TCP/IP - UVOD

IMPP, IMAP, IRC, ISP, NTP, POP3, Radius

 Go to English Page  Pojmovi

 iStripper affiliate  iStripper affiliate

 Prema početku  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  Prema kraju

IMPPpre / IMPPmes

Instant Messaging & Presence protocols - Ovi protokoli nedavno su se pojavili kao novi medij komunikacije putem Interneta. 'Presence' je sredstvo za pronalaženje, preuzimanje i pretplate na promjene raspoloživih informacija (npr. 'online' ili 'offline') od drugih korisnika. Izravno slanje poruka je sredstvo za slanje malih, jednostavnih poruka koje se dostavljaju odmah onim korisnicima koji su trenutno aktivni na Internetu.

Primjena prisutnosti i izravna razmjena poruka trenutačno koristite nezavisni, nestandardni i uzajamno nekompatibilni protokoli koje su razvili razni distributeri. Cilj IMPP radne grupe je definirati standardni protokol, tako da samostalno razvijene aplikacije za razmjenu poruka i / ili oglašavanje prisutnosti na Internetu mogu međusobno komunicirati. Ovi protokoli definiraju minimalni skup zahtjeva koje se moraju ispunjavati kako bi postojeće različite aplikacije mogle raditi zajedno.

ASCII Mime poruke su kodirane.

IMAP4

Internet Message Access Protocol version 4 revision 1 - Omogućava klijentu pristup i rukovanje porukama elektroničke pošte izravno na poslužitelju. Protokol dozvoljava manipulaciju s udaljenim mapama s porukama, koje se nazivaju 'poštanski sandučići', na sličan način koji je funkcionalno ekvivalentan s lokalnim poštanskim sandučićima na računalu korisnika. Također pruža mogućnost za trenutno nepovezanog korisnika ponovnu sinkronizaciju sa sadržajima na poslužitelju.

Uključuje operacije za kreiranje, brisanje i preimenovanje poštanskih sandučića, vrši provjeru na nove poruke; trajno uklanjanje poruka, postavljanje i brisanje signalnih oznaka (zastavice); raščlanjivanje; pretraživanje; selektivno dohvaćanje poruka prema atributima, tekstovima ili njihovim dijelovima. Pristup porukama temelji se na uporabi brojeva. Ovi brojevi su ili broj poruke u nizu primljenih poruka ili jedinstveni identifikator.

IPDC

IP Device Control - Porodica protokola kod kojih se komponente mogu koristiti pojedinačno ili zajedno za obavljanje kontrole povezanosti, kontrole medija, signalizaciju i transport. Ispunjavaju potrebu da jedan ili više protokola za kontrolu izlaznog uređaja (gateway) koji je postavljen na granica između komutirane telefonske mreže i komutiranog zaključka. Primjeri ovakvih uređaja uključuju pristup mrežne poslužitelje i uređaje za prihvat IP govornog prometa. Potreba za kontrolu protokola odvojenu od poziva i signalizacije javlja se kada se usluga kontrolne logike potrebna za opisani proces nalazi djelomično ili u potpunosti izvan izlaznog (gateway) uređaja. Protokol je izrađen na osnovu strukture koja se nalazi u DIAMETER protokolu koji je posebno napisan glede sigurnosti i kontrole ovlaštenja u računovodstvenim aplikacijama.

Strukturu IPDC zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

8 13 16 24 32
RadiusPCC PKT Ver Packet
Identifier
Sequence number Next Received (Nr)
Attributes
:
Struktura IPDC bloka u 32 b redovima

Radius PCC
Packet Compatibility Code - kod koji se u ovom polju koristi za RADIUS kompatibilnost unatrag. Kako bi se lakše razlikovale DIAMETER / IPDC poruke iz RADIUSA posebna vrijednost polja rezervirana je u ovu svrhu i implementacija omogućuje podršku za oba protokola kako bi istovremeno koristili prvi oktet u zaglavlju. RADIUS PCC polje ima vrijednost 254, što je DIAMETER / IPDC poruka.

PKT Flags
Zastavica paketa kako bi se identificirala bilo kakva opcija

Version
Broj verzije vezan uz primitak paketa. Ovo polje postavlja se na 1 da ukaže na IPDC verziju 1.

Packet Length
Ukazuje na duljinu poruke, uključujući i polja zaglavlja.

Identifier
Pomagala u podudaranja zahtjeva i odgovora.

Next Send
Ovo polje je prisutno kada je bit Window-nazočnosti postavljen u zaglavlju. 'Next Send' (Ns) se kopira od varijable koja sadrži redni broja poruke (Sv) u momentu slanja poruke.

Next Received
Ovo polje je prisutno kada je bit Window-nazočnosti postavljen u zaglavlju. 'Next Received' (Nr) se kopira od varijable koja sadrži redni broja poruke (Sr) i označava redni broj (Ns) +1 kao najviši u slijedu primljenih poruka (po modulu 2^16).

Attributes
Svojstvo nošenja specifične naredbe i parametara koji se razmjenjuju između krajnjih točaka konekcije kako bi se obavile zadaće povezane s Media-kontrolom.

IRC

Internet Relay Chat - Podržava vrlo široku svjetsku mrežu korisnika i poslužitelja, i uspješno se nosi s neprekidnim rastom ove usluge. To je protokol koji podržava pisanu komunikaciju, s vrlo jednostavnom korisničkom potporom koja se je u stanju povezati s bilo kojim poslužiteljem.

Protokol je razvijen za sustave koji koriste TCP / IP mrežni protokol, iako ne postoji uvjet da to ostane samo u toj sferi. To je sustav komunikacije na daljinu, koji je koristeći model korisnik-poslužitelj dobro usklađen kako bi se pisana komunikacija prikazivala na mnogim računalima na distribuirani način. Tipične postavke uključuju jedan proces (poslužitelj) koji formira centar za korisnike (ili druge poslužitelje) i omogućava im međusobno spajanje, obavljanje potrebnih isporuka poruke / multipleksiranje i druge funkcije.

Poslužitelj i korisnik šalju jedan drugome poruke koje mogu i ne moraju imati odgovor. Ukoliko poruka sadrži valjanu naredbu, korisnik treba da očekuje odgovor, kao što je specificirano ali se ne preporuča zauvijek čekati na odgovor; korisnik prema poslužitelju i poslužitelj prema poslužitelju koriste u osnovi nesinkronu komunikaciju.

Svaka IRC poruka može se sastoji od najviše tri dijela: prefiksa (opcija), naredbe i parametra naredbe (do 15 parametara u naredbi). Prefiks, naredba i svi parametri odvojeni su jednim ili više ASCII karakterom za razmak (0x20).

Poruke su kako slijedi:

Server / Nick_Name
Poslužitelj / Nadimak.

User
Ime korisnika.

Host
Ime računala.

ISAKMP

Internet Message Access Protocol version 4 revision 1 - Definira procedure i formate paketa za uspostavu, pregovaranje, mijenjanje i brisanje 'Security Associations' (SA). SA sadržava sve informacije potrebne za izvršenje različitih mrežnih sigurnosnih usluga, kao što su usluge na IP sloju (autentifikacija zaglavlja i enkapsulacija sadržaja), usluge na transportnom ili aplikacijskom sloju, ili samo-zaštita prilikom dogovora o uspostavi prometa. Protokol definira sadržaj za razmjenu generiranih ključeva i autentifikaciju podataka. Ovi formati pružaju dosljedan okvir za prijenos ključa i autentifikacijskih podataka koji je nezavisan od ključnih tehnika generiranja ključa, algoritma enkripcije i autentifikacijskog mehanizama.

Strukturu ISAKMP zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

8 12 16 24 32
Initiator cookie
(8 Bytes)
Responder cookie
(8 Bytes)
Next payload MjVer MnVer Exchange Flags
Message ID
Length
Struktura ISAKMP bloka u 32 b redovima

Initiator cookie
Entitet koji pokreće uspostavu SA, SA obavijest, ili brisanje SA.

Responder cookie
Entitet koji reagira na uspostavu SA, SA obavijest, ili brisanje SA.

Next payload
Označava tip prvog korisnog sadržaja poruke. Mogući tipovi su:

 0  Ništa
 1  Sigurnosna veza (SA)
 2  Prijedlog (P)
 3  Transformacija (T)
 4  Izmjena ključeva (KE)
 5  Identifikator (ID)
 6  Certifikat (CERT)
 7  Zahtjev za certifikat (CR)
 8  Nepotreban podatak (HASH)
 9  Potpis (SIG)
10 Nasumice (NONCE)
11 Obavijest (N)
12 Brisanje (D)
13 Proizvođačev ID (VID)
14 - 127 Rezervirano
128 - 255 Za privatnu uporabu

MjVer
Važniji broj verzije pokazuje koja se verzija protokola koristi. Implementacija zasnovana na RFC2408 u ovom polju ima 1, a prethodne verzije u ovom polju imaju 0. Implementirani protokol ne bi smio prihvatiti pošiljke s većim brojem verzije od vlastite.

MnVer
Označava broj manje verzije od protokola koji se koristi. Implementacija zasnovana na RFC2408 u ovom polju ima 0, a prethodne verzije u ovom polju imaju 1. Implementacija ne bi smjeli prihvatiti pošiljke s većim brojem verzije od vlastite.

Exchange Type
Vrsta razmjene koja se koristi. Upravlja se redoslijedom između poruka i sadržaja. Moguće vrijednosti su:

 0  Ništa
 1  Osnovno
 2  Zaštita identiteta
 3  Samo autentifikacija
 4  Agresivna
 5  Informativna
6 - 31 ISAKMP buduća uporaba
32 - 239 DOI specifično korištenje
240 - 255 Za privatnu uporabu

Flags
Specifične opcije koje su postavljaju za ISAKMP razmjenu:

E(ncryption bit)
(bit 0)
Određuje da su svi podaci nakon zaglavlja šifrirani koristeći
algoritam šifriranja identificirani u ISAKMP SA.
C(ommit bit)
(bit 1)
Signali i sinkronizacija razmjene ključeva.
Koristi se kako bi se osiguralo da se šifrirani materijal
nije primio prije dovršenja u SA uspostavljanja.
A(uthentication Only Bit)
(bit 2)
Namijenjen za razmjenu informacija s obavijesnim podacima
i prijenos informacije s provjerom integriteta, bez enkripcije.
Svi preostali bit-ovi postavljeni su na 0 prije prijenosa.

Message ID
Jedinstveni identifikator poruke koji se koristi za identifikaciju stanja protokola tijekom podešavanja komunikacije u drugoj fazi. Ova vrijednost je nasumično generirani broj od strane inicijatora u drugoj fazi podešavanja komunikacije. U slučaju istovremenih SA objekata (sudara), vrijednosti ovog polja vjerojatno će nadalje biti drukčije jer su odvojeno generirane i tako će se ostvariti dosljednost u uspostavljanju komunikacije. Međutim, malo je vjerojatno susretanje apsolutno simultanih objekata. Tijekom podešavanja komunikacije u drugoj fazi vrijednost polja s 1 mora se postaviti na 0.

Length
Ukupna duljina poruke u oktetima, zaglavlje i podaci zajedno. Šifriranje može proširiti veličinu jedne ISAKMP poruke.

ISP

Information Sharing Protocol - Transportni mehanizam za aplikacije koje se izvode u konačnici ove verzije protokola (verzija 3). ISP je podijeljen na glavni 'Master Protocol TRH' protokol s raznim podprotokolima: CM, SDM, SCM, DAM, BRM i MGM. Informacije koje je postavio protokol koristiti će se za usmjeravanje poruka između dvije uparene aplikacije koje se nalaze u dva čvora, tj. AXD 301 ili AXE.

Strukturu ISP transportnog mehanizma prikazuje naredna tablica:

8
Length (2 Bytes)
Message ID
ISP transportni mehanizam

Length
Broj okteta od kojih se mehanizam sastoji.

Message ID
ID poruke. Ovo polje dijeli odgovarajuću poruku TRH protokola. Sljedeći TRH poruka su dostupne:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
HeartBeat
HeartBeatAck
PointAssocCon
PointAssocConAck
PointAssocDisc
PointAssocDiscReq
PointAssocInfo
PointAssocInfoReq
PrefLinkAck
PrefLinkReq
UserConnectAck
UserConnectRej
UserConnectReq
UserDataTransport
UserDisconnect
UserDisconnectAck
VersionSync
VersionSyncAck
UserDataTransportATOverload

NTP

Network Time Protocol - Protokol točnog vremena je sustav za sinkronizaciju satova računala putem Internet mreže. Ona pruža mehanizme za sinkronizaciju vremena i koordinira distribuciju točnog vremena u velikim raznolikim Internet sustavima velikom brzinom. Koristi dizajn vraćanja vremena u kojem je poslužiteljska mreža za distribuciju samoorganizirana na hijerarhijskim osnovama konfiguriranja po načelu nadređeni-podčinjeni (master-slave) logično sinkronizira satove u podmrežama i nacionalnim vremenskim standardima putem žica ili radio vezom.

Strukturu NTP zaglavlja prikazuje naredna tablica:

2b 3b 3b 7 bits 6 bits 7 bits
LI VN Mode Stratum Poll Precision
Struktura NTP bloka

LI Leap Indicator
Kod veličine 2 bit-a koji upozorava na razlike u sekundama na kraju posljednjeg dana tekućeg mjeseca. bit-ovi se kodiraju kao što slijedi:

00 Nema upozorenja .
01 +1 sekunda (slijedeća minuta ima 61 sekundu).
10 -1 sekunda (slijedeća minuta ima 59 sekundi).
11 Uzbuna (satovi se ne mogu sinkronizirati).

VN
Tro bit-ni kod koji ukazuje na broj verzije.

Mode
Način rada: Polje može sadržavati slijedeću vrijednost:

 0  Rezervirano.
 1  Simetrički aktivno.
 3  Korisnik.
 4  Poslužitelj.
 5  Oglašavanje svima.
 6  NTP kontrolna poruka.

Stratum
Cjelobrojni broj za identifikaciju načina nasljeđivanja vremena kod lokalnih satova. Vrijednosti su definirane kako slijedi:

 0  Nedefinirano.
 1  Primarna referenca (kao radio sat).
 2 ... n Sekundarna referenca (preko NTP).

Poll
Cjelobrojni broj koji označava maksimalni interval između sukcesivnih poruka, u sekundama do najbliže druge potencije.

Precision
Cjelobrojni broj koji pokazuje preciznost lokalnog sata, u sekundama do najbliže druge potencije.

POP3

Post Office Protocol version 3 - Protokol namijenjen da dozvoli računalima dinamički pristup poštanskim sadržajima na poslužitelju koji daje uslugu. Obično se koristi kako bi se omogućilo računalnoj aplikaciji dostup pošti i preuzimanje pošte koju poslužitelj čuva do preuzimanja.

POP3 izmjena vidi se kao podatkovna poruka izmijenjena između računala i poslužitelja. Poruke su ili naredbe ili poruka koja sadrži odgovor.

Radius

Radius - Protokol koji upravlja raspršenim serijskim vezama i modemskim skupovima za velik broj korisnika.

Strukturu Radius zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

8 16 32
Code Identifier Length
Authenticator (16 Bytes)
:
:
Struktura RADIUS bloka u 32 b redovima

Code
Tip poruke.

Identifier
Identifikator usklađivanja zahtjeva i odgovora.

Length
Duljina poruke uključivo sa zaglavljem.

Authenticator
Polje za provjeru autentičnost odgovora iz radius poslužitelja zaštićeno zaporkom pomoću algoritma za skrivanje.


 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

 Prema početku  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  Prema kraju

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/pojmovi/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 TCP/IP početak
 TCP/IP  Informatička abeceda