TCP/IP - UVOD

RLOGIN, SMPP, SMTP, SNMP, SOCKS, X Window

 Go to English Page  Pojmovi

 iStripper affiliate  iStripper

 Prema početku  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  Prema kraju

RLOGIN

Remote LOGIN - Daljinska prijava (rlogin) omogućuje korisnicima UNIX operativnog sustava da se s jednog računala povežu korisnicima na drugim sustavima s UNIX osnovom preko Interneta i njihovu međusobnu komunikaciju, ako su terminali su izravno spojeni na računala. Ovaj protokol u suštini pruža isti usluge kao i TELNET.

RTSP

Real-Time Streaming Protocol - Djeluje na aplikacijskom sloju protokola za kontrolu nad dostavom podataka u stvarnom vremenu. RTSP omogućava proširivi okvir kako bi omogućio kontrolu dostave podataka na zahtjev u stvarnom vremenu, kao što su audio i video. Izvori podataka mogu biti i živi izvori i pohranjeni isječci podataka. Ovaj protokol je namijenjen za kontrolu isporuke sesija s više podataka, osigurava uvijete za odabir kanala isporuke, kao što su UDP, TCP i UDP većem broju, i osigurava uvijete za odabir isporuke mehanizmu baze na RTP.

Slijed podataka pod kontrolom RTSP može koristiti RTP, ali rad RTSP ne ovise o transportnom mehanizmu koji se inače koristi za prijenos kontinuiranih sadržaja. Protokol je namjerno sličan u sintaksi i radu s HTTP/1.1 tako da se proširenje mehanizama za HTTP može u većini slučajeva također dodati u RTSP. Međutim, RTSP se razlikuje u nekoliko važnih aspekata glede HTTP:

To čini virtualni 'hosting' jednostavnijim, gdje jedno računalo s jednom IP adresom opslužuje nekoliko sljedova dokumenata.

SCTP

Stream Control Transmission Protocol - Dizajniran je za transport poruka PSTN signalizacije preko IP mreže, ali je sposoban i za šire primjene. SCTP je radi na aplikacijskom sloju za prijenos paketa podataka umjesto nepouzdane usluge isporuke putem paketne mreže bez spajanja kao što je UDP. Nudi sljedeće usluge:

Dizajn SCTP uključuje odgovarajuće izbjegavanje zagušenja prometa i otpornost na maskirane napade zatrpavanjem prometom. SCTP paket se sastoji od zaglavlja i zajedničkih blokova u kojima je sadržana kontrolna informacija ili korisnički podaci.

Struktura SCTP zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

16 32
Source Port Number Destination Port Number
Verification Tag
Adler 32 Checksum
Struktura SCTP u 32 b redovima

Source Port Number
To je SCTP broj porta pošiljatelja. Može se koristiti od strane prijamnika, u kombinaciji s izvornom IP adresom, kako bi se ustanovilo kome paket pripada.

Destination Port Number
To je SCTP broj porta na koji je paket upućen. Pri prijemu će se ovaj broj koristiti za demultipleksiranje SCTP paketa na ispravan način da bi krajnja točka dobila ispravne podatke.

Verification Tag
Prijemnik ovaj 32 bit-ni sadržaj koristi kao oznaku u provjeri identificiranja pripadnosti. Pri odašiljanju vrijednost ove verifikacijske oznake mora biti postavljena na vrijednost koja je dobivena od inicijalne oznake pri prijemu, u svrhu usklađivanja komunikacije između krajnjih točaka.

Za paket koji sadrži INIT blok, predajnik postavlja sve inicijalne oznake na vrijednost 0. Ako je prijemnik primi paket sa svim sadržajima u polju verifikacijske oznake, provjerava blok ID odmah nakon zajedničkog zaglavlja. Ako tip bloka nije INIT ili SHUTDOWN-ACK, UDP prijamnik ih odbacuje. Za paket koji sadrži SHUTDOWN-ACK blok, predajnik postavlja verifikacijsku oznaku na vrijednost primljenu za inicijalizaciju i uspostavljanje komunikacije ako postoji, a u protivnom postavlja sve na 0.

Adler 32 Checksum
Ovo polje sadrži Adler-32 zbroj za provjeru SCTP paketa.

Opisi polja bloka
Slijedi opis polja format za blok koji se prenosi u SCTP paketu. Svaki blok ima svoje ID polje, specifično polje zastavice, opis duljine bloka i polje za vrijednost varijable.

8 16 32
1 Byte 1 Byte 2 Bytes
Chunk ID Chunk Flags Chunk Length
Chunk Value (variable)

Struktura SCTP bloka u 32 b redovima

Chunk ID
Vrsta informacija koje su sadržane u polju u kojem je vrijednost varijable u skladu s pripadnom ID vrijednosti:

ID ValueChunk Type
00000000 Korisni podaci koji se prenose blokom (DATA)
00000001 Inicijalizacija (INIT)
00000010 Potvrda inicijalizacije (INIT ACK)
00000011 Selektivna potvrda (SACK)
00000100 Zahtjev za otkucavanje (HEARTBEAT)
00000101 Potvrda otkucavanja (HEARTBEAT ACK)
00000110 Prekid (ABORT)
00000111 Gašenje (SHUTDOWN)
00001000 Potvrda gašenja (SHUTDOWN ACK)
00001001 Greška u radu (ERROR)
00001010 Stanje Cookie-a (COOKIE)
00001011 Potvrda Cookie-a (COOKIE ACK)
00001100 Rezervirana za eksplicitnu dojavu zagušenja (ECNE)
00001101 Rezervirana za smanjenje prozora zagušenja (CWR)
00001110 - 11111101 Rezervirano za IETF
11111110 Specifikacija koja se odnosi na proizvođača
11111111 IETF-definicija za proširenje bloka

Chunk Flags
Vrsta zastavice kao što je određeno u ID polju definira da li će ti bit-ovi biti iskorišteni. Njihova vrijednost je obično 0 osim ako nije drugačije navedeno.

Chunk Length
Veličina bloka u oktetima uključujući blok ID, zastavicu, duljinu bloka i vrijednosti polja.

Chunk Value
Ovo polje sadrži stvarne podatke koji će se premjestiti s blokom. Oslanja se na ID.

Vrste blokova
Initiation (INIT)
Ovaj blok se koristi za pokretanje SCTP asocijacija između dvije krajnje točke konekcije. Blok sadrži parametre prikazane u narednoj tablici. Ukoliko nije drugačije navedeno, svaki parametar je samo jednom uključen u blok.

Parametar Status
inicijalna oznaka Obvezan
Rezervirano za 'Window Credit' Obvezan
Broj izlaznih sljedova Obvezan
Broj ulaznih sljedova Obvezan
Inicijalni TSN Obvezan
Varijabla parametra Status
IPv4 Adresa/Port Opcionalan
IPv6 Adresa/Port Opcionalan
Cookie zaštita Opcionalan
Rezervirano za ECN sposobnost Opcionalan
Ime pridruženo adresi Opcionalan
Podržani tipovi adresa Opcionalan

Initiate Acknowledgement (INIT ACK)
INIT ACK blok se koristi za priznanje inicijacije od SCTP asocijacija. Dio koji se odnosi na parametar formatiran je na sličan način na INIT blok. Koristi dvije dodatne pomoćne varijable: 'Odgovarač na Cooke' i 'Neprepoznati Parametri'.

Selective Acknowledgement (SACK)
Ovaj blok se šalje udaljenoj krajnjoj točki do potvrde primljenih podataka o bloku i kao obavijest krajnjoj točki od prazninama u slijedu nastalim tijekom prijama slijeda blokova kako ih prikazuje njihov TSNs.

Selektivno potvrđivanje da blok sadrži najvišu vrijednost prilikom više uzastopnih TSN ACK i 'Rcv Window Credit' (rwnd) parametara. Po definiciji, ova vrijednost je od posljednjeg primljenog TSN za vrijeme do slanja novog Selektivnog ACK, prije pauze u slijedu primanja TSNs događa; sljedeća TSN vrijednost slijedi nadalje do primanja izvještaja o kraju. Ovaj parametar, dakle, potvrđuje primitak svih TSN do kraja.

Selektivna ACK također sadrži nula ili više izvješća o fragmentima. Svako izvješće o fragmentima je jedan u slijedu TSN-a koji se primaju svaki put ponovo nakon prekida. Po definiciji, sva TSN izvješća o fragmentima su značajnija (veća) po vrijednosti od najviših TSN ACK.

Heartbeat Request (HEARTBEAT)
Neka krajnja točka konekcije može poslati ovaj blok drugoj za provjeru dostupnosti određene odredišne adrese koja se koristi u komunikaciji. Parametar koji se pri tome koristi ima vremensku oznaku.

Heartbeat Acknowledgement (HEARTBEAT ACK)
Neka krajnja točka konekcije može poslati ovaj blok drugoj kao odgovor na HEARTBEAT. Parametar koji se pri tome koristi ima vremensku oznaku.

Abort Association (ABORT)
Ovaj blok šalje jedan od učesnika konekcije drugome zahtjev za raskid konekcije. Ovaj blok može sadržavati parametar koji obavještava primatelja o razlogu prekida konekcije. Blokovi s podacima ne mogu sadržavati zahtjev za prekid. Kontrolni blokovi ga mogu sadržavati i mora biti postavljen prije zahtjeva za prekid u SCTP paketu ili će se odbaciti.

SHUTDOWN
Kad krajnja točka u komunikaciji koristi ovaj blok kako bi se započeo potpuni prestanak komunikacije s drugim učesnikom.

Shutdown Acknowledgement (SHUTDOWN ACK)
Ovaj blok se koristi za potvrdi primitak SHUTDOWN bloka i završetak procesa gašenja i ne sadrži nekakve parametre.

Operation Error (ERROR)
Ovaj blok šalje se krajnjem odredištu u svrhu obavještenja o mogućoj grešci ili više njih.

State Cookie (COOKIE)
Blok se koristi samo u postupku inicijalizacije konekcije. Šalje ga inicijator konekcije u postupku kompletiranja inicijalizacije konekcije od strane učesnika u konekciji. Ovaj blok prethodi blokovima s podacima ali može se udružiti s podacima u jednom ili više blokova u paketu.

Cookie Acknowledgement (COOKIE ACK)
Blok se koristi samo u postupku inicijalizacije konekcije. Koristi se kao potvrda primitka COOKIE bloka. Prethodi blokovima s podacima ali može udružiti s podacima u jednom ili više blokova u paketu.

Payload Data (DATA)
Korisnički podaci.

Vendor Specific Chunk Extensions
Ovaj blok raspoloživ je proizvođačima kako bi se omogućilo slanje podataka koje prema IETF standardu nije definirano. Krajnjim točkama komunikacije nije omogućeno da prekinu ovaj blok. Krajnje točke komunikacije koje ne prime ovaj blok, pokušati će raditi bez njega, ali u degradiranom modu. Izvješća rade na taj način.

SLP

Service Location Protocol - Ovaj protokol daje skalabilnu okosnicu za otkrivanje i izbor mrežnih usluga. Koristeći ovaj protokol, računalu koje koristi Internet više nije potrebno toliko statičkih konfiguracija za mrežne usluge i na njima zasnovane aplikacije. Ovo je sve važnije od kad računalo postaje sve više prijenosno računalo i kad korisnici žele ispunjavati što manje zahtijeva glede administracije sustava.

Tradicionalno, korisnici traže uslugu koristeći tekstualnu adresu (ime) mreže koja pruža usluge, kojoj je pridružena numerička adresa mreže koji protokoli u komunikaciji koriste. Ovaj protokol eliminira potrebu da korisnik mora znati ime mreže koja daje uslugu. Umjesto toga, koristi se ime usluge a ne mreže i raspoloživi skup atributa koji opisuju usluge. Znači omogućuje se korisniku da poveže ime usluge s imenom mreže.

U ovu uslugu implementiran je mehanizam za dinamičko konfiguriranje glede aplikacija i servisa u lokalnoj mreži. To nije globalni rezolucijski sustav za cijeli Internet, već je namijenjen da služi za potrebe lokalne mreže i raspoložive zajedničke usluge. Aplikacije se modeliraju kao klijenti koji traže poslužitelje u lokalnoj mreži u mogućim udaljenim lokacijama. Za slučajeve gdje postoji mnogo različitih klijenata i / ili dostupnih usluga, protokol je prilagođen za korištenje centraliziranog agenta kao rukovatelja za oglašavane usluge. Osnovni rad protokola je da omogući klijentu pokušaj otkrivanja lokacije za uslugu. U malim mrežnim instalacijama svakom servisu pojedinačno pridružen je odgovarajući klijent. U većim mrežnim instalacija, servis će imati registrirane svoje usluge s jednim ili više kataloga koje ima agent koji funkcionira kao posrednik između zahtjeva za uslugom i podatka o lokaciji odakle se usluga može dobiti. Ovo ima sličnu namjenu kao URL specifikacija za korištenje URL tehnologije.

Strukturu SLP zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

16 32
Version Function Length
O M U A F rsvd Dialect Language Code
Char encoding XID
Struktura SLP zaglavlja u 32 b redovima

Version
Trenutna verzija koja se koristi je 1

Function
Ovo polje opisuje radnje koje omogućava paket. Mogući su slijedeći tipovi poruka:

Function Message Type
 1  Zahtjev za servis
 2  Odgovor servisa
 3  Registriranje servisa
 4  Odjava registracije servisa
 5  Prihvaćanje servisa
 6  Zahtjeva se atribut
 7  Odgovor na atribut
 8  DA oglašavanje
 9  Zahtjev za tip servisa
10 Odgovor na zahtjev za tip servisa

Length
Broj byte-a u poruci uključujući zaglavlje.

O
Bit za oznaku prepunjenosti (overflow).

M
Bit za oznaku jednojezičnosti.

U
Bit o URL autentifikaciji.

A
Bit o atributu autentifikacije.

F
Ako je ovaj bit postavljen u potvrdi servisa, agent će registrirati servis kao novi podatak.

Rsvd
Rezervirano i mora imati vrijednost nula.

Dialect
Predviđeno za buduće verzije SLP. Mora imati vrijednost nula.

Language Code
Oznaka jezika upisan u ovo polje ukazuje na to da će jezik koji će se nadalje koristiti upravo taj koji pripada oznaci.

Character Encoding
Znakovi od kojih su sastavljene riječi u poruci mogu pripadati bilo kojem standardnom kodu.

Transaction Identifier (XID)
Omogućava podudaranje odgovora na pojedinačne zahtjeve.

SMPP

Short Message Peer to Peer - Protokol je dizajniran za pružanje fleksibilnog komunikacijskog sučelja za prijenos podataka u vidu kratkih poruka između komunikacijskih centara, kao što je SMS centar (SMSC), GSM Unstructured Supplementary Services Data (USSD) poslužitelji ili drugih vrsta centara za razmjenu poruka, SMS i primjena sustava kao što su WAP Proxy Server, Email Gateway ili drugim prenosiocima poruka.

SMPP PDU format sadrži slijedeće:

SMPP PDU
Header (mandatory) Body (Optional)
command
length
command
id
command
status
sequence
number
PDU Body
4 octets Length=(Command Length value) - 4 octects
Struktura SMPP PDU u redovima

Command length
Definira ukupne duljine SMPP PDU paketa u oktetima, uključujući sva polja. Polje je veličine 4 okteta.

Command ID
Identificira određeni SMPP PDU, na primjer submit_sm, query_sm itd. Polje je veličine 4 okteta. Moguće vrijednosti u polju su:

0x80000000 generic_nack
0x00000001 bind_receiver
0x80000001 bind_receiver_resp
0x00000002 bind_transmitter
0x80000002 bind_transmitter_resp
0x00000003 query_sm
0x80000003 query_sm_resp
0x00000004 submit_sm
0x80000004 submit_sm_resp
0x00000005 deliver_sm
0x80000005 deliver_sm_resp
0x00000006 unbind
0x80000006 unbind_resp
0x00000007 replace_sm
0x80000007 replace_sm_resp
0x00000008 cancel_sm
0x80000008 cancel_sm_resp
0x00000009 bind_transceiver
0x80000009 bind_transceiver_resp
0x0000000B outbind
0x00000015 enquire_link
0x80000015 enquire_link_resp
0x00000021 submit_multi
0x80000021 submit_multi_resp
0x00000102 alert_notification
0x00000103 data_sm
0x80000103 data_sm_resp

Command status
Označava uspjeh ili neuspjeh jednog SMPP zahtjev. To je relevantno samo u SMPP PDU odgovoru i polje mora sadržavati NULL vrijednosti SMPP PDU koji se odnosi na zahtjev. Polje je veličine 4 okteta.

Sequence number
Sadrži redni broj zahtjeva i odgovora koji omogućuje SMPP i služi za korelacijske svrhe. Upotreba slijeda brojeva za poruku u svrhu korelacije omogućuje da se SMPP PDU može razmijenjeni asinkrono.

Mandatory Parameters
Nakon zaglavlja je set obaveznih parametara, koji odgovaraju za SMPP PDU definiran u 'Command ID' polju.

Optional Parameters
Opcionalni parametri odgovaraju za SMPP PDU definiran u 'Command ID' polju, i uključeni su prema potrebi. Svaki parametar ima sljedeću strukturu:

Tag
Polje duljine 2 okteta koje jedinstveno označava određeni. Slijedi popis mogućih vrijednosti ovog polja:

0x0005 dest_addr_subunit
0x0006 dest_network_type
0x0007 dest_bearer_type
0x0008 dest_telematics_id
0x000D source_addr_subunit
0x000E source_network_type
0x000F source_bearer_type
0x0010 source_telematics_id
0x0017 qos_time_to_live
0x0019 payload_type
0x001D additional_status_info_text
0x001E receipted_message_id
0x0030 ms_msg_wait_facilities
0x0201 privacy_indicator
0x0202 source_subaddress
0x0203 dest_subaddress
0x0204 user_message_reference
0x0205 user_response_code
0x020A source_port
0x020B destination_port
0x020C sar_msg_ref_num
0x020D language_indicator
0x020E sar_total_segments
0x020F sar_segment_seqnum
0x0210 SC_interface_version
0x0302 callback_num_pres_ind
0x0303 callback_num_atag
0x0304 number_of_messages
0x0381 callback_num
0x0420 dpf_result
0x0421 set_dpf
0x0422 ms_availability_status
0x0423 network_error_code
0x0424 message_payload
0x0425 delivery_failure_reason
0x0426 more_messages_to_send
0x0427 message_state
0x0501 ussd_service_op
0x1201 display_time
0x1203 sms_signal
0x1204 ms_validity
0x130C alert_on_message_delivery
0x1380 its_reply_type
0x1383 its_session_info

Length
Označava duljinu 'Value' polja u oktetima. Polje ovog podatka veličine je 2 okteta.

Value
Stvarni podaci i opcijski parametri.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol - Prenosi poruke elektroničke pošte između sustava i daje obavijest o dolasku pošte.

Commands
SMTP komande su ASCII poruke poslane između računala. Moguće komande su kako slijedi:

Command Description
DATA Početak sastava poruke.
EXPN <string> Povratna imena na odrečenoj listi.
HELO <domain> Daje podatak o identitetu poslužitelja pošte.
HELP <command> Daje opis uporabe komande kao uputu za korištenje.
MAIL FROM <host> Inicira uspostavljanje komunikacije od strane računala.
NOOP Uzroci bez akcije, osim potvrde iz poslužitelja.
QUIT Raskida sve uspostavljene komunikacije.
RCPT TO <user> Označava tko prima poštu.
RSET Nanovo uspostavljanje konekcije.
SAML FROM <host> Šalje poštu na korisnikov terminal i u njegov poštanski sandučić.
SEND FROM <host> Šalje poštu samo na korisnikov terminal.
SOML FROM <host> Šalje poštu na korisnikov terminal ili u njegov poštanski sandučić.
TURN Izmjenjuje ulogu pošiljatelja i primatelja pošte.
VRFY <user> Verificira identitet korisnika.

Messages
SMTP odgovor na poruku poruke je broj (kod) kojemu pripada opis prema narednoj tablici:

Brojčani odgovor Objašnjenje odgovora
211 Odgovor na status sustava ili zahtjev za pomoć
214 Odgovor na zahtjev za pomoć
220 Poštanska usluga je spremna.
221 Poštanska usluga prekida komunikaciju
250 Prijenos pošte je u potpunosti završen.
251 Korisnik nije ovdje, proslijediti prema <path>.
354 Početak poruke pošte, završetak s <CRLF><CRLF>.
421 Poštanska usluga nije raspoloživa.
450 Poštanski sandučić nije raspoloživ.
451 Lokalna greška u procesuiranju komande.
452 Premalo mjesta za pohranu podataka na sustavu.
500 Nepoznata komanda.
501 Neispravan parametar.
502 Komanda nije implementirana.
503 Slijed komandi je neispravan.
504 Parametar nije implementiran.
550 Poštanski sandučić nije pronađen.
551 Korisnik nije ovdje, pokušati na <path>.
552 Premašena kvota za spremanje podataka.
553 Ime poštanskog sandučića nije dozvoljeno.
554 Transakcija je pogrešna.

SNMP

Simple Network management Protocol - Omogućava raznolikim mrežnim objektima da postanu dio globalnog upravljanja arhitekturom mreže. Sustavi za upravljanje mrežom može ispitati svaki mrežni entitet pomoću SNMP da dobiju informacije relevantne za implementaciju upravljanja mrežom. Sustav za upravljanje mrežom uči o problemima na osnovu primljenih podataka od postavljenih 'zamki' i primitaka obavijesti o promjenama koje šalju mrežni uređaji putem SNMP.

Format SNMP poruke
Protokol se enkapsulira u UDP protokol i ima slijedeći format:

 
Version Community PDU
Struktura SNMP formata

Version
Polje koje zadrži broj verzije protokola. Upravljač mrežom (menadžer) i pripadnici mreže (agenti) moraju koristiti istu verziju protokola jer će u protivno poruke biti automatski odbačene.

Community
Polje koje koristi upravljač mrežom za provjeru autentičnosti prije nego pripadniku mreže (agentu) omogući da pristupi.

PDU
Koristi se pet različitih tipova PDU: GetRequest, GetNextRequest, GetResponse, SetRequest, i Trap. Opći opis za svakog od njih slijedi nadalje:.

PDU Format
Sastav prva četiri navedena (GetRequest, GetNext Request, GetResponse i SetRequest) je:

 
PDU type Request ID Error
status
Error
index
Object 1
value 1
Object 2
value 2
....
Struktura PDU formata

PDU type
Definira vrstu PDU:

 0  Dohvati zahtjev.
 1  Dohvati slijedeći zahtjev.
 2  Dohvati odgovor
 3  Postavi zahtjev

Request ID
Polje sa cjelobrojnim zapisom koje uspoređuje zahtjev prema menadžeru glede odgovora agentu.

Error status
Polje sa cjelobrojnim zapisom koji ukazuje na normalan rad ili na jednu od pet prisutnih grešaka. Moguće vrijednosti su:

 0  noError:
Ispravna upravljačka / agentova radnja.
 1  tooBig:
Veličina potrebna za PDU koji sadrži 'Dohvati odgovor' koji premašuje lokalna ograničenja.
 2  noSuchName:
Ime zatraženog objekta ne podudara se s imenima u relevantnoj bazi za upravljanje (MIB).
 3  badValue:
PDU koji sadrži 'Postavi zahtjev' je nekonzistentan tipa, duljine i vrijednosti varijable.
 4  Readonly:
Nedefinirano u RFC1157.
 5  genErr:
Ostale greške koje su se pojavile a nisu eksplicitno definirane.

Error index
Identificira sadržaj u varijabli koja je veza prema popisu o uzroku pogreške.

Object/value
Varijabilni vezani par varijabli imenovan prema njihovim vrijednostima.

PDU Format lovaca grešaka (TRAP)
Sastoji se od polja kako prikazuje naredna slika:

 
PDU
type
Enterp Agent
addr
Gen
trap
Spec
trap
Time
stamp
Object 1
value 1
Object 2
value 2
....
Struktura PDU formata lovca grešaka

PDU type
Specificira koji je tip PDU (4=Trap).

Enterprise
Identificira upravljački sustav pod čijom nadležnošću je lovac na greške.

Agent address
IP adresa agenta, koriste se za daljnje identifikacije.

Generic trap type
Sadrži opis događaja koji će se prijaviti. Definirano je sedam mogućih vrijednosti:

 0  coldStart:
Ponovo slanje entitet protokola, ukazuje na promjenu konfiguracije agenta ili entiteta.
 1  warmStart:
Ponovo slanje entitet protokola, ukazuje na nepromijenjenu konfiguraciju agenta ili entiteta.
 2  linkDown:
Greška u komunikacijskoj povezanosti.
 3  linkUp:
Uspostavljanje komunikacijske povezanosti.
 4  authenticationFailure:
Agent je dobio nepropisno 'potpisanu' SNMP poruka od upravitelja, tj. naziv zajednice nije točan.
 5  egpNeighborLoss:
Jedan EGP učesnik u okolišu je isključen.
 6  enterpriseSpecific:
Korištena je nestandardna zamka te se utvrđuje nova specifična zamka i njeno polje okruženja.

Specific trap type
Koristi se za identifikaciju nestandardne zamke kad se u okruženju koristi opća definirana zamka.

Timestamp
Vrijednost 'sysUpTime' objekta, koja predstavlja iznos vremena proteklog između zadnje inicijalizacije i generiranja zamke.

Object/value
Promjenjivi objedinjeni par imena varijabli sa svojim vrijednostima.

SOCKS V5

Socket Secure (Server) - Ovaj protokol je okvir za korisnik-poslužitelj aplikacije u TCP i UDP području kako bi se povoljno i sigurno koristile usluge vatrozida. Protokol je konceptualno pod-sloj između aplikacijskog sloja i prijenosnog sloja, i kao takav ne pruža 'gateway' usluge mrežnom sloju, kao što je prosljeđivanje ICMP poruke. Omogućava nezaštićeni promet za TCP zasnovane korisnik-poslužitelj aplikacije, uključujući i Telnet, FTP, i protokole kao što su HTTP, WAIS, Gopher. Ovo se omogućava od 'SOCKS Version 4' koja ima uključen UDP, i proširuje okvir kako bi se mogle uporabiti opće odredbe za jaku autentifikacijsku shemu. Također se prilagođava plan adresiranja da se obuhvate imena domena u skladu s IPv6 adresnom shemom.

Provedba je SOCKS protokol obično uključuje prespajanje za TCP zasnovane korisničke aplikacije da koriste odgovarajuće enkapsulacijske rutine u SOCKS biblioteci.

Struktura protokola TCP orijentirane korisnike
Identifikacija verzije / metoda selekcije poruke:

1 Byte 1 Byte 1-225 Bytes
Version NMethods Methods
Struktura protokola

Version
Verzija je 05.

Nmethod
Polje sadrži broj okteta koji će sadržavati polje 'Methods'.

Poruke o izboru metode:

1 Byte 1 Byte
Version Method
Struktura protokola

Methods
Moguće vrijednosti za metode su:

00 Ne zahtijeva se autentifikacija.
01 GSSAPI
02 Korisničko_ime / zaporka
3 Dodijeljeno od IANA organizacije
4 - FE Rezervirano za osobne metode
FF Neprihvatljiva metoda

Poruke zahtijeva

1 Byte 1 Byte Value of 0 1 Byte Variable 2 Bytes
Version CMD Rsv ATYP DST addr DST Port
Struktura poruke

Version
Verzija protokola je 5.

CMD
Moguće vrijednosti polja su:

01 CONNECT1
02 BIND
03 UDP ASSOCIATE

Reserved
Vrijednost polja mora biti 0.

ATYP
Moguće je uporabiti slijedeće tipove adresa:

01 IPv4 adresa
03 Ime_domene
04 IPv6 adresa

Destination Address
Odredišna adresa.

Destination Port
Odredišni 'port' u poretku mrežnih okteta.

Poruke odgovora

1 Byte 1 Byte Value of 0 1 Byte Variable 2 Bytes
Version REP RSV ATYP BND addr BND Port
Struktura poruke

Version
Verzija protokola je 5.

REP
Polje odgovora koje može imati slijedeće vrijednosti:

00 Nasljednik
01 Osnovne SOCKS greške poslužitelja
02 Konekcija nije dozvoljena prema skupu pravila
03 Mreža je nedohvatljiva
04 Računalo (host) je nedohvatljivo
05 Konekcija je odbijena
06 TTL je istekao
07 Komanda nije podržana
08 Tip adrese nije podržan
09 - FF Slobodna

RSV
Rezervirano, vrijednost ovog polja je 0.

ATYP
Tip adrese; može biti prema slijedećem:

01 IPv4 adresa
03 Ime_domene
04 IPv6 adresa

BND Address
Adresa poslužitelja za konekciju.

BND Port
'Port' poslužitelja za konekciju u poretku mrežnih okteta.

Struktura protokola za UDP orijentirane korisnike
Svaki UDP datagram sadrži UDP zaglavlje zahtijeva:

UDP zaglavlje zahtijeva

2 Byte 1 Byte 1 Byte Variable 2 Byte Variable
RSV FRAG ATYP DST Addr DST Port Data
Struktura poruke

RSV
Rezervirano polje. Sadrži vrijednost 0000.

FRAG
Ovo polje sadrži trenutnu broj fragmenta, i pokazuje da li je datagram jedan od nekoliko fragmenata.

ATYP
Tip adrese; može biti prema slijedećem:

01 IPv4 adresa
03 Ime_domene
04 IPv6 adresa

DST addr
Poželjna odredišna adresa.

DST Port
Poželjan odredišni 'port'.

Data
Podaci korisnika.

TACACS+

Terminal Access Controller Access Control System - Protokol za pružanje kontrole pristupa prema usmjernicima (router), mrežni pristup poslužiteljima i drugim umreženim uređajima preko jednog ili više centraliziranih poslužitelja. Omogućava odvojeni pristup za autentifikaciju, autorizaciju i korisnički_račun.

Slijedeća slika prikazuje format zaglavlja:

4 8 16 24 32
Major Minor Packet type Sequence No. Flags
Session ID
Length
Struktura TACACS zaglavlja u 32 b redovima

Major version
Glavnih broj verzije protokola.

Minor version
Sporedni broj verzije protokola. Ovo je napravljeno da se dopuste izmjene protokola, a da se pritom zadrži kompatibilnost unatrag.

Packet type
Moguće vrijednosti su:

TAC_PLUS_AUTHEN 0x01 (Autentifikacija)
TAC_PLUS_AUTHOR 0x02 (Autorizacija)
TAC_PLUS_ACCT 0x03 (Korisnički_račun)

Sequence number
Redni broj trenutnog paketa za trenutnu sesiju. Prvi paket u sesiji mora imati redni broj 1 i svaki daljnji paket imati će povećanje rednog broj za jedan. Stoga klijenti može poslati pakete van slijeda brojeva, a može poslati pakete koji sadrže samo slijed brojeva.

Flags
Ovo polje sadrži razne zastave u formi bitmap-e. Vrijednost zastave ukazuje da li je paket je šifriran.

Session ID
Identifikacijski broj sesije.

Length
Ukupna veličina tijela paketa bez uključene veličine zaglavlja.

TELNET

TCP / IP Terminal Emulation Protocol - Moderna Telnet programska potpora je svestrana emulacija negdašnjeg terminala uz mnogo opcija koje su dodane tijekom razvoja proteklih dvadesetak godina. Opcije omogućavaju prijenosa binarnih podataka, podršku za makro naredbe, oponašanje grafičkih terminala, i prijenos informacija kako bi se podržalo centralizirano upravljanje.

Telnet koristi TCP protokol za prijenos podataka kako bi se postigla virtualna komunikacija između poslužitelja i klijenta. Po povezivanju, Telnet poslužitelj i klijent prelaze u fazu dogovaranja da se utvrde mogućnosti svake strane u budućoj vezi. Svaki povezani sustav može dogovoriti nove opcije ili regenerirati stare opcije u bilo koje vrijeme. Općenito, svaki kraj veze pokušava implementirati sve opcije kako bi se povećala učinkovitost za sustave koji su u vezu uključeni.

U tipičnoj implementaciji, Telnet korisnik šalje zahtjev temeljem jedne pritisnute tipke, dok Telnet poslužitelj može poslati jedan ili više redaka znakova kao odgovor. Ako je omogućena 'Echo' osobitost Telnet poslužitelj prilikom odgovora šalje natrag korisniku uz svoj odgovor i podatke koje je od korisnika dobio.

Dinamički mod dogovaranja

Tijekom veze, poboljšane karakteristike drugačije nego ih je ponudio NVT, mogu se dogovoriti ili od strane korisnika ili aplikacije. Ovaj zadatak ostvaruje se ugrađivanjem komandi u slijed podataka. Telnet komandni kodovi su jedan ili više okteta po duljinu, i prosljeđuju se i interpretiraju kao karakter komanda (IAC), što je jedan oktet sa skupom bit-a vrijednosti jedan (FF heksadekadno).

Komandni kodovi TELNET-a su:

Commands Code No.
Dec. - Hex.
Description
data     Svi ulazno / izlazni podaci terminala.
End subNeg 240 FO Kraj opcionalne komande za dogovaranje.
No Operation 241 F1 Jalova komanda.
Data Mark 242 F2 Kraj hitnog slijeda podataka.
Break 243 F3 Korisnik je pritisnuo tipku 'Break' ili 'Attention'.
Int process 244 F4 Prekid trenutnog procesa.
Abort output 245 F5 Spriječi izlaz za trenutni proces.
You there? 246 F6 Zahtjeva se potvrda.
Erase char 247 F7 Zahtjeva se brisanje prethodnog karaktera.
Erase line 248 F8 Zahtjeva se brisanje prethodne crte karaktera.
Go ahead! 249 F9 Kraj ulaska podataka u half-duplex komunikaciji.
SubNegotiate 250 FA Početak opcionalnog dogovaranja.
Will Use 251 FB Pristanak na korištenje ponuđenih opcija.
Won't Use 252 FC Ponuđene opcije su odbijene.
Start use 253 FD Zahtjev za korištenje specificirane opcije.
Stop Use 254 FE Zahtjev za prestanak korištenja specificirane opcije.
IAC 255 FF Interpretirati kao komandu.

Svaka od opcija koje omogućavaju dogovaranje ima svoj identifikator ID, koji slijedi odmah nakon komande za mogućnost pregovora, a to su IAC, komanda ili opcionalni kod.

Slijedi popis TELNET opcionalnih kodova:

Option ID
Dec. - Hex.
Option Codes Description
0 0 Binary Xmit Dozvola za slanje binarnih podataka.
1 1 Echo Data Nalog poslužitelju da vrati natrag svaku pritisnutu tipku.
2 2 Reconnect Prespajanje na neki naredni TELNET.
3 3 Suppress GA Onemogućava 'Go Ahead!' komandu.
4 4 Message Sz Priopćava približnu veličinu poruke.
5 5 Opt Status Ispisuje status opcija.
6 6 Timing Mark Označava mjesto početka slijeda podataka.
7 7 R/C XmtEcho Omogućava udaljeni nadzor pisača terminala.
8 8 Line Width Postavlja širinu crte.
9 9 Page Length Postavlja duljinu stranice prema broju crta.
10 A CR Use Određuje na koji način protumačiti nalog za novi red.
11 B Horiz Tabs Postavljanje veličine vodoravnog TAB-a.
12 C Hor Tab Use Određuje kako rukovati s vodoravnim TAB-om.
13 D FF Use Određuje kako rukovati s FORM FEED.
14 E Vert Tabs Postavlja veličini okomitog TAB-a.
15 F Ver Tab Use Određuje kako rukovati s okomitim TAB-om.
16 10 Lf Use Određuje kako rukovati s LINE FEED.
17 11 Ext ASCII Definira dodatne ASCII karaktere.
18 12 Logout Dozvoljava iznuđeni LOG-OFF.
19 13 Byte Macro Definira makroe.
20 14 Data Term Dozvoljava dodatne komande u slijedu podataka.
21 15 SUPDUP Dozvoljava uporabu SUPDUP protokola za prikaz.
22 16 SUPDUP Outp Dozvoljava slanje SUPDUP izlaznih rezultata.
23 17 Send Locate Dozvoljava slanje lokacije terminala.
24 18 Term Type Dozvoljava razmjenu podataka o tipu terminala.
25 19 End Record Dozvoljava uporabu koda 'End of record'(0xEF).
26 1A TACACS ID Razmjena ID radi izbjegavanja dvostruke prijave.
27 1B Output Mark Dozvoljava oznake oglašavanja na izlazu.
28 1C Term Loc# Brojčani identifikator ID za identifikaciju terminala.
29 1D 3270 Regime Dozvoljava oponašanje 3270 porodice terminala.
30 1E X.3 PAD Dozvoljava oponašanje korištenja X.3 protokola.
31 1F Window Size Priopćava veličinu prozora za oponašanje prikaza izlaza.
32 20 Term Speed Priopćava brzinu prijenosa podataka (baud rate).
33 21 Remote Flow Omogućava nadzor protoka podataka (XON, XOFF).
34 22 Linemode Omogućava linijski mod masovne transakcije karaktera.
255   FF Extended options list Proširena lista opcija.

WCCP

Web Cache Coordination Protocol - Ima dvije glavne funkcije. Prva je da dopustiti da se omogući usmjerniku (router) transparentno otkrivanje za preusmjeravanje, provjeru i oglašavanje povezanosti na jednu ili više web-međusprema.

Transparentno preusmjeravanje je tehnika koja se koristi za implementaciju web-međuspreme bez potrebe za ponovno konfiguriranje web-klijenata. To uključuje i prisluškivanje i preusmjeravanje HTTP prometa na jednu ili više web-međusprema pomoću usmjernika (router) ili preklopnika (switch), transparentno za web-klijenta.

Druga funkcija je dopuštenje da jedna od web-međusprema, točno predodređena web-međusprema diktira kako će usmjernik (router) distribuirati preusmjeravanje prometa preko svih raspoloživih web-međusprema. Preporuča se da web-međusprema s najnižom IP adresom bude odabrana kao predodređena web-međusprema za sve raspoložive web-međuspreme.

Svaki WCCP packet sadržan je u UDP packetu koji ga prenosi s odredišnim port-om 2048.

Paket može biti tipa 'HERE_I_AM' (evo me), 'I_SEE_YOU' (vidim te) i 'ASSIGN_BUCKETS' (dodijeli skup).

HERE_I_AM
Format poruke ovog tipa je:

24
Type
Protocol Version
Hash revision
Hash Information (1)
:
Hash Information (7)
U
Reserved
Received Id.
'HERE I AM' poruka

Type
WCCP_HERE_I_AM

Protocol Version
Vrijednost u polju je 4.

Hash Revision
Vrijednost u polju je 0.

Hash Information
Elementarni vektor veličine je 256 bit-a. 'Set' bit ukazuje na to da se odgovarajući skup u tablici redirekcije dodijeljen na ovu web-međuspremu.

U
Vrijednost 'U' zastavice ukazuje na posljednju WCCP_I_SEE_YOU poruku koja je stigla u međuspremu. Ako se postavi u prvi WCCP_HERE_I_AM tada ukazuje da je informacija zastarjela.

Received ID
Vrijednost primljenog ID prisutna u posljednjem WCCP_I_SEE_YOU koji je primila web-međusprema.

I_SEE_YOU
Format poruke ovog tipa je:

24
Type
Protocol Version
Change number
Received Id.
Number of WCs
Web-Cache List Entry (0)
:
Web-Cache List Entry (N)
'I SEE YOU' poruka

Type
WCCP_I_SEE_YOU

Protocol Version
Vrijednost u ovom polju je 4

Change Number
Povećava se ako se je popis ulaza za web-međusprema povećao, ili je uklonjeno sa popisa ili je informacija izmijenjena od posljednje poruke WCCP_I_SEE_YOU poslane od strane usmjernika (router).

Received ID
Povećava se svaki put kad usmjernik (router) pošalje poruku WCCP_I_SEE_YOU.

Number of WCs
Broj unosa u web-međuspremu izražen u broju paketa.

Web Cached List entry
IP adrese web-međusprema koje se mogu poslati za preusmjeravanje prometa. Pozicija IP adrese u popisu je brojčani indeks web-međuspreme. Prvi unos u popisu ima indeks vrijednosti nula.

ASSIGN_BUCKET
Format poruke ovog tipa je:

24
Type
Received ID
Number of Web Caches
Web Cache 0 IP address
:
Web Cache N IP address
Bucket 0 Bucket 1 Bucket 2 Bucket 3
:
Bucket 252 Bucket 253 Bucket 254 bucket 255
'WCCP ASSIGN BUCKET' poruka

Type
WCCP_ASSIGN_BUCKET

Received ID
Vrijednost primljenog ID u zadnjoj WCCP_I_SEE_YOU poruci primljenoj od usmjernika (router).

Number of Web Caches
Broj web-međusprema na koje se može preusmjeriti promet.

Web Cache IP address 0-n
IP adrese web-međusprema na koje se može usmjeriti promet. Pozicija IP adrese u popisu je ujedno indeksni broj. Prvi indeksni broj u popisu ima vrijednost nula.

Buckets 0-255
Skup od 256 vrijednosti predstavlja tablicu redirekcije. Vrijednost svakog skupa kreće se u rasponu 0xFF (slobodno) a indeksni broj web-međuspreme je u rasponu 0-31.

X Window

X Window - Protokol koji osigurava daljinsko sučelje u programskom prozoru pomoću distribuirane programske potpore u mreži. To je protokol koji djeluje na aplikacijskom sloju TCP / IP modela i koristi TCP / IP ili DECNet protokol za svoj transport.

X Window umrežavanje zasniva se na korisnik-poslužitelj arhitekturi, a poslužitelj može biti samo računalo korisnika ili neko drugo računalo u mreži, odnosno bilo koje računalo u mreži. X poslužitelj programska potpora može istovremeno rukovati s više prozora za prikaz više aplikacija, a za svaki primjenjuje asinkrono ažuriranje s informacijama koje se prenose X Window protokolom.

Omogućava korisniku interakciju s udaljenim aplikacijama, X poslužitelj programska potpora izvodi se na računalu korisnika kao odgovor na korisničke podatke kao što su pokret miša ili pritisnuta tipka. Kada poslužitelj nadzire više aplikacija za prikaz, sustav šalje pokrete miša ili pritisak tipke samo za događaje vezane za aplikaciju koja u prozoru trenutno sadrži pokazivača miša. U određenim slučajevima, aplikacija također može generirati događaje usmjerene na X poslužitelj glede kontrole programa.

Request and Reply Frames
Request and reply frames can use the following commands:

Command Description
BackRGB Pozadinska boja je crvena, a komponente su zelene i plave.
BackPM Pixel map se koristi za prozor pozadini.
BellPitch Ton zvona za oglašavanje.
BellVol Jačina tona zvona za oglašavanje.
BM Bit maska dodijeljena objektu na kojem se može crtati.
BordPM Okvir i njegova mapa. Mapa pixel-a koji se koriste za okvir.
b Okvir s nacrtanim elementima.
Click Jačina zvuka koji se generira prilikom tipkanja.
Ord Redoslijed klikanja. Način crtanja,
kao <nesortirano>, <Y-sortirano>, <YX-sortirano> ili <YX-povezano>.
CMap Mapa boja. Kodovi za prezentiranje boja koje se koriste za crtanje.
CID Context ID. Identifikator za pojedini grafički kontekst.
Cur Kursor. Referentni kod za identifikaciju vrste kursora.
d Dubina. Trenutna dubina prozora.
DD Destinacija koja omogućava crtanje.
D Moguće je crtanje. Referentni kod za identifikaciju prozora ili mape pixel-a.
Exp Izloženost. Mogućnost crtanja je izložena.
Fam Porodica protokola koja se koristi, kao Internet, DECnet, ili CHAOSnet.
Font Referentni kod koji specificira uporabljeni font.
Font(a,d) Font povećanje / smanjenje. Granica u veličini fonta.
ForeRGB Plan crvene, zelene i plave boje za komponente.
Fmt Format trenutnog prozora.
GC Grafički kontekst. Referentni kod za identifikaciju grafičkih definicija.
h Veličina objekta na kojem je moguće crtanje.
Key Kod tipke. Vrijednost koda za svaku tipku.
KeySym kod koji služi za identifikaciju skupine kodova koja se koristi za tipke.
MinOp X Window manje značajan radni kod.
MajOp X Window za značajniji radni kod.
N Broj objekata u listi po kojima je moguće crtanje.
P Nadređeni prozor. Prozor koji je odgovoran za prikaz trenutnog prozora.
PixMap Mapa pixel-a . Referentni kod koji se odnosi na područje u pixel-ima.
p Ravan koja se koristi.
PM Maska ravni koja se dodjeljuje objektu na kojem je moguće crtanje.
Prop Specifikacija svojstva prozora.
SW Prozor potomak roditelja. Prozor proizveden od 'ovog' prozora.
SD Izvor crtanja. Izvor sa kojeg se kopira 'bimap'.
T/O Vrijeme do aktiviranja 'čuvara zaslona'.
Typ Tip trenutnog prozora.
w Širina raspoloživog objekta za crtanje.
W Referenti kod za identifikaciju pojedinih prozora.
X X-koordinata objekta za crtanje.
Y Y-koordinata objekta za crtanje.

Event Frames
Okvir koji opisuje događaje ima slijedeće komande:

Command Description
Btn Pritisnuta je numerička tipka.
C Novonastali prozor vezan uz događaj.
F Oznaka (zastavica) događaja koji se odnosi na mala i velika slova:
f,F - ulazna radnja očekuje se kao događaj.
s,S - događaj je u istom ekranu. 
E (x,y) Lokacija događaja. X i Y koordinate događaja.
E Prozor koji se pridružuje događaju. Prozor se javlja pri događaju.
Key Broj tipke . Broj koji se pridružuje pritisnutoj tipki.
O Vlasnik prozora kojemu se pridružuje događaj.
R Glavni (root) prozor pridružen događaju.
R (x,y) Lokacija glavnog (root) prozora. X i Y koordinate glavnog prozora.
SN Redni broj koji se dodjeljuje događaju.


 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

 Prema početku  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  Prema kraju

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/pojmovi/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 TCP/IP početak
 TCP/IP  Informatička abeceda