru VPC automatski mu dodjeljuje miša kao uređaj i miš postaje zarobljen u prozoru VPC-a. Oslobađa se pritiskom na tipku <Alt Gr> (desna tipka <Alt> na tipkovnici).

 Prijava na sustav
Slika* 4.5.14 Prijava definiranog korisnika na sustav i njegove moguće akcije. ( + / - )

U gornjem lijevom uglu prikazanog desktop-a nalazi se botun koji aktivira izbornik za odabir odgovarajućeg rasporeda slova na tipkovnici. Plavi botun u donjem lijevom uglu daje u novom prozoru pisane i govorne upute (valjda se navedeno neće izbaciti u finalnom proizvodu) o dodatnom podešavanju funkcionalnosti sustava glede olakšane uporabe računala. Izbor uz crveni botun za gašenje (pravokutnik sa strelicom) omogućava gašenje računala ili ponovno pokretanje računala iz početka (Restart).

Kada se korisnik uredno prijavi na sustav, već poznata akcija <CTRL> + <ALT> + <DEL>, odnosno <Right ALT> + <DEL> u VPC prozoru, nudi dodati izbor koji se prekida izborom |Cancel|. Ovaj izbor prikazuje slika 4.5.14b iz kojeg je najinteresantnija opcija zaključavanja računala; moment kad se na kratko mora napustiti radno mjesto a ne želi pogasiti sve prozore i isključiti računalo, odnosno prekinuti trenutne aktivnosti. Na ekranu se skrivaju svi sadržaji i ostaje samo prijava za otključavanje.

Kako bi se radni produkti iz VPC lakše prenijeli na fizički disk i postali dostupni resursima računala domaćina za VPC, na nekoj particiji diska izradi se mapa (folder, imenik) koja se u postavkama aktiviranog VPC RAČUNALA izborom /Edit/-/Settings/-|Shared Folders| proglasi (mapira) kao disk. Odabir slova diska je proizvoljan, a za ovaj primjer uzeto je slovo [S:] prema planu u prethodno ustanovljenoj tablici. Ako postoji potreba za pristupom još jednoj mapi fizičkog diska iz VPC, navedeno se dopiše novim upisom uz postojeći koji je prikazan na desnoj strani naredne slike. Naravno novo pridruženo slovo ne može biti već uporabljeno slovo. Radnja dodavanja mape na raspolaganje obavlja se uz 'upaljeno' VPC računalo, odnosno operativni sustav mora biti aktivan.

 Raspoloživa mrežna mapa  

 
Slika 4.5.15 Pridruživanje fizičke mape diska VPC-u kao virtualni disk.  

Navedeno je jedna jako dobra osobitost Virtual PC programske potpore. Ako korisnik na računalu ima dovoljno sklopovskih resursa za istovremeno korištenje više VPC-a, na opisani način može se ostvariti razmjena podataka između njih. Dakle uz raspoložive virtualne diskovne resurse raspoloživi su i fizički diskovni resursi definirani pomoću VPC, kako prikazuje naredna slika. Ako fizičko računalo ima dovoljno sklopovskih resursa za istovremeni rad više VPC-a, razmjenu podataka između njih posredstvom zajedničke raspoložive mape lako je ostvariti. No ono što posebno oduševljava je što VPC računala ne moraju imati iste mrežne postavke niti pripadati istoj mrežnoj grupi. Dovoljno razloga za profesionalca da za svakodnevni rad koristi zaista moćno računalo. Učinkovitost vježbanja, pokusa ili nastave u ovom području ostvarena na ovaj način značajno se povećava.

Prozor 'Windows Explorer' (WE) po sadržajima je znatno je bogatiji sadržajima od svoje starije brače (kao na primjer na slici 4.3.8, a ni XP nije mnogo učinkovitiji). Aktiva se uobičajenom kombinacijom tipki <Windows> + <E> i prikaz sadržaja računala informativniji je i ima dodatna polja za drugu vrstu informacija van uobičajenih. Naredna slika prikazuje stanje diskovnih resursa do momenta koji je na ovim stranicama opisan. VPC disk [S:] vidi se kao mrežni resurs.

 Stanje diska po instalaciji
Slika 4.5.16 Stanje diskovnih resursa računala i VPC nakon instalacije OS.

Virtualni disk podijeljen je na dvije particije (dva logička diska) od kojih je samo jedna dostupna, formatirana i ujedno time primarna i aktivna. Na njoj je instaliran operativni sustav. Na slici 4.5.16 navedeno se očituje u podatku o veličini diska [C:] i njegovom zauzeću, što disk [D:] nema. Da bi se realizirala planirana instalacija prema pripravljenoj tablici treba u sustavu pridružiti još jedan disk, virtualni naravno. Navedeno se radi pomoću čarobnjaka za kreiranje novog diska. Dodavanje novog virtualnog diska obavlja se kroz postavke VPC KONZOLE izborom /Action/-/Settings/ uz 'ugašeno' VPC računalo, odnosno operativni sustav ne smije biti aktivan, a način dodavanja novog virtualnog diska prikazan na narednoj slici.

 Dodavanje drugog diska VPC-u    

 
Slika 4.5.17 Pridruživanje drugog diska VPC-u.    

Postupak korištenja čarobnjaka nije objašnjen ni u opisu VPC-a, za detaljnije upute kao i uvijek treba konsultirati literaturu ili pokrenuti čarobnjaka (Botun |Virtual Disk Wizard|) i slijediti upute koje su vrlo kvalitetno napisane. Ponuđenu lokaciju za virtualni disk i njegov naziv može se po volji promijeniti, pa se tako novi izrađeni disk nazvan 'Windows 7b.vhd', izrađen pomoću čarobnjaka, pridodaje izborom |Browse...| i odabirom izrađene 'Windows 7b.vhd' datoteke. Nije na odmet još jednom spomenuti da se svi zapisi o konfiguraciji VPC čuvaju u pripadnom mu 'Windows 7.vmc' datoteci. Da ne bude zabune, prikazani diskovi [C:] i [D:] (Local Disk) na slici 4.5.16 su particije koje su dijelovi cjelokupnog volumena virtualnog diska 'Windows 7a.vhd' kreirane kako je objašnjeno na prethodnoj stranici, dok se sadržaji 'Windows 7b.vhd' još uvijek ne vide, jer na disku još nisu definirane niti formatirane particije diska. Navedeno će se naknadno izvršiti administratorskim alatima i tek tada će se podaci za drugi disk upisati u MBR i postati vidljivi operativnom sustavu.


 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO  Informatička abeceda