Izbornici OS - Umrežavanje u kućnoj mreži

 Go to English Page  Natrag  Windows 10  Dalje


Radna površina u mnogo čemu podsjeća na 'Windows 7' operativni sustav, s osnovnom razlikom što nema 'aero' osobitosti (moguće će se naknadno moći 'instalirati' prozirnost) koje su uklonjene radi jednostavnosti i manje potrošnje resursa što je važno za prijenosne uređaje. Otuda moguće proizlazi i drugačiji dizajn ikona, gotovo sve su rudimentiranog izgleda (o.a. meni su ove ikone ružne). Ono što najviše veseli PC korisnika je 'povratak' START IZBORNIKA u koji je ukomponiran 'metro' dodatak po uzoru na 'Windows 8' operativni sustav koji funkcionira sasvim dobro - START PROZOR.

 START ekran
Slika** 4.6.7 Start prozor / Popis aplikacija po abecedi / WinX izbornik. ( + / - )

Kako su u dizajnu operativnog sustava korišteni iskušani 'recepti' iz prethodnih inačica (znači aktualni su i opisi za Windows 7 operativni sustav), korisniku su na raspolaganju različite vrste izbornika. Preko 'Windows' ikone (START BUTTON), prve ikone u donjem lijevom uglu IZBORNIKA POSLOVA (TASK MENU), moguće je izvršiti slijedeće akcije:

Najbolje od svega je da se izborom pridruženom ikonama može izvršiti izrada 'pločice' za METRO izbornik (PIN to ...), ikona za IZBORNIK POSLOVA (TASK MENU), uklanjane ikone iz popisa ili deinstalacija programske potpore koja joj pripada. Slične akcije raspoložive su i za METRO ikone uz dodatne opcije među kojima je i veličina 'pločice'. Osim navedenog pojedine 'pločice' uživo prikazuju sadržaj na koje se odnose, kao npr. vrijeme i novosti. Naravno, za praćenje promjena 'uživo' nužna je mrežna povezanost.

Kako se bez mrežne povezanosti korisničko ime zadaje po volji ne preuzima se korisničko ime iz Microsoft centra, te nema automatske instalacije 'avatara'. Naknadna promjena imena korisnika mijenja samo ime ali ID korisnika ostaje isti kako je već objašnjeno u opisu uz sliku 4.5.61. Prilikom ponovnog pokretanja računala prijava na sustav izgleda prema slici 4.6.6b. Neka slika korisnika ili 'avatar' može se dodati naknadno kao prikazuje izbornik uz 'avatar' korisnika na slici 4.6.7a. Ako se naknadno prihvati ponuda Microsoft-a da se preuzme njihov korisnički račun umjesto već izrađenog na računalu mijenja se postojeće ime korinika na računalu u skladu s korisničkim računom kod Microsoft-a i dodaje kod njih postavljen 'avatar', i pri tome se ne mijenja ID korisnika. If you subsequently accept Microsoft's offer to take over their account instead been made on the computer changes to the existing name of the user on the computer in accordance with a user account with Microsoft and adds to them set Avatar, and at the same time does not change the user ID .

Već prije je navedeno da se formatira samo sistemska particija, dok je ostale ili treba formatirati ili izraditi i formatirati, ovisno o tome kako je spoveden postupak prema slici 4.6.2c. Naredni skup slika ukratko opisuje postupak uređivanja preostalih particija, dok je prošireni opis prikazan u već spomenutoj .PDF datoteci. No, da bi diskovne particije imale pravilan slijed slova prvo treba optičkim pogonima promjeniti slovo i dodijelit im neka naredna slova, a prema primjeru na slici 4.6.8b optičkom pogonu dodijeljeno je slovo (T:). Najjednostavniji pristup uređivanju diskova ostvaruje se preko WinX izbornika kako je prikazano na slici 4.6.8a.

 WinX izbor za uređivanje diskova
Slika*** 4.6.8 WinX izbor za uređivanje diskova / Uređivanje optičkog pogona i particija diskova. ( + / - )

Nakon uređivanja diskovnih particija, od kojih ime sistemskoj particiji može promjeniti samo administrator, kako je prikazano na slici 4.6.17b, treba dodijeliti ime računalu različito od svih imena računala i uređaja u kućnoj mreži, te promjeniti ime radne grupe (workgroup) sukladno imenu grupe u kućnoj mreži. Naravno, za obavljanje ovih radnji najpristupačniji je WinX izbornik.

 WinX izbor sistemskog prozora
Slika*** 4.6.9 WinX izbor sitemskog prozora / Promjena imena, radne grupe i opisa računala. ( + / - )

Slike 4.6.9b i 4.6.9c prikazuju kako se mijenja ime računala i radna grupa, a slika 4.6.9d kako se mijenja opis račinala. Obe dvije akcije traže ponovno pokretanje računala. Osim toga na dnu sistemskog prozora piše 'Windows is not activated.' Aktivacija će se obaviti tek kad računalo preko mreže pristupi Microsoft poslužitelju i provjeri upisani serijski broj prema slici 4.6.2b.

Instalacije bez aktivacije je stara praksa sistem-administratora, koji za instalaciju koriste ključeve koje imaju na raspolaganju, a razborit razlog je pristupanje mreži tek nakon instalacije antivirusne zaštite ili nekog svestranije programske potpore glede zaštite od napasnika na Internetu. Uostalom, ako je potrebno ostvariti raspoloživost resursa računala s računalima drugih korisnika glede dohvata raspoloživih resursa (File and Printer Sharing) moguće je potrebno uz već postojeći korisnički račun dodati novog korisnika, naravno s ograničenim pravima.

Ako se instalacija vrši u SOHO sustavu, a ne u nekoj lokalnoj mreži u kojoj sistem-administrator IP adresu računala dodjeljuje prema nekoj uvriježenoj shemi, a raspoloživa je DHCP usluga SOHO uređaja i nema zaštite pristupa mreži glede dozvoljenih MAC adresa, mrežne postavke se mrežnoj kartici (NIC) dodjeljuju automatski prema prvoj pronađenoj slobodnoj IPv4 adresi u privatnoj mreži klase ' C '. To je mreža kojoj se IP adrese dodjeljuju po obrascu 192.168.X.X. Ako navedeni servisi nisu aktivni IPv4 parametre treba upisati prema ustanovljenoj shemi za uređaje u kućnoj mreži, pa je tako virtualnom računalo u primjeru dodijeljena adresa 192.168.0.33. Naravno, konfiguriranju mrežne kartice najlakše se pristupa preko WinX izbornika.

 WinX izbor mrežne povezanosti
Slika* 4.6.10 WinX izbor mrežne povezanosti / Dohvat prozora za promjenu postavki NIC. ( + / - )

Ne mora biti nužno predloženi uzorak već neki drugi u rasponu privatne mreže klase ' C ', što u osnovi određuje davatelj Internet usluge (ISP). Upisuju se adrese DNS poslužitelja ISP-a, a po potrebi spisak DNS poslužitelja može se proširiti, na primjer dodavanjem IP adresa Google DNS poslužitelja (8.8.8.8 i 8.8.4.4).

 Mrežne postavke    TCP / IPv4 postavke
Slika 4.6.11 Mrežne postavke računala.   Slika* 4.6.12 TCP / IPv4 postavke.

Ako se pažljivije pogleda slika 4.6.12 vidi se da je u slučaju automatske dodijele IP adrese putem DHCP usluge, uz karticu ||General|| prisutna dodatna kartica ||Alternate Cofiguration||. To omogućava da se u slučaju automatske dodijele adresa koristi zapis u navedenoj kartici ako do dodijele adresa ne dođe. Tako se automatska dodjela adresa može koristiti na primjer u internet kafiću ili na poslu, a stalna adresa kod kuće. Ako se pak odabere upisivanje IP adresa u ||General|| kartici prema parametrima dobivenim od ISP-a, navedena dodatna kartica ne pojavljuje se. U prikazanom primjeru nije rabljen IPv6 mrežni protokol, iako je moguće uporabiti ga. Dakle, podešavanje mrežnih postavki vrlo je slično opisu u poglavlju 4.5.5 koje se odnosi na 'Windows 7' operativni sustav. Ako se radi o prijenosnom računalu (kao Notebook) i koristi bežična povezanost posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti komunikacije, pri čemu se podešava SOHO uređaj, kao Cisco EPC2425 u primjeru za 'Windows XP' i 'Windows 7' operativni sustav, kao i bežična mrežna kartica računala. Odabrani način zaštite u komunikaciji između uređaja mora biti usklađen i nije dobro odabrati SOHO uređaj i / ili računalo s prastarim načinom zaštite. Dakle, opisi koji se odnose na starije operativne sustave, prihvatljivi su i za ovaj operativni sustav.

Odmah kad se uspostavi mrežna povezanost s Internetom, te s računalima i uređajima u kućnoj mreži, pojavi se bočni izbornik sa strane (SIDE BAR), koji nudi da se pretraži mrežno okruženje (slika 4.6.13a), što naravno treba prihvatiti.

 Traženje uređaja u mreži
Slika** 4.6.13 Traženje uređaja u mreži / Mrežno okruženje / Podešene sistemske postavke. ( + / - )

Slika 4.6.13b prikazuje kako izgleda mrežno okruženje računala. Dobro je nakon uspostave mrežne povezanosti ugasiti računalo i ponovo ga pokrenuti, kako bi se dobila kompletna slika mrežnog okruženja. Slika 4.6.13c pokazuje da je računalo kontaktiralo Microsoft sjedište i izvršena je aktivacija.

Animirana slika 4.6.14a pokazuje da se u postavkama korisnika može naknadno odabrati da se prihvati Microsoft korisnički račun, što donosi stanovite benificije, a može se i prihvatiti slika 'avatara' pridružena Microsoft korisničkom računu.

 Izbornik korisničkih postavki
Slika*** 4.6.14 Korisničke postavke / Uređivanje START izbornika / Uređeni izbornik / Pretraživanje. ( + / - )

POLAZNI (START) izbornik, mješavina 'Windows XP/ Vista / 7 / 8' osobitosti operativnih sustava, koji s desne strane osnovnog izbora nudi 'pločice' specifične za 'Windows 8' operativne sustave - METRO izbornik, kojima broj i raspored nije ograničen i mogu se dodati sadržaji po želji kako prikazuju prethodne slike. U 'pločicama' može se mijenjati sadržaj ako su u pitanju, na primjer novosti ili dućan, što ilustrira razlika u slikama. 'Dućan' ne radi ako tijekom instalacije nije uporabljen Microsoft korisnički račun, koji se može naknadno uporabiti, a niti se mijenja sadržaj 'pločica' ako nema mrežne povezanosti. Znači li to da računalo mora biti stalno upaljeno?

Prema slici 4.6.15 obećava se besplatna usluga po kapacitetu dostatna za čuvanje po veličini nezahtjevnih ali značajnih podataka i omogućava sinkronizaciju sadržaja između računala i 'OBLAKA'. Takvi podaci uvijek su raspoloživi korisniku s bilo koje vrsta uređaja, jer ako se sinkronizacija redovito vrši u 'OBLAKU' su uvijek posljednje verzije sadržaja korisnika. Naravno, prethodno treba izraditi Microsoft korisnički račun.

 Dohvat servisa 'OneDrive'
Slika*** 4.6.15 Prijava na servis 'OneDrive' / Radni imenik / Sinkronizacija / Imenik 'OneDrive'. ( + / - )

Prilikom prijave na oblak, parametri povezanosti drže se u namjenskom imeniku računala, koji se nalazi prema opisu na dnu slike 4.6.15b, dakle u imeniku korisnika. Ova lokacija po potrebi može se naknadno promjeniti. Prema slici 4.6.14c odrđuje se koji će se sadržaji sinkronizirati. Sve je prilično jednostavno za korištenje.

Uz standardne izbornike tipa alatne trake (Tool Bar) vrlo je interesantan dodatak koji se recimo u Windows Explorer (WE) programskoj potpori, sada nazvanoj File Explorer (FE), može po želji uključiti ili isključiti - RIBON. Ova vrsta izbornika je u suštini skoncentrirani prikaz glavnih pojmova alatne trake koji se po potrebi dodatno proširuju padajućim izbornicima vezanim uz ikone kako bi se omogućila dodatna podešavanja. Nije baš prikladno za tablet računala, ali je vrlo uporabljivo kod stolnih računala s velikim monitorom. Naredna slika prikazuje kako se koristi jedan pojam u ribonu FE.

 Ribon izbornik WE
Slika***** 4.6.16 Različiti ribon izbornici koje sadrži File Explorer (FE). ( + / - )

Windows Explorer 'Windows 10' operativnog sustava nije ništa drugo do značajno unaprijeđeni Upravitelj datotekama (File Manager - File Explorer - FE) prikazan na slici 4.2.13, koji je kasnije preimenovan u Windows Explorer (WE) prikazan na slici 4.3.8. Učinkovit način korištenja WE prikazan je na slici 4.3.9, kao i u poglavlju o multimediji i okosnici SOHO mreže na slici 5.4. File Explorer (FE) je puno prikladnije ime za ovu programsku potporu od naziva WE.

Dakle, mnoštvo prozora nalik je prethodno opisanim operativnim sustavima što omogućava da se za pojedina objašnjenja mogu koristiti njihovi opisi.

Glede sigurnosti, oprezan kućni korisnik aktivirati će MAC filtriranje prometa na način da pristup mreži dopusti samo računalima koje on odredi. Ako se ova zaštita ne koristi na nivou žične povezanosti, preporuča se njeno korištenje na nivou bežične povezanosti jer nije baš mudro svoju kućnu mrežu staviti na raspolaganje susjedima.SAŽETAK:

 NetSetMan Prilikom dodjele mrežnih parametara računalu ne smije se dogoditi da u istoj mreži postoje dva računala s istim IMENOM i / ili IP ADRESOM. Isto vrijedi i za MAC adresu, ali je to malo vjerojatno jer proizvođači mrežnih kartica strogo vode računa da se navedeno ne dogodi. Ako se radi o SOHO mreži mogu se primjeniti ista pravila umrežavanja opisana za 'Windows 7' operativni sustav. Ime računala mora se zadati, a ako nije zadano, računalu će ostati ime generirano slućajnim procesom prilikom instalacije operativnog sustava. Ako se ne dodijeli IP adresa, a aktivan je DHCP servis, adrese će automatski dodijeliti SOHO uređaj. Ako se radi o prijenosniku, podrazumno ima Ethernet i Wi‑Fi mogućnost komunikacije. Uobičajeno je da se prilikom priključivanja UTP kabela automatski gasi Wi‑Fi komunikacija. Ako navedeno ne podržava instalirana programska potpora, vrlo korisno će poslužiti besplatna programska potpora 'NetSetMan' s kojom se može izabrati željeni način komunikacije. Vrlo korisna osobitost ako se koristi 'Tunngle' servis ili sličan servis za mrežno igranje. U većim mrežama administrator mreže dodijelit će imena i adrese računalima prema ustanovljenoj mrežnoj shemi i izvršiti podmrežavanje grupa korisnika kako jedna drugoj ne bi smetale.

Prilikom opisa ovih podešavanja nije objašnjeno podešavanje datuma, vremena i valute prema lokalitetu. No to nije problem jer je podešavanje regionalnih postavki gotovo jednako opisu koji vrijedi za 'Windows 7'. Zašto Microsoft sve prebacuje u prozor 'Settings' i pomalo napušta 'Control Panel'? Zato jer su sve aktivnosti usmjerene prema tome da su dodirne površine što veće kako bi na isti način operativni sustav radio na različitim platformama.

Inače, što se tiče elemenata za upravljanje s prozorima ništa bitno nije se promijenilo u odnosu na sliku 4.2.1 i sliku 4.3.3. To je izgleda ostalo kao standard.


 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO  Informatička abeceda