Natrag
 Tražila

 K A Z A L O 

 Tražila
 Go to English Page  Početak  Dalje


 iStripper

Predgovor — Uvod

1. OSNOVNI POJMOVI INFORMATIKE

 1.1. POJAM INFORMATIKE

 1.2. KOLIČINA INFORMACIJE

 1.3. TEORIJA SIGNALA

2. OSNOVE DRS (Digitalni Računalni Sustav)

 2.1. BROJEVNI SUSTAVI

2.1.1. Dekadni brojevni sustav

2.1.2. Binarni brojevni sustav

2.1.3. Oktalni brojevni sustav

2.1.4. Heksadekadni brojevni sustav

 2.2. KOD I KODIRANJE

2.2.1. BCD kod

2.2.2. ASCII kod

2.2.3. Ostali kodovi

2.2.4. Unikod

 2.3. RAČUNALNA ARITMETIKA

2.3.1. Binarna aritmetika

2.3.2. II komplement

 2.4. RAČUNALNA LOGIKA

2.4.1. Logika skupova

2.4.2. Osnovni logički sklopovi računala

3. ORGANIZACIJA I STRUKTURA DRS

 3.1. DEFINICIJA DRS

 3.2. POVIJESNI RAZVOJ DRS

 3.3. SKLOPOVLJE RAČUNALA

  3.3.1. C P U ( mikroprocesor )

  3.3.2. Organizacija računalnog sustava

  3.3.3. Adresno polje računala ( mapa )

  3.3.4. Izvršavanje instrukcija

  3.3.5. Radna memorija

  3.3.6. Trajna memorija

   SCSI, SAS, SATA - RAID

   Optički uređaji i diskovi

   USB stick

  3.3.7. U / I kanal i vanjske jedinice

  3.3.8. Ulazi i izlazi uređaji računala

   Monitor računala

   Pisač računala

   Tipkovnica i Miš; Čipset računala

  3.3.9. Izvor energije - SPS

3.3.10. Besprekidno napajanje - UPS

 3.4. PROGRAMSKA POTPORA

  3.4.1. Operativni sustav

  3.4.2. Jezički procesori

  3.4.3. Alati za programiranje

  3.4.4. Korisnička programska potpora

 3.5. PC MIKRORAČUNALNI SUSTAV

  3.5.1. Organizacija i struktura

  3.5.2. Mikroprocesor - sabirnice

  3.5.3. DMA - Direktan pristup memoriji

  3.5.4. Radna memorija

   Adresiranje memorije

  3.5.5. Trajna memorija

  3.5.6. Programibilni brojači, prekidi (IRQ)

  3.5.7. Grafički sustav

   Korekcija boja monitora

  3.5.8. Tipkovnica, miš

  3.5.9. Periferije

3.5.10. Matična ploča

 PCI-Express matična ploča - Chipset X79

 PCI-Express matična ploča - Chipset Z77

 PCI-Express matična ploča - Chipset Z87

 PCI-Express matična ploča - Chipset Z97

 PCI-Express matična ploča - Chipset Z170

 PCI-Express matična ploča - Chipset Z270 / Z370

 PCI-Express matična ploča - Chipset Z390 / Z490

 PCI-Express matična ploča - Chipset Z590

 PCI-Express matična ploča - Chipset Z690

 PCI-Express matična ploča - Chipset Z790

 PCI-Express matična ploča - Chipset NM10

3.5.11. Kućište računala

Otvorenost (pristupačnost) PC sustava

 3.6. RAČUNALNE MREŽE

Podsustavi mreže

3.6.1. Topologija mreža

3.6.2. Protokoli - OSI model

3.6.3. PC mreža

 Konfiguriranje PC mreže

 Organizacija mrežnog sustava

 Mrežni sustav NETWARE

3.6.4. Mrežna kartica

 UTP, STP komunikacijski kabel

 Optički komunikacijski kabel

3.6.5. Modem

3.6.6. ISDN, ADSL, VDSL, Kabelski Internet

4. MICROSOFT OPERATIVNI SUSTAVI

 4.1. MS-DOS operativni sustav

4.1.1. Datoteka i njena specifikacija

4.1.2. Pregled sadržaja diska, imenika i datoteka

4.1.3. Kopiranje, premještanje i brisanje

4.1.4. Komande i naredbe sustava

 4.2. MS-WINDOWS 3.11 grafičko sučelje

4.2.1. Programska grupa MAIN

4.2.2. Upravitelj datotekama

 4.3. WINDOWS 95, 98 operativni sustav

START ( Polazni ) izbornik

4.3.1. Desktop

4.3.2. Windows explorer

4.3.3. Control panel

4.3.4. Umrežavanje računala

 Podešavanje TCP / IP postavki

4.3.5. Povezivanje s Windows XP OS

 4.4. WINDOWS XP operativni sustav

START ( Polazni ) izbornik

4.4.1. Opće značajke OS

4.4.2. Struktura sustava

 Korisnici sustava

 Sistemska politika

 Uređaji računala

4.4.3. Podešavanje regionalnih postavki

 Podešavanje prikaza i performansi

 Podešavanje varijabli okruženja

 Premještanje radnih mapa

4.4.4. Windows XP u mreži

 TCP / IP mrežne postavke

 Bežično umrežavanje (wireless)

 Zaštita sustava - vatrozid

4.4.5. Registar ( Registry )

4.4.6. Zaštita podataka ( backup )

 Symantec Norton GHOST

 System Restore

4.4.7. Sistemske spojnice

4.4.8. Nadzor sustava

4.4.9. RAM-Disk

 4.5. WINDOWS 7 operativni sustav

START ( Polazni ) izbornik

Inicijalna instalacija OS

Potpuna instalacija OS

Osnovno podešavanje OS

4.5.1. Opće značajke OS

4.5.2. Struktura sustava

 Korisnici i uređaji

4.5.3. Podešavanje sustava

 Sistem i sigurnost

 Opće podešavanje sistema

 Mrežna povezanost

 Uređaji i sklopovlje

 Programska potpora

 Korisnički račun

 Prikaz i osobnosti

 Polazni izbornik, mape i datoteke

 Regionalne postavke

 Olakšavanje pristupa

 Ostala podešavanja

4.5.4. Premještanje radnih mapa

4.5.5. Windows 7 u mreži

 Raspoloživost resursa

 Bežično umrežavanje (wireless)

4.5.6. Zaštita sustava - vatrozid

4.5.7. XP Mode

 4.6. WINDOWS 10 operativni sustav

Instalacija - Izbornici OS - Umrežavanje u kućnoj mreži

4.6.1. Struktura sustava (mape i datoteke)

4.6.2. Podešavanja - Premještanje radnih mapa

 A sada nešto potpuno drugačije!

 Godišnje ažuriranje OS - Nadogradnja računala

      LZN - Lud, Zbunjen, Normalan - I dio

      LZN - Lud, Zbunjen, Normalan - II dio

      Konačno rješenje

Zaključak

4.6.3. Sigurnost, VPN, Proxy

 4.7. WINDOWS 11 operativni sustav

5. UNIX OPERATIVNI SUSTAVI

 5.1. LINUX - DEBIAN operativni sustav

Inicijalna instalacija OS

Potpuna instalacija OS, modovi rada

5.1.1. Opće značajke Debian OS

5.1.2. Model datotečnog sustava

5.1.3. Struktura datotečnog sustava

 Datotečni sustav; root, boot, bin, lib, dev 

 Datotečni sustav; etc, mnt, tmp

 Datotečni sustav; home, usr, var

5.1.4. Osnovne komande operativnog sustava

5.1.5. Ostale komande operativnog sustava

5.1.6. Komandni interpreter ( Shell ) - skripte

5.1.7. Održavanje operativnog sustava

5.1.8. X Window grafički podsustav

 5.2. LINUX - UBUNTU operativni sustav

6. RAZVOJ PROGRAMSKE POTPORE

 6.1. FAZE RAZVOJA PROGRAMSKE POTPORE

Primjer početnih faza razvoja programske potpore

6.1.1. Pogađanje slučajnog broja

6.1.2. Sustav linearnih jednadžbi

6.1.3. Površina trigonometrijskih likova

6.1.4. Tijek trigonometrijske funkcije

6.1.5. Sortiranje teksta po duljini

6.1.6. Domet kosog hica

 6.2. PROGRAMIRANJE

6.2.1. Programski alat QBASIC

6.2.2. Mogućnosti QBASIC-a

6.2.3. Programiranje u QBASIC-u

6.2.4. Algoritam, dijagram tijeka i programski kod

6.2.5. Programiranje u QBASIC-u prema 6.1.X

7.INFORMATIKA U PRAKSI

 7.1. A/D - D/A PRETVORNICI

7.1.1. A/D Pretvornici

 Osobine A/D pretvornika

 Mjerni pretvornici - Senzori

7.1.2. D/A Pretvornici

 Osobine D/A pretvornika

 7.2. MIKROKONTROLER

Programiranje mikrokontrolera

 7.3. RAČUNALA I PROCESI

Prikaz izlaznih podataka

7.3.1. On-line sustavi

 Poboljšanje sustava s otvorenom petljom

 Pomoćne funkcije

7.3.2. Računalna radna pomagala

 Uloga i uporaba radnih pomagala

 Primjeri računalnih radnih pomagala

 7.4. INTERNET

Načela rada Interneta, OSI - TCP / IP model

7.4.1. Usluge (servisi) Interneta

7.4.2. TCP, UDP port - Socket

7.4.3. TCP / IP skup protokola

 Pristup mrežnom mediju - MAC adresa

7.4.4. Mrežni uređaji

 Ethernet mrežna kartica

7.4.5. DNS - DHCP servisi

 7.5. INTRANET

7.5.1. Strukturno kabliranje

7.5.2. Bežična komunikacija

7.5.3. Proxy poslužitelj

 7.6. SOHO - Thomson Gateway ST780i WL

7.6.1. Osnovno konfiguriranje (management)

7.6.2. Podešavanje aplikacija

 Wi-Fi bežična mreža - IoT

 Internet - Pristup

7.6.3. Pokućni (Homebox) - Mobilni Internet

7.6.4. Internet stvari (IoT)

 7.7. ZARADA NA INTERNETU

7.7.1. Google Webmaster Tools, Google Analytics

7.7.2. Google AdSense, Google AdWords

 7.8. pH METAR (pH)

 7.9. C4ISR

7.10. Formula 1 (F1) - trkaći auto

 Formula E - Električni trkaći auto

7.11. Električno vozilo (BEV)

  8. RJEČNIK INFORMATIČKIH POJMOVA

  No   |   A   |   B   |   C, Č, Ć   |   D, Dž, Đ   |   E   |   F   |   G   |

  H   |   I   |   J   |   K   |   L, Lj   |   M   |   N, Nj   |   O   |   P   |   Q   |

  R   |   S, Š   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X, Y, Z, Ž   |   @, #, $   |

Specifični IT pojmovi

BartPE - Bart's Preinstalled Environment (Boot Windows CD)

B.B.S. - Bulletin Board System

CLI komande IOS - Klase računalnih mreža, podmrežavanje

ČIP (Chip) - Integrirani krug

DVB - Digital Video Broadcasting - Digitalna TV

ECDL - European Comuter Driving Licence

Kriptiranje - GnuPG (GNU Privacy Guard)

Igranje (gaming) na računalu

Mobilni uređaji - telefon, pametni telefon, tablet

Mrežna oprema - Prespojni mrežni ormar (Rack)

Multimedija - Kućno kino (Home theater)

Multimedija; programska potpora, uređaji (Media player) - NAS 

Računalni i mrežni protokoli prema TCP / IP - OSI modelu

Sintaksa - pravila uporabe komandi i uređivanja dokumenata

Uzemljenje elektroničkih uređaja - GND (masa)

Virtualno računalo - Microsoft Virtual PC 2007

Virtualno računalo - Oracle VirtualBox

  9. PRILOZI - KODNE STRANICE

437 ( DOS ) Latin US - kodna tablica

850 ( DOS-CROSCII ) Latin I - kodna tablica

852 ( DOS ) Latin II - kodna tablica ( HR )

1252 ( MS Windows ) Latin 1 - kodna tablica

1250 ( MS Windows ) Latin 2 - kodna tablica ( HR )

8859-2 ( ISO) Latin 2 - kodna tablica ( HR )

1250 Latin Extended ( Unikod ) - kodna tablica ( HR )

Najznačajnije prećice (kombinacije) tipki

Naputak za instaliranje programske potpore

10. LITERATURA

11. WEB SPOJNICE

12. INDEKS POJMOVA


 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 VRH KAZALA  Informatička abeceda